Naar archief

UIT: NN #182 van 7 april 1995

Wat krijgen we nou?

NN plaatst artikelen en illustraties die positieve en negatieve reacties kunnen uitlokken. De rubriek Wat krijgen we nou? biedt ruimte aan ingezonden brieven.

Beste NN-Redactie,

Zitten jullie zo krap in de kopij dat lege vlakken moeten worden gevuld met onzin? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Er is toch nog altijd wel een leuk plaatje of een stripje te vinden, waarmee je verdoezelen kunt dat er niets belangrijks meer te melden was? Dat jullie niets beters konden bedenken dan wat vaag gebabbel te plaatsen van ene Joop, vind ik meer dan triest. Och, ik zou best inhoudelijk willen reageren op z'n epistels, maar het probleem is dat zijn stukken geen inhoud hebben. Dus waarop reageren? Beste NN voor die prijs wens ik interessante artikelen of leuke stripjes te lezen en geen flut!

Endie, Utrecht

Verbod extreem-rechts gevaarlijk

'De animo van antiracisme activiteiten nam de laatste jaren zienderogen af, terwijl de electorale aanhang van racistische partijen als de CD, CP'86 en het Nederlands Blok sterk is gegroeid. En, alsof dat al niet schrijnend genoeg is, neemt met de jaren ook het geweld van extreem-rechts toe. De antiracismebeweging lijkt het spoor volledig bijster. De hoogste tijd voor een nieuwe koers. De behoudende defensieve houding zal ingeruild moeten worden voor een aanvallende meer confronterende strategie. Niet met geweld op straat, maar inmiddels een landelijke campagne die een volledig verbod nastreeft van de extreem-rechtse politieke partijen'.

Dit konden we lezen in het artikel 'De aanval is de beste verdediging' in NN #180 van 10 maart 1995. Een probleem is dat de verbodsdiscussie weer verbonden wordt met de aan velerlei interpretaties onderhevige 'openbare orde'. Dat bleek onlangs nog toen verschillende burgemeesters op grond van te verwachten verstoring van de openbare orde, extreem-rechtse betogingen verbood. Op grond van de openbare orde werden ook vele antifascisten opgepakt in Utrecht en Rotterdam. Daarnaast leren de ervaringen in bijvoorbeeld Duitsland dat dit soort groeperingen na een verbod met het grootste gemak onder een andere vlag elders weer opduikt.

Een blind vertrouwen in de rechtsstaat is bij de bestrijding van extreem-rechts naef. De gevestigde politiek neemt steeds meer Janmaat-achtige ideen over. Zie bijvoorbeeld het verkiezingssucces van Bolkesteins VVD. Met een verwijzing naar het verderfelijke extreem-rechts profileert politiek Den Haag zichzelf als de neutrale, fatsoenlijke midden-politiek. Het eventueel verbieden van de CP'86 geeft de regering de kans haar eigen migranten- en vluchtelingenbeleid als 'sober doch humaan' te verkopen. Onder meer op grond van artikel 140 (criminele vereniging die het plegen van misdrijven tot doel heeft) waarmee ook stichting Opstand opgepakt is, zal nu geprobeerd worden de CP'86 aan te pakken. Volgens mij zal zelfs een verbod (van betogingen) van organisaties als de CP'86, CD en Nederlands Blok bij een verder oplopende werkloosheid en sociale problemen niet automatisch leiden tot een vermindering van aanhang.

Het strikt toepassen van de antidiscriminatie wetgeving, maar nog beter - het eisen van een betere rechtspositie (bijvoorbeeld stemrecht) van migranten zijn veel betere instrumenten. Migranten kunnen dan ook (samen met anderen) opkomen voor hun rechten en vechten tegen het institutioneel racisme van de staat en het racistisch chauvinisme van de straat. Meer dan wat voor optreden van de (zeker niet neutrale) staat, is dan ook de gezamenlijke strijd van Nederlanders en migranten voor een beter bestaan van belang om de voedingsbodem van racisme te bestrijden.

De opbouw van een krachtige antifascismebeweging, mede gebaseerd op de zelforganisatie van migranten, gaan wat mij betreft dan ook hand-in-hand met de strijd voor nuttige werkgelegenheid, een beter inkomen en behoud van voorzieningen voor iedereen. Daarbij zullen we vooral moeten vertrouwen op eigen kracht en zelforganisatie, in plaats van vadertje staat.

Ron Blom, Socialistische Arbeiders Partij

Joop de Gekwelde,

Je bent ng zieliger dan ik dacht. Fijn voor je dat je je plekje gevonden hebt bij een links blaadje. Voel je maar lekker thuis. Doei!

Lara

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995