Naar archief

UIT: NN #173 van 18 november 1994    

Ingezonden brieven voor de rubriek 'Wat krijgen we nou?'

Open Brief aan Bilwet 

Vinden jullie jezelf leuk? Heb je lol in je gekunstel? Ik kijk g.v.d. liever 83 uur naar Dallas of Miami Vice dan naar jullie (3.5 uur). Moet je doen zul je zeggen, word ik alleen even door die lui van uitgeverij Ravijn ingehuurd om hun oud papier te verkopen. Wat een slaapverwekkende tyfuszooi zeg. Honderden matrassen op het diascherm, maar geen één voor mij, achter de boekenstand. Welgeteld 10 bezoekers, waarvan zelfs enkelen een kunstig stapeltje papier kochten. Je had toch zeker niet gedacht dat ik die saaie vervelende onzin weer mee terug naar de winkel ging zeulen? In de gracht ermee. Oh ja, mensen van Ravijn. Ik hoop niet dat jullie nog meer omgehakte bomen gaan laten bedrukken zodat ik ze weer in de gracht zal gooien. Dat was 't. 

Franky, Groningen 

Noot van de redactie: de turbulente ervaringen van Franky hebben betrekking op het bijwonen van een avondvullend programma met BILWET, dat op 8 november plaatsvond in Cultureel Studentencentrum USVA in Groningen.    

Aan iedereen die zich aangesproken voelde...(of was ik de enige?) 

Geïnteresseerd las ik in NN #172 het stukje over "it's all too beautiful" met The Ex en een balletgroep. Leuk, dacht ik, ze doen weer eens iets heel aparts, totdat ik stuitte op de nogal botte uitspraken van de choreograaf, dhr. Wil Kannekens, welke de ballet choreografie voor z'n rekening nam. Het begon met de opmerking: "Op hun eigen gebiedje zijn het specialisten, zeer bekwaam in het niet kunnen musiceren"...een nogal harde uitspraak als je het hebt over muzikanten die toch al heel wat jaren meegaan. A lá, misschien was het een compliment van de man, zei het in een nogal dubieuze uitspraak.  

Verder gelezen staat er: "Voor de band zal het wel een leuke afwisseling zijn geweest (weer es wat anders dan die afgrijselijke hossende afstotelijke punks)"...is dit zijn uitspraak? Of heeft de schrijver van het stukje dit misschien in z'n mond gelegd? Als deze heer W. Kannekens dit echt heeft gezegd, vind ik het toch een uiterst rare situatie. Samenwerken met een uit de punkscene afkomstige band en dan dit zeggen... ik voelde me toch enigszins beledigd, en met mij vast nog wel meer mensen. Zouden de dames en heren Ex hier ook achter staan? Weten ze überhaupt dat deze man zulke uitspraken doet? Ik kan me niet voorstellen dat The Ex een leuke samenwerking kan hebben met iemand die hun 'achterban' zo afzeikt!  

Hier bleef het trouwens nog niet bij, het ging nog een stukje verder: "...op een of andere manier kwamen de twee groepen niet voldoende nader tot elkaar. Of je zou de hink-stap-sprong bewegingen van Terrie en Luc moeten zien in die richting. De band en hun muziek was te dominant aanwezig, het leidde de aandacht teveel af van de voortreffelijke bewegingen van de dansers..." Het zal je als (samenwerkende) band maar gezegd worden... Was het nou een uitspraak na afloop van het hele gebeuren, dan kun je nog denken, okee, we hadden niet met deze man in zee moeten gaan, maar het hele spektakel barst in maart en april volgend jaar pas los! Ik zou niet echt meer met deze man willen samenwerken... ik weet natuurlijk de verstandhoudingen tussen hem en de band niet, maar mijns inziens lijkt het me beter dat dhr W. Kannekens met Pim Jacobs gaat werken, ofzo. Ik ben erg benieuwd naar de mening van The Ex en tevens anderen die zich aangesproken voelden. 

Sas, Dordrecht 

Nawoord NN: Zolang de uitspraken die aan bod komen in de recensie niet tussen aanhalingstekens staan, zijn die voor rekening van de betreffende schrijver. Dat die mening niet overeenstemt met die van Sas, is jammer. Maar het verbaast me niet, indien je bedenkt dat de briefschrijfster niet bij de try-out aanwezig is geweest en kennelijk het verschil niet weet tussen ballet en dans. The Ex speelde namelijk samen met een dansgroep en niet met een balletgroep (het zal je maar gezegd worden als danser). Overigens heb ik niets tegen punks, en The Ex ook niet voor zover ik weet. Ze kunnen alleen niet balletdansen. (Dj A)   

Rectificaties Protesten IMF en Wereldbank 

Bij deze wil ik de schrijver van het artikel 'Protesten bij feestjes van IMF en Wereldbank', gepubliceerd in NN nr.72, op een aantal onjuistheden wijzen:  

Flip, Amsterdam

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994