Naar archief

UIT: NN #198 van 1 december 1995    

Extreem-rechts contra GroenLinks  

Middels acties bij de woning van Paul Rosenmöller en bij het partijcongres van GroenLinks, zegt de 'Nationaal Revolutionaire Aktie' het startsein te hebben gegeven voor een offensief tegen de Antifa in Nederland.  

GroenLinks hield vorige week zaterdag 25 november een partijcongres in Zutphen, waarmee tevens het vijfjarig bestaan van deze partij werd gevierd. In de dagen voorafgaande deze bijeenkomst werden diverse bestuursleden van de partij reeds telefonisch bedreigd. In Zutphen ontvingen inwoners een pamflet in de bus namens de Nationale Revolutie, waarmee men van de snode plannen van extreem-rechts op de hoogte werd gebracht. Via een persbericht kondigde de Nationale Revolutie aan op de 25e november een aantal woningen van GroenLinksers in Utrecht en Apeldoorn te zullen gaan blokkeren.  

Zaterdagochtend demonstreerde een groepje neonazi's in de tuin van de woning van Paul Rosenmöller in Zeist. Er werden wat vernielingen aangericht. Later die dag ondernam extreem-rechts een poging om daadwerkelijk het partijcongres van GroenLinks te verzieken. Ver kwamen ze niet, daar de politie in groten getale aanwezig was en de club van de straat plukte. Onder de circa twintig arrestanten bevonden zich Glimmerveen, Kusters en Freling.  

De Nationaal Revolutionaire Aktie (NRA) zegt tot de acties te zijn overgegaan als reactie op een antifa-demonstratie voor de woning van de neonazi Douwe van der Bos in Oldelamer, op 23 september dit jaar. Deze antifa-actie werd voornamelijk georganiseerd door antifa's uit Friesland. Daar GroenLinks door de neonazi's wordt beschouwd als "de parlementaire vleugel van AFA", moet deze partij het nu ontgelden. De samenwerking tussen GroenLinks en AFA zou moeten blijken uit een advertentie van AFA, geplaatst in het partijblad van GroenLinks, waarmee opgeroepen werd om geld te storten.  

De NRA beschouwt Rosenmöller als een "volksverrader", omdat hij al jaren oproept om volksnationale partijen te verbieden. "Vandaag, de 25e november, zijn voor het eerst de rollen omgedraaid en krijgen de raddraaiers van 'GroenLinks' en de AFA een koekje van eigen deeg", zo stelt de NRA in een rondgestuurd pamflet. "De 25e november 1995 is een keerpunt: niet langer laten wij de gewelddadige acties van de Antifa gelaten over ons heenkomen, integendeel! We gaan nu in het offensief en zullen elke tegen ons gerichte actie met gepaste middelen beantwoorden. Zoals thans voor de woning van de volks- en arbeidersverrader Paul Rosenmöller."

Rosenmöller wordt een arbeidersverrader genoemd, omdat hij nu, na zijn werk als vakbondsleider in de Rotterdamse havens, flink geld verdient met 'links gelul'. De NRA zegt overigens haar secretariaat gevestigd te hebben op het woonadres van Douwe van der Bos in Oldelamer.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995