Naar archief

UIT: NN #182 van 7 april 1995 † †

Aps: informatie moet stromen

Verreweg de meeste activisten zullen de computer vooral kennen als een apparaat in dienst van de repressie. Wie bij een actie opgepakt wordt, komt terecht in de databanken van de politie en het CRI. Je hoeft niet perse activist in de baanlozen/uitkeringsstrijd te zijn om weet te hebben van de terreur van de 'computer van de sociale dienst'. De ellende en frustratie die je moet doorstaan om een stopgezette uitkering weer 'in het systeem' te krijgen, hebben velen aan den lijve ondervonden. Ook 'illegalen' ervaren elke dag de nadelen van computers: geen SoFI-nummer = geen inschrijving = geen uitkering/hulp bij ziekte etc.

Toch zijn er ook mensen die de kracht van computers en dan met name computercommunicatie, juist benutten ten behoeve van acties. Berichten over de strijd van vredesgroepen in voormalig-JoegoslaviŽ bereiken via het Internet wereldwijd miljoenen mensen. Ook informatie over de strijd tegen McDonald's, van Moskou tot Manilla, en van Londen tot Reykjavik wordt zo verspreid. †

In San Francisco zit de Association for Progressive Communication, het APC. In Nederland leveren zij wereldwijd nieuws aan Antenna in Nijmegen en Activist Press Service (APS) in Amsterdam. APS is vijf jaar geleden opgericht door mensen uit kringen van Hacktic en BBS De Zwarte Ster in Rotterdam. De bedoeling was om met APS een medium te creŽren waarin tal van progressieve groepen variŽrend van antiracismecomitť's tot studentenvakbonden, en van anti-militaristisch≠onderzoekskollektief tot kleinschalige uitgeverijen te laten profiteren van de enorme mogelijkheden van datacommunicatie. Dit is het uitwisselen van gegevens door computers, door gebruik te maken van een modem en de telefoonlijn.†

In de begintijd bestond bij veel actiegroepen nog een gezonde aversie tegen computers en alle technologie eromheen. Computers, dat was het speelgoed van yuppietuig. Het uitwisselen van gegevens door computers, dat was de vleesgeworden nachtmerrie uit science-fiction romans. Een beetje actievoerder was tegen, die was lid van Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, en moest niets hebben van al die enge cijfercodes, waar mensen mee geregistreerd werden.†

Toch is het SoFi-nummer er gekomen, heeft bijna iedereen een PIN-code om aan geld te kunnen komen en is de computer - of we het leuk vinden of niet - een alledaags verschijnsel geworden in ons leven. †

Computerfreaks?

De mensen van APS zijn bepaald geen computerfreaks, die dagelijks vol enthousiasme de nieuwtjes over Windows NT, de PowerMac en OS/2 met elkaar bespreken. APS wordt gerund door drie actieve vrijwilligers, die gemeen hebben dat zij uit het actiefront afkomstig zijn. Ooit begonnen op een 'ouwe XT met een harde schijf van 20 Megabyte' is APS anno 1995 een kleinschalig elektronisch zenuwcentrum met host- en server-computers die 24 uur per dag draaien. E-mail van tal van actiegroepen komt er binnen en wordt over alle gebruikers verspreid.† †

Persberichten van radicale strijdgroepen worden door APS op 'het Net' gezet en vandaar verder verspreid. Wie op dit moment inlogt op het APS-BBS kan alle laatste nieuwtjes aangaande "Opstand" op zijn beeldscherm nalezen. Per onderwerp bestaan vele nieuwsgroepen op het gebied van antifa/racisme, antimilitarisme etc. Op landelijk niveau wordt nieuws verspreid via de Ander Nederlands Nieuws (ANN)-groep, op Europees niveau via de European Counter Network (ECN)-groep. Informatie over de strijd van progressieve Turken en Koerden wordt via APS/Newsdesk zelfs wereldwijd verspreid.†

Dit alles doet APS vanuit de overtuiging dat het beter is de technologie voor de belangen van de 'tegenbeweging' aan te wenden, dan dat het in het belang van die 'tegenbeweging' is om die technologie af te wijzen. Zoals Rudi DŁetschke eind jaren zestig sprak over: ,,de Lange Mars door de Instituten'', zo kijkt APS aan tegen het gebruik van computertechnologie als wapen in de strijd voor een rechtvaardiger samenleving. Het is snel, het is efficiŽnt, het spaart bergen papier en dus bomen, kortom, de computer is anno 1995 een gebruiksvoorwerp zoals in vroeger dagen de stencilmachine, drukpers en telefoon en later fax dat waren.†

APS is vandaag een kleinschalig persbureau, die haar BBS openstelt voor allerlei progressieve, linkse actiegroepen met hun persberichten. Ze is alleen geen typeclub. Persberichten, verslagen van acties en andere vermeldens(w)aardigheden ontvangen wij het liefst op 3,5" diskette, en nog liever direct in ons BBS ge-upload ##.31.20.6842147. Dit heeft niets te maken met luiheid, maar alles met de praktijk. †

Zoals gezegd, de vrijwilligers van APS zijn naast hun redactiewerkzaamheden ook actief in actiegroepen. Het werk bij APS bestaat uit het dagelijks onderhouden, draaiende houden van een computersysteem en er is al zoveel belangrijk nieuws dat langs elektronische weg tot ons komt, dat een bericht wel heel belangrijk moet zijn, willen wij dit van papier intikken. In onze niet aflatende strijd tegen papierverspilling lezen wij zelfs kranten liefst in het beeldscherm :-). †

De nieuwsgroepen die APS aanbieden bestrijken zo ongeveer alles wat de activist van nu zich maar kan wensen. APS krijgt dagelijks via het Internet nieuws van progressieve groepen uit alle denkbare landen ter wereld. Dit kunnen studentengroepen zijn, belangenorganisaties op het gebied van milieuactivisme, mensenrechten, inheemse volkeren, vrouwenstrijd (fe-mail) anti-fascisme-comitť's (het Duitsche Commlink/Antifa). Ook informatie over AIDS (HIV-net, Act-up), biotechnologie (No-gen) en het werk van progressieve kerkelijke organisaties is in het nieuwsaanbod van APS terug te vinden. †

Het is zelfs mogelijk voor landengroepen in Nederland om het nieuws over het specifieke land dat men ondersteunt te ontvangen. Hiertoe werkt APS nauw samen met groepen als NOTICIAS (Latijns-Amerika) en het Kurdistan Information Centre in Londen voor het laatste nieuws inzake de strijd in Koerdistan en Turkije. Als er in Istanbul of Ankara een activist die zich inzet voor deze zaak 'verdwijnt', staat het binnen 24 uur op 'het Net'.†

Internet

Internet is de naam van het systeem waardoor wereldwijd miljoenen computers (PC's) met elkaar in verbinding staan. Het is het grootste computernetwerk ter wereld, dat weer onderverdeeld is in talloze kleinere netwerken, waarvan APS dus een 'kleintje' is.†

Het is vreselijk moeilijk om zonder gebruik te maken van veel Engels computerjargon uit te leggen wat nu precies 'het Internet' is. Over dit onderwerp zijn inmiddels boekenplanken volgeschreven en in elk land is er minstens ťťn tijdschrift dat maandelijks het Internet behandelt in al haar facetten. Wij willen de lezer hier niet vermoeien met zaken als TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en LAN's (Local Area Networks) die onvermijdelijk uitgelegd moeten worden wil je een beetje kunnen begrijpen wat het 'Internet' nu precies inhoudt. †

Beter is het te volstaan met wat het voor ons als actievoerders/gebruikers betekent. Dat is - idealisten als wij nu eenmaal zijn - voor ons dus geen verzameling computers, maar een gemeenschap van mensen. Een heel erg grote gemeenschap van mensen, waarop de modieuze term Global Village van toepassing is. Want via het Internet wordt de wereld steeds meer een dorp, waarbij het mogelijk is om vanachter je toetsenbord drie-hoog-achter in de Amsterdamse Pijp of in de Dorpsstraat te Lutjebroek met een ander mens in Moskou te communiceren via het beeldscherm, en dat tegen lokaal telefoontarief. †

In termen van 'activisme', na een milieuramp in Rusland is het mogelijk om via Glasnet, de Russische tak van het Internet, contact te zoeken met Tjistoi Vodi (Reinwater) of Zeljony Mir (Greenpeace). Binnen 24 uur kan men, via APS of Antenna, het aldus verkregen nieuws in een van de relevante nieuwsgroepen nalezen. Met de huidige stand van zaken binnen de datacommunicatie is dit laatste voorbeeld echter een puur hypothetische; milieuactivisten in Rusland wachten het 'pollen' (= contact zoeken met hun computersysteem) door APS zeker niet af, maar zetten hun nieuws onmiddellijk op Glasnet, Glavnet (OekraÔne) of Relcom (Baltische republieken). †

Al dit nieuws komt bij GreenNet in Londen, die dit nieuws direct beschikbaar stelt aan het Institute for Global Communications (IGC) in San Francisco. Zoals de naam van dit Instituut al suggereert wordt het van hieruit wereldwijd verspreid over alle mogelijke Usenet en Peacenetgroepen. Om een lang verhaal af te ronden: APS fungeert hierbij vooral als 'tussensluis' en 'doorgeefluik' in een wereldwijd vertakt netwerk van informatiebronnen, verenigd als Association for Progressive Communication (APC). †

Constante nieuwsstroom

Zoals eerder gezegd: APS is een kleintje temidden van vele grote providers. Een wijdverspreide misvatting is dat het 'Internet' gratis zou zijn voor wie een PC + modem heeft. Daarmee ben je er helaas nog niet. In die gigantische maalstroom van informatie moet je dan juist die informatie weten te vinden, die voor jouw organisatie of actiegroep van belang is. †

Op de bonnefooi door computerland, met een modieus woord cyberspace dolen is echter niet alleen tijdrovend, maar kan je telefoonrekening flink opjagen, ook al is het lokaal tarief. Voor je het weet zit je uren on-line achter je beeldschermpje, want het is echt verslavend als je er eenmaal door gegrepen bent. Daarom heeft APS zich ten doel gesteld om als 'tussensluis/doorgeefluik' een toegang tot al deze complexe systemen te creŽren, als een collectieve voorziening voor actiegroepen en organisaties, die directe Internettoegang niet kunnen betalen. †

Wie zich abonneert op APS krijgt van ons een internationaal e-mail adres, ontvangt ook dagelijks e-mail (APS pollt vier keer per dag naar NL-net, de Nederlandse tak van het Internet) maar je kunt dus niet 'interactief' via APS 'het Internet op'. In overleg met APS krijg je een selectie uit de internationale nieuwsgroepen, die voor jouw organisatie van belang zijn. In de praktijk is het nieuwsaanbod van APS ruim voldoende om de harde schijf van een doorsnee PC te doen vollopen, als het niet snel door de gebruiker wordt verwerkt en gezipt dan wel ge-delete. Ook dat is een kenmerk van het medium datacomm. De flow of information. Informatie moet stromen... †

Zodra relevante informatie bij een groep als APS binnenkomt, dan is de volgende stap ervoor te zorgen dat het terecht komt bij die actiegroep, die er het meest mee doet. †

Simon van Leeuwen† †††

ITALIE: AUTONOME CENTRA EN CYBERSPACE

In dezelfde week dat Justitie in Nederland Jan MŁter en Hans Krikke in Amsterdam van hun fiets plukte en arresteerde, viel in ItaliŽ de politie binnen bij het Autonoom Sociale Centrum 'Clinamen' en bij het radicale Cyberknooppunt BBS "BITS against the Empire". BITS against the Empire is onderdeel van het Italiaanse Cybernet, en als zodanig vergelijkbaar met XS4ALL in Nederland. †

Ook in Hong Kong en Amerika is de overheid bezig om 'greep' te kunnen krijgen op dat 'ongrijpbare, anarchistische' fenomeen 'Internet'. Naar aanleiding van de politie-inval, beantwoordde Luc Pacca half maart via e-mail enkele vragen van Peter van der Pouw Kraan. Pacca is een medewerker van Cybernet en schreef zijn afstudeerscriptie voor sociologie over de Italiaanse tak van het European Counter Network.†

Kun je in het kort uitleggen wat de autonome sociale centra zijn?

Luc Pacca: "Autonome sociale centra (Centri Sociali Autogestiti, CSA) lijken wat op de Duitse en Amerikaanse infowinkels. Ze hebben ook iets van kraakpanden zoals je die in Amsterdam veel vindt. Inderdaad zijn het vaak plaatsen die illegaal zijn bezet. Meestal zijn het oude gebouwen die jarenlang niet meer gebruikt zijn en die nu een scala aan initiatieven huisvesten. Initiatieven van CSA's omvatten concerten, debatten, kunstexposities, conferenties, de verkoop van alternatieve boeken en tijdschriften, enzovoorts. Het zijn ook plekken waar mensen gewoon bij elkaar komen en praten, zonder dat iemand je zegt op welk tijdstip je naar huis moet en zonder dat je hoeft te betalen om er te zijn. Ze ontstonden in de jaren tachtig en vormen nu een heel interessant voorbeeld van jeugdsubcultuur. Ze streven geen specifiek doel na: je kunt ze zien als Tijdelijke Autonome Zones (je kent wellicht de boeken van Hakim Bey) en hun bestaan kan worden gezien als doel op zich."†

Kun je me ook iets vertellen over Cybernet en ECN in ItaliŽ.

"Cybernet is een BBS-netwerk en het moet dezelfde rol spelen als het Hack-Tic netwerk in Nederland deed. Het gemiddelde Cybernet knooppunt lijkt heel erg op jullie APS BBS. Cybernet is op dit moment nog niet via Internet te bereiken, maar we doen ons best om dat binnen een paar maanden voor elkaar te krijgen. Overigens is het aansluiten op Internet in ItaliŽ veel moeilijker dan in Nederland. Het Italiaanse ECN is minder een nieuwsdienst en meer een virtuele plek waar mensen elkaar ontmoeten en debatteren."†

In jullie persbericht stond: 'De Italiaanse magistraten en politie tonen al enige jaren een fascinatie voor plaatsen als Cybernet en het European Counter Network.' Op wat voor manier vindt dat plaats?

"Het afluisteren van telefoonlijnen, en ons aan tijdschriften afschilderen als 'terroristen' en dergelijke."†

Heeft de aanval op BITS Against the Empire wellicht iets te maken met een concurrentiestrijd over wie de elektronische netwerken gaat beheersen?

"Silvio Berlusconi heeft zojuist de grootste Italiaanse Internetprovider opgekocht - ik denk niet dat hij ons in staat acht om wat dan ook te 'beheersen'. We worden gewoon gezien als politieke subversievelingen en ze beginnen ons nu in cyberspace aan te vallen net zoals in de werkelijke wereld." †

Zou het kunnen dat de politie op zoek was naar een of meer specifieke berichten?

"Misschien."†

Of zou het een actie kunnen zijn om veel materiaal te verzamelen voor het in kaart brengen van radicale structuren en activiteiten, zoals de Nederlandse politie ook wel doet. Ze komen dan met een onwaarschijnlijke beschuldiging of iets heel anders als een voorwendsel om informatie te verzamelen?

"Ik denk dat die verklaring aannemelijker is. Ik kan me niet voorstellen dat ze me echt vijftien jaar in de gevangenis willen hebben. :-) :-( †

Is er sinds de invallen nog iets gebeurd?

"Nog niet, behalve een inval in het huis van een vriend die niets te maken heeft met computernetwerken."† †

----------------------- message -----------≠------------------

††††††††††††††††††††††††† Newsdesk@APS.NL

Path: nnmag!aps!newsdesk!newsdesk!newsdesk

From: newsdesk@newsdesk.aps.nl (Newsdesk Amsterdam)

Newsgroups: ann.nieuws

Subject: Re: BITS Against the Empire II / voor ANN.NIEUWS

Message-ID: <032895201706Rnf0.79b6@newsdesk.aps.nl>

Date: Tue, 28 Mar 1995 20:17:00 +0100

References: <cZBo3c3w165w@tem.aps.nl>

Reply-To: root@newsdesk.aps.nl

Organization: Activist Press Service (newsdesk)

X-Newsreader: Rnf 0.79b6 peter@tem.aps.nl (Peter vd Pouw Kraan) writes: ItaliŽ: BITS tegen het Rijk BBS nog niet vrijgegeven †

BITS Against the Empire BBS, een knooppunt van het Italiaanse Cybernet- computernetwerk, blijft nog buiten bedrijf als gevolg van politieonderzoek. Volgens de autoriteiten vormen de activiteiten van het bulletinboard ter bevordering van vrije communicatie en tegeninformatie een bedreiging voor de democratische orde, zo meldde BITS Against the Empire Labs in een persbericht van 13 maart j.l. †

Tien dagen na een politie-inval in de huizen van een twaalftal activisten is het meeste informatiemateriaal teruggegeven, net als een van de inbeslaggenomen computers. De bulletinboardcomputer zelf is nog in handen van de autoriteiten, evenals de inbeslaggenomen floppy's, voor een diepgaander analyse. †

Kennelijk heeft niemand hen uitgelegd dat je harddisks en floppy's in een paar minuten kunt kopiŽren. Ondertussen rest degenen die zich met vervolging bedreigd zien net als de honderden gebruikers van het BITS against the Empire BBS weinig anders dan afwachten terwijl computerex≠perts van het politiecorps aan het werk zijn om niet alleen het DOS 'copy' commando te ontdekken, maar ook die uiterst gevaarlijke informatie - van openbaar verkrijgbare elektronische tijdschriften, artikelen en academische essays over het sociale gebruik van nieuwe technologie, tot openbaar toegankelijke elektronische discussiegroepen - die aanleiding vormden voor de beschuldiging van subversieve samenwerking met terroristische bedoelingen ((associazione eversiva con finalita' di terrorismo - art. 270 bis van het Italiaanse wetboek van strafrecht). †

BITS Against the Empire Labs†Underground Research & Documentation†ItaliŽ†

CyberNet 65:1400/1 (currently down)

ECN 45:1917/2

Fidonet 2:333/412 (currently down)

Internet lpaccagn@risc1.gelso.unitn.it

----------------------- End forwarded message -----------≠------------------------------------------------------ ††††††††††††††† * Activists Press Service (Newsdesk) * †††††††††††††††††††

"Hasta La Victoria Siempre" ††††††††††††††††††††††††† Newsdesk@APS.NL ††††††††

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995