Naar archief

UIT: NN #187 van 16 juni 1995    

NIEUWS

Kraakpand te eksel ontruimd 

EKSEL (B.) - Het kleuterschooltje dat in het Limburgse Eksel werd gekraakt als protest tegen de aanleg van de A24 werd op 31 mei brutaal ontruimd door rijkswacht en politie. Zeven actievoerders werden hierbij opgepakt en zullen waarschijnlijk juridisch vervolgd worden.  

Reeds een week eerder wilden de ordediensten een eind maken aan deze kraak. Zij zagen hiervan af omdat er teveel pers aanwezig was. Op 31 mei kwam een team van politie en rijkswacht omstreeks 7.00 uur op het schooltje aangestormd en rammelde de aanwezige actievoerders naar buiten. Er werd op geen enkel moment een ontruimingsbevel getoond en evenmin kregen de actievoerders de tijd om te onderhandelen.  

Nadat het pand was ontruimd legde een bulldozer het gebouwtje direct plat. De actievoerders bleven 'uit veiligheidsoverwegingen' tot in de late namiddag administratief aangehouden. De ontruiming van het kleuterschooltje is weliswaar een flinke opdoffer voor de anti-A24-activisten, maar dit betekent niet dat er geen verdere acties zullen volgen.  

WIM C. BUITEN VERVOLGING GESTELD  

GENT (B) - Op vrijdag 2 juni deed de Kamer van Inbeschuldigingstelling uitspraak in verband met de zaak Wim. Deze stond terecht op beschuldiging van een aantal acties tegen het Deens consulaat in Gent, België. De Gentse rechtbank besloot tot een 'buiten vervolging stelling' wegens 'gebrek aan bewijs'.  

Wim zat gedurende de maand april van vorig jaar een vijfentwintigtal dagen in voorarrest voor deze zaak. Samen met z'n advocaten zal Wim nu een eis voor schadevergoeding indienen omwille van deze onterechte gevangenisstraf. Het gerecht zelf was niet helemaal gerust in de afloop van het proces.  

In de kelders van het gerechtsgebouw stond oproerpolitie klaar om eventueel verontwaardigde anarchisten op te pakken. Er was echter vooraf niet tot actie opgeroepen en alle aanwezigen bleven rustig, ook al omdat de uitspraak in het voordeel van Wim uitviel. Een lid van de oproerpolitie merkte achteraf nors op: 'dit is hier nog niet afgelopen'.  

Voor een maal moest men de arm der wet volledig gelijk geven. Gentse actievoerders en sympathisanten van Wim zullen de zaak verder blijven volgen, tot duidelijk wordt welke smerige spelletjes Justitie in het verleden allemaal gespeeld heeft om het anarchistisch Gentse milieu in diskrediet te brengen.   

NAZI-BUNKER VAN ZÜNDEL IN BRAND 

CABBAGETOWN (Can.) - Op de ochtend van zondag 7 mei werd het huis annex kantoor, de "bunker", van de nazi-propagandist en Holocaust-ontkenner Ernst Zündel in brand gestoken met behulp van een paar liter diesel.  

De actie werd opgeëist door de Jewish Armed Resistance Movement, die waarschijnlijk afstamt van de Jewish Defence League, een zionistische gewapende groepering. Er werd een schade aangericht van een half miljoen dollar en het vuur verwoeste stapels nazi-kranten en dossiers, alsmede de druk- en kopieermachines. 

Zündel wordt in verband gebracht met het schrijven en distribueren van materiaal zoals Did Six Millions Really Die? en The Hitler We Loved and Why. Zijn huidige propagandawerk bestaat uit radio-uitzendingen op de korte golf en het produceren van video's. Ook zit hij achter een "anti-antifa" software database programma dat te koop wordt aangeboden aan Europese nazi's. Hij is zonder twijfel een van de belangrijkste sleutelfiguren binnen extreem-rechts, zowel in Canada als internationaal.  

Zündel zelf legde de schuld van de aanslag onmiddellijk bij zijn meest luidruchtige tegenstanders van dit moment: een nieuwe anti-racistische buurtgroep Cabbagetown Campaign Against Nazis in Our Neighbourhood (C-CANON) en een militante anti-fascistische groep  Anti-Racist Action (ARA) uit Toronto die in het verleden voor de bunker hebben gedemonstreerd.  

C-CANON heeft tot doel de plaatselijke gemeenschap op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van Zündel, en dat werd nu tamelijk snel bereikt. De buurtgroep zal zich nu bezig gaan houden met het uitleggen van de rol van Zündel in de wereldwijde neonazi scene, en de organisatie om de herbouw van de bunker te voorkomen.    

ACTIE... ERGENS IN NEDERLAND 

"We hebben genoeg van jullie kapitalistische systeem! Genoeg van alle armoede, de vervuiling, de honger, de uitbuiting, de vernietiging. We blijven niet langer toekijken hoe mens en natuur worden uitgebuit om een kleine elite een luxueus leven te bieden. We zullen met sabotage-acties direct ingrijpen. In de nacht van dinsdag 30 mei hebben we een kleine pijpbom tot ontploffing gebracht bij het Shellstation aan de Neerboscheweg. De klap was minder hard dan verwacht, waardoor er nauwelijks schade is ontstaan. Maar aldoende leert men... Het Verzet."  

Dit is de letterlijke tekst, afkomstig van de actiegroep Het Verzet, die we kregen toegestuurd. Als bijlage een kopie van een artikel uit het blad van Greenpeace, over de milieuvervuilende praktijken van Shell in Nigeria. Daar Nederland vele Shell-stations kent en nog veel meer Neerboschewegen, is het niet mogelijk om na te gaan of het bovenstaande persbericht ergens op gebaseerd is.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995