Naar archief

UIT: NN #169 van 23 september 1994    

Zwarte kat zoekt opvang  

Over de opening van de tentoonstelling 'Kraken in Beweging' zijn we nog lang niet uitgepraat. Ruim 400 mensen namen zondag 11 september de moeite het perceel De Zwarte Kat aan de Reguliersgracht te betreden.  

Altough the sun is shining

the Black Cat is crying

because she is dying  

Wat er nu zo bijzonder is aan al die ouwe kraakzooi, mag joost weten, maar van attractieve waarde blijkt het wel te zijn. Dagelijks bezichtigen er gemiddeld twintig personen de expositie. De kraakbeweging is helemaal niet zo uit als boze tongen beweren. En De Zwarte Kat is ondertussen niet meer stuk te krijgen; de ontruiming komende week wordt een farce voor alles en iedereen aan de zijde van de gerechtelijke macht. Ze moesten zich doodschamen. De bewoners hebben ondertussen de tijd van hun leven.  

Naar schatting 150 oude krakers, 150 nieuwe krakers en een honderdtal buurt- en stadsbewoners waren aanwezig op het feest. Mediakanalen als NOVA, Avro's Radiojournaal, Radio AFM, NOS-Vroeg radio, Veronica radio, Wereldomroep, MTV, Arte TV, Associated Press, Frankfurter Rundschau, El Païs, Het Volk, NRC, Het Parool, Trouw, Mug, Volkskrant, ANP, Springstof, Noord-Brabants Dagblad, Grachtenkrant, Utrechts Nieuwsblad, Echo, Manifest, VPRO-radio, Vrij Nederland, AD, Nieuwe Revu, Nieuws vd Dag, Japanse TV, Zwitserse radio, radio N-Holland, AT5, Patapoe Movement, Lekker Fris, Vrije Keyser, Interim, NN, CNN: ze dreven de gracht af en aan.  

De optredens van Jos Linnebank, Sissy Singers, Jojo MacAspro, Karribikians, No Trompetto, Tilly Trekhaak, Harry Zevenbergen, Fanfare van de eerste liefdesnacht, Diana Ozon en last but not least de lieve mensen van Theaterstraat: ze zorgden er voor dat het buitengebeuren voortreffelijk verliep. De performances in de vorm van de presentatie van de kraakmodeshow en het 'artikel 429' theaterstuk waren enige hoogtepunten. Binnen presenteerden groepen als het SPOK, Staatsarchief, kraakspreekuur Centrum en Hans Foto hun spullen. De Grachtenkrant produceerde in de stencilkelder eindelijk weer eens een échte Grachtenkrant en de mensen van radio de Vrije Keyser wisten niet hoe ze het hadden met zoveel publiek live over de vloer. Het was ons en vele anderen het dagje wel.  

Ondertussen hebben we 14 september met 50 mensen de commissievergadering 'volkshuisvesting en ruimtelijke ordening' bezocht. De publieke tribune bleek veel te klein en hoewel De Zwarte Kat niet op de agenda stond kregen we toch spreektijd. De voorzitter was kennelijk verrast door de aanwezigheid van zoveel suppoosten.  

Wethouder Stadig wenste niet mee te werken aan ons voorstel om een nieuw haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren, in het kader van aankoop van het pand. Belachelijk natuurlijk, want de kosten van een grootschalige ontruiming voor leegstand, zullen al gauw hoger komen te liggen dan een verbouwing van het pand. Volgens Stadig is het onjuist, al zou De Kat ondertussen zijn doorverkocht. Indien het pand in handen zou zijn van een nieuwe eigenaar, mag het pand niet ontruimd worden. Althans, niet op het geldende vonnis.  

We hebben inmiddels van B. Wolven, chef wijkbureau Prinsengracht, vernomen dat we de komende week ontruimd zullen worden. Niet op maandag en niet op vrijdag. We gaan er voorlopig vanuit dat ze een poging zullen ondernemen om het bolwerk De Zwarte Kat dinsdagochtend in alle vroegte van ons af te pakken. Dat zien we niet zitten. We zullen ons op vreedzame wijze gaan verweren tegen de komst van de ME. Hierbij doen we een beroep op jullie aanwezigheid, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Kom dinsdagochtend 27 september om 7 uur naar de Reguliersgracht, koffie is aanwezig. 

We hopen aanstaande maandag zeker te weten of we inderdaad dinsdag ontruimd worden, of dat dit woensdag of donderdag plaats vindt. Bel ons voor de zekerheid op: 020-6250180. Dit is tevens het telefoonnummer om je op te geven voor de Zwarte Kat mobilisatielijst. Geef je telefoonnummer de komende dagen door en wij zullen je bellen zodra we zeker weten wanneer we ontruimd dreigen te worden. Nogmaals, ons is er alles aangelegen om de ontruiming zo geweldloos mogelijk plaats te laten vinden. Helaas is het zo dat de ME diezelfde ochtend een aantal andere kraakpanden in de directe omgeving wil ontruimen, dus de spanning aan beide kanten zal te snijden zijn.  

We willen van de ontruiming een happening maken. De jaren zestig en negentig bestaan niet, wij zijn daar en nu in het heden. Een actie waarmee wij ons opnieuw openlijk zullen manifesteren, met de hete adem van het voltallige mediacircuspersoneel in onze nek. We hebben een geweldloos scenario in gedachten. Maar smeris blijft smeris...  

Als alles redelijk naar wens verloopt valt er veel te winnen met deze ontruiming. Dit zal menigeen ongetwijfeld vreemd in de oren klinken, maar de kraakbeweging van nu kan er baat bij hebben. Het is voor iedere sociale beweging belangrijk dat bepaalde vaste patronen van tijd tot tijd doorbroken worden. Ontruimingen moet je uitbuiten, indien mogelijk. Als ze écht willen, ontruimen ze je toch.  

Het kraakmuseum De Zwarte Kat is in no time een successtory geworden. Zonder ons al teveel illusies te maken, hebben we het idee dat De Zwarte Kat niet meer stuk kan. Iedere poging tot ontruiming is er één teveel. Het kraakmuseum is van ons en van ons allen en is overal! De strijd is nog lang niet gestreden. Dat er nog vele vlaggen mogen wapperen. Anti-kraakartikelen kunnen ons gestolen worden. Wetten zullen ons niet breken. Kraken gaat door, hoe dan ook. U hoort nog van ons.  

Met een knipoog, De Zwarte Kat 

Tot en met aanstaande maandag is het kraakmuseum gewoon te bezichtigen van 14 tot 17 uur. Daarna zijn we waarschijnlijk tijdelijk gesloten.      

DE KAT IN DE MEDIA 

'De vraag is nu of De Zwarte Kat eigenhandig het einde van een tijdperk heeft ingeluid en of de kraakbeweging zich daar ene rotmoer van aantrekt. Want natuurlijk is het zo dat 'de krakerster' autonoom opereert, zonder zich iets aan te trekken van voorhoede of doodgraver.' (De Grachtenkrant)  

'Verliezer van de week: De Kraakbeweging. Hoe kun je een mens of een beweging het diepst treffen? Hoe maak je duidelijk dat iets of iemand volledig passé is? Niet meer van deze tijd en deze wereld? Heel simpel: je richt een museum op. De Kraakbeweging heeft nu een museum en is daarmee gedegradeerd tot meubelstuk, tot curiosum. Terwijl er toch nog honderden krakers rondlopen in dit land die blijven strijden voor betaalbare woningen.' (Nieuwe Revu)  

'Naast opwekkingen tot steun aan de Britse mijnwerkers, zoals we die ook in de eerste jaargangen van Manifest tegenkomen, stuiten we in het kraakmuseum bijvoorbeeld ook op regelrechte oproepen tot individuele terreur, zoals die uit de 'autonome' hoek om de paus tot hemelse heerlijkheid te bevorderen.' (Manifest)  

'Na een hasjmuseum en een seksmuseum heeft Amsterdam nu nog een curieus museum: het kraakmuseum.' (NRC)  

'Voor ons zijn de voorwerpen in huis heel gewoon, maar voor veel mensen is het iets heel typisch. Ook toeristen vinden het heel interessant: waterfietsen blijven voor ons huis stilliggen en mensen maken foto's van onze gevel.' (De Mug)  

'"Ontruiming van het Rijksmuseum, dat zou pas zonde zijn", zegt een zoon van eigenaar Verlinden die gisteren uit nieuwsgierigheid langs kwam bij de opening van de tentoonstelling. De krakers weigerden hem de toegang tot het pand.' (NRC)  

'"Die lui intimideerden tijdens de bezettingsactie van het kantoor van mijn vader met vijftien man onze secretaresse, die alleen op kantoor was", zegt Frans Verlinden jr. "Wij hebben ons verdedigd. Ik heb inderdaad de hulp ingeroepen van Hell's Angels, wat is daar mis mee? Als Duitsland Nederland binnenvalt, vraagt Nederland toch ook steun aan de Engelsen? Desnoods met een atoombom."' (Het Parool)  

'"Dit kraakmuseum is helemaal geen bolwerk van nostalgie", zegt een nog steeds actieve kraakster. "Welnee, kraken gaat gewoon door".' (Nieuws van de Dag)  

'De sociologie van de kraakbeweging wordt gekenmerkt door vele subculturen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Zo geldt de hanenkam nu als daté. In de kraakmodeshow paraderen modellen over het plankier in kleding die onmiddellijk met het kraken wordt geassocieerd.' (Vrij Nederland)  

'De tentoonstelling wil, zo vertelt een rondleider, de herinneringen aan het kraakverleden levend houden en met het heden verbinden.' (Volkskrant)  

'"Ik ben nog nooit in zo'n pand geweest", zegt een buurtbewoonster op leeftijd, "dus ik dacht: deze kans laat ik me niet ontnemen." Haar man bleef thuis, bij gebrek aan sympathie voor de kraakzaak. "Eigenlijk", zegt de vrouw, "vind ik het best gezellig hier. Het kan misschien schoner, maar sfeer heeft het zeker".' (Utrechts Nieuwsblad)  

'"Ik sta nu achter de ramen in het kraakmuseum aan de Reguliersgracht. Boven de daken van de panden aan de overzijde van de gracht komt het zonnetje op, een gerieflijk tafereel. De woonkamer lijkt op een willekeurige studentenkamer. Ik begin langzaam maar zeker te begrijpen wat de charme is van het kraken".' (live radio-uitzending van NOS-Vroeg vanuit De Zwarte Kat)  

'De tentoonstelling 'Kraken in Beweging' trekt bijzonder veel belangstellenden. Afgelopen zondag werd de expositie geopend, waarbij de honderden mensen het er voor over hadden om in de rij én in de regen te wachten tot zij naar binnen konden. (De Echo, huis-aan-huis krant Amsterdam)  

'De Zwarte Kat groeide al snel uit tot een van de bekendste kraakpanden van Amsterdam. Nu, dertien jaar later, worden de bewoners voor de zoveelste keer met ontruiming bedreigd.' (dagblad Het Volk, België)  

'The squatersmovement create space for low-budget musicians to practise and to play on stage. All these musicians which are playing at our streetparty for the squatersmuseum, started their performances in squated building.' (MTV-Television

'In Amsterdam last sunday, a tremendous museum opened their doors for the outside world. Squatmuseum De Zwarte Kat...' (CNN-television)  

'Kraken is absoluut niet passé. Het is nooit gemakkelijk geweest, maar de moeilijkheidsgraad vandaag de dag heeft wel ongekende vormen aangenomen.' (NOVA)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994