Naar archief

UIT: NN #173 van 18 november 1994    

Opstand al bijna zo bekend als RARA 

Een week of drie geleden kwamen er twee Haagse rechercheurs langs bij het kantoor van Stichting Opstand in Amsterdam. "Heren, we hebben hier enige dozen met spullen die u toebehoren. Wilt u hier maar even tekenen voor ontvangst?" Alsof Van Gend & Loos eventjes bij je op bezoek komt met wat Wehkamp-materiaal. 

Opstand weigerde de spullen in ontvangst te nemen. Zonder aanwezigheid van de lijst waarop alle in beslag genomen spullen tijdens de inval op hun kantoor werden genoteerd, had men niets aan het aangeleverde materiaal. De rechercheurs togen onverrichter zake terug naar Den Haag.  

De mensen van Opstand schreven vervolgens een boze brief aan justitie, waarin ze opnieuw eisten ál hun spullen terug te krijgen, anders zou men ze wel even komen halen. De officier van justitie van het arrondissement Den Haag, De Groot, liet Opstand vervolgens weten dat een deel van het destijds inbeslag genomen materiaal kon worden opgehaald door de eigenaars. Om welk deel het gaat is niet duidelijk. Afgelopen maandag 14 november ontving de advocate van Opstand, Ties Prakken, een fax van rechter-commissaris Ruys. Ruys maakte melding van het feit dat sinds 11 november tegen twee personen van Opstand, de 36-jarige H.K. en J.M., een strafrechtelijk vooronderzoek is gestart. Beide personen worden verdacht van lidmaatschap van RARA. Justitie zegt echter over onvoldoende bewijzen te beschikken om tot aanhouding over te gaan.  

Een dag later, 15 november, liet Opstand justitie per fax weten dat men de volgende ochtend hun opwachting zou maken in Den Haag bij de regiopolitie, om het materiaal in ontvangst te nemen waar OvJ De Groot in eerdere instantie op doelde. Nog geen vier uur later belegde justitie een kleine persconferentie in Den Haag, waarin woordvoerder Zandbergen onthulde dat men twee RARA-medewerkers op het spoor is, die bij Opstand werkzaam zijn. Groot nieuws natuurlijk voor de pers, urenlang is het bericht die dinsdag op het ANP-nieuws te horen. Voorpaginanieuws!  

Op 28 september deed de politie invallen in het kantoor van Opstand en bij medewerkers en bestuursleden thuis. Tijdens de huiszoekingen werd door o.a. Ruys opgemerkt dat de aanwezigen, bestuursleden en medewerkers van Opstand van geen enkel strafbaar feit worden verdacht. Het bevel tot huiszoeking en de inbeslagname van goederen werd op 28 september gelegitimeerd met de verwijzing naar een gerechtelijk vooronderzoek tegen een onbekende N.N. In de fax van rechter-commissaris Ruys van 14 november staat dat het vooronderzoek tegen de onbekende NN verband houdt met wat wordt omschreven als een 'criminele organisatie'. Dit vooronderzoek beslaat de periode van 1987 t/m 1 oktober 1993. Verdachte NN wordt ervan verdacht in deze periode te hebben deelgenomen aan de organisatie RARA.  

Nu blijken twee medewerkers van Opstand verdacht te worden van lidmaatschap van RARA. Een nadere toelichting op de verdenking wordt wederom niet gegeven. Volgens Opstand is het zeer opmerkelijk dat Ruys de advocate van hen inlicht over het feit dat er nu een gerechtelijk vooronderzoek is gestart, normaal wordt dit niet gedaan. Ten tweede is het opmerkelijk dat de twee verdachten nog niet zijn gearresteerd of zelfs maar verhoord.  

Kan het niet zo zijn dat de OvJ - en met hem de vier in Den Haag functionerende rechter-commissarissen - zich juridisch willen indekken? Eerdaags zal namelijk de zitting voor de raadskamer plaatsvinden in verband met het klaagschrift van Opstand en mede-gedupeerden. Om tijdens deze zitting niet af te gaan, zal justitie zich dienen te verantwoorden voor de huiszoekingen en de inbeslagname van journalistiek- en onderzoeksmateriaal. Door alsnog twee verdachten in het beklaagdenbankje te plaatsen worden de activiteiten juridisch verantwoord.  

Uit de fax van Ruys van jongstleden maandag blijkt dat men vorig jaar minstens één persoon (de onbekende NN) en vermoedelijk meerdere personen heeft afgeluisterd. Aannemelijk is tevens dat ook bestuursleden en medewerkers van Opstand zijn afgeluisterd en dat er printertaps zijn gemaakt. Om deze wijze van informatie vergaring en opsporing te verantwoorden, is een juridische motivatie nodig. Het verdenken van twee van de betrokken organisatie van lidmaatschap van een 'criminele organisatie' is dan voldoende.  

Het nettoresultaat is daarmee nog steeds dat het werk van Opstand onmogelijk wordt gemaakt. Sterker nog, twee personen worden nu als criminelen bestempeld, terwijl er geen bewijs, arrestatie of veroordeling is. Waar rook is, is vuur en Opstand associëren met RARA schrikt veel mensen af. Is het geheel toevallig dat hiermee een organisatie als Opstand, die steeds heeft gepleit voor een ander beleid ten aanzien van illegalen in Nederland zo door justitie te kijk wordt gezet?  

Alex van Veen

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994