Naar archief

UIT: NN #179 van 24 februari 1995 † †

NIEUWS

Nederlands protest tegen veetransporten

HOOFDDORP - Twee weken geleden protesteerden actievoerders van de dierenrechtenorganisatie PeTA tegen de aankomst van een kalvertransport op vliegveld Schiphol. Na acties in Groot-BrittanniŽ en BelgiŽ was dit het eerste protest op Nederlandse bodem.

Zo'n dertig activisten verzamelden zich op de vroege maandagochtend van 13 februari met de bedoeling naar Schiphol te gaan. Daar komen per dag gemiddeld vier vliegtuigen met kalveren aan die vanuit het Britse Coventry naar Nederlandse mesterijen worden getransporteerd. Nu er al wekenlang hevig wordt geprotesteerd bij het vliegveld van Coventry wordt het hoog tijd dat ook Nederlandse dierenbeschermers zich gaan roeren. †

Na een paar uur geduldig wachten op de verzamelplaats werd het sein "vliegtuig onderweg!" gegeven. Een gemÍleerd gezelschap ("huismoeders en beroepsactievoerders" ,zouden NOVA-verslaggevers kunnen zeggen) ging op weg naar Schiphol-Oost, waar de vrachttransporten op Schiphol worden afgehandeld. Op een afgelegen hoek van de luchthaven werd het betreffende vliegtuig opgewacht; 25 mensen wachtten buiten het hek voor de toegangspoort waar normaal gesproken de 'overladers' doorheen rijden terwijl vijf anderen over het hek klommen in een poging het overladen van de kalveren te hinderen. †

Zover liet de marechaussee het niet komen; het vijftal werd - bepaald niet zachtzinnig - al gearresteerd voordat er een vliegtuig in zicht was. De luchthavenautoriteiten zorgden er zorgvuldig voor dat het vliegtuig en het overladen van de kalveren ruim buiten zicht van de actievoerders en de in ruime mate aanwezige pers bleef. Het vliegtuig werd een paar honderd meter van de 'normale' overlaadplaats uitgeladen, zorgvuldig afgeschermd door een rij gebouwen. †

De overgebleven actievoerders improviseerden een alternatief protest; als zo'n vliegtuig is uitgeladen moet er ook nog een veewagen met kalveren Schiphol uit zien te komen. De groep werd gesplitst om bij een paar uitgangen te posten en een eventueel passerende veewagen tegen te houden. Dat bleek vrijwel onmogelijk; Schiphol beschikt over talloze uitgangen, en de veewagen werd dan ook niet meer gezien. †

Hoewel het transport zelf niet in zicht is geweest, was de actie wel degelijk succesvol. Aan Schiphol (en via de pers) is duidelijk gemaakt dat er ook in Nederland mensen zijn die het gesleep met dieren absoluut niet zien zitten. Bovendien heeft het transport van de kalveren die maandagochtend in ieder geval vertraging opgelopen; het overladen heeft op een andere locatie plaatsgevonden en de veewagen die de kalveren verder transporteerde heeft geen gebruik kunnen maken van de gebruikelijke uitgang. †

De vijf gearresteerde actievoerders werden na een paar uur weer vrijgelaten. Het lag niet in de bedoeling om er eenmalige actie van te maken, vier dagen later was dan ook opnieuw een groep actievoerders op dezelfde plaats aanwezig. Ditmaal was 'Avia Trading' het doelwit. Dit bedrijf, dat pal tegenover de 'uitlaad hoek' van veevliegtuigen is gevestigd, is verantwoordelijk voor het uitladen van de kalveren uit de vliegtuigen. †

Een groep van ongeveer 25 actievoerders liep een uur lang rond het gebouw van Avia Trading en wist - min of meer onbedoeld - een (bloembollen-)transport van het bedrijf te frustreren. Na nog een tijdje te hebben gepost bij de hoofduitgang, in de hoop de veewagen met de kalveren van het net aangekomen transport te kunnen blokkeren, werd de aftocht geblazen. In vier auto's en een bestelbusje reden de actievoerders het Schipholterrein af, gevolgd door een escorterende file van drie marechaussee-auto's, een aantal politiemotoren en twee golfjes van de 'Airport security'.†

De achtervolgende stoet werd nog een klein uur op de zenuwen gewerkt door een rondje rond Schiphol, een paar rondjes bij de aankomsthal (parkeerterrein op, parkeerterrein af), en een paar rondjes op een rotonde te gaan rijden alvorens de aftocht naar Amsterdam te blazen. Het ging weliswaar om een actie tegen veetransport en niet tegen de marechaussee, maar ŗ la, wat lol maken op z'n tijd kan geen kwaad. †

De acties bij Schiphol, zo verzekeren de organisatoren, zullen door blijven gaan totdat Schiphol veetransporten niet meer toe zal laten op de luchthaven. Om de luchthavenautoriteiten tot die simpele stap te bewegen zullen de te voeren acties steeds een tikkeltje vervelender worden en vooral frequent plaats vinden. Op het moment dat je dit leest heeft er ondertussen weer een actie op Schiphol plaatsgevonden, waarover in de volgende NN meer. (Bas)† †

NEDERLANDS BLOK ONGEWENST

UTRECHT - In het kader van de komende statenverkiezingen werd er het afgelopen weekeinde open huis gehouden in de diverse Provinciehuizen. Zo ook in Utrecht, waar de extreem-rechtse partijen dan ook gretig gebruik van maakten. Ware het niet, dat ze in hun promotieactiviteiten gehinderd werden door een antifascistische actiegroep.

De organisatie van de open dag was die ochtend nog langs alle stands gelopen, op zoek naar materiaal dat ongewenst was. De zwart-witte vlag met het Keltische kruis die de CP uit had hangen, vond men kennelijk niet ongewenst genoeg. "De hele Indiase cultuur is gebaseerd op deze runentekens", was hun commentaar toen mensen van Antifa-Utrecht hen erop attendeerden dat het hier een fascistisch symbool betrof. Ook de folders 'Eigen Volk Eerst' konden volgens de organisatie wel door de beugel, terwijl Antifa-Utrecht hen nog een artikel in handen had gedrukt over een gerechtelijke veroordeling van deze leus. †

De leden van Antifa-Utrecht deelden op de politieke markt pamfletten uit, waarin met name fel werd uitgehaald naar het Nederlands Blok van Vreeswijk. De demonstranten hadden zich achterin de smalle gang geposteerd, waar de stands van de CD, CP en Nederlands Blok stonden. De partijen stonden er in vol ornaat, compleet met ordedienst en een camera. †

Binnen een minuut of vijf posteerde de politie zich tussen de extreem-rechtsen en de demonstranten in. Aanvankelijk wilde de politie de laatst genoemde groep verwijderen, ware het niet dat de organisatie van de markt geen zin had in een escalatie. De strubbelingen bleven beperkt tot enig heen en weer geduw en het wederzijds afpakken van foldermateriaal.††

LIMBURGERS HINDEREN CD EN NEDERLANDS BLOK

MAASTRICHT Ė Op kosten van de provincie een dagje campagne voeren. Dat leek weggelegd voor de CD en het Nederlands Blok in Limburg. Beide partijen mochten, tegen alle afspraken in, komen opdraven op de open dag. Een groep antifascisten wist er voor te zorgen dat de twee partijen met evenzoveel verkiezingsmateriaal naar huis gingen als waarmee ze gekomen waren.

De zes in de Provinciale Staten van Limburg vertegenwoordigde partijen hadden een duidelijke afspraak: racistische partijen zouden gedurende de gehele verkiezingscampagne niet toegelaten worden op fora, verkiezingsmarkten en andere campagne-activiteiten. Tijdens de open dag op 18 februari van de provincie, waar ook plaats was voor een politieke markt, zouden de CD en het Nederlands Blok geen gelegenheid krijgen ook een stand in te ruimen. †

Deze afspraak was op slag verdwenen, toen het Nederlands Blok de weigering van de provincie aangreep om de publiciteit te halen. Het Blok zou demonstreren voor het provinciehuis, zo kondigde het Heerlens raadslid en provinciaal lijsttrekker John Janszen aan. De derde keer in korte tijd dat het Blok de aandacht in de Limburgse media naar zich toe wist te trekken.†

Eerder dreigde Janszen met een groep partijleden het hoofdkantoor van een van de drie Limburgse kranten te bezetten, omdat deze het Blok constant in relatie zouden brengen met een 'bepaalde periode uit de geschiedenis'. Kort daarna schreef Janszen alle scholen in Limburg aan met het verzoek Islamitische meisjes met hoofddoeken te verwijderen. Het dreigement om voor het provinciehuis te demonstreren, jaagde de Limburgse gevestigde partijen zoveel schrik aan, dat tijdens het wekelijkse overleg tussen de fractievoorzitters besloten werd het Blok dan toch maar toe te laten. Alleen GroenLinks sputterde tegen. †

De dertig in de haast opgetrommelde demonstranten, een bont gezelschap bestaande uit onder meer de Werkgroep tegen Racisme, Rebel, Internationale Socialisten, Jongerenbond, GroenLinks en de SAP, eisten onmiddellijke ontruiming van de stands van de CD en het Nederlands Blok, toen duidelijk werd dat deze broederlijk naast elkaar een plaats in de grote zaal hadden gekregen. De organisatie weigerde de stands te ontruimen, waarna de demonstranten na een korte groepsvergadering besloten voor de stand te gaan demonstreren. †

"Puur fascistisch", brieste Janszen toen een enorm spandoek met de tekst "Nooit meer fascisme" voor de stands werd ontrold. Toen de Unie 55+ en de SP opeens besloten niet meer in de buurt van extreem-rechts te willen staan, was de symboliek compleet: CD en Nederlands in een verlaten hoek van de zaal, niet zichtbaar voor het publiek door een meters breed spandoek en een groep demonstranten. †

Smeekbedes van Janszen aan het adres van de organisatie om de demonstranten te verwijderen, hadden geen succes en de adem van de antiracisten bleek langer dan extreem-rechts gedacht had: van 10 uur tot aan het einde van de dag bleven de demon≠stranten voor de stand staan met het spandoek. De broodjes van GroenLinks en de hartverwarmende reacties van het publiek maakten het lange staan wat draaglijker. †

Om 16 uur braken de CD en het Nederlands Blok hun stands op. Brochures ('Islamieten in Nederland: integratie of marginalisering'), folders ('niet links, niet rechts') en posters ('De maat is vol, vraag het maar aan Jan') werden weer ingepakt en onder luid gejoel verlieten ze de zaal. Campagne hebben ze niet kunnen voeren, maar het blijft een schandaal dat de provincie hier wel de mogelijkheid voor gecreŽerd had. Het gevaar van acceptatie is, getuige het aantal keren dat de demonstranten van de organisatie en van politieke kopstukken te horen kregen dat "alle partijen in een democratisch land het recht hebben hun geluid te laten horen", groter dan ooit. (L.)† †

MET DE CP OP VERKIEZINGSTOURNEE

ROTERDAM - Als het aan de CP'86 had gelegen, zou er komende zaterdag worden gedemonstreerd in de binnenstad van Rotterdam. Een protest tegen het drugs≠beleid en de criminaliteit in de havenstad. De burgemeester heeft geweigerd een vergunning te verlenen, op grond van de te verwachten openbare orde problemen. De initiatiefgroep Rotterdammers Tegen Nazi's houdt een tegendemonstratie.

De CP'86 heeft op internationale schaal opgeroepen om op 25 februari naar Rotterdam te komen. Er zou om twaalf uur in de Conradstraat (zij≠uitgang CS) en op het Schouwburgplein verzameld worden "uit protest tegen de drugsoverlast en criminaliteit". Het had "de grootste nazimars in Nederland moeten worden sinds de Tweede Wereldoorlog". Wrang genoeg wordt komende zaterdag de Februaristaking herdacht. †

Nadat twee weken terug de CP'86 bij de gemeente een aanvraag had ingediend voor een demonstratie-vergunning, organiseerde een belangengroep voor uitkeringsgerechtigden een protest hiertegen. Naar aanleiding van deze protestactie, liet burgermeester Peper weten niet op voorhand tegen een demonstratie van de CP te zijn, omdat vrijheid van meningsuiting nu eenmaal thuishoort in een democratie. De CP'86 zit immers in de Rotterdamse gemeenteraad. †

Een samenwerkingsverband heeft onder de naam 'Rotterdammers Tegen Nazi's' opgeroepen voor een tegendemonstratie, ongeacht het feit of de burgemeester de nazimars nu door zal laten gaan of niet. Een medewerker van deze tegendemonstratie vindt een dergelijk protest meer dan noodzakelijk. ,,Er wordt al veel te veel aan extreem-rechts gedachtegoed hardop verkondigd, in de politiek en op straat. Het zou getuigen van een enorme normvervaging als de neonazi's nu ook al zonder protest door de straten kunnen marcheren''. †

Is het niet zo dat door het houden van een tegendemonstratie, de ophef rond het zoveelste CP-initiatief alleen maar groter wordt en daarmee de aandacht voor de partij? De medewerker van Rotterdam Tegen Nazi's beaamt de publicitaire commotie die ontstaat, maar neemt dat voor lief. ,,Als wij niet demonstreren, loop je het risico dat er veel Rotterdammers zullen zijn die zich achter de CP-demonstratie zullen scharen. Want tegen het Rotterdamse drugsbeleid en de criminaliteit zijn er velen''. †

De antifascisten winden er in hun pamflet geen doekjes om en leggen de Rotterdamse bevolking onomwonden uit dat de CP-demo uit regelrechte nazi's zal bestaan. "Martijn Freling, het CP-gemeenteraadslid, is vooral bekend van zijn optreden in nazi-uniform en uitspraken als zouden de Feyenoorders Taument en Blinker het land uit moeten worden gestuurd", zo schrijft men in het pamflet. †

De medewerker van Rotterdam Tegen Nazi's is er niet bang voor dat de CP'86 uit is op een confrontatie met de tegendemonstranten. ,,Dat geloof ik niet zozeer. Het is ze vooral te doen om het feit dat ze nauwelijks in de gelegenheid worden gesteld te demonstreren in dit land. Overal waar ze een vergunning aanvragen, haalt men bakzeil.'' †

De CP'ers zijn de laatste tijd opvallend actief in het organiseren van demonstraties. Zowel in Rijswijk, Zevenaar, Arnhem en Apeldoorn hebben ze geprobeerd de straten te bevuilen met hun nazi-laarzen. In al deze plaatsen werd de demonstratie verboden op grond van de te verwachten openbare orde problemen. In Zevenaar waren het verontruste buurtbewoners, die in allerijl de politie verzochten de marcherende nazi's op te pakken. Zowel in Rijswijk als in Arnhem werd een tegendemonstratie georganiseerd vanuit links-radicale hoek. In Apeldoorn hielden op 11 februari diverse antiracisme-organisaties een protesttocht. De CP'ers zochten hier, ondanks het demonstratieverbod, hun vertier in een winkelcentrum waar de ME snel ter plaatse was en enkelen van hen arresteerde. †

Het is de vraag hoe lang de CP'86 hun pogingen wekelijks te willen demonstreren zullen volhouden. Als het hen te doen is om stemmen te winnen in het kader van de provinciale verkiezingen, dan zullen hun 'officiŽle' straatactiviteiten snel in aantal dalen. Maar als ze er echt zo mee zitten dat ze de straat niet meer op mogen, dan kan dit gefok nog wel een tijdje doorgaan. †

En de antifascisten er maar achteraan huppelen, tot je er strontziek van wordt. Hoewel, strontziek. Volgens de medewerker van Rotterdam Tegen Nazi's valt dat laatste best wel mee. ,,Het levert veel ervaring en contacten op. Op deze manier zal het heel wat eenvoudiger worden om te mobiliseren, als het er echt van zal moeten komen''.†††† ††

OPSTAND NAAR EUROPESE HOF

STRAATSBURG - Het krakersblad Bluf! heeft recht op een schadevergoeding van zestigduizend gulden van de Staat der Nederlanden. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft dat onlangs besloten. Volgens het hof heeft de Nederlandse staat in 1987 ten onrechte geweigerd de gehele oplage van Bluf!, die eerder in beslag was genomen, terug te geven. Stichting Opstand stapt nu ook op het Europese Hof af.

Hoewel beide zaken inhoudelijk van elkaar verschillen, zal de positieve uitspraak bij de Bluf!-zaak wellicht gevolgen hebben voor de perikelen rond Opstand. Justitie deed eind september invallen bij drie medewerkers van Opstand, omdat die ervan worden verdacht deelnemer te zijn van de actiegroep RARA. Hierbij werd veel materiaal in beslag genomen, waarvan een belangrijk deel nog steeds in handen is van justitie.†

,,De Bluf!-affaire was natuurlijk uniek vanwege die herdruk, maar het zal de Nederlandse overheid duidelijk zijn dat kinderachtige prestigespelletjes onder het mom van de staatsveiligheid geen gehoor meer vinden bij de hoogste rechter'', aldus de advocate T. Prakken. †

Om alsnog inzage in de spullen te krijgen gaat ook Opstand samen met Prakken naar het Hof in Straatsburg, aangezien het onthouden van het strafdossier in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de† Mens. De raadkamer van de Haagse rechtbank noemde de bezwaren van J. MŁter en H. Krikke ongegrond, maar volgens Prakken hebben verdachten het recht te weten op grond van welke feiten een verdenking bestaat. Nadeel is dat het Hof pas over een jaar of vijf uitspraak doet. Ook de klacht over de inbeslagname van computers, floppy's, correspondenties, agenda's en dagboeken van Opstand reikt mogelijk tot in Straatsburg. Deze zaak zal echter eerst zo snel mogelijk naar de Hoge Raad gaan.†

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten maakt zich ondertussen zorgen over de toename van het aantal invallen bij journalisten. Deze praktijken zullen worden vergemakkelijkt als binnenkort een wetsvoorstel wordt aangenomen dat voorziet in ruimere bevoegdheden voor opsporingsambtenaren. Dan zal tevens het aftappen van telefoons voor justitie makkelijker worden. Dat heeft De Telegraaf onlangs al gemerkt toen haar 'ster'verslaggever J. de Haas bleek te zijn afgeluisterd door de Arnhemse politie. Niet alleen linkse media zijn er dus de dupe van. †

Dit alles hangt nauw samen met het verschoningsrecht voor journalisten. In principe mag de journalist zijn bronnen geheim houden aangezien hij geen verlengstuk is van de politie, maar onder "uitzonderlijke omstandigheden" kan de journalist worden verplicht om z'n vertrouwelijke bronnen bekend te maken. De laatste jaren is gebleken dat de Nederlandse rechters het begrip "uitzonderlijke omstandigheden" nogal ruim opvatten. De Europese Commissie vaardigt hierover weliswaar richtlijnen uit maar daar hoeft de nationale rechter zich niet aan te houden. De uitspraak van het Hof in Staatsburg is echter wel bindend. †

Of het verloren kort geding van Opstand tegen de Haagse persofficier N. Zandbergen een vervolg krijgt, is onzeker. De president van de rechtbank in Den Haag achtte het begin deze maand niet bewezen dat Zandbergen meer informatie aan de media heeft verstrekt dan aan de verdachten. †

Opstand-redacteur MŁter weet niet of het echt lonend is om door te procederen. ,,Als we financieel en juridisch steun kunnen krijgen van bijvoorbeeld de Coornhert-Liga waarschijnlijk wel, maar door alle procedures kom je eigenlijk niet meer echt toe aan het journalistieke werk'', zegt MŁter. De zestigduizend gulden boete die de Nederlandse staat kreeg na aanleiding van de Bluf!-zaak zal na aftrek van BTW overigens geheel opgaan aan proceskosten. (Patrick)† †

NEONAZI'S VEROORZAKEN VOETBALREL

DUBLIN - Bij de rellen in Dublin tijdens de voetbalwedstrijd Ierland - Engeland waren ongeveer vijftig leden van Combat 18 betrokken. De ongeregeldheden brachten een hevige schok teweeg in beide landen. Zo'n honderd mensen raakten gewond en een man overleed aan een hartaanval. De Garda, de Ierse politie, arresteerde dertig relschoppers. Twee mannen uit Birmingham kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Afgelopen zomer werd in het extreem-rechtse blad Redwatch al aangekondigd dat Combat 18 in de nabije toekomst vaker van zich zal laten horen. Dat dit zou gebeuren bij deze interland was al bekend bij de National Football Intelligence Unit, die al weken van tevoren informatie doorspeelde naar de Ierse politie. Het bleek niet mogelijk om fascistische hooligans zonder strafblad bij de grens tegen te houden. †

In clubgebonden groepjes - onder andere uit Leeds, Londen, Leicester en Liverpool - trokken ze naar Dublin om eerst onderlinge rivaliteiten uit te vechten en vervolgens de Ieren een lesje te leren. Het spelen van The Soldier's Song - het Ierse volkslied - voor de wedstrijd werkte als een rode lap op de Engelse stieren. Nadat de Ieren 1-0 hadden gescoord begonnen de hooligans onder het mom 'No surrender to the IRA' met het afbreken van Lansdowne Road, waarvan de muren inmiddels waren behangen met stickers van het National Front. †

De reacties in de pers waren hard. The Daily Star loofde duizend pond uit aan degene die de drie mannen kon identificeren die een Ierse fan hadden afgetuigd. Tegen alle journalistieke regels in publiceerde The Daily Telegraph een lijst met namen en woonplaatsen van de hooligans die moesten voorkomen. Van een oudere skinhead werden twee foto's geplaatst met daarbij zijn naam, de naam van z'n vriendin, de naam van z'n achtjarige zoon (Spike) en z'n adres. †

In dezelfde krant schreef de commentator Geoffrey Wheatcroft: "Perhaps we could transport every football hooligan to the Falklands and then let the Argies have the islands, after all." Bij de aankomst van de Engelse horden zei een Ierse bobo tegen z'n Engelse collega: "Ik dacht dat jullie zo fel gekant waren tegen het vervoer van levende dieren..." †

De organisatie Combat 18 is al vaker in de kolommen van NN opgedoken, maar dan in het kader van hun gewelddadige activiteiten tegen linkse organisaties in Groot-BrittanniŽ. Komende woensdag zal Combat 18 weer actief zijn. Ditmaal in Brugge waar de Londense club Chelsea, bekend om zijn extreem-rechtse "Headhunters", zal voetballen tegen Club Brugge. Waarschijnlijk zullen daar ook Duitse en Nederlandse fascisten aanwezig zijn.††

DE POLITIEK MEEST CORRECTE ACTIE VAN HET JAAR

"In de nacht van zondag 12 op maandag 13 februari is een aantal multinationals, slagers, seksshops, banken en nog een aantal zaken die behoorlijk fout bezig zijn, met rode verf besmeurd", zo laat een anonieme actiegroep ons weten. De kladactiviteiten vonden voornamelijk plaats in en rondom het centrum van Nijmegen. Het "politiek correcte" druipt er vanaf...

Multinationals als C&A, Shell, Ford, Philips, McDonald's, Fina, Toyota en Texaco behoren tot de doelgroep van de actiegroep. "Zij bouwen fabrieken in landen die het goedkoopst kunnen produceren en vervolgens de producten verkopen aan landen waar ze het meeste geld vandaan kunnen halen. Dit leidt tot uitbuiting en verarming van de bevolking van de derde wereld", aldus de actiegroep. †

Maar ook bedrijven die dierproeven toepassen om hun producten te testen en slagerijen, bont- en leerzaken en vishandels werden met een bezoekje vereerd door de winterschilders. "Dieren hebben ook gewoon recht op leven". Teven waren bankgebouwen en seksshops het doelwit. "Seksshops geven de onemancipatorische verhoudingen van de maatschappij perfect weer (...) hetgeen het dogmatische denigrerende vrouwbeeld in deze mannenmaatschappij versterkt". †

Om deze reden is ook het verzekeringsbureau Manpower beklad, "gewoon vanwege de domme naam". "Het is allemaal teveel om op te noemen", aldus de actiegroep, "laat staan dat we een duidelijke uitleg bij elk doelwit kunnen geven". Maar "als mensen het ergens niet mee eens zijn, dan kunnen ze altijd reageren". "Het is ook niet zo dat we overal tegen zijn. We zijn juist eerder voor een leukere, eerlijker verdeelde wereld voor iedereen. Hier een paar tips voor als je denkt: waaaahhh, wat een ellende allemaal, ik kan toch niet alles boycotten? Nu, er zijn ook natuurvoedingswinkels en wereldwinkels om je inkopen te doen. Shell en McDonald's zijn niet moeilijk te negeren en je auto kan je sowieso in de prak rijden. (...) Genoeg alternatieven om niet spontaan depressief te worden", aldus de actievoerders die het niet kunnen nalaten te vermelden dat men milieuvriendelijke verf heeft gebruikt.††

ZAAL VOL OP DE PENOZEWEGÖ?

AMSTERDAM - Parnassusweg, 13 februari. Kees Koning weer voor de rechter. Zaal vol? Niet dus, hartstikke leeg, alleen Kees en z'n advocaat. Zelfs maatje Frits schittert door afwezigheid vanwege z'n actieve aanwezigheid in Kosovo. Hoe anders was het in Breda, na zijn 'inhakken' op een F-zoveel. Fanfare's en honderden mensen omsingelden toen het gerecht, rijen wachtenden voor de publieke tribune...

Frits en Kees hadden hun mening geuit (noem dat vooral niet 'kladden'!) en dat namens velen door middel van het aanbrengen van teksten als "Vrijheid voor vluchtelingen" op een rijkseigendom (De Bullebak, red.). Waar ging het Kees om? ,,Om de grote leugen, die moet aan de kaak worden gesteld. Dat Nederland zich voorwendt dat hier behoorlijk met ongewenste vreemdelingen wordt omgegaan. Dat zij 'in afwachting' in een hotel, een hospitium verblijven. Voor de mensen die dit aangaat is het echter een verrekte gruwelijke ervaring, in feite is de Bullebak een gevangenis. †

Het essentiŽle van een gevangenis is dat je erin wordt opgesloten. Hier worden mensen opgesloten die hier naar toekomen in de hoop dat zij enige gastvrijheid mogen ontmoeten en krijgen dan het andere uiterste: gevangenschap. Nou, dat vind ik een leugen, een voor de gekhouderij voor zover het publiek gelooft dat ze er fatsoenlijk worden opgevangen.'' †

Tijdens het proces probeerde je de rechteres 'jouw waarom' uit te leggen. ,,Ja, hoe vind je deze: "Impressie zonder expressie, leidt tot agressie of depressie". Met dit soort acties proberen wij onszelf te beschermen tegen agressie en depressie. Wij vragen onszelf zo ontzettend veel dingen af, van ja, maar dat kan toch helemaal niet! Als je dat alleen maar constateert en er op geen enkele wijze ruimte aan geeft door welke vorm van protest dan ook, dan verval je vroeg of laat tot agressie of tot depressie. En je hoopt dat dit doorwerkt, dat er meer mensen zijn die zeggen: Dit kan niet, dit mag niet, hier zal tegen geprotesteerd moeten blijven worden.'' †

Het aanbrengen van teksten, een vingeroefening? ,,Je hoopt dat het bijdraagt aan een anti-geluid, dat men er even bij stilstaat. Een moment, dat is toch wel het minste dat je van een actie mag verwachten? God, wat speelt daar nou toch allemaal? Natuurlijk draait veel om creativiteit. Hoe kunnen we in godsnaam acties bedenken die men niet af kan doen met repressieve tolerantie, van "laat ze maar", maar juist acties die werkelijk ter zake doende zijn en tegelijkertijd inspiratie opwekken bij het publiek. Dat ze zeggen: "Ja verdomme, die hebben gelijk". Ja dat vraagt creatieve samenspraak en dat gebeurt niet zoveel meer.'' †

De rechteres probeert in haar directe vonnis nog te benadrukken dat ze de mening van Kees niet veroordeelt! Het "kladden" is echter niet geoorloofd, f 500 boete. Tot het hoger beroep dus. (Koos)††

BEZETTING PvdA-KANTOOR

AMSTERDAM - Na een rustig verlopen studenten- en scholierendemonstratie door de Amsterdamse binnenstad, besloot een aantal demonstranten het partijbureau van PvdA te bezetten. Ze eisten het terugdraaien van alle bezuinigingen op de studiefinanciering. Na een aantal uren maakte de politie op hardhandige wijze een einde aan de bezetting.

Op donderdag 16 februari verzamelden ongeveer vierduizend demonstranten, voornamelijk scholieren, zich op de Dam in Amsterdam. Na een uur lang enkele bandjes en wat geraaskal van politieke jongerenorganisaties te hebben moeten aanhoren, trok de stoet over de klassieke route. Via Rokin, Vijzelstraat en Weteringschans ging men naar het Museumplein. De demonstratie was weer eens erg tam. Waarom kiest men niet eens een andere route?†

Velen hadden dan ook een willig oor voor een afsluitende actie. Iemand kwam spontaan op het idee om het PvdA-hoofdkantoor weer eens te bezetten. Ongeveer driehonderd mensen trokken in de richting van de Nicolaas Witsenkade waar dit kantoor gevestigd is. Toen de bezetters in spť bij het pand aankwamen stond er een politiebusje. De inzittenden keken rustig toe hoe de demonstranten tegen de voordeur aan het schoppen waren. †

Na een poosje kwamen deze erachter dat het beter was om spanning op de deur te zetten. Men begon massaal de ribben van de voorste personen in te duwen. De deur bleek zwakker dan de ribben en de bezetters stroomden het halletje binnen. Daar was nog een plexi-schuifdeur. Enkele enthousiastelingen wilden ook deze intrappen, maar werden door collega-bezetters tegengehouden. Zij wisten te bewerkstelligen dat het baliepersoneel de deuren vrijwillig opende, waarna ze alsnog ontzet werden. †

Een vijftigtal mensen stroomde naar binnen. De politie wist ondertussen in de chaos het halletje te heroveren. Een aantal mensen haakte in voor de smeris. Binnen begon de discussie op gang te komen. Drie vergadertijgers hadden een megafoon en probeerden hiermee de boel te sturen. Na enkele telefoongesprekken zeiden ze dat Ritzen bereid was te praten als de bezetting daarna beŽindigd zou worden. Het overgrote deel wilde hierop niet in gaan. Alleen als het gesprek bevredigend afliep, zou de bezetting opgeheven worden. De eis hierbij was 'geen bezuiniging'. †

Het beloofde dus een spannende en strijdbare bezetting te worden. De zich tot actiebonzen ontpoppende drie, melden nog even dat zij vanuit ons aller beslissing zouden gaan onderhandelen. Ritzen wilde echter alleen praten als de bezetting hoe dan ook opgeheven zou worden. De bonzen brachten dit over en stelden alweer voor om de bezetting op te heffen. Dit werd uiteraard weer geweigerd. We hadden immers toch al duidelijk gemaakt waar het ons om ging. Een gesprek hoefde niet. Het ging om de bezuiniging en niet om een gesprek voor enkele wishfull partij-politiekers. †

Toen de bonzen een derde keer dit gesprek in combinatie met het opgeven van het pand in stemming probeerden te brengen, werden enkele mensen woedend. De bonzen werd manipulatie ten eigen bate verweten. Blijkbaar wilden zij zo graag praten dat ze daarvoor de actie wilden breken. Zij probeerden met hun megafoon de woeste actievoerders te overstemmen waarbij zij op hun beurt overstemd werden door bijna alle bezetters die "Actie! Actie!" scandeerden. †

Rond vijf uur kwam partijvoorzitter Rottenberg opdraven. De bonzen hadden nog steeds niet door dat hun actiemethode en aanwezigheid al lang niet meer gewenst was. Zij probeerden Rottenberg in de bezette ruimte te halen. Na fel protest vertrokken zij maar naar een niet-bezet gedeelte van het gebouw. Na het gesprek kwamen zij binnen met de mededeling dat de bezetting over was. De bonzen werd meegedeeld dat ze dan maar beter konden vertrekken. Nagehoond door zowel bezetters als politie verlieten zij het pand. †

Het PvdA-bestuur had ondertussen opdracht gegeven voor ontruiming. Met veel duw- en trekwerk werden de actievoerders het pand uitgewerkt. Actievoerders wisten politieagenten voor de ramen weg te duwen waarna enkelen weer naar binnen konden komen. Hierbij ontstond een wilde schermutseling voor het pand. Bij het ontruimen raakte iemand gewond en moest met een ambulance afgevoerd worden. Onderwijl werd met paarden de straat afgezet. †

Bij de afzetting stonden nog enkele bonzen te treuren. "Hun" gesprek zou nu niet meer doorgaan. Het pand was immers niet vrijwillig ontruimd. Toen ze zich hierover beklaagden werden ze voor verraders uitgemaakt. Men had immers niet met het gesprek onder die voorwaarden ingestemd. (Ossegal)† †

ZAPATISTAS ONDER VUUR

Vijf dagen nadat President Zedillo van Mexico bevel had gegeven tot een grootscheeps offensief tegen Zapatistas en arrestatie van hun leiders, roept hij alweer op tot een staakt het vuren. De "vlucht naar voren" stuitte op groot verzet onder de bevolking. In een week vonden er drie demonstraties plaats in Mexico-Stad waaraan ruim honderdduizend mensen deelnamen.

De Nationale Bemiddeling Commissie (CONAI) in Mexico bracht 6 februari naar buiten dat het onderhandelingsproces om tot een politieke oplossing te komen in het conflict tussen de regering en de opstandige bevolking van Chiapas doorging. Tot een daadwerkelijke dialoog was het nog niet gekomen "omdat eerst alle mogelijke pogingen worden gedaan om een stabiele vrede te bereiken met het doel het de dialoog succesvol te maken en te garanderen dat er geen militaire druk wordt uitgeoefend ten voordele van een van de betrokken legers". †

De Mexicaanse president Zedillo, die de Commissie zelf heeft ingesteld, liet drie dagen later blijken dat het werk van zijn Commissie nog lang onsuccesvol zal blijven. Hij gaf zijn leger de opdracht een offensief te beginnen in Chiapas, en gelaste de opsporing en aanhouding van vermeende leiders van het Zapatistische bevrijdingsleger EZLN. De verzetsbeweging liet bij monde van woordvoerder Marcos weten dat "overgave niet tot de plannen behoort". †

Het EZLN blijft volgens de verklaring serieus geÔnteresseerd in een oprechte dialoog en beschuldigt de regering ervan slechts te hebben onderhandeld totdat het leger goede posities had ingenomen om aan te vallen. Terwijl het leger oprukt trekken de strijders van de Zapatistas zich terug, het hoofdkwartier in Guadelupe Tepeyac wordt verlaten. Zo'n dertig mensen worden gearresteerd. In Mexico-Stad trekken duizenden mensen door de straten. Het leger rapporteert ťťn dode, terwijl van officiŽle zijde (nog) wordt ontkend dat er gevochten is. Er zijn berichten over twintig tot dertig doden, onduidelijk is of dit burgers, militairen of EZLN-mensen zijn. †

Het EZLN maakt in een communiquť van 14 februari melding van gevechten. Een gebied rond Morelia en Gamucha is gebombardeerd door veertien helikopters en het door het EZLN beheerste gebied is met artillerie beschoten. Duizenden militairen zijn de jungle ingetrokken. "Ze omsingelen ons met dood en lelijkheid. [...] De regering van Ernesto Zedillo vermoordt ons, ze vermoordt kinderen, ze valt vrouwen aan en verkracht ze." †

Het Rode Kruis rapporteert dat duizenden mensen op de vlucht geslagen zijn voor de gevechten en in slechte omstandigheden verkeren. Amnesty International bevestigt berichten over luchtaanvallen op burgerdoelen en het gebruik van marteling om vermeende EZLN-leden tot bekennen te dwingen.†

Dinsdag 14 februari verklaart president Zedillo het leger en de Federale Aanklager te hebben opgedragen te stoppen met het vervolgen van Zapatistas. Hij roept het EZLN op tot vrede (?) en wil het congres vragen amnesty te verlenen aan rebellen die de wapens neerleggen. De zaterdag ervoor hebben honderdduizend mensen gedemonstreerd in de hoofdstad. Diezelfde dinsdag treedt Eduardo Roblede, de middels fraude verkozen gouverneur van Chiapas, af en wordt vervangen door PRI-partijgenoot Julio Ferro. Hij vraagt schaduw-gouverneur Amado Avendao en Bisschop Samuel Ruiz ook op te stappen. Zij wijzen de suggestie van de hand. †

Zaterdag 18 februari demonstreren naar schatting 120.000 mensen in Mexico-Stad ter ondersteuning van het EZLN en voor onderhandelingen. Het is de derde demonstratie in ťťn week, waarbij ook de banken worden aangepakt. Er vinden elke dag soortgelijke demonstraties en vele andere acties plaats in (en buiten) het land sinds de start van het regeringsoffensief. De sprekers verklaren dat de strijders van het EZLN in de bossen zijn omsingeld en lijden onder de extreem slechte en vijandige omstandigheden. †

De vluchtelingen uit de voorheen onder controle van het EZLN vallende dorpen, die uit vrees voor het leger met het EZLN zijn meegetrokken, hebben het meest te lijden. Daarom is het van het grootste belang dat het leger zich zo snel mogelijk terugtrekt. Zedillo is van mening dat de regering "nooit meer zal accepteren dat enig deel van Mexico wordt onttrokken aan het wettelijk gezag". De Zapatistas zitten in de hoek waar klappen vallen. De buitenlandse financiers reageren enthousiast. De bevolking demonstreert en wint aan kracht. De taak van de Nationale Bemiddeling Commissie is er niet eenvoudiger op geworden, en kan weer van voor af aan beginnen. (Rik)† †

CHASE MANHATTAN JAAGT OP EZLN

Het gerucht ging al enige tijd dat Wall Street, het Grote Geld in de VS dus, fervent bezig was om de Mexicaanse regering onder druk te zetten om korte metten te maken met de opstandelingen van in Chiapas. Op 13 februari, enkele dagen nadat president Zedillo een aanval op het door EZLN bezette gebied had gestart, kwam er waterdicht bewijs voor het verhaal.†

Counterpunch, een kritisch radioprogramma in New York, had de hand gelegd op een intern rapport van een van de grootste banken van de Verenigde Staten, Chase Manhattan. Het was geschreven voor de afdeling "Emerging Markets Group" door ene Riordan Roett, een Latijns-Amerika-specialist die door een universiteit aan de bank was uitgeleend. Chase Manhattan heeft miljoenen geÔnvesteerd in Mexico en volgt daarom de economische en politieke crisis aldaar met argusogen. †

Het rapport maakt een analyse van de economische crisis in Mexico en oordeelt dat Zedillo de munt en de inflatie snel onder controle moet krijgen om het land niet verder uit het lood te zien geraken. De economische crisis zou de politieke namelijk verergeren. Drie factoren spelen daarbij, naast de directe economische, volgens de adviseur een rol: de opstand in Chiapas, verkiezingsperikelen in de deelstaten en de groeiende opstandigheid bij de vakbonden. †

Volgens de jonge onderzoeker is Chiapas zelf niet zozeer een onmiddellijke bedreiging van de stabiliteit, maar wordt dat in het buitenland wel veel zo gezien. Het koele advies luidt vervolgens: "The government will need to eliminate the Zapatistas to demonstrate their (sic) effective control of the national territory and of security policy" ("De regering zal de Zapatistas moeten neerslaan om te laten zien dat zij een effectieve controle over het land en het veiligheidsbeleid uitoefenen"). †

Zo bot gesteld zie je het zelden, en velen in de VS moesten ook meteen denken aan Chileense toestanden, waar ITT twintig jaar eerder zo'n onmiskenbare rol speelde bij de coup van Pinochet. De journalisten van Counterpunch hebben zich voor andere Amerikaanse media beschikbaar gesteld om het verhaal te bevestigen, en de bank kon niet eens meer proberen te ontkennen dat het rapport er inderdaad was.† †

Een dag na de onthulling verplaatste een demonstratie van zo'n honderd mensen in New York zich van het Mexicaanse consulaat naar een vestiging van Chase aan de poepchice 5th Avenue. Daar werden vier mensen gearresteerd, waaronder een vrouw van 74 jaar. Volgens een politiewoordvoerder "was de bank gedeeltelijk vernield", maar actievoerders zeiden dat dit wel meeviel en dat het vooral de politie was die demonstranten vernielde. Aan de andere kant van het land, in San Francisco, vond op 17 februari een kleurrijke demonstratie van zo'n 250 mensen plaats die er in slaagde om enkele minuten de beurs lam te leggen. Daar trad de politie juist opvallend weinig op. (Keest)† †

DE STANK VAN ONTBINDENDE RECHTSPERSONEN

AMSTERDAM - Volgens de rechtbank in Amsterdam moet een deskundige uitzoeken of de bestaande bouwplannen van J.K. Leutscher (Westmaas Beleggingen BV) met betrekking tot Spuistraat 199 uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek zal zij op 21 juni uitspraak doen. Ondertussen is justitie bezig om Westmaas BV te ontbinden...

Het tussenvonnis velde de rechtbank op 15 februari in de nu al enkele jaren durende Bodemprocedure waarin door Leutscher ontruiming geŽist wordt van het pand aan de Spuistraat. In het tussenvonnis worden bijna alle argumenten van Spuistraat 199 door de rechtbank afgewezen. Dat Leutscher waarschijnlijk achter de anonieme Curacaose NV Kess zit (volgens Leutscher wordt het pand door Westmaas verkocht aan Kess) en Leutscher dus aan zichzelf verkoopt, maakt voor de rechtbank niet uit. Ook het feit dat Leutscher tot nu toe volhield dat hij het pand tot woonruimte wil verbouwen, terwijl er al een bouwvergunning voor bedrijfsruimte ligt, doet niet ter zake. De rechtbank neemt aan dat er sprake is van een vergissing en dat er voor bedrijfsruimte gebouwd zal worden. †

Leutscher is de laatste jaren een van de bekendste bezitters in lege BV's. Hij heeft een netwerk van zeker zestig BV's, waarbinnen hij voortdurend schuift met geld, onderlinge hypotheken en eigenaren. Zo weet hij schuldeisers en claims van zich af te houden en kan het zwarte geld rustig blijven stromen en worden witgewassen. Leutscher koopt al jaren kraakpanden op en tracht die vervolgens met veel winst door te verkopen. Momenteel ligt hij in de clinch met krakers van o.a. Hotel Bosch in Arnhem en het Pakhuis en Spuistraat 199 in Amsterdam; al die panden zijn eigendom van verschillende BV's. †

In het kader van de criminaliteitsbestrijding zijn nu enkele stappen gezet om de zwendel met BV's aan te pakken. Zo heeft de Economische Controle Dienst (ECD) in oktober 1994 het BOC-team opgezet (Bestrijding Organisatie Criminaliteit) en kunnen Kamers van Koophandel sinds september 1994 onder bepaalde voorwaarden rechtspersonen ontbinden. Levert een BV geen jaarrekening in en is er geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan, dan komt een BV voor ontbinding in aanmerking. Op grond hiervan kunnen nu waarschijnlijk alle BV's van Leutscher worden aangepakt. †

Hiermee blijkt men inmiddels begonnen. De Kamer van Koophandel in Den Haag meldt dat op de Westmaas-legger staat: officier van justitie heeft ontbinding van BV voorgesteld. Van jaarstukken is overigens niets bekend. Persofficier Zandbergen geeft geen commentaar en is systematisch onbereikbaar (misschien druk doende met het journalistencollectief Opstand; hij is degene die de RARA-beschuldiging de wereld heeft ingestuurd. En oh toeval: de advocaat van Spuistraat 199, Marq Wijngaarden, is een van de advocaten van het Opstand-collectief.) †

Ook de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) en de (Amsterdamse) recherche tonen zich geÔnteresseerd in deze zaak. De CID duikt op in Leeuwarden waar Leutscher onder de vlag van Westmaas het voormalig kantoor van het Provinciaal Energie Bedrijf heeft gekocht om er studentenwoningen in te vestigen. De CID doet onderzoek naar Westmaas, maar veinst niets van Leutscher te weten. Omdat de CID in Leeuwarden niet meer te weten komen, bellen ze het Speculatie Onderzoeks Kollektief (SPOK). Die weigert wijselijk een afspraak te maken op het SPOK-kantoor.†

In dezelfde week wordt een van de bewoners van Spuistraat 199 in een steeg in de binnenstad aangesproken door twee rechercheurs van bureau Warmoesstraat. Na een vaag verhaaltje volgt de vraag of hij mee wil helpen met onderzoek naar Leutscher. Hij krijgt een speciaal telefoonnummer om informatie door te geven. Eind januari zegt het Spok een cafť-afspraak met de CID/Vrom-rechercheurs af omdat men de smoes van onderzoek naar onterecht uitgekeerde subsidies te slap vindt; Leutscher heeft nog nooit woningbouwsubsidies gehad en is daar zelfs principieel op tegen. Hij moet eerst maar eens in de Leutscher-archieven duiken bij de Belastingen, de FIOD, de ECD en bij bijna alle rechtbanken van Nederland. †

Maar goed, men is in ieder geval bezig. Ook in Amsterdam wordt Leutscher eindelijk aangepakt. Op 9 maart om 9.30 uur dient bij het gerechtshof van Amsterdam een ontbindingsverzoek van de OvJ tegen† de vijftien Amsterdamse BV's van Leutscher. † †

DOEK VALT VOOR BANKROET

AMSTERDAM - Het begin januari gekraakte pand Halmaheirastraat 28 in Amsterdam-Oost, het zoveelste onderkomen van cafť-bolwerk Bankroet, wordt alweer met ontruiming bedreigd. De Stichting Milieuvrienden spande met succes een kort geding aan tegen de krakers. De ontruiming zal op 24 februari plaatshebben.

Hoewel iedereen die rond het pand woont heeft kunnen constateren dat er sinds het vertrek van een aldaar gevestigde sauna, eind 1993, niets meer met het pand gebeurd, beweren de 'milieuvrienden' het pand in gebruik te hebben. Zij beroepen zich hierbij op een tijdelijk huurcontract met het Stadsdeel Zeeburg. Het stadsdeelbestuur is van zins opnieuw een sauna in het pand te vestigingen, ditmaal een winstgevende met 'allure'. Het is echter tot op heden niet gelukt een exploitant te vinden die met het stadsdeel in zee gaat. †

De krakers van Bankroet vrezen dan ook voor leegstand na ontruiming. Zij eisen van het stadsdeel dat zij het huurcontract met de Stichting Milieuvrienden opzegt, zodat ontruiming voorkomen kan worden. Dit zou mogelijk zijn omdat het contract een opzegtermijn van slechts een maand heeft. Bovendien hebben de huurders zich niet aan het contract gehouden, daar zij het pand leeg hebben laten staan. Kraakgroep Amsterdam-Oost laat weten het pand niet vrijwillig te verlaten en vraagt om hulp om de ontruiming tegen te houden. † †

OMVAL ACTIE MISLUKT

AMSTERDAM -De poging van de bewoners van Villa Omval in Amsterdam en een aantal medestanders een groot reclamebord voor een kantoor-/woonproject te vernielen is mislukt. Zes mensen werden gearresteerd.

Dat deze actie, die plaatsvond op vrijdag 17 februari niet geheel doordacht was, bleek uit het feit dat ze met slechts ťťn zaag de 32 balken waarop het bord steunt, probeerden om te zagen. Een van de actievoerders hierover: "Zoiets moet je nu eenmaal spontaan doen." †

De Omval is een voormalig eilandje bij het Amstelstation in Amsterdam. De projectontwikkelaar Sedijko probeert hier samen met Delta Lloyd een kantoor-/woonproject te realiseren. De bewoners van het kraakpand Villa Omval proberen dit project met nog eens 80.000 m2 kantoorruimte te dwarsbomen. Kort nadat de actievoerders aan hun verwoede poging waren begonnen, seinde de bewakingsdienst van het bouwproject de politie in. Deze arresteerde ťťn actievoerder. De mensen die hem te hulp wilden schieten kwamen blijkbaar bedreigend over want de politie riep om "assistentie collega's". †

Binnen een mum van tijd stond de Omval blauw van de smeris. Zij voerden een charge uit om een vijftal sympathisanten te verdrijven. Van de andere kant kwam ook nog eens een politiewagen welke de sympathisanten insloot. De politie besloot hen ook maar te arresteren onder toeziend oog van de lokale televisie. Op de politiebureaus waar de zes arrestanten heen werden gebracht, ontstond enige verwarring. Men snapte zelf niet waarom er willekeurig mensen opgepakt waren. De volgende dag werden vijf van de zes arrestanten weer vrijgelaten. Eťn persoon werd nog vastgehouden wegens het in bezit hebben van verboden spulletjes. Het reclamebord staat er nog.† †

STRAAT GEKRAAKT IN DEN BOSCH

DEN BOSCH - De eerste Karsterenstraat in 's-Hertogenbosch, uitgeroepen tot in gebruik genomen woongebied. De arbeiderswoninkjes kwamen ruim een maand geleden leeg, in afwachting van de slopershamer. De huizen moeten wijken voor nieuwbouw.

Een groep van zo'n veertig krakers besloot op 10 februari in te grijpen uit protest tegen het verdwijnen van het oude stadsgezicht en het verdwijnen van de sociale woningbouw. Vooralsnog wordt niet tot ontruiming overgegaan. Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen de sloop. De behandeling ervan zal door de gemeente 's-Hertogenbosch worden afgewacht. ††

CREATIEVE KRAAK IN GENT

GENT - Een krakersgroep, dat zich 'De Kreabouters' noemt, heeft een huis aan het Frankrijkplein in Gent gekraakt. Zij willen van het voormalige restaurant Roma een "creatief ontmoetingscentrum" maken.

Direct na de kraakactie op 14 februari, voegden de Kreabouters de daad bij het woord. Een twintigtal jongeren friste het interieur van het pand op met verf en kwast. Die eerste avond werd er een 'vollemaansfeest' gehouden. De bewoners willen het kersverse onderkomen benutten om zich "creatief te kunnen uiten". †

Het huis is officieel in eigendom van Electrabel, die een kantoor heeft naast het gekraakte pand. Electrabel is van zins om hun kantoor uit te breiden, een bouwaanvraag hiervoor is ingediend. Maar Electrabel zal niet direct aansturen op een ontruiming. "Het zijn lieve mensen, we hebben geen belang bij een gewelddadige ontruiming".††

'MIJDT TURKIJE' OP VAKANTIEBEURS

UTRECHT - Het comitť 'Mijdt Turkije Als Vakantieland - Voorlopig' heeft tijdens de vakantiebeurs in Utrecht, die in januari werd gehouden, zo'n drieduizend pamfletten verspreid om Nederlanders ertoe te bewegen een andere vakantiebestemming dan Turkije te kiezen.

Zolang de culturele en politiek-nationale rechten van de Koerden worden ontkend en zolang de Turkse staat het herhaalde aanbod van de Koerden voor een vreedzame oplossing van het conflict via dialoog van de hand wijst, wordt toeristen verzocht niet naar Turkije te gaan. Bij het comitť hebben zich vijftien Nederlandse vredesorganisaties en politieke partijen aangesloten. Vorig jaar werd dit comitť op initiatief van GroenLinks opgericht. (Bron: Maandblad Kurdistan) ††

DEMOCRATIE INDONESIE IS EEN LUCHTBALLON

DEN HAAG - Op 30 januari heeft een groep mensen een ballonnen-actie gevoerd voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Dit uit protest tegen de uitverkoop van Qost-Timor en de bezetting van IndonesiŽ.

30 januari was de laatste dag van het proces tegen AustraliŽ dat op 16 januari begon. Het proces is aangespannen door Portugal in samenwerking met het Oost-Timorese verzet in het buitenland. AustraliŽ zal moeten bewijzen dat de Indonesische regering al voor 1975 recht had op Oost-Timor. De regering van IndonesiŽ heeft de rechten van de olie in de Timorzee verkocht aan AustraliŽ. †

De geldigheid van deze handelsovereenkomst wordt in twijfel getrokken, aangezien Oost-Timor bezet gebied is. De vraag is of IndonesiŽ recht had deze olie te verkopen. De Indonesische regering heeft Oost-Timor in 1975 op gewelddadige wijze bezet en deze inlijving is nooit door de Verenigde Naties erkend. Alleen AustraliŽ wel, de reden is duidelijk. Zij wil gaan boren in de Timorzee, waar zich een van de grootste olievelden van de wereld bevindt. † †

BRANDSTICHTING WEGENS VIVISECTIE

NIJMEGEN - In de eerste week van februari hebben actievoerders van het Earth Liberation Front Nijmegen brand gesticht in een grote bouwkeet op het unversiteitsterrein gelegen aan de E. Noyonslaan, waar men bezig is een proefdierenlaboratorium te bouwen.

Op een gebouw in de directe omgeving werd de leus "Stop vivisectie nu!" aangebracht. Een woordvoerdster van het ELF liet weten dat de actie niet alleen gezien moet worden als een protest tegen het leed dat proefdieren wordt aangedaan, maar vooral als "een poging om direct in te grijpen middels economische sabotage".† †

SCHOLIEREN BLOKKEREN WEG- EN TREINVERKEER

ALKMAAR - Enkele honderden middelbare scholieren hebben op 14 februari het weg- en treinverkeer in Alkmaar twee uur lang geblokkeerd, uit protest tegen bezuinigingen op de basisbeurs, het collegegeld en de OV-kaart. De politie heeft drie demonstranten aangehouden. Tegen hen is proces verbaal opgemaakt wegens vernieling.†

Zo'n tweeduizend middelbare scholieren hielden een demonstratieve bijeenkomst op het Alkmaarse Canadaplein tegen het onderwijsbeleid. Rond het middaguur sprong een scholier het podium op en verzocht de aanwezigen per megafoon de Friese brug te blokkeren, ťťn van de drukste verkeersknooppunten nabij de binnenstad. †

Een paar honderd scholieren gaven gehoor aan dat spontane verzoek en blokkeerden de kruising, wat tot diverse incidenten met woedende automobilisten leidde. Enkele auto's raakten beschadigd. Ook de brug bleef enige tijd gesloten voor het scheepvaartverkeer. Een uur later vertrokken de scholieren naar het NS-station van Alkmaar, waar de rails, enkele perrons en een drukke spoorwegovergang ruim een uur werden bezet. †

Tijdens overleg van de loco-burgemeester, de rayonmanager van de NS en de korpschef van politie over mogelijke inzet van ME, braken de scholieren hun blokkade weer even spontaan op als die was begonnen. Het treinverkeer van en naar Alkmaar raakte ruim een uur gestremd. Volgens de organisatie hadden "notoire relschoppers" zich onder de scholieren gemengd. (Bron: NRC)†

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995