Naar archief

UIT: NN #187 van 16 juni 1995† † †

Patrick kluivert en de wijze lessen van professor davis

De Mei-maand 1995 voltrekt zich ondanks de gebruikelijke ergernissen op verrukkelijke wijze. Het begint op 1 mei met de Inleiding van Professor Angela Davis in het Internationaal Vrouwen Archief in Amsterdam-Zeeburg. Een ander volstrekt volmaakt hoogtepunt is de 1-0 overwinning van Ajax op AC Milan in het kader van de Europacup finale in Wenen.

Wanneer helder water niet toestroomt, is het meertje gauw vies en uiteindelijk een stinkende modderpoel. Die situatie bedreigt Europa tijdens de Middeleeuwen. Door het contact met de Islam stroomt gelukkig zeer veel nieuwe kennis binnen. Ook wijsheid uit de oudheid die men verloren waant. Dit leidt tot de oprichting van diverse universiteiten in Europa. De allereerste in Bologna en Salerno en later zelfs in Oxford en Cambridge (rond 1200). †

De kennis verspreidt zich en een eeuw later telt Europa reeds een dozijn universiteiten. De kennis verspreidt zich steeds verder en vijfhonderd jaar later begint Europa weer stormachtig te groeien. Nu op basis van de interactie met nieuwe, verre contreien in AziŽ en Amerika. In de tijd is de horizon wel wat ruimer dan die van Frits-Asielzoeker™Bolkestein nu; vooral in de Academische wereld. Omstreeks 1700 heb je bijvoorbeeld aan de universiteiten van Utrecht en Parijs hoogleraren Arabistiek die verklaren dat men de Islam dient te respecteren en dat het voor Moslims net zo goed is als het Christendom voor Christen. †

Het antieke Europa oriŽnteert zich op het Afrikaanse Naucratis; voor de oude Grieken het belangrijkste centrum voor het opdoen van nieuwe kennis. In de Middeleeuwen bereikt de wetenschap Europa via Afrika en het Midden Oosten. In de moderne tijd is Europa rijk; weer door het contact met AziŽ, Afrika en Amerika. De tijden veranderen en de mensen zijn helaas niet altijd even goed op de hoogte als wenselijk is van de geschiedenis van het land en het continent waarin zij wonen. †

Gelukkig zijn er anno 1995 ook weer andere mensen die net als de hoogleraren uit 1700, daar wat aan proberen te doen en met steeds meer en betere resultaat. Philomena Essed en Gloria Wekker bijvoorbeeld; briljante onderzoeksters van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht die dag en nacht in de weer zijn om rassenwaan - het ergste kwaad dat Nederland momenteel bedreigt - te bestrijden. †

In dit kader hebben ze recentelijk een zeer zwaar kanon uit Amerika gehaald en hier in stelling gebracht: Angela Davis. Een levende legende uit de jaren '60, van het kaliber Chť Guevarra en Ho Chi Minh en nu, in de jaren '90, met dezelfde politiek zwaarte als President Nelson Mandela, President Robert Mugabe en Dominee Jesse Jackson. Kortom een vrouw van mythische proportie gelijk Yaa Asšntewe (zij stond als Koningin-Moeder aan het hoofd van de troepen die in 1844 het roofzuchtige Britse expeditieleger in de Goudkust (= Ghana) een zware slag toebracht). †

Professor Angela Davis heeft op grond van haar onderzoek aan de Universiteit van California inmiddels aangetoond dat de nieuwe rassenwaan in Amerika, maar ook in Europa een specifieke functie vervult. Het schept namelijk het klimaat waarin de 'bestraffings-industrie' gedijt. In Amerika zit nu 25 procent van de zwarte mannelijke bevolking permanent achter slot en grendel. Met het opheffen van de Koude Oorlog maakt de defensie-industrie een omslag. †

Tegenwoordig produceert men massaal wapens "om misdaad te bestrijden." Maar in Amerika stijgt het misdaadcijfer niet. Ook voert men onder leiding van Newt Gingrich, de nieuwe ster van de rechtse Republikeinse Partij, een anti-immigratie campagne, terwijl heel Amerika door immigranten is opgebouwd. Evenals vroeger de zwarten, demoniseert men nu echter de nieuwe immigranten. Evenals in Fort Europa heeft men daar in de Verenigde Staten kennelijk ook de behoefte aan het construeren van een nieuwe vijand, nu het communisme is weggevallen. †

Ook vrouwen in de bijstand en alleenstaande moeders plaats men in een kwaad daglicht. De misogynie (vrouwenhaat) van Gingrich valt samen met de heropleving van het racisme en met het criminaliseren en stigmatiseren van grote delen van de bevolking. Terwijl Amerika dť-industrialiseert en de grote omslag naar het digitale tijdperk moeizaam van de grond komt, spendeert men miljarden dollars aan nieuwe, hypermoderne staat- en federale gevangenissen om de gemarginaliseerde werklozen in op te sluiten. In CaliforniŽ gaat nu meer geld naar de 'bestraffingsindustrie', zoals professor Davis het noemt, dan naar onderwijs. In CaliforniŽ zit ťťn op de 256 mensen in de gevangenis. In Europa is dat ťťn op de 1278. Hierbij scheppen de nieuwe rassenwaan, de vrouwenhaat,† het seksisme en de klassendiscriminatie het antisociale klimaat voor dit harde beleid. †

In Europa doen Jean-Marie Le Pen, Flip de Winter, Hans Janmaat en Frits Bolkestein (de Hollandse Newt Gingrich) het vuile werk. Zo ontstaat ook hier het klimaat waarin door hun "leiders" slecht geÔnformeerde en misleidde burgers menen, dat het tijd wordt om, desnoods met geweld, medeburgers van kant te maken (zie bijvoorbeeld de gevallen Bodemeijer en Graman). Hiertegen helpt volgens professor Davis slechts ťťn remedie: Wij zwarten moeten laten zien dat Europa niet om ons heen kan en dat we van plan zijn hier te blijven om het continent tot nieuwe hoogten te helpen opstuwen, in samenwerking en in harmonie met de continenten Afrika, AziŽ, Latijns-Amerika en de rest van de planeet die, zoals bekend, van ons allen is. †

Philomena Essed en Gloria Wekker doen dat in de academische wereld, Patrick Kluivert, Frank Rijkaard en Mkwao Kanu doen het op het sportveld. Er blijven helaas toch nog mensen over die de geschiedenis niet kennen, de feiten verloochenen en verdoezelen en niet beseffen dat steeds wanneer Europa zich afsluit van de wereld, het avontuur in as en puin eindigt (bijvoorbeeld onder leiding van Napoleon en Hitler) terwijl als Europa zich creatief openstelt en zich op een gezonde wijze verstaat met de rest van de wereld, er steeds weer sprake is van grote groei en bloei. †

Jammer dat je eenkennige figuren met een evidente (kennis)achterstand als Frits Bolkestein, nooit treft op deze leerzame bijeenkomsten nog bij spannende voetbalwedstrijden. Dan zit hij zeker in rokerige achterkamertjes flauwekul te bedenken. Doorgaan Philomena en Gloria, doorgaan Patrick en Mkwao. Europa heeft jullie juist nu dringend nodig. †

Al Peterson

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995