Naar archief

UIT: Ravage #202 van 26 januari 1996

Things go better with coke

Tijdens een van de programma-onderdelen van Next 5 Minutes, The metaphors of War genaamd, kwam een van de meer schrijnende voorbeelden van het effect van de 'vrije markteconomie' in El Salvador aan het licht. DaniŽl van Radio Farabundo Marti (zender van het FSLN) hield tijdens dit programmaonderdeel een inleiding, dat niet bepaald vrolijk stemt.

Radio Farabundo Marti zendt vanuit de bergen van Chalatanga uit, en roept de grotendeels (60 procent) analfabete 'campaneros' (landarbeiders) van El Salvador op tot huurstrijd, sociale actie, verzet tegen inflatie en verzorgt daarbij een programma met alternatieve culturele tips. †

Uit DaniŽls inleiding bleek overduidelijk, dat de 'werking van de vrije markt' ook aan El Salvador niet voorbijgaat. De regelrechte oppressie mag dan nu verdwenen zijn, hun kritische geluiden worden nu gesmoord door bureaucratische tegenwerking (steeds andere regels voor een zendmachtiging bijvoorbeeld). Erger is, dat hun programma's met oproepen tot huurstrijd, het volgen van onderwijs, enzovoorts het moeten afleggen tegen de Salvadoriaanse varianten op Joop van der Ende dan wel Silvio Berlusconi. †

De zenders in El Salvador zijn namelijk in commerciŽle handen, en de commercie heeft er vooral baat bij als 'het Volk' zoveel mogelijk dom gehouden wordt. Gevolg: radio Far abundo Marti moet concurreren tegen gezellige pretzenders met heel veel vrolijke muziek, en stompzinnige quizzen en talk-in programmma's (Hallo, ik ben Dolores, en ik wil de groeten doen aan Ana en Conchita uit Amapala). †

Aangezien radio in gebieden met veel analfabetisme het communicatiemiddel bij uitstek is, stemt het bijzonder treurig dat nauwelijks 10 procent van de bevolking nog afstemt op Radio Farabundo Marti. †

DaniŽl: ,,Mensen willen geen politiek, maar verstrooiing. En wij hebben geen geld, laat staan de behoefte om aan arme vrouwen elektrische mixers dan wel goedkope fruitpersen uit te loven, als antwoord op enkele domme vragen. Onze prioriteit is de zorg voor mondigheid van mensen, gewone mensen aan het woord laten over hun dagelijkse gevolgen van inflatie, huurverhoging enzovoorts. Wij blijven kritisch ten opzichte van de regering en de militairen, en willen op deze manier invloed blijven uitoefenen op het democratische proces in El Salvador.''†

Hoe is het mogelijk voor jullie om toch programma's te blijven maken? DaniŽl toont zich erg ingenomen met een subsidie van het fonds XminY, maar ondanks deze zeer gewaardeerde bijdrage, en dat van nog wat progressieve fondsen, kan Radio Farabundo Marti er niet aan ontkomen om ook reclame toe te laten tussen haar sociale programma's door. †

Inderdaad, van de United States Fruit Corp. en van CocaCola. Het had iets in-en-in triests, om deze sympathieke programmamaker, nog steeds in zijn militaire broek, zich in het Spaans hiervoor te horen verontschuldigen: ,,Iedereen doet 't. Hoe kom je anders aan geld? Todo se mechora con Coke, things go better with Coke!'' De meewarige blik in zijn ogen sprak boekdelen. (S.)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996