Naar archief

UIT: NN #187 van 16 juni 1995      

KLOJOFOON   

Actieblad NN - Nomen Nescio -is een onafhankelijk politiek blad dat tweewekelijks verschijnt. Het blad richt zich op progressieve mensen en groepen, met name niet partijgebonden actie- en pressiegroepen. Informatie die relevant is voor deze groepen, komt weinig aan bod in de reguliere media. Het gaat hierbij om informatie en discussie op het gebied van een velerlei aan maatschappelijke thema's. Verder in NN een gevarieerde agenda, culturele activiteiten, jouw mening... 

"U bent door de rechter veroordeeld tot betaling van één of meerdere geldboeten. Meer informatie over de uitspraak van de rechter vindt u hieronder. Tegen de uitspraak van de rechter kan nog een rechtsmiddel worden aangewend. Derhalve is de uitspraak nog niet onherroepelijk geworden. Het centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden is door de Minister van Justitie belast met de inning van door de rechter opgelegde geldboeten. U kunt de geldboete(n) betalen door middel van aangehechte acceptgirokaart.  

Omschrijving feit: ZDR. REDEL. DOEL ZICH OP HINDERLIJKE WIJZE OPHOUD. IN/OP PUBL. TOEG. PORTAAL/TELCEL/ED. Waarschuwing: betaal op tijd, voorkom verdere maatregelen!"  

Wil degene die het reactieadres van NN als postadres gebruikt zich bekend maken? Wij betalen die 150 gulden boete niet!

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995