Naar archief

UIT: NN #173 van 18 november 1994   

NIEUWS

Rustig verloop earth night!  

De oproep van het Earth Liberation Front om in de week van 31 oktober tot en met 5 november acties te voeren tegen bedrijven en instellingen die het milieu verpesten, heeft ditmaal weinig effect gesorteerd. Dit in tegenstelling tot eerdere Earth Night! actieweken. De CRI is wel even in paniek geraakt.  

De radicale milieugroep Earth Liberation Front (ELF) schreef in Actieblad NN van 9 september dat "middels radicale acties wegenbouwprojecten, vivisectie-laboratoria, bonthandelaren, uitbreidingen van vliegvelden, auto-industrie, e.d. gedurende de eerste week van november het doelwit zouden kunnen worden van sabotage-acties". 

Voor zover bekend gaven weinig actiegroepen gehoor aan deze oproep. In Amersfoort werden nabij het station twee vrij nieuwe parkeerterreinen "opgeheven". Dit gebeurde in de nacht van 1 op 2 november. De actiegroep 'Milieu Bevrijdings Team' kalkte op ieder parkeervak de letters 'N.P.' "Het is een algemeen erkend verschijnsel dat goede parkeergelegenheid leidt tot een extra toename van het autoverkeer. Het leek ons daarom een goede zaak voor het milieu om het aantal parkeerplaatsen fors te verminderen", zo schrijft het Milieu Bevrijdings Team.  

Kennelijk heeft het 'Team' even niet stil gestaan bij het feit dat een parkeerterrein dat speciaal aangelegd wordt bij een station en waarmee dus het gebruik van de trein wordt gestimuleerd, juist bevordelijk kan zijn voor het milieu.  

In Eindhoven zijn tijdens Earth Night! op tal van viaducten de teksten "Hé vieze auto, de aarde sterft" en "Automobilisme is milieuterrorisme" geschilderd. In Deventer en Eindhoven is tot driemaal toe de leus "Ga toch fietsen" geschilderd op reclameposters voor auto's. Publex was erg fanatiek in het vervangen van de autoposters.  

In tegenstelling tot de milieubeweging, is de Centrale Recherche Informatiedienst wel in beweging gekomen na het lezen van de oproep in NN. De inlichtingendienst had de politiekorpsen in het hele land geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de milieubeweging (met vooral een aanhang in studentensteden) grote schade aan zou kunnen richten.  

Zo had de Nijmeegse politie de Kamer van Koophandel van Midden-Gelderland gevraagd een lijst op te stellen van mogelijke doelwitten van acties van het ELF. Voor de geplande actieweek werden de betreffende ondernemingen ingelicht over de werkwijze van de milieubeweging, waarbij ook werd ingegaan op de mogelijkheden tot het treffen van preventieve maatregelen. De politie van Nijmegen heeft gedurende de actieweek intensiever gesurveilleerd dan gebruikelijk bij de mogelijkerwijs bedreigde doelen.  

Het ELF richtte in april van dit jaar tijdens een andere Earth Night! voor tonnen schade aan bij bedrijven in onder andere Leiden, Nijmegen, Voorschoten en Wageningen.     

LAAT DUIZENDEN BOMEN GROEIEN 

HOOFDDORP - Meer dan 6000 mensen bezochten op 6 november de boomplantdag van Milieudefensie tegen de uitbreiding van Schiphol. Op de plek waar de luchthaven een nieuwe startbaan wil aanleggen plantten de liefhebbers van een schoner milieu ruim 5000 bomen.  

De actie overtrof alle verwachtingen: een zeer hoge opkomst, groot enthousiasme bij de deelnemers, een muziek- en theaterprogramma dat liep als een trein en mooi weer. Een mooiere start voor de campagne tegen de uitbreiding van Schiphol was niet denkbaar geweest. 

Onder de bezoekers van de boomplantdag waren opvallend veel kinderen. De actie was een echte familiedag. Onderweg in de trein zat de stemming er al goed in. Deelnemers aan de actie herkenden elkaar al op station Alkmaar, Assendelft of Leiden. "Hé, jullie hebben een schep bij je en laarzen aan. Gaan jullie ook naar de boomplantdag?". Op station Hoofddorp werden de deelnemers ontvangen met koormuziek.  

Milieudefensie had de actievoerders opgeroepen vooral niet met de auto te komen, maar de speciale NZH-busdienst vanaf station Hoofddorp te nemen. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven: meer dan 4000 mensen namen de pendelbus. De rest kwam lopend of met de fiets. Alleen invaliden, artiesten en journalisten reisden per auto naar het terrein.   

In de grote tent liep van 12 tot 17 uur een non-stop programma. Diverse sprekers benadrukten nog eens hoe rampzalig de uitbreiding van Schiphol voor het milieu is. "Als de plannen doorgaan wordt Schiphol begin volgende eeuw dá‚á grote vervuiler van Nederland", zei Milieudefensie-voorzitter Bram van der Lek.  

Onteigeningsdeskundige Jan Struiksma deed uit de doeken hoe de toekomstige procedures tegen het Bulderbos zo lang mogelijk gerekt kunnen worden. Later op de dag zou Schiphol toegeven dat de onteigeningsprocedures rond het Bulderbos zeker twee jaar vertraging zullen opleveren.  

Gerda Havertong presenteerde het programma in de grote tent en was een absolute hit. Na elk onderdeel kreeg ze de zaal aan het joelen en juichen. Een rubberlaarzendans van de Zuidafrikaanse dansgroep 'Alganani' (come togeteher) kreeg de zaal al snel tot aan het kookpunt. Nog voor de eerste bomen de grond in gingen stond het publiek al met de Zuidafrikanen te stampen op de vloer van de grote zaal.  

Ook uit Duitsland kwam steun voor de actie. Walter en Käte Raise van de Bürgerinitiative gegen Flüghafenverweiterung, die zich verzet tegen de uitbreiding van de luchthaven in Frankfurt, legden op het grote podium een solidariteitsverklaring af. "Solidarität gehört dazu" zei Walter en bood Milieudefensie een eik van drie meter aan voor het Bulderbos.  

Aan het eind van de dag kondigde Wijnand Duyvendak van Milieudefensie aan dat in 1995 de politieke druk op Schiphol verder zal worden opgevoerd. Onder meer maakte hij bekend dat Milieudefensie in het voorjaar van 1995 samen met heel veel andere mensen de geluidscontouren (het gebied waarbinnen ernstige geluidshinder van Schiphol optreedt) op straat zal uittekenen. Deze actie zal een massaal karakter moeten hebben. De geluidszone loopt van Muiden tot Bloemendaal en van Leiden tot Zaanstad en beslaat een gebied dat zo groot is als de provincie Utrecht.  

De acties in 1995 zullen een "ontregelend karakter" hebben, aldus Duyvendak. Ook het Bulderbos krijgt nog een staartje. Om de onteigening nog moeilijker te maken zal Milieudefensie via de notaris de mede-eigenaren van het Bulderbos volledig juridisch eigenaar maken. De administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt zal nauwelijks te overzien zijn: meer dan 4000 mensen moeten onteigend worden. In januari organiseert Milieudefensie in Amsterdam een actieconferentie waar iedereen over de plannen kan meepraten en zelf met ideeën kan komen. Aankondigingen volgen nog.  

MILIEUDEFENSIE ZET WIELKLEM OP VLIEGTUIG 

ROTTERDAM - Maandagmorgen 13 november, 11 uur. Op het verzamelpunt is de sfeer gespannen. Zojuist is een verkenningsbusje aangehouden door de politie. Bij eerdere verkenningen in de afgelopen weken was zoiets nog nooit gebeurd. De kans dat de actie nu nog lukt lijkt verkeken. Toch heeft de chauffeur van het busje zich er nog aardig uit weten te praten. Op de zijkant van het busje staat de naam van een bedrijf uit Alphen aan de Rijn geplakt: 'Gebroeders Blok. Technisch inspecteurs'. 

"Technisch inspecteurs? Heb jij daar wel eens van gehoord?", vraagt de ene agent aan z'n collega. "Wij zijn gespecialiseerd", vervolgt de chauffeur, "in hydraulische installaties, buizen- en verwarmingssystemen. Ik moet bij de technische dienst van het vliegveld zijn, maar ik kan het niet vinden. Ik denk dat ik hier ergens in de buurt maar even ga bellen. Goedemiddag heren." Besloten wordt om de gok te wagen en de actie toch door te zetten.

De verschillende ploegen vertrekken vanaf het verzamelpunt. In totaal zullen tien mensen proberen om bij het vliegtuig te komen. Vier van hen dragen blauwe overalls die verdacht veel lijken op die van het luchthavenpersoneel. Alle actievoerders die de basis opgaan dragen een pasje van 'Rotterdam Airport' dat is nagemaakt van een foto. Nadat de hekken op verschillende plaatsen zijn opengeknipt gaan twee ploegen het vliegveld op.  

De eerste ploeg wordt vrijwel direct klemgereden en aangehouden. De tweede ploeg, die bestaat uit vier mensen, heeft meer geluk. Twee van hen worden aangehouden, maar de andere twee komen zo geloofwaardig over dat de marechaussee in eerste instantie denkt dat ze bij de onderhoudsploeg horen. Kalm lopen ze naar het vliegtuig. Eenmaal daar aangekomen gaan ze met een snoekduik naar de grond en zetten in een recordtijd het vliegtuig in een wielklem. Nog net voordat ze door de marechaussee worden besprongen weten ze het sleuteltje van de wielklem weg te werken. Het had geen vijf seconden langer moeten duren.  

Wat een mislukte actie leek te worden wordt onverwachts toch nog een succes. De Europarlementariërs die met het vliegtuig naar Straatsburg willen, lopen een vertraging van bijna een half uur op. Deze tijd wordt nuttig gebruikt. In een discussie tussen Milieudefensie en de parlementariërs zeggen vertegenwoordigers van diverse partijen (waaronder Hedy d' Ancona en zelfs de VVD-woordvoerder) onder het toeziend oog van de RTL4 camera toe om zich in Europees verband in te zetten voor een accijnsheffing op kerosine. De belangrijkste eis van de actie is daarmee ingewilligd. Blijkbaar is er geen enkele politicus nog bereid om te verdedigen dat op een zo vervuilende brandstof als kerosine geen enkele vorm van belasting wordt geheven.  

Ook met de vier gemaakte arrestanten loopt het goed af. Na een kort verhoor worden zij op vrije voeten gesteld. De marechaussee wil zelfs wel toegeven dat ze door de actie aardig verrast waren: de strenge bewaking was ingesteld vanwege de landing van een een Tsjechisch vliegtuig tien minuten voor de actie. Aan boord van dit vliegtuig bevond zich een Tsjechische minister.  

JEHOVA'S ZIJN OOK TOTAALWEIGERAARS 

Met de recente berichtgeving rondom de harde aanpak van de zogenaamde weigeryuppies zou bijna vergeten worden dat er tegelijkertijd nog altijd een groep dienstplichtigen is, die uit principiële motieven de plicht weigert. Van deze groep stonden er onlangs vijf totaalweigeraars voor de Hoge Raad om met een cassatieprocedure het vonnis van 7 maanden cel aan te vechten.  

Toch is er wel degelijk een gemeenschappelijke deler tussen de weigeryuppies en de andere totaalweigeraars, namelijk het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu. Want al jaren lang maakt de Nederlandse overheid een kunstmatig en onjuiste deling tussen dienstweigerende Jehova's Getuigen en andere dienstweigeraars door de eerste groep vrij te stellen van de militaire dienstplicht, terwijl onlangs nog van twee kanten is beargumenteerd dat hier de nodige vragen bij gezet kunnen worden.  

Zo heeft het Human Rights Committee van de VN een jaar geleden een uitspraak gedaan, waarin ten aanzien van dit middeleeuws aandoende privilege voor de Jehova's verwoord is: "dat de vrijstelling voor alle anderen niet als redelijk beschouwd kan worden". Zo ook dat "er geen verschil gemaakt zal worden tussen gewetensbezwaarden op basis van de aard van hun afzonderlijke overtuigingen".  

Tevens verscheen er onlangs een artikel in het Nederlands Juristenblad waarmee kenbaar gemaakt werd dat er grote vraagtekens geplaatst moeten worden bij de argumentatie om Jehova's vrij te stellen van militaire dienstplicht. Uit onderzoek van de auteur Singelenberg blijkt dat die voorkeurspositie eerder verkregen is door goedgelovigheid van de overheid, dan dat dit gebaseerd is op grondig onderzoek.  

Tot op heden heeft het ministerie van Defensie de mensenrechtelijke uitspraak echter volkomen links laten liggen. Zo blijft de grote groep van dienstplichtigen, inclusief de erkende gewetensbezwaarden en de totaalweigeraars, gediscrimineerd. Het meest laakbare in de opstelling van de overheid is, dat de Jehova's behandeld worden als op voorhand erkende gewetensbezwaarden, terwijl de wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst (GMD) hier eerst een toetsing aan vooraf laat gaan. 

Bovendien is het de leiding van het Wachttoren Genootschap die haar leden, de Jehova's Getuigen, verbiedt om op de wet GMD een beroep te doen. De weigering komt daarmee niet eens voort uit eventuele gewetensbezwaren; louter solidariteit weerhoudt individuele leden van een door hen vaak wel als nuttig beschouwde vervangende dienst.  

Door hun opstelling zijn de dienstweigerende Jehova's dus te kenmerken als totaalweigeraars! Tegenover deze laatsten heeft de overheid zich in de bijna 100-jarige geschiedenis van het dienstweigeren echter altijd onverzettelijk opgesteld, vrijwel zonder uitzondering werd tot het opleggen van een vrijheidsstraf overgegaan. Met de uitspraak van het Human Rights Committee en het onderzoek van Singelenberg is het dan ook nog onbegrijpelijker geworden dat er mensen in de gevangenis verdwijnen, terwijl andere volkomen vergelijkbare weigeraars, zijnde een aantal dienstplichtige Jehova's, ongemoeid gelaten worden. 

Ook naar de erkend gewetensbezwaarden die hun diensttijd vervullen, alsook de overige dienstplichtigen is een dergelijk privilége niet langer te rechtvaardigen, als het dat ooit al was. Naar de mening van het Totaalweigeroverleg en de Vrijdenkers dient de verantwoordelijke minister van Defensie, dhr. Voorhoeve, zo snel mogelijk een einde te maken aan deze ongelijke behandeling. De tijd daarvoor dringt, aangezien in 1998 de opkomstplicht wordt afgeschaft. Daarbij willen wij opmerken dat het geenszins onze bedoeling is de dienstplichtige Jehova's ook achter de tralies te krijgen; zij hebben dit privilége net zo goed in hun maag gesplitst gekregen. (Totaalweigeroverleg De Vrije Gedachte)  

KRISTALLNACHT HERDENKINGEN 

Woensdag 9 november is in 27 landen in Europa, waaronder Nederland, de Kristallnacht van 1938 herdacht. De acties, die aangezwengeld waren door het internationale antiracisme en antifascisme netwerk UNITED, hadden dit jaar de vervolging van Roma als thema. 

In elf steden in Nederland hadden organisaties de Kristallnacht-herdenking aangegrepen om een actie te organiseren, of op andere wijze stil te staan bij de Kristallnacht. In de meeste plaatsen gingen de mensen de straat op voor een fakkeloptocht. In Amsterdam (100 mensen), Utrecht (200), Groningen (100-150), Rotterdam (ruim 100) en Sittard (100 mensen) werd zo op een stemmige manier stilgestaan bij fascistisch geweld.  

Assata info-/actiecentrum liet ons het volgende weten over de herdenking in Nijmegen: "Tegen 17.30 uur verzamelde zich een groep van ongeveer 100 mensen op de Grote Markt, gehoorgevend aan een oproep van de Antifascistische Kontaktlijn. Daar werd achtereenvolgens stil gestaan bij de oorzaken en het verloop van de naziterreur, het gestook van nazipartijen nu en de komende actie tegen het CP'86 congres. Vervolgens vond een stille fakkeloptocht door de binnenstad plaats. Deze stoet verliep, op heen-en-weer rennende RTL-journalisten en een opgefokte auto-man, rustig. Na een maaltijd in Eetkafé de Klinker, was daar een thema-avond georganiseerd. Er werd een video vertoond over de Kristallnacht en Rijn van der Horst, activist sinds de jaren '30 verhaalde van de ontwikkelingen rond de stroom Duitse vluchtelingen toen. Duidelijke overeenkomsten en verschillen tussen het vluchtelingenbeleid en de opkomst van nazi's werden ontdekt. Een conclusie deelde iedereen: Waakzaamheid en direct verzet tegen fascisme blijft geboden!"  

In Vlissingen werd met 25 mensen een route gelopen zonder fakkels. In Delft en Breda kwamen zo'n 50 mensen naar een bijeenkomst in/bij de synagoge. In Eindhoven werd op zondag 6 november een festival georganiseerd met een multiculturele modeshow, een scholierenband, Surinaams cabaret ("de suri's") en sprekers (m/v). Het publiek was van alle leeftijden, wat bijzonder genoemd mag worden voor een festival. De dag trok in totaal 500 bezoekers. Plaatselijke groepen hadden overal zelf het initiatief genomen voor de activiteiten. De organisatie Nederland Bekent Kleur stuurde informatiemateriaal rond en inventariseerde de acties. Pers, die in het algemeen goed reageerde, kon zo op het spoor van plaatselijke groepen worden gezet. Aparte vermelding verdient de Volkskrant die haar cynisme over sociale bewegingen weer eens demonstreerde door geen letter over de acties te schrijven. UNITED werkt nog aan het verkrijgen van een overzicht van acties die elders in Europa hebben plaatsgevonden. (R)     

NS VOERT SLUIPENDERWIJS ALGEMENE LEGITIMATIEPLICHT IN  

De NS wil het zwartrijden in de trein tegen gaan en voert daarom vanaf 1 januari een paar nieuwe regels in. Op het station worden nu al folders 'Nieuwe reisregels van de NS' uitgedeeld waarin dat allemaal beschreven staat. Wie na 1 januari in de trein stapt kan zich maar beter driedubbel voorbereiden: paspoort mee, honderd gulden lenen en bij voorkeur ook nog een onverdacht uiterlijk aannemen. 

Of saboteren we toch maar de kaartjesautomaten?œ Tot nu toe was het zo dat wie geen kaartje had alsnog in de trein bij de conducteur alsnog een kaartje met een toeslag van f 3,50 kon kopen. Vanaf 1 januari gaat dat in de meeste gevallen een tientje meer kosten. Bovendien zijn dan kortingskaarten e.d. niet geldig en betaal je bij de conducteur altijd het volle tarief. Wie niet voldoende geld bij zich heeft, maar zich wel kan legitimeren kan een uitstel van betaling krijgen, maar betaalt dan nog eens een tientje extra. Want, zo redeneert de NS, op ieder station zijn loketten of kaartjesautomaten, en als je zonder kaartje in de trein stapt is dat dus altijd je eigen schuld.  

Stel je eens voor, je wilt 's avonds om half elf de trein nemen van Amsterdam-Amstel naar Ede-Wageningen. Je hebt 25 gulden bij je en je kortingskaart, een kaartje kost f 11,50, dus je denkt dat er niets aan de hand is. Maar het is half elf, om die tijd is er geen loket meer open, dus je moet je kaartje uit de automaat halen. Pech dus, want die automaat accepteert alleen muntgeld -als die al niet kapot is. Dan maar zonder kaartje de trein in. De conducteur komt en rekent de prijs voor je uit: f 29,50. Je vloekt eens stevig, maar kan niet betalen. De conducteur begint te schrijven, het gaat je nu f 39,50 kosten en hij wil je daarvoor een eenmalige automatische incasso laten ondertekenen en vraagt om een legitimatiebewijs. Je toont je kortingskaart met NS-legitimatiebewijs. Weer pech dus, want alleen een geldig paspoort of rijbewijs is toegestaan. En voor je het weet zit je in Utrecht bij de spoorwegpolitie op het bureau te wachten tot je laatste trein weg is.  

Met dit voorbeeld heb ik eens naar het informatienummer gebeld dat in de folder vermeld staat. Blijkbaar hadden die mensen aan de telefoon niet veel meer gedaan als die folder eens door gelezen, want echt antwoord geven konden ze niet. "Ja meneer, maar u kunt uw kaartje toch ook een paar dagen van tevoren kopen...". "Nou, als dat vaak problemen gaat opleveren, zullen er misschien ook wel automaten komen waar je wel met papiergeld kunt betalen." "Er geldt in Nederland een legitimatieplicht, u moet altijd een legitimatiebewijs bij u hebben." Enz.

Wie na 1 januari in de trein stapt kan zich maar beter driedubbel voorbereiden: paspoort mee, honderd gulden lenen en bij voorkeur ook nog een onverdacht uiterlijk aannemen. Want als het je niet lukt om een kaartje te kopen, om welke reden dan ook, dan is het aan jou om te bewijzen dat dat niet jouw schuld was. En als je dat niet kunt ben je zwartrijder, en dat gaat je flink geld kosten. Misschien is het een oplossing om die automaten zo vaak te saboteren dat de hele trein vol zit met onvrijwillige zwartrijders... (Gimme Shelter)  

JARIGE CD OP DE KIEK 

DEN HAAG - Op maandag 7 november jl. wilde de Centrumdemocraten 'ongemerkt' hun tienjarig bestaan vieren in de Thorbeckezaal van het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Een Haagse journalist die van dit 'feestje' hoorde, vond toch dat dit niet zomaar onopgemerkt voorbij kon gaan en belde het Haagse Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie. Deze nam contact op met hun Rotterdamse collega's en gezamenlijk besloten ze een fotoactie te ondernemen. 

De ruim twintig mensen die in korte tijd op waren getrommeld trokken gewapend met fotocamera of zaklantaarn (om te flitsen) naar de ingang van de Thorbeckezaal en vormden zo een fotohaag voor de ingang. Zo sloegen ze twee vliegen in een klap: hun fotoarchief werd geactualiseerd en aangezien veel CD'ers er liever niet openlijk voor uitkomen dat ze lid zijn van deze racistische partij en dus niet graag in zo'n archief belanden, verpesten ze voor een aantal van deze lieden de feestvreugde. De meesten waren dan ook niet blij met deze 'ontvangst'-haag en lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. Tot echte incidenten kwam het niet - de politie hield op afstand de boel in de gaten.   

TIMOREZEN GRIJPEN BEZOEK CLINTON AAN VOOR PROTEST 

Precies drie jaar geleden werden in Oost-Timor tijdens een begrafenis in Santa Cruz minstens 271 mensen doodgeschoten door het Indonesische leger. De derde verjaardag van dit staaltje Indonesich koloniale onderdrukking valt samen met een bezoek van de Amerikaanse president Clinton aan de APEC handelsconferentie die in Jakarta, Indonesië, wordt gehouden. Studenten grepen dit bezoek met beide handen aan en bezetten het terrein van de VSªambassade in Jakarta. 

De handelsconferentie trekt ook duizenden journalisten naar Indonesië, die niet anders kunnen dan constateren dat ze een militaire dictatuur bezoeken die de mensenrechten van de eigen bevolking vertrapt en bruut en illegaal het naburige land Oost-Timor bezet. 

In de vroege ochtend van 12 november arriveren er Oosttimorese studenten en arbeiders bij het terrein van de VS-ambassade in Jakarta. Ze springen uit de taxi's die hen vanuit diverse richtingen aanvoeren en klimmen over de hekken rond het terrein die van lange punten zijn voorzien. De 29 mensen onthullen spandoeken en roepen slogans. Achttien uur later slapen ze op een parkeerplaats binnen het ambassadeterrein. Ze zijn niet bedreigd met arrestatie door de Indonesische politie. Deze zullen dit ook niet doen zonder toestemming van de VS. Naast de 29 die het haalden werden zaterdagmorgen 49 anderen gearresteerd op het spoorwegstation van Jakarta en elders.  

De bezetters verlangen van president Clinton dat hij tijdens de handelsconferentie aan Suharto de volgende eisen zal stellen: 1. De vrijlating van de Oosttimorese verzetsleider Kay Rala Xanana Gusmao en van alle Oosttimorese politieke gevangenen; 2. Dat de President van Indonesië [onderhandelt met] .. de werkelijke vertegenwoordigers van het volk van Oost-Timor, inclusief .. de Oosttimorese kerk, CNRM, UDT en Fretilin; 3. Dat Jakarta toestaat dat een onafhankelijke en onpartijdige missie wordt uitgevoerd met het doel een serieus onderzoek in te stellen naar het Santa Cruz bloedbad van drie jaar geleden.  

Ze vragen Clinton ook om Suharto te herinneren aan de al lang vastzittende oudere Indonesische politieke gevangenen, van wie sommigen nog steeds bedreigd worden met executie na al meer dan 30 jaar in de cel te hebben gezeten. Daarnaast vragen ze Clinton druk uit te oefenen op Jakarta het recht te erkennen dat Indonesische arbeiders hebben om zich te organiseren en om gevangen gezette vakbondsleiders vrij te laten. De Timorezen hebben besloten het ambassadeterrein niet te verlaten totdat hun eisen zijn ingewilligd. Daarnaast gingen ze de eerste dag in hongerstaking om een gesprek af te dwingen met VS minister van Buitenlandse Zaken Waren Christopher die op zondag in Jakarta zou aankomen.  

Eerder dit jaar verbood de Indonesische regering alle activiteiten van de enige onafhankelijke vakbond van Indonesië, de mede door Poncke Princen opgerichte SBSI. Sinds een aantal jaren is er in de exportindustrie van het land een groeiende arbeidsonrust en groeiende onvrede met de toegestane staatsslaaf-bond SPSI. Sedert de oprichting van de SBSI gaf deze bond meer en meer richting aan de zelforganisatie van Indonesische arbeiders en arbeidster. Ondanks het verbod op de SBSI ging de arbeidsonrust door, en culmineerde in gewelddadige protesten in Medan, op Sumatra. 

In april dit jaar organiseerde de SBSI een staking die uiteindelijk ontaardde in anti-Chinese rellen. Op 7 november werd de leider van de SBSI, Muchtar Pakpahan, tot drie jaar veroordeeld wegens opruiing. Hij is daarmee de laatste van zes vakbondsactiviten die n.a.v. de Medan-gebeurtenissen zijn veroordeeld. De andere vijf kregen straffen variërend tussen de vijf en vijftien maanden. De rellen in Medan hebben altijd de geur gehad van staatsprovocatie. Terwijl de stakingsoproepen in krakkemikkig drukwerk werden verspreid, verschenen tijdens de staking ineens superprofessionele anti-Chinese pamfletten, die uiteindelijk de rellen uitlokten waarbij drie mensen omkwamen. De rellen zelf zijn niet eens tegen Pakpahan gebruikt om hem te veroordelen.  

Tijdens het door de verdediging en internationale juristen tot farce gebombardeerde proces verklaarde de aanklager dat Pakpahan de arbeiders tot actie had aangezet tijdens een toespraak in januari. "Muchtar Pakpahan wordt als schuldig beschouwd aan het begaan van misdrijven door toespraken te houden voor de locale SBSI afdeling en arbeiders in Medan en Pamatangsiantar. Zijn acties wekten de gevoelens van arbeiders op om te gaan demonstreren", zei de aanklager. (bronnen: TAPOL, Trouw, East Timor Action Network/US)      

WANORDE HEERST IN GUINEE-CONAKRY 

Ik ben een vluchteling uit Guinée-Conakry, gelegen in West-Afrika en heb in Nederland asiel aangevraagd. Mijn asiel is afgewezen omdat het ministerie van Justitie vindt dat mijn land veilig is. Daarom wil ik jullie vertellen hoe het werkelijk in mijn land toegaat. 

Niets functioneert er meer. Onveiligheid is er alomtegenwoordig en de cholera slaat toe. De oppositiepartijen zullen moeite hebben om hun stem te laten horen bij de volgende parlementsverkiezingen, die op 11 december zouden plaatsvinden, maar alweer zijn uitgesteld.  

Conakry (de hoofdstad) lijkt tegenwoordig op een enorme vuilnisbelt: de gemeentereiniging werkt al weken niet meer. En dat in een stad waar één miljoen mensen wonen. De overheid wimpelt haar verantwoordelijkheid af. Zij zegt niet over mogelijkheden te beschikken om het vuil op te halen. Er is geen brandstof, er zijn geen banden voor de vuilniswagens. "De cholera heeft zich in Guinee gevestigd", zegt ook Alpha Conde, leider van de RPG (Vereniging van het Volk van Guinee), de voornaamste oppositiepartij.  

In het begin heeft de overheid het bestaan van verschillende haarden van cholera in de stad domweg ontkend. Toen de epidemie in omvang toenam en honderden slachtoffers maakte, veranderde de overheid haar houding zonder echter de stad te saneren. De overheid is nergens te bekennen, de administratie draait op een laag pitje. Naar het voorbeeld van hun superieuren doen de ambtenaren "zaken" tijdens werktijd.  

De president, Lansana Conté, is op "zijn land", terwijl zijn agenda met afspraken in Conakry steeds langer wordt. Op zijn landerijen wordt grootschalig rijst verbouwd en vee gefokt en hij heeft er ook een spijsoliefabriek. De president-generaal verkondigt dat de burgers moeten teruggaan naar het land om het te bewerken zonder echter de middelen daarvoor te verschaffen, terwijl hij zelf over tientallen landbouwmachines beschikt. Om de burgers aan te sporen laat hij zich af en toe fotograferen, terwijl hij met de hand het land bewerkt.  

Ondertussen is de prijs van de rijst, het basisvoedsel van de Guineeërs, verdrievoudigd. Wat de industrie betreft: de belangrijkste bauxietmijnen lijden verlies. Buitenlandse zakenlieden die in aanraking komen met de corrupte administratie en de slechte infrastructuur, trekken hun investeringen terug. Koreaanse, Japanse en Russische schepen kunnen ongestraft de Guineese wateren leegvissen.  

Na de omstreden presidentsverkiezingen in december 1993, waarbij president Lansana Conté zogenaamd "herkozen" werd, heeft Conakry de hulp van de Verenigde Staten ingeroepen om de parlementsverkiezingen voor te bereiden. Toen de Verenigde Staten voorwaarden stelden om vrije en rechtvaardige verkiezingen te verzekeren, zei de minister van Buitenlandse Zaken: "Laat ze hun geld houden [...] we vinden wel hulp van iemand anders om onze verkiezingen te financieren. De Chinezen hebben beloofd ons te helpen..."   

Wat aan Siradiou Diallo, leider van de PRP (Partij voor Vernieuwing en Vooruitgang) het sarcastische commentaar ontlokte: "Laat de Chinezen eerst zelf vrije verkiezingen organiseren in hun land, dan zien we wel verder." De repressie groeit samen met de corruptie. Jongeren die deelnemen aan, uiteraard verboden, demonstraties, belanden in de gevangenis, waar ze worden mishandeld, vaak tot de dood erop volgt. Politieke acties worden als gewone misdaden behandeld. Iedere openbare manifestatie is verboden en de oppositie heeft grote moeilijkheden met het vinden van ruimte om te vergaderen. 

Beheerders van hotels weigeren opposanten uit vrees voor de overheid. Ook radio en televisie zijn voor hen gesloten. De nationale krant Horoya negeert hen systematisch. Guinée is een land dat nooit een democratie heeft gekend, maar wel twee verschillende dictatoriale regimes. Het eerste, vanaf de onafhankelijkheid in 1958 tot 1984, het overlijdensjaar van Sekou Touré, was een verschrikkelijk bloedige periode. In 1984 nam het leger (zonder verkiezingen) de macht over en beloofde binnen vijf jaar vrije verkiezingen uit te schrijven. Daarop moeten de burgers van Guinée nog steeds wachten, net als op alle andere elementaire mensenrechten. (Ousmane. Ref.: Jeune Afrique, 6-12 okt. 1994)  

KRAAKVLAG WAPPERT WEER IN HARTJE DORDT 

DORDRECHT - De Dordtse kraakgroep heeft voor acht mensen de huisvestingsnood opgelost door de aan de Grotekerksbuurt en de Groenmarkt gelegen panden van het voormalige RKZ-ziekenhuis succesvol te herkraken. Twee jaar geleden werden deze panden ontruimd. Aan deze kraakactie van 22 oktober, die eerder tweemaal mislukte, ging een voor Dordtse begrippen turbulent kraak- en ontruimingsweekje vooraf. Dordrecht werd een kraakbolwerk armer en rijker.  

Vijftien krakers hebben op 20 oktober het pand Berckepoort 'vrijwillig' verlaten. Het historische pand aan de Nieuwstraat 12 t/m 18 werd gedurende 2 jaar door een krakersgroep bewoond. Nu de restauratie en nieuwbouw van de Berckepoort naderbij komen, wilde de gemeente dat het pand werd ontruimd. Op 18 oktober eiste de gemeente in kort geding een ontruiming op korte termijn.  

De volgende dag al vonniste de rechter dat de krakers binnen twee dagen het pand verlaten dienden te hebben. De krakers waren het er mee eens dat het pand gerenoveerd diende te worden, maar de termijn waarop men verhuisd moest zijn was wel erg kort. "In het algemeen wordt ons in Dordt drie maanden gegeven hiervoor". De rechter vond de ontruimingstermijn ook wel aan de korte kant, maar volgens hem was het de krakers via de gemeente al op 15 september bekend dat men het pand diende te verlaten. Volgens de president van de rechtbank was het aan de krakers te wijten dat het tot een kort geding was gekomen. Diezelfde president, mr. P. Offers, vroeg zich overigens hardop af of er niet elders iets te kraken viel in Dordt. "Er staan toch al lang mooie panden leeg tegenover het postkantoor?" "Die zijn al gekraakt", aldus de bewonersgroep.  

Veertig politiemensen, waaronder 20 ME'ers, zijn 18 oktober uitgerukt om de kraakpanden aan de Groenmarkt te ontruimen. De panden werden tot voor twee jaar geleden bewoond door krakers. Middels een gerechtelijk bevel hebben de krakers de panden twee jaar geleden zonder slag of stoot verlaten. Er zou toen op korte termijn iets gebeuren met de panden, die vroeger werden gebruikt door het voormalige Rooms-Katholieke Ziekenhuis (RKZ). Op de ochtend van 18 oktober werden, althans volgens de politie, de panden opnieuw gekraakt omdat ze na twee jaar nog steeds leeg staan. Omdat je minimaal aantoonbaar gedurende 24 uur in een nieuw gekraakt pand moet zitten, besloot de politie nog diezelfde middag over te gaan tot ontruiming. De krakers hadden spandoeken gehangen uit de ramen van de panden, die schuin tegenover het politiebureau van Dordrecht staan. Enkele tientallen medestanders van de krakers verzamelden zich op het Stadhuisplein. Restaurant Cuyle der Leeuwen liet uit voorzorg de beglazing van het terras verwijderen. 

Op het moment dat de ME aan de achterzijde het oude RKZ-gebouw binnen ging, verlieten de krakers aan de voorzijde het pand. Enkele minuten daarvoor had een delegatie van de politie in gezelschap van de eigenaar aan de voordeur vergeefs gevorderd dat de krakers het pand zouden verlaten. De krakers reageerden met het gooien van witte verf. De krakers stelden dat zij langer dan 24 uur in de panden aanwezig waren en lieten weten het grootschalige optreden overdreven te vinden. "Dat is in Dordt helemaal niet nodig. De houding van de politie wordt blijkbaar harder". Ook volgens een buurtbewoonster waren de krakers al in de nacht van zondag 16 op maandag 17 oktober in de panden gegaan en zaten ze er langer dan 24 uur in.  

De twee jaar leegstaande panden van projectontwikkelaar Van der Looij is de buurt een doorn in het oog. Het RKZ verhuisde eind 1990 naar Zwijndrecht van Van der Looij werd de nieuwe eigenaar van de panden. Al snel werden ze gekraakt, maar twee jaar geleden voor de eerste maal vrij eenvoudig ontruimd. Een dag nadat de panden nu voor de tweede maal werden ontruimd, liet de gemeente Dordt weten snel een compleet restauratieplan te verwachten voor de panden. Wethouder Verbakel gaf aan in november een slotgesprek te willen voeren met projectontwikkelaar Van der Looij. Volgens de wethouder heeft Van der Looij zich aan de restauratie "vertild". "De plannen die er zijn sloten niet aan op de markt", aldus Verbakel.  

Verbakel kan zich de groeiende ergernis bij de Dordtenaren over de leegstand levendig voorstellen. "Als krakers op zoek gaan naar huisvesting, komen zij al snel bij deze panden uit". Die Verbakel is zo gek nog niet. In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 oktober, werden de panden dan ook opnieuw gekraakt. Ditmaal kon de kraakgroep blijven zitten, omdat volgens de politie op maandag 24 oktober niet kon worden bewezen dat zij er korter woonden dan 24 uur. Volgens de politie moet eigenaar Van der Looij deze keer maar naar de rechter stappen. "Hij is in gebreke gebleven bij de beveiliging van de panden", aldus de commissaris van politie G. Rademaker. De krakers riepen de sympathiserende buurtbewoners op om hen te komen helpen met het winterklaar maken van de panden.  

De turbulente gebeurtenissen rondom het RKZ-gebouw hebben ook de burgemeester Noorland van Dordt niet onberoerd gelaten. Op 30 november wil hij in de raadscommissie bestuurlijke zaken een kraakdiscussie houden. Noorland heeft het kraken op de politieke agenda gezet n.a.v. een brief vanuit de Dordtse kraakbeweging. Daarin wordt kritiek geuit op de politie, die te gemakkelijk kraakacties zou proberen te verijdelen. Volgens de krakers zou er daardoor een verharding kunnen optreden. (met dank aan de Dordtse GKB Punx en De Dordtenaar)    

NIJMEEGSE ACTIEKRAAK VAN KORTE DUUR 

NIJMEGEN - Dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn bewezen actievoerders in Nijmegen maar weer eens. Op 3 november werd daar namelijk na zeer lange tijd weer een leegstand pand gekraakt, dit in weerwil van het feit dat er een in deze stad een antikraakverbod is ingesteld. De actiekraak op de Berg en Dalseweg was echter van korte duur, nog korter dan de actievoerders hadden gepland. 

Een groep van dertig personen kraakte die donderdagmiddag om een uur of drie het pand Berg en Dalseweg 101. De actievoerders gaven de gealarmeerde politie te verstaan dat de actie tot half zes zou duren. Desondanks maakte de politie, aangegroeid tot 30 personen, aanstalten het pand ogenblikkelijk te ontruimen; ze gaven de krakers vijf minuten de tijd om het pand vrijwillig te verlaten. Hieraan gaven de krakers met forse tegenzin gehoor.

De actiekraak werd uitgevoerd om de aandacht te vestigen op het feit dat er in Nijmegen en in het hele land een groot gebrek is aan betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. In de afgelopen vier jaar zijn de huren door de verplichte jaarlijkse huurverhogingen met meer dan een kwart gestegen. Bovendien werd eind jaren tachtig door de regering besloten dat de overheid zich terug zou trekken uit de huisvesting. Men zou het geheel aan het marktmechanisme overlaten.  

Het gevolg zal een verdere woonlastenstijging voor huurders zijn. Grote problemen voor de kleinere, ideële woningbouwverenigingen zijn een ander gevolg. Daarnaast wordt er steeds minder gebouwd voor de lagere inkomens en wordt er flink gesneden in de huursubsidies. Volgens de Nijmeegse actievoerders laat de overheid haar taak als beschermer van maatschappelijk minder sterken liggen en biedt hen ook geen mogelijkheden om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Kraken is een manier om veranderingen te bewerkstelligen.  

Maar krakers zijn een doorn in het oog van de overheid en investeerders. Zo ook in Nijmegen, waar de afgelopen jaren veel kraakpanden zijn ontruimd. Toch was de Groote Broek aan de Van Broeckhuyschenstraat op de dag van de actiekraak 10 jaar gekraakt. In dit kraakpand werd die avond een feestelijk diner gehouden, met een optreden van de band Blacklist. Aansluitend werd er gefeest.    

WAT REDT DE PETTEFLET? 

ARNHEM - Op 22 november dient in het paleis van justitie in Arnhem het kort geding, dat de eigenaar heeft aangespannen tegen de bewoners van het inmiddels zeven jaar gekraakte pand De Petteflet, gelegen aan de Van 't Santstraat in Nijmegen.  

De eigenaar heeft te kennen gegeven zelf met z'n familie het pand te zullen gaan betrekken, nadat het leeg wordt opgeleverd. Voordat eigenaar Fleuren naar de rechter stapte, ondernam hij op 10 oktober jl. een illegale poging om de krakers uit een van de laatste kraakpanden van Nijmegen te krijgen. De politie hield de zeven man tellende knokploeg, waaronder de eigenaar, echter op tijd tegen. Het kort geding vindt plaats 22 november om 11 uur aan de Walburgkade in Arnhem.  

MOEILIJKE TIJDEN VOOR GRONINGSE KRAKERS 

GRONINGEN - Het was duidelijk dat, na de tumultueuze ontruiming van het kraakpand WNC begin 1990 in Groningen, B&W en politie geen nieuwe kraakacties tolereerden in het centrum. Het volledig uitslopen van leegstaande panden bleek niet afdoende als preventiemiddel tegen kraken. Daarom worden er studenten ingezet om als kraakwacht te fungeren. Studenten zijn goedkoop en zeiken niet zo snel over het feit dat ze als kraakwacht met een tijdelijk huurcontract geen rechten hebben.  

Desondanks bleven de krakers panden veroveren, hoewel het erg moeilijk bleek ze voor langere tijd te behouden. Gemiddeld wordt je er binnen een dag weer uitgezet, waarbij regelmatig repressieve middelen worden toegepast. Op een gegeven moment werd er helemaal niet meer gekraakt. Er hing onder de Groningse krakers een sfeer van 'we moeten wel, maar het heeft toch geen zin'. Als er veel gekraakt wordt, er een hechte kraakgroep is, dan sluiten nieuwe mensen zich eenvoudiger aan.  

Maar de situatie in Groningen is precies andersom, het leeft veel minder. Er wordt van tijd tot tijd wel gekraakt, maar dan veelal door groepjes mensen die dit buiten het kraakspreekuur om doen. Het kraakspreekuur is dan ook kort geleden opgeheven. Groningen telt nu nog twaalf kraakpanden, waarvan er twee een concertzaal bezitten. Er werd steeds vaker op het platteland gekraakt, maar lang niet altijd met succes. Krakers kregen opnieuw met repressie te maken, nu eens niet vanuit politiezijde maar van boze boeren (lees de vorige NN er maar eens op na, over de kraakactie in Tjuchem). In Onnen werd ook onlangs een kraakpand ontruimd, er loopt nog een proces tegen de OvJ. In Eelde-Paterswolde werden bij een herkraak vijf mensen aangehouden. Dit pand moest worden ontruimd omdat het reeds in gebruik zou zijn. Na de ontruiming werd het meteen gesloopt! Daar wordt je toch niet goed van.  

In Wagenborgen is een kraakactie wel gelukt. In de stad Groningen had een groepje mensen behoefte aan een nieuwe ontmoetingsruimte. Men zocht een schattig pandje uit aan de Grote Kromme Elleboog 1 in het centrum van Groningen, hetgeen drie jaar leeg staat. Het pand is in eigendom van stichting Puspa Ragam. Het pand werd gekraakt en sindsdien opgeknapt door de bewoners en gebruikers. Afgelopen zaterdag opende 'De Steen' haar deuren, een biologisch-veganistisch dagkafee. Deze ontmoetingsruimte, waar je terecht kunt voor een gezonde maaltijd, een gesprek, het lezen van kranten, e.d. zal geopend zijn op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.    

AMSTERDAMSE KRAKERS HEBBEN PERSGROEP 

AMSTERDAM - Afgelopen woensdag opende de persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws met een openingsborrel haar deuren in Amsterdam. Deze persgroep wil proberen om in de nabije toekomst een doorgeeflijk te zijn tussen krakers en pers.  

De oprichting was het idee van een paar mensen uit de Amsterdamse kraakbeweging. Omdat in het verleden de informatieverstrekking van de kant van de krakers vaak erg incompleet en summier was, bleek dit ook uit de verslaggeving in de regionale en landelijke pers. Hierdoor kwam de nadruk meestal te liggen op de ontruimingen met een spectaculair randje.  

De persgroep wil nu ook andere aspecten van de kraakbeweging gaan belichten en die aan de media presenteren. Men wil hiervoor maandelijks een nieuwsbrief uitbrengen en die doorspelen aan de media. De media kunnen via de persgroep aan verdere informatie komen met betrekking tot de nieuwsfeiten over ontruimingen en kraakacties. Een ander doel van Hoofdstedelijk Kraaknieuws is om krakers te adviseren over hoe ze zelf de pers kunnen benaderen, hoe een persbericht op te stellen, etc. De persgroep heeft iedere woensdagmiddag spreekuur van 15 tot 17 uur op Nieuwendijk 134.   

KRAKERS HERENGRACHT BEZETTEN KANTOOR EIGENAAR 

AMSTERDAM - Krakers en sympathisanten van het kraakpand Herengracht 138-140 in Amsterdam, hebben vorige week 8 november voor korte tijd het kantoor bezet van Lancee, momenteel eigenaar van hun pand.  

De actie was een protest tegen de plannen van Lancee om het pand te laten ontruimen. Hoewel de krakers vrij eenvoudig binnenkwamen op het kantoor van Lancee aan Singel 90, moesten ze nog een behoorlijke afstand overbruggen alvorens ze bij de werkkamer van de huiseigenaar aankwamen. Deze bleek reeds gealarmeerd te zijn en had z'n kamer afgesloten. De politie arriveerde vervolgens, waarna het nog een tijd onduidelijk was hetgeen er ging gebeuren. 

Uiteindelijk mochten drie personen achterblijven voor een gesprek met Lancee, terwijl de overige bezetters het pand een voor een mochten verlaten, alvorens gefouilleerd te zijn. Het gesprek tussen Lancee en de krakers liep tot niets uit. Lancee dreigt de krakers van Herengracht 138 te dagvaarden. Hij zegt de panden te willen verbouwen tot kantoor en woonruimte. De bewoners betwisten dat, onder meer vanwege het feit dat het niet duidelijk is hoe het bouwproject gefinancierd wordt.   

OPNIEUW ZEER KOSTBARE ONTRUIMING AMSTERDAM 

AMSTERDAM - Afgelopen dinsdag 15 november viel na anderhalf jaar definitief (?) het doek voor de bewoners van het kraakpand Herengracht 111. De politie, die de ontruiming vooraf had aangekondigd, trok qua materieel wederom alles uit de ijskast. Een waterwerper, shovels, traangaswapens, paarden, honden, stillen, agenten, ME'ers, een kraanwagen, containers. Een duur grapje, en maar zeiken richting Den Haag dat ze zo weinig geld krijgen...  

De bewoners van het pand ondertussen hadden op hun beurt niets uit de ijskast gehaald (die was namelijk leeg). Met fluitjes traden ze de politiemacht tegemoet. Met een container werd de ME naar binnen geloodst, de aanwezige vijf krakers werden voor enige uren vastgehouden.  

Diezelfde ochtend zou ook een kraakpand aan de Tweede Bloemdwarsstraat ontruimd worden, ware het niet dat er bij dit perceel de voorafgaande dag uiterst merkwaardige dingen zijn gebeurd. Op het moment dat de krakers niet thuis waren, braken bouwvakkers binnen. Later die dag ontstond er brand in het pand. Na een bluspartij werd het perceel dichtgetimmerd.   

KAINDL PROCES TEN EINDE 

BERLIJN - De laatste vier in Berlijn aangeklaagde antifascisten die beschuldigd worden van de moord op nazivoorman Gerhard Kaindl in 1992 zijn op 11 november op vrije voeten gesteld. In de periode ervoor werden drie anderen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. 

De aanklager eiste op de laatste zittingsdag gevangenisstraffen tot vier jaar. De verdediging verwees opnieuw naar de politieke situatie die in het voorjaar van 1992 bestond, de pogromstemming tegen migranten, en eiste veel lagere straffen. Het vonnis tegen de laatste vier aangeklaagden werd 15 november uitgesproken. De eerste nieuwe ontwikkeling in het proces was de vrijlating van Abidin E. op 25 oktober, wegens gebrek aan bewijs van betrokkenheid bij de gebeurtenissen.  

Twee dagen later werd ook Fatma vrijgelaten. Beiden kwamen vrij omdat de aanklacht van collectieve moord kwam te vervallen en er slechts mishandeling ten laste werd gelegd. Beiden waren niet aanwezig bij de actie en kwamen dus vrij. Op 1 november was het de bedoeling dat de voormalige Republikaner Thorstn Thaler zou komen getuigen. Hij werd verwelkomt met de leus "nazi's oprotten!" vanaf de publieke tribune. Toen ook nog drie stinkbommen de zaal in vlogen betekende dit een vroegtijdig eind aan deze zittingsdag.  

Al eerder was de 33-jarige Kurd Abidin E. vrijgesproken van alle aanklachten en uit voorlopige hechtenis ontslagen. Hij kan een kleine schadevergoeding krijgen voor zijn onterechte voorarrest. Op de zittingsdag van Abidin E. lieten de advocaten al doorschemeren dat de zaak tot een vroegtijdig einde kon komen. Enerzijds omdat de moordaanklacht was komen te vervallen.  

Anderzijds omdat vier beschuldigden hadden toegegeven bij de actie in het restaurant aanwezig te zijn geweest. Carlo B., een van de aangeklaagden in het proces, verklaarde dat hij op zaterdag 15 oktober werd mishandeld door de gevangenisstaf in Moabit. Na een woordenstrijd tijdens de maaltijd smeet een bewaker Carlo's celdeur in diens gezicht. Carlo werd bewusteloos geslagen en hij liep een gezwollen oog op. Een medegevangene meldde later dat de gewelddadige bewaker de volgende opmerking maakte: "Negen van hen hebben een van ons (bedoeld wordt Kaindl) aangevallen. Dat zou ik graag met hem willen doen."  

De volgende dag kwam de bewaker naar Carlo toe en bood zijn 'verontschuldigingen' aan en vroeg hem te zwijgen over het gebeurde. Carlo werd daarna twee dagen lang medische verzorging onthouden. (bronnen: Procesgroep, APS)    

ALTHANS IN DE BAJES 

MUNCHEN - De Duitse neonazi Bella Ewald Althans is in München gearresteerd op grond van een arrestatiebevel dat in Berlijn tegen hem was uitgevaardigd (zie NN #172).  

Hij zal zich moeten verantwoorden voor de rechter wegens het verspreiden van de zgn "Auschwitz-leugen" in de omstreden film 'Beruf Neonazi'. In München zal Althans ook worden geconfronteerd met de aanklacht 'aanzetten tot rassenhaat'. Hij zou video's met nazi propaganda hebben aangeboden.   

BIJNA 200 NEONAZI'S GEARRESTEERD 

STUTTGART - Op 5 november verzamelden zich zo'n 200 neonazi's in een restaurant in de buitenwijk Weilimdorf van Stuttgart. De bijeenkomst was bedoeld om de oprichting van een nieuwe extreem-rechtse politieke vereniging op te richten.  

De politie was op de hoogte van de bijeenkomst door geheime dienst en infiltranten in de extreem-rechtse scene. De leider van de nazistische organisatie FAP, Friedhelm Busse, werd op het station van Stuttgard gearresteerd terwijl hij op weg was naar de bijeenkomst.  

Bij het restaurant zelf trok de organisator van het gebeuren, Axel Heinzmann, een mes en verwondde een agent. Nadat de nazi's met flessen en glazen begonnen te gooien vuurde de politie traangasgranaten het restaurant in en arresteerde vlot alle 197 aanwezige nazi's. De meesten werden snel weer vrijgelaten, op uitzondering van Heinzmann en een andere nazi die de aanklacht mishandeling aan zijn broek kreeg.  

De bijeenkomst werd waarschijnlijk georganiseerd via het netwerk van de NSDAP/AO in Duitsland, de GdNF. Extreem-rechts probeert zich te organiseren via losse associaties van individuen en probeert formele organisatiestructuren te vermijden. De FAP bijvoorbeeld hief onlangs al haar locale afdelingen op en is nu nog slechts een partij in naam. Bedoeling van de Stuttgard discussie was de organisatie van nazi's in zgn. 'kameradschaften' -groepen nazistische kameraden. (bron: Infoladen Omega)  

DEENSE POLITIE ARRESTEERT ANTIFASCISTEN 

KOPENHAGEN (AFP) - De Deense politie arresteerde op 1 november 39 jongeren die met rookbommen en vuurwerk demonstreerden bij de woning van de Deense neonazi Johnny Hansen in een buitenwijk van Greve, nabij Kopenhagen.  

Volgens de politie waren de demonstranten gewapend met ijzeren staven. Al wekenlang worden er regelmatig antifascistische demonstraties gehouden bij de woning van Hansen, die door de politie 24 uur per dag bewaakt wordt. Volgens de politie bezit Hansen een postbus in de Deense plaats Randers vanwaar hij neonazi propaganda naar Duitsland stuurt. (Newsdesk)   

MASSAAL CONGRES EXTREEM RECHTS IN INNSBRUCK 

INNSBRUCK - Zaterdag 22 oktober hielden meer dan 1000 rechts-extremisten en neonazi's uit Duitsland en Oostenrijk een congres in Innsbruck (Oostenrijk) over de onafhankelijkheid van Tirol. 

Tirol werd 75 jaar geleden opgesplitst tussen Oostenrijk en Italië. Leden van de zeer-rechtse FPO van Georg Haider waren op het congres aanwezig en zelfs de burgemeester van Innsbruck, lid van de conservatieve partij (OVP) liet het congres zijn groet overbrengen.  

Duizend man oproerpolitie, inclusief waterkanonnen en twee helicopters met speciale anti-terreur-eenheden, werden ingezet om het congrescentrum te beschermen tegen de ca. 3500 antifascistische demonstranten die zich in het centrum van de stad verzameld hadden om tegen het congres te demonstreren. Minstens 200 mensen uit Duitsland werden aan de grens tegengehouden, net als enkele bussen met demonstranten uit Wenen, die Innsbruck niet in mochten. Zowel het congres als de protesten verliepen verder rustig.  

De kwestie Tirol is al vele jaren een item voor extreem-rechts in Duitsland en Oostenrijk. In de jaren '60 voerden Tiroolse terroristen bomaanslagen uit in Italië.    

AANVAL OP McDONALD'S IN MEXICO 

Enige tientallen gemaskerde mannen vielen begin november een McDonald's fastfood restaurant aan in Mexico Stad. Ze protesteerden hiermee tegen een voorstel (inmiddels aangenomen) in Californië in de VS waarmee illegalen buiten de samenleving worden geplaatst.  

Het voorstel houdt o.a. in dat kinderen van illegalen geen onderwijs mogen krijgen, en medische hulp niet meer verleend wordt tenzij er levensgevaar is. De mannen sloegen de ruiten eruit, gooiden kasregisters over de vloer, gooiden vuilnisbakken om en brachten anti-VS leuzen aan in het restaurant, dat in een chique gedeelte van de Mexicaanse hoofdstad is gevestigd.  

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994