Naar archief

UIT: NN #182 van 7 april 1995† †

Strijd in de aspevallei gaat door

De door de Aspegroep Nederland aangekondigde busreis naar de Franse Aspevallei rond 15, 16 en 17 april gaat helaas niet door, om de eenvoudige reden dat de vanuit het dal aangekondigde actiedagen niet doorgaan. In plaats daarvan zijn er internationale actiedagen gepland op 3, 4 en 5 juni. De busreisplannen zijn naar die periode verschoven. Maar er staat voor komende lente en zomer meer op het programma.

We beginnen echter met een overzichtje van de laatste gebeurtenissen. Op 16 en 17 december vorig jaar vonden er in Frankrijk in een tiental steden acties plaats, onder andere een beretheater voor een toeristenbureau gericht op de PyreneeŽn, het uitdelen van croissantjes plus folders aan automobilisten en het houden van grote manifestaties middenin de stad. Mede door A SEED zijn de actiedagen uitgebreid tot heel Europa. A SEED organiseerde onder andere een fax-actie, met name gericht tegen de Trans European Road Networks (je weet wel, die beruchte plannen voor nog eens 12.000 km snelweg erbij, dwars door allerlei unieke natuurgebieden -elk natuurgebied is uniek). †

In Nederland is er een (symbolische en informatieve) actie gevoerd bij het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en groepen hebben meegedaan aan een fax-actie van ASEED. Hierbij werd steeds de link met de Aspevallei gelegd. In de Aspevallei zelf blokkeerden boeren met tractoren de weg (ha, eindelijk). Ook winkeliers en anderen deden mee aan de actie. Nu het traject van de nieuwe snelweg bekend is geworden, en duidelijk wordt dat valleibewoners daadwerkelijk de dupe worden van dit megaproject, komt een veel groter deel van de lokale bevolking in actie. Lastig is wel dat daartussen tamelijk of zelfs extreem-rechtse mensen zitten. Extreem-rechts heeft al enkele (natuurlijk tevergeefs) pogingen gedaan om te infiltreren in (of moet je zeggen: zich aan te sluiten bij?) de anti-tunnelbeweging. †

Van 19 tot 22 januari kwamen vertegenwoordigers uit allerlei actiegroepen tegen snelwegen bij elkaar in het Belgische Eeklo. Zij spraken af druk uit te zullen gaan oefenen op de leden van het Europees Parlement opdat ze het Trans European Road Network verwerpen. Overigens, het benodigde geld van de Europese Unie voor het snelweg/tunnelproject in de Aspevallei wordt nog steeds geblokkeerd. †

Op 5 februari hebben drie jagers het actiecentrum in de Aspevallei, La Goutte d'Eau aangevallen. Behalve dat ze een hoop materiŽle schade aanrichtten (alle ruiten kapot, een auto vernield) hebben ze met stokken om zich heen lopen meppen en daarbij een van de medewerkers verwond (hij moest met een gebroken neus naar het ziekenhuis). In de rechtszaak die volgde, werd de zaak zo ongeveer omgedraaid: la Goutte d'Eau moest zich verantwoorden, statuten laten zien, etcetera. De zaak is voorlopig opgeschort.

Zoals bekend wordt er reeds aan de tunnel gewerkt (ongeveer ťťn van de in totaal 8,6 km is klaar; het gaat gelukkig niet snel). Maar omdat de bouwplaats bij de tunnel een soort militaire vesting is en omdat er helaas ook hard gewerkt wordt aan de snelweg, is het accent van de acties verlegd naar de snelweg. De plannen van het traject zijn nu bekend en ze zijn nog rigoureuzer dan al werd gevreesd. Van een simpele verbreding is op de meeste plekken geen sprake; de kleine dorpjes zullen gespaard worden (en hebben dan ook economisch niks aan die weg), met alle gevolgen voor het riviertje de Aspe en voor de bergen. Was het buskruit maar nooit uitgevonden... †

Maar het is nog steeds niet te laat om de ergste vernietigingen tegen te houden. Kom dus deze lente en/of zomer naar de vallei! Op 8 april zullen er in heel Frankrijk acties plaatsvinden. In de vallei zal er die dag een grote manifestatie zijn (tegen de tunnel en de snelweg, en tegen de toestroom van vrachtwagens door de vallei). De organisatie is voornamelijk in handen van het Collectif E7 (een bundeling van allerlei groepen, waaronder bekenden zoals Greenpeace), maar ook de radicalere CoŲrdination autonome des Comirts Somport roept op om mee te doen. †

Rymke en Peetje

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995