Naar archief

UIT: Ravage #202 van 26 januari 1996††

De wereld van babbage

In een lucide moment moet het hoog-renaissancistische genie Leonardo da Vinci ongetwijfeld hebben voorzien hoe - rekening houdend met het tergend trage tempo van de ineffectieven - pas eeuwen na zijn dood, massaal zou worden geprofiteerd van zijn inzichten en uitvindingen.

Zou ditzelfde ook gelden voor Charles Babbage, de wis- en werktuigbouwkundige die in 1828 de computer uitvond?†

Het is waar dat de onmisbare entiteiten en instituties van het digitale tijdperk nu pas, met het nodige vallen en opstaan, van de grond komen. Maar zelfs voor de allereenvoudigste ziel is duidelijk dat momenteel geen enkel domein van het menselijk bestaan volledig gevrijwaard is van de computer en in de volgende eeuw gaat de digitale communicatie het hele leven beheersen, punto. En het eind is nog lang niet in zicht. Voor mensen met de nodige capaciteiten, die op een hoog effectiviteitsniveau functioneren en in het profiel van de persoonlijke waarden gedoteerd zijn met een flinke behoefte aan besluitvaardigheid, kan uiteraard niets snel genoeg. In voorland-Japan kan men enigszins in de praktijk meemaken hoe een totaal gedigitaliseerde wereld er in de toekomst uitziet en wat de sleutel-technologieŽn zullen zijn in de 21-ste Eeuw.†

Dit is geen science-fiction. Nu al werkt men er koortsachtig aan de ontwikkeling van super-potente micro-processoren, voor de volledig gedigitaliseerde wereld van draadloze - en/of volledig optische netwerken van morgen.†

Opgevoerde artificiŽle intelligentie en zelfs intelligente (zelfsturende) software? Wordt nu gemaakt. De ontwikkeling op het gebied van de informatie-technologie zal ook van doorslaggevende betekenis zijn op alle andere terreinen van de economische productie. Bijvoorbeeld in de robotica. Binnenkort verschijnen er robots die robots assembleren van zelf-assemblerende materialen. Van supergeleiders tot microscopisch kleine machines van intelligent materiaal? Wordt ook aan gewerkt.†

Op het terrein van de toekomstige energiewinning en het milieu zal men evenmin buiten de pre-Victoriaanse uitvinding van Babbage kunnen of het nu fusie-, zonne- of windenergie betreft. Een leefbare postindustriŽle ecologie en een ecologisch aanvaardbare land-, bos- en mijnbouw wereldwijd; daarvoor is de effectieve beheersing vereist van een dusdanig aantal complex aan variabelen dat een en ander uiteraard slechts mogelijk is met een zeer geavanceerde turboversie van het oorspronkelijke geestesproduct van Babbage.†

Het milieuvriendelijke transport via de hoge snelheidstrein (in Japan: 'kogel'-trein Shinkansen) wacht ook hier een hoge vlucht; als we tenminste mogen afgaan op de restauratie van de Koninklijke Wachtkamer van het Centraal Station te Amsterdam. Ik waag me althans op deze gronden zonder meer aan de voorspelling van een gouden toekomst. In La Rochelle, aan de Franse Atlantische kust, rijdt reeds een schone auto. Het rollend materieel en de hypertechnologische infrastructuur waarmee men de toekomst ontwerpt vereisen van de chauffeur en andere weggebruikers een steeds hogere graad van digibetisme, in Hondtiaans spraakgebruik, en de digitaal ongeletterde zal men vergelijken met een Neanderthaler.†

De huidige problemen van Fokker (feitelijke overcapaciteits- en acute liquiditeitsperikelen) doen het niet vermoeden maar ook de lucht- en ruimtevaart wacht een stralende toekomst, met alle problemen die overwonnen moeten worden inzake de ozonlaag, (nucleaire) spionage en stralingsonderzoek, om maar niet te spreken van olie- en delfstofwinning en de ontwikkeling van vliegende robots voor de meest uiteenlopende vroegtijdige signalering- en alarmsystemen.†

De medische wetenschap krijgt te maken met verfijnde DNA-computing, in eiwit geÔmplanteerde chips, computergestuurde kanker, ebola en aidsbestrijding, gentherapie en de ontwikkeling van slimme kunstorganen en betere implantatietechnieken.†

Terwijl Fokker wegkwijnt en men in de oersaaie, stoffige uithoeken van Academia in Europa, in vermeende splendid isolation, verder indommelt en zich, bij tijd en wijle, slechts bekommert om de vergane glorie, de twee wereldoorlogen, kolonialisme, plundering, racisme, slavernij, imperialisme en al die andere† 'grootse' bijdragen aan de wereldgeschiedenis, is er aan het einde van de 20ste Eeuw in AziŽ en Amerika veeleer sprake van een vitale, synergetische fusie van de wetenschap met de dynamische en opwindende moderne entrepreneuriale context, onder leiding van mensen die worden gedreven door passie en niet door louter plichtsbesef, calculus of zelfs totaal misplaatste superioriteitswaan-complexen. †

Hier nemen bescheiden types als Nicholas Negroponte (NN) het voortouw. Hij is de Cyberspace Guru van het Media Lab van het Massachussetts Institute of Technology. Van NN wordt gezegd dat hij het lab aanmoedigt om projecten op te geven zodra ze algemeen geaccepteerd en populair dreigen te worden. NN schijnt jaren voor anderen te begrijpen wat belangrijk wordt en stimuleert slechts projecten in die richting. †

In deze setting werkt hij nu aan het ultieme qua mimetisme: een in hoge mate gepersonaliseerd computersysteem dat gebaren, gefrons en zelfs een glimlach herkent. Hij voorspelt binnenkort computerinterfaces die aangenaam en persoonlijk zijn 'als een goed opgeleide butler.' Op grond van intelligente software handelt hij je zaakjes af, stelt je persoonlijke krant of agenda samen en maakt je virtueel los van tijd en ruimte. Het enige wat je daarna nog rest is intelligente software voor het verdere kunstmatige leven na je afscheid als dierbare overledene of gehate dooie. En daarvoor, zo vaak mogelijk die reeds te lang uitgestelde zonnige virtuele Caribische cruise of die immer uitdagende artificiŽle sneeuwpiste in de Alpen. Maar zelfs daaraan wordt reeds gewerkt.

Al Peterson

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996