Naar archief

UIT: NN #198 van 1 december 1995††† † †

Huuractiegolf op komst

Overal in het land groeit de verontwaardiging. Huurders hebben genoeg van de snel stijgende woonlasten. Vijf jaar extreme huurverhoging hebben de weg naar de eenheid geplaveid: het moet nu maar eens afgelopen zijn is het algemene gevoel. De woonlasten zijn nauwelijks meer op te brengen voor een groeiend aantal huurders. Met name ouderen en alleenstaanden met een minimuminkomen zitten in de knel. Zelfs de politici van de grote partijen kunnen niet meer om dit gegeven heen. Het is tijd voor een omslag in het beleid. Daarom is juist nu actie nodig. Overal in het land bundelen de huurdersorganisaties zich om campagne tegen de extreme woonlasten te voeren.

Rotterdam, Den Haag, Breda, Den Bosch, overal roeren huurders zich. Op 21 november werd in de Koperen Knoop in de Amsterdamse staatsliedenbuurt een actieplan aangenomen voor de Amsterdamse campagne. Na initiatief uit Amsterdam Noord, waar dit voorjaar 18 duizend handtekeningen tegen de huurverhoging werden opgehaald, en waar op 1 mei een fel debat werd gevoerd met de 'huurspecialisten' van de Tweede Kamer≠fracties, werd het 'huurstokje' overgedragen aan de stedelijke huurdersorganisatie OBASA en het Amsterdams Steunpunt Wonen. †

Huurdersorganisaties uit diverse Amsterdamse buurten hebben zich inmiddels aaneengesloten in de 'Initiatieven voor Betaalbaar Wonen'. Onder de leus ,,WŠt?? Huurverhoging?? Nul procent is al te veel'' is een campagne opgezet. De komende maanden zullen in alle Amsterdamse buurten briefkaarten met handtekening tegen de huurverhoging worden opgehaald. Deze 'rode kaart voor Tommel' zal tijdens het debat over de huurverhoging 1996 in de Tweede Kamer worden aangeboden, naar verwachting half februari. Daarna loopt de actie gewoon door. †

Behalve het ophalen van handtekeningen staat er een manifestatie op de rol en komen er vanuit de verschillende buurt- en huurdersorganisaties andere actievormen. Zoals diverse vormen van betaalstaken en het strooien van zand in de verhurdersraderen. Ook zij zullen moeten realiseren dat het genoeg geweest is. Verdere acties worden aan de buurten zelf overgelaten. Ieder voert de eigen actie, onder de gemeenschappelijke noemer.† †

Natuurlijk zal het beleid niet door een enkele golf protest omslaan. Het belangrijkste doel is het opzetten en versterken van een brede huurdersbeweging. Ophalen van handtekeningen gaat in veel buurten hand in hand met ledenwerving voor de plaatselijke huurdersorganisaties. Bovendien wordt een netwerk geknoopt van mensen die bereid zijn iets meer te doen dan alleen het zetten van een handtekening. †

6,5 procent

Staatssecretaris Tommel stelt voor de huren met maximaal 6,5 procent te laten stijgen. De inflatie ligt rond de 2 procent. In verhouding tot het inkomen betaalt de huurder op dit moment veel meer dan de gemiddelde koper van een huis. De hypotheekrente kan nog altijd onbeperkt van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Hierdoor mist de staatskas jaarlijks naar schatting 8 miljard aan inkomsten. Iemand met een topsalaris en een huis van een half miljoen krijgt zo gemiddeld 20 duizend gulden subsidie per jaar. Deze uitgaven staan in schril contrast met de 2 miljard die jaarlijks aan huursubsidie wordt uitgegeven. †

Niet getreurd, zegt het kabinet. De zaak is een beetje scheef gegroeid, dus in juli 1997 (let wel, 1997) wordt de huursubsidie aangepast. Bijna iedereen gaat er op vooruit en er wordt ook nog 200 miljoen bezuinigd. Als dat geen prestatie is! Ondertussen moeten we gewoon verder met de huurverhogingen. Maximaal 6,5 procent, gemiddeld 4 tot 5 procent, tegen een inflatie die de 2 procent nog niet haalt. Sociale woningbouw wordt niet meer uit de staatskas betaald, maar wordt door de woningcorporaties opgebracht. In ruil daarvoor moeten de huren de komende tien jaar wel met gemiddeld 4 procent stijgen, volgens de overeenkomst tussen corporaties en het rijk. †

Daarnaast staat een omvangrijke wijziging van de huurwetgeving op stapel. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tommel afgelopen week zijn plannen ontvouwd. Hierin zitten een aantal goede elementen, om de positie van de huurder te versterken, maar ook een aantal grote gevaren. Een van die gevaren is het idee het puntenstelsel te vervangen door een koppeling met de taxatie voor de onroerende zaak belasting (OZB). †

Hiermee wordt de prijs-kwaliteit verhouding voor woningen grotendeels losgelaten. Deze koppeling aan de marktwaarde zal vooral in de grote steden waar woningnood heerst op termijn leiden tot forse huurverhogingen. Nu al gaan overal protesten op, en de groei van de huurdersbeweging zal van grote invloed zijn op het al dan niet doorgaan van deze plannen. †

Tijd voor actie

De politiek is hopeloos vastgelopen in haar eigen gedraai. Toen met invoering van de Nota Heerma in 1989 besloten werd dat het rijk zich niet meer met woningbouw moest bemoeien werd een principiŽle zet gedaan. Niet langer wordt de sociale woningbouw door iedereen betaald, vanaf dat moment is gewerkt naar een situatie waarin de huurders via de huurverhoging op mogen draaien voor die woningbouw. †

Ondertussen stijgen de huren sterk, veel te sterk. Van een land met relatief lage huren in vergelijking met andere Europese landen zijn we in korte tijd gestegen naar een land met een van de hoogste huurniveau's. Niet alleen door huurverhoging, maar ook door optrekken van de huur bij wisseling van de huurders, en bij het opknappen van een woning. Goedkope oudbouwwoningen verdwijnen voor onbetaalbare nieuwbouw, of gewoon voor koopwoningen. †

Het is nu tijd om in beweging te komen. Sluit je aan bij een lokaal huurdersinitiatief, of start de discussie in je eigen omgeving. De onvrede is groot genoeg. Waarom moet je steeds meer betalen, terwijl je niets meer krijgt en je inkomen niet meegroeit? Wend je tot je wijkcentrum, de ouderenbond, de huurdersorganisatie, het jongerencentrum of tot andere huurders in je buurt. Start een lokale handtekeningenactie of verzin iets anders! †

Initiatieven voor Betaalbaar Wonen Amsterdam

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995