Naar archief

UIT: NN #182 van 7 april 1995† †

NIEUWS

Elf beschadigt opnieuw auto's

LEIDEN - Actievoerders van het Earth Liberation Front (ELF) hebben in de nacht van 23 op 24 maart opnieuw vernielingen aangericht bij twee autobedrijven in Leiden. De voertuigen zijn met de naam van de actiegroep beklad. Van veertig auto's zijn de banden lek gestoken.

In de omgeving van autobedrijf Van der Velde aan de Kennedylaan zijn 25 auto's beschadigd. Bij een Ford-dealer aan de Lammenschansweg zijn vijftien auto's beschadigd. De bandenprikkers van ELF hebben de afgelopen anderhalf jaar enkele honderden auto's vernield in de regio.††

JUSTITIEEL ONDERZOEK NAAR UITSPRAKEN NEDERLANDS BLOK

LEEUWARDEN - Justitie in Leeuwarden stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar uitlatingen van twee leden van het Nederlands Blok in een interview met de Nieuwe Dockumer Courant. Volgens het openbaar ministerie kunnen de uitspraken aanzetten tot haat en/of discriminatie. Tegen de twee leden van het Blok, onder wie lijsttrekker Douwe van der Bos, zal proces verbaal worden opgemaakt.

In het bewuste interview vergelijken de leden de groei van de islam in Nederland met die van "een kankergezwel". Ook stellen zij dat "de islamieten een vijfde kolonnen vormen in ons land". Justitie betrekt overigens ook de Dockumer Courant in het onderzoek, omdat deze het Nederlands Blok "kritiekloos" aan het woord heeft gelaten. †

De redactie van de krant verklaarde echter in een kader, geplaatst naast het interview, niet achter de uitspraken van de leden van het Blok te staan. Justitie vindt dat wellicht te mager. "Het is een aaneenschakeling van opmerkingen, waarmee de leden van het Blok kritiekloos aan het woord komen", aldus justitie.† †

VERMINDERDE JURIDISCHE HULP

DEN HAAG - Slechts 48 procent van de bevolking komt momenteel nog in aanmerking voor gesubsidieerde juridische hulp. In 1993 was dat nog 66 procent. De daling is het gevolg van de aanscherping van de Wet op de rechtsbijstand die op 1 januari 1994 in werking trad. Dit blijkt uit een door de Raad van de Rechtsbijstand geschreven rapport over de gevolgen van de nieuwe wet.

De toenmalige minister van justitie, E. Hirsch-Ballin, hield rekening met een daling van ongeveer vier procent. Staatssecretaris Schmitz wil dat het percentage weer toeneemt tot om en nabij de 55 procent, hetgeen betekent dat alle inkomens tot 3350 gulden per maand onder de nieuwe regeling zullen moeten vallen. Waar ze het geld vandaan kan halen weet ze nog niet. †

Met name alleenwonenden zijn de dupe geworden van de hogere eigen bij≠drage, de verlaging van het maximale inkomen en een strengere toetsing. De daling was relatief groot in het 'rekkelijke' Amsterdam, dat traditioneel een soepele rechtsgang kent. Met name bij rechtsvragen ten aanzien van bestuursrechtelijke kwesties, woon- en huurzaken en privaatrechtelijke zaken is een sterke afname waar te nemen. †

De samenstellers van het rapport noemen het huidige bedrag van de eigen bijdrage "onevenwichtig" en dient zodanig aangepast te worden dat het meer dan nu recht doet aan het uitgangspunt van evenwichtigheid tussen financiŽle last en draagkracht.††

CELSTRAF VOOR HOMAN

AMSTERDAM - De Groninger neonazi Eite Homan moet vier maanden celstraf uitzitten. De Hoge Raad heeft een cassatieverzoek van hem afgewezen. Homan leidde in april 1993 een demonstratie in Leeuwarden vanwege een rechtszaak van neonazi, waarbij de demonstranten armbanden en hoofddeksels droegen met hakenkruizen. De groep had allerlei slagwapens bij zich.

Homan is voorman van het neonazistische Aktiefront Nationaal Socialisten. Tijdens de behandeling voor het hof verklaarde Homan: "Ik wil de NSDAP als legale partij terug in Nederland. Van straf ben ik niet onder de indruk. Ik ga er niet voor aan de kant". Homan werd door het Leeuwarder hof veroordeeld wegens bedreiging, het opzettelijk beledigen van mensen wegens hun ras en het niet opvolgen van een dienstbevel.††

BOETE VOOR JANMAAT

DEN HAAG - Hans Janmaat (CD) is door het gerechtshof veroordeeld tot een geldboete van tweeduizend gulden, waarvan de helft voorwaardelijk. Het hof achtte vijf gevallen van belediging of aanzetten tot haat tegen of discriminatie van buitenlanders bewezen. Het openbaar ministerie had een geldboete van zesduizend gulden geŽist.

Het betreft uitspraken die Janmaat tussen 1989 en 1991 heeft gedaan op radio en tv. Janmaats fractiegenoot Schuurman werd veroordeeld tot een boete van duizend gulden. De stichting van de CD kreeg een boete opgelegd van vijfduizend gulden, waarvan de helft voorwaardelijk. ††

EGO BESTRAFT

DEN HAAG - De voorzitter van het Oud Strijders Legioen (OSL), Prosper Ego, is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een geldboete van vijfduizend gulden. Dit omdat Ego "heeft aangezet tot vreemdelingenhaat, discriminatie en racisme" in z'n clubblad StaVast. Bovendien moet hij in datzelfde blad een aantal teksten rectificeren, die in januari 1992 werden gepubliceerd.††

VRAGEN OVER WAPENEXPORT EUROMETAAL NAAR TURKIJE

ZAANSTREEK - In verband met de leveranties van wapens van het Zaanse bedrijf Eurometaal aan Turkije, heeft de Zaanse politieke vereniging ROSA schriftelijk drie vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Eurometaal is contractueel verplicht in de periode 1992-2002 in totaal 206 duizend M-483 granaten aan Turkije te leveren.

Naar aanleiding van het besluit van de Nederlandse regering om vanaf 24 maart jl. geen wapenexportvergunningen voor Turkije af te geven, zijn bij de vereniging ROSA de volgende vragen gerezen:†

'Is de levering van Eurometaal aan de Turkije en de productie van Eurometaal in Turkije zelf nu volledig stopgezet? In hoeverre heeft u vertrouwen in uitspraken van de Turkse regering dat de M-483 granaten niet zullen worden ingezet tegen de eigen bevolking? Vindt u het, gezien de steeds terugkerende mensenrechtenschendingen door Turkije, het repressieve optreden van het Turkse leger en de politie tegen delen van de Alevitische bevolking in Turkije en de situatie in Turks en Iraaks Koerdistan nog verantwoord exportvergunningen voor wapens of munitie naar Turkije te verstrekken?' De ministers hebben nog niet gereageerd.††

KRAKEN IN N0-GO AREA

AMSTERDAM - In veel gemeenten heeft men in het verleden een anti-kraakregel in de gemeentelijke APV-wet opgenomen. In enkele gemeenten gebruikte men de APV ook daadwerkelijk, zoals in Arnhem. Krakers ontvingen dan een brief waarin stond vermeld dat men op moest rotten. Hierna kon er bezwaar worden ingediend via een AWB-procedure (Algemene Wet Bestuursrecht).

De huisvestingswet, met name artikel 429-sexies, leverde munitie genoeg om de APV's om zeep te helpen. Artikel 429 beschermt lege panden al voor de termijn van een jaar tegen kraakacties. De beslissing van een gemeente (Velsen) om te ontruimen werd daarom geschorst. Daarna is ook in een stad als Arnhem de APV niet meer gebruikt. †

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde onmiddellijk een nieuwe APV-tekst op. De Nederlandse gemeenten kunnen dan zelf besluiten deze tekst over te nemen. De APV stelt dat, in aanvulling op artikel 429, panden die langer dan een jaar leegstaan niet gekraakt mogen worden. Dit is een bizarre tekst, want gemeenten die deze tekst opnemen kiezen er voor dat panden ongelimiteerd jarenlang leeg kunnen staan. ††

GRENSGEVANGENIS WORDT GEVANGENIS

AMSTERDAM - Het Amsterdamse grenshospitium, beter bekend als de grensgevangenis De Bullebak, waar kansloze asielzoekers hun uitzetting afwachten, is vorige week plotseling ontruimd en in gebruik genomen als Huis van Bewaring voor illegalen die zich regelmatig schuldig maken aan criminele praktijken.

Politie en justitie hebben hiertoe besloten in het kader van het zogenoemde Paasoffensief. Tot eind mei zal het grenshospitium plaats bieden aan circa negentig illegale gedetineerden, waarvan meerdere personen in een cel worden geplaatst. †

Tot stomme verbazing van het personeel reden donderdag 30 maart plotseling bussen voor het grenshospitium aan de Tafelbergweg in Amsterdam Zuid-Oost, waarna de aanwezige asielzoekers werden afgevoerd. De circa veertig asielzoekers zijn overgebracht naar opvangcentra elders in het land, in afwachting van hun definitieve uitzetting. Hoewel de 'verandering' van bestemming tot eind mei zal duren, is het niet ondenkbaar dat deze termijn wordt verlengd. †

Ook directeur M. Pronk beweert dat hij pas een dag voor de verhuizing door justitie werd ingelicht, maar voorziet geen problemen. "Een verandering van doelgroep brengt uiteraard problemen met zich mee, maar de huidige vreemdelingenbegeleiders krijgen assistentie van personeel dat is opgeleid om met criminele illegalen om te kunnen gaan". De vraag hoe je mensen gevangen kunt houden in een 'hospitium', omzeilt hij met enig gemompel en aansluitend een gepast stilzwijgen. †

Pronk is ondertussen overigens wel ongerust geraakt over zijn voormalige uitgeprocedeerde asielzoekers, die nu her en der in het land zijn ondergebracht in opvangcentra. "Deze asielzoekers krijgen nu in feite de kans om onder te duiken in de illegaliteit", aldus de gevangenbewaarder van het hospitium. En zo is het maar net. † †

VROUWENMANIFESTATIE BIJ BULLEBAK

AMSTERDAM -Het waait hard, de auto's op de snelweg razen langs ons heen. We staan voor de Bullebak in Amsterdam, een gevangenis voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. We voelen ons goed klote en worden er aan herinnerd dat er zo'n plek bestaat. De Bullebak geeft een goede impressie van de Nederlandse gastvrijheid.

Gelukkig arriveert al snel de podiumwagen en kunnen we aan de slag met het uitgraven van de wielen; de auto zit binnen vijf minuten muurvast in het zand. Na een uur besluiten we het podium zo maar te laten staan. Voor de vrouwen van Sidonia Kills Lambick is het de eerste keer dat ze achter ME-bussen naar de plaats van de actie kunnen rijden. †

Het grasveld achter de Bullebak is ondertussen aangekleed met een podium, muziek, konijneland met koffie, thee en soep, stands, spandoeken en rode en paarse linten met ballonnen. De bezoekers worden aan het begin van de Tafelbergweg opgewacht door wel erg veel politie, maar op het terrein zelf laat de smeris zich gelukkig niet zien. †

In totaal 175 mensen nemen aan de manifestatie deel, het grootste deel bestaat uit vrouwen. Op het podium zijn, zoals de initiatiefgroep Kassandra wenste, enkel vrouwen te zien. Sidonia opent en eindigt de manifestatie met muziek, tussendoor wordt contact gezocht met mensen binnen de gevangenis. Rens van het Autonoom Centrum spreekt over het vluchtelingenbeleid en de grensgevangenis. Vrouwengroep Loeder spreekt over het vrouwbeeld van extreem-rechts. †

Het was tevens de bedoeling dat er iemand van het Komitee Zelfstandig Verblijfsrecht zou spreken over het zelfstandig verblijfsrecht van vrouwen, over wat er gebeurt als vrouwen in de illegaliteit verdwijnen en het nog steeds niet erkennen van seksueel geweld als vluchtreden. Helaas was het hele comitť geveld door griep en besluit Kassandra de stem van zwarte vrouwen te laten horen door stukjes voor te lezen uit door zwarte vrouwen geschreven boeken. †

Er wordt verteld hoe het is om op de vlucht te zijn en hoe er wordt gedacht over racisme en seksisme. Endie wisselt de spreeksters af met spetterende spuuggedichten. Rond twee uur is bijna iedereen vertrokken naar de demonstratie van Nederland Bekent Kleur en kunnen wij gaan opruimen. †

Overigens stonden er aan het begin van de optredens mensen in de grens≠gevangenis uit het raam te kijken en naar ons te zwaaien. Direct daarop werden ze bij de ramen weggehouden. Toen bijna iedereen van ons weg was, mochten ze echter weer 'vrij' rondlopen. Ongeveer twintig mensen hebben buiten toen nog lawaai gemaakt en daar samen met de mensen binnen op gedanst. (Judith, medewerkster van Kassandra) ††

PROCES TEGEN CP'86 UITGESTELD

AMSTERDAM - Het beloofde op de Amsterdamse Parnassusweg een mooie dag te worden voor democratisch Nederland. De verdiende 1-0 voorsprong van het Openbaar Ministerie tegen de CP '86 zou zonder al te veel moeite worden uitgebouwd naar 2-0, want de rechtbank zou zich buigen over de vraag naar de bekende weg: of het CP-drukwerk inderdaad discriminatoir van aard is?

Net als twee weken geleden was de rechtbank streng beveiligd - een perskaart van de School voor de Journalistiek was niet genoeg om plaats te kunnen nemen op de perstribune - maar de belangstelling was aanzienlijk minder: op de publieke tribune zaten welgeteld veertien mensen. Om negen uur was de zaal nog akelig leeg en een academisch kwartiertje later vreesde ik dat het literair supplement van NRC Handelsblad en twee boterhammen met jonge kaas niet voldoende zouden zijn om de dag door te komen.

Net toen ik me begon af te vragen wat die weerzinwekkende rood-witte muurschildering nu eigenlijk moet voorstellen (de billen van Vrouwe Justitia? Goed en kwaad? Misdaad en Straf? de Ajax-kleuren? Twee paaseieren?), begon de zaal vol te lopen. Ex-voorzitter W. Wijngaarden liet wederom verstek gaan en ook H. Ruitenberg was veilig thuisgebleven. Tot ieders verwondering bleek de rechtbank iets anders van samenstelling te zijn dan bij de eerste zitting.†

Het werd snel duidelijk dat een van de rechters 'wegens persoonlijke omstandigheden' niet aanwezig kon zijn en na kort overleg met de officier van justitie en de advocaten besloot de rechtbank het onderzoek op 18 april (zelfde tijd, zelfde plaats) voort te zetten. Uitstel van executie. (Patrick) † †

PARADIJS ZONDER MENSENRECHTEN†

HANNOVER - Zaterdag 1 april. Om 8 uur wordt er achter het Amsterdamse CS gejuicht als er door het IJ een grote schuit vaart met op haar boeg in grote letters RMS (toeval?). Effe later van die lekkere zoete kretek lucht, dus hebben we de goeie bus te pakken.

Op naar Hannover. Daar wordt Soeharto's klauw geschud door Kohl bij een opening van een Messe, waar IndonesiŽ zich als 'booming & lucratief' groeiland presenteert en waar 'zeker weten' Volkenmoord en Mensenrechten schendingen in de door IndonesiŽ overheerste gebieden niet ter sprake komen. Wel in achterafkamers de wapenleveranties van het Wirtschaftswunder. God betere het, gedurende twaalf uur op-en-neer in onze lieve-logistiek-ondersteunende-kleurrijke-hobbel-op-stevige-wielen.

Waarom, vraag je je dan af, al die tijd onderweg voor een zwak demootje van een uurtje? Cynische shit, want als we om 20 uur aan de terugreis beginnen, weten we het antwoord. Sinds lang eindelijk weer eens met veel mensen de straat op, rond de duizend mensen. Kwaad om de alsmaar voortdurende militaire dictatuur in IndonesiŽ, zoals het twee weken geleden arresteren van vijf journalisten van de onafhankelijke journalistenbond (AJI) en de in beslagname van hun blad de Independen. Kwaad om Oost-Timor... †

Op het podium verschijnt opeens, na de keurige en obligate Amnesty International speech, de gevluchte Aviano Antonio de Silva Faria, ooggetuige en slachtoffer van het Santa Cruz bloedbad in Dili (Oost-Timor). Na twee zinnen zwijgt de massa op het Opernplatz (een plein in Hannover groter als de Dam). Stil, koud word je van Antonio's relaas van de afschuwelijke slachtpartij op het kerkhof in november 1991. Door zich dood te houden liggend tussen en onder de vele slachtoffers kon hij naderhand ontkomen aan de kogels. Meer dan 270 onbewapende demonstranten afgemaakt door Indonesische militairen tijdens een demonstratie. †

Help, tijdens een demo? In welk land sta ik nu...? Mijn nietige zwakte slaat toe, jankend duwen we een dronken overjarige irritante kutmof opzij, die als enige door een arbeit-adelt-achtig 'ga toch werken' gebrul de manifestatie verstiert. Even later wordt er bij het podium warm omhelst en word ik voorgesteld aan...uh...zeg maar de 'pillenbroeder' van het ziekenhuis van Santa Cruz. †

Zet je schrap voor de volgende zinnen. Na de slachtpartij in Dili werden er (half)doden en gewonden in het ziekenhuis gedropt. De fasco's (militairen) renden de apotheek binnen en eisten gif. De apotheker zei dat hij dat niet had en werd vervolgens in elkaar geramd. Even later werd er een grote pot gevonden met een soort dragees, waarvan er een opgelost in een emmer met water een hele ziekenzaal ontsmet. Au, au, auw, alle sporen uitgewist. Op de terugreis naar Amsterdam wordt er niet gezongen. (Koos)† †

Asielzoekers uitgezet voordat ze zijn afgewezen

ZEVENAAR - De uitvoering van het akkoord van Schengen kan onder meer tot gevolg hebben dat asielzoekers het land uitgezet worden zonder formeel door justitie afgewezen te zijn, Dat heeft het Bureau voor Rechtshulp in het Aanmeldcentrum in Zevenaar laten weten. Wanneer iemand aantoonbaar uit een zogenaamd veilig derde land afkomstig is, kan hij of zij al na enkele uren naar dat land teruggebracht worden.

"In veel gevallen zullen we in de Aanmeldcentra (AC's) niet eens aan een afwijzing toekomen", zegt coŲrdinator Alberts van het Bureau voor Rechtshulp in Zevenaar. Dat komt volgens hem door de vergaande samenwerking tussen de immigratiediensten van de landen die bij Schengen zijn aangesloten. Nauw contact tussen de verschillende diensten moet ertoe leiden dat men zeer snel weet of een persoon al of niet in Nederland een asielprocedure krijgt. †

De eerste twee functionarissen van de Duitse immigratiedienst hebben de afgelopen week hun kantoor in het gebouw te Zevenaar betrokken. Anderen zullen later volgen. De bedoeling is dat zij helpen het Duitse databestand te vergelijken met het Nederlandse. De samenwerking tussen de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Rijsbergen en de Belgische justitie verloopt voorlopig via een Belgische contactambtenaar in het districtsbureau van de IND in Den Bosch.†

"Het akkoord van Schengen regelt onder meer welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek", aldus Alberts. Wanneer uit het verhaal en andere gegevens van de asielzoeker onomstotelijk komt vast te staan dat hij of zij in de voorafgaande tijd in Duitsland heeft verbleven, is aan Duitsland de taak hem of haar terug te nemen en de zaak eventueel te behandelen. In de AC's zijn inmiddels stapels formulieren gearriveerd waarop de contactambtenaren (ondervragers) van de IND 'indicatoren' kunnen invullen. †

Er is een 'lijst A' met zeer sterke indicatoren, zoals bijvoorbeeld een vingerafdruk met plaatsnaam en datum. Er is een 'lijst B' met zwakke indicatoren zoals het bij zich hebben van een enkeltje Keulen-Zevenaar. "Schengen laat overigens onverlet het recht van ieder Schengenland om met een aldaar gearriveerde asielzoeker te doen wat het wil", zegt Alberts. "Nederland kan altijd zeggen: de zaak van deze persoon zullen we zelf wel afhandelen". †

Het van kracht worden van het akkoord van Schengen is in een half jaar tijds de derde wijziging van het vreemdelingenbeleid die het voor asielzoekers moeilijker maakt een verblijfsvergunning in dit land te krijgen. Het hoofdstuk Schengen werd voorafgegaan door de invoering van de terug≠nameregeling door het 'veilige derde land' (het land waar iemand was voordat hij of zij hierheen kwam) en door de invoering van het begrip 'veilig land van herkomst'. †

"De discussies tussen het Bureau voor Rechtshulp en de IND worden als gevolg daarvan steeds zwaarder", zegt Alberts. Hij doelt op de discussies die ontstaan nadat de rechtshulpverlener een zogenaamd zwaarwegend advies heeft afgegeven. De afspraak tussen de advocaten en justitie is dat het advies door de IND wordt overgenomen. De advocaten hebben in het najaar van 1994 pas hun medewerking aan de AC's toegezegd nadat staatssecretaris Schmitz deze status aan het zwaarwegend advies had toegekend. †

Bij een zwaarwegend advies mag een asielzoeker doorstromen naar een onderzoekscentrum waar hij of zij ongeveer drie weken de tijd heeft om de zaak te verdedigen. Een rechter doet uiteindelijk de uitspraak. Volgens Alberts wordt tachtig procent van de zwaarwegende adviezen door de rechter overgenomen. Er bestaat op dit punt overigens een groot verschil tussen Zevenaar en Rijsbergen. Alberts: "In Zevenaar blijven we net zolang praten met de IND tot we eruit zijn. In Rijsbergen gebeurt het gemiddeld tien keer per week dat de IND het zwaarwegend advies niet overneemt."† †

KRAAKKATHEDRAAL WORDT YUPPEN-PARADIJS

AMSTERDAM - Met een monumentaal gebouw dat de naam 'Korthals Altes' draagt kan het haast niet goed aflopen. En inderdaad, de graansilo Korthals Altes - overigens niet genoemd naar de VVD-minister van Ontruiming - in de Amsterdamse haven verandert de komende jaren van een markant en divers cultureel centrum in een yuppen-paradijs. Hoewel de projectontwikkelaar Y-grain toezegt dat "het uiterlijk zo weinig mogelijk wordt aangetast" zal het gesloten robuuste karakter van de silo door te bouwen woontorens onherstelbaar teniet worden gedaan.

De discussie enkele weken terug in de Amsterdamse gemeenteraad ging niet zozeer over de vraag of de huidige - voor de gemeentekas onaantrekkelijke - functie gehandhaafd moest blijven, maar over de vraag of het gebouw geheel moest worden overgeleverd aan de vrije sector. Uiteindelijk koos de raad voor het, door wijlen Jan Schaeffer, gesteunde B.O.M.-project van architect Andre van Stigt, waarbij 30% van de silo is bestemd voor sociale woningbouw, terwijl de rest uit luxe koopappartementen zal bestaan. †

Voor de realisering van de sociale woningbouw zal zo snel mogelijk een keuze worden gemaakt tussen twee woningbouwverenigingen: 'het Oosten', waarmee de Vereniging tot Behoud van de Graansilo is verbonden en 'Principaal', een partner van de Rabobank, dat financier is van het 48 miljoen gulden kostende project. Het plan houdt onder meer in dat de silo zal worden verdeeld in verticale woonblokken en aan de rand van de silodijk komen woontorens, die het zicht vanaf het IJ en het Noordzeekanaal op 'de wachtpost aan het IJ van handeldrijvend Amsterdam' zullen belemmeren. †

Als het aan de gemeente had gelegen had de graansilo al lang plaatsgemaakt voor een braakliggend terrein. Omdat de machines waren verouderd en er een nieuwe silo in het westelijk havengebied werd gebouwd, raakte de graansilo in de jaren tachtig buiten gebruik. Net voordat de slopers arriveerden, werd de 'graankelder van de hoofdstad' in mei 1989 gekraakt. Nadat de nieuwe bewoners gebouw met veel zweet en tranen bewoonbaar hadden gemaakt vond in het najaar van 1989 het Exilo-project plaats, een grootscheepse culturele gebeurtenis. †

Drie jaar later werd de graansilo op grond van de architectuurhistorische waarde, de industrieel-archeologische waarde en de opvallende ligging bestempeld tot Rijksmonument, hetgeen ook z'n donkere zijde had aangezien er toen een bestemming moest worden gekozen. De bewoners wilden er sociale woningen en culturele ruimtes laten aanleggen, maar hoewel dit plan twaalf miljoen gulden voordeliger was dan het B.O.M.-plan kregen Schaeffer en de zijnen hun zin. †

Op drie januari jl. benadrukte de Britse architect Dave Carr-Smith de cultuur-historische waarde van 97 jaar geleden geopende silo in een open brief aan de Amsterdamse wethouder voor Volkshuisvesting Duco Stadig (PvdA): "The SILO is a very significant cultural site of a type that is extremely rare in Europe and indeed at this level of quality, complexity and scale in the world. (...) It is a rare thing to see and it is one of the most important current manifestations of the free spirit in this wonderful city."†

Stadig nam de brief voor kennisgeving aan. "Ik zou de Silo, ook in de toekomst, als een levend organisme willen zien, waarbij alle delen met elkaar verbonden zijn. De gangen lopen als levensader door het gebouw en verbinden alle uithoeken met elkaar. Door de aderen stromen de levenssappen: de kennis, de ideeŽn, bouwstenen, de spirit van de mensen," aldus bewoonster Lot Vermeer in een brochure overde kraakkathedraal die onlangs in opdracht van de Hogeschool Holland werd geschreven. Het gebouw - hoe verminkt ook - blijft bestaan, maar het heilige vuur zal verdwijnen. (Patrick)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995