Naar archief

UIT: NN #160 van 28 april 1994   

NIEUWS

Lasergeweld op haagse school 

DEN HAAG - 25 maart jl. was er op het schoolfeest van het Haags Montessori Lyceum (HML) een nieuwe attractie: schieten met lasergeweren, nauwelijks van echt te onderscheiden.  

Zo kon het gebeuren dat er jeugdige feestgangers overal in het schoolgebouw met hun wapens op elkaar loerden en juichten bij elk lichtsignaal voor een 'dodelijke' treffer. Ongetwijfeld hebben de firmanten van Megazone zich in de handen gewreven: hun "laser adventure" sloeg aan op het als progressief te boek staande HML. Hun sponsorgeld en schiettuig leek een goede investering.  

Maar enkele oplettende ouders en kritische leerlingen tipten het Haags Vredesplatform over de activiteiten van Megazone. Er werd een brief geschreven naar het bestuur van de school met het verzoek om de relatie van het HML met de firma Megazone kritisch te bezien. Inmiddels is er op de brief een reactie gekomen van één van de bestuursleden. Volgens het bestuurslid zou het hele bestuur van mening zijn dat Megazone niet thuis hoort op het HML en dat moet worden onderzocht of dit bedrijf zich wellicht ook op andere scholen de toegang heeft verschaft. (bron: Haagse Vredeskoerier). 

BRANDAANSLAG DAKLOZEN 

HAARLEM - Op 18 april hebben onbekenden het kampementje met woondozen bij de Haarlemse Doelen op klaarlichte dag met twee benzinebommen in brand gestoken. Op het moment van de aanslag bevonden zich drie mensen bij de woondozen, niemand raakte gewond. 

In luttele seconden stonden de dozen en toebehoren in lichtelaaie. De daklozen waren uit protest in de dozen gaan wonen, nadat  de gemeente Haarlem hun nachtopvang Pand Zero uit bezuinigingsoverwegingen had gesloten. De stichting Release wijst er al geruime tijd op dat de huidige situatie voor de dak- en thuislozen in Haarlem volstrekt onverantwoord is. Voor deze groep mensen zou een eenvoudige noodvoorziening gerealiseerd moeten worden. Release heeft aangeboden de verantwoordelijkheid voor deze tijdelijke noodopvang op zich te willen nemen.  

Doordat van de wethoudster Gieske geen enkele medewerking te verwachten viel, dit terwijl de burgemeester haar passieve medewerking had toegezegd, moesten de daklozen wel op straat overnachten. Release stelt daarom de gemeente Haarlem verantwoordelijk voor de recente gebeurtenissen. "De gemeente is ons inziens niet alleen verantwoordelijk voor de afgelopen week in toenemende mate verslechterende geestelijke en fysieke gezondheidssituatie van de dak- en thuislozen, maar ook voor de escalatie van dit daklozenprobleem op zodanige wijze dat dit zelfs brandstichting tot gevolg heeft gehad", aldus stichting Release.  

HOGER BEROEP KUSTERS EN FABER 

ARNHEM - Op 17 mei a.s. dient het hoger beroep tegen Constantijn Adrianus Bastiaan Kusters en Lodewijk Ferdinant Faber. Beide Arnhemse fasco's werden eerder dit jaar tot respectievelijk zes en drie maanden cel veroordeeld (waarvan één maand voorwaardelijk) wegens mishandeling van een Arnhemse 'alternatieve' jongere. Kusters werd bij die gelegenheid ook veroordeeld wegens verboden wapenbezit.  

Op 10 december 1993 trof men tijdens een huiszoeking, in zijn stofzuiger twee pistolen met bijbehorende munitie aan. Faber was al op een eerder tijdstip tot drie maanden cel veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Kusters was o.a. lijsttrekker voor CP '86 bij de gemeenteraadsverkiezingen en is momenteel fractiemedewerker en persvoorlichter voor CD-raadslid Henny Selhorst te Arnhem. Deze samenwerking had echter heel wat voeten in aarde. Op 15 maart werd de samenwerking tussen Kusters en de CD'er bekend.  

Begin april trok Kusters zijn medewerking in omdat Selhorst beschuldigd werd van harddrugshandel, een vergrijp waarop volgens de CP '86 de doodstraf moet staan. Enige dagen later probeert Kusters Selhorst de CP binnen te loodsen, wat niet lukt. Vervolgens gaat op 16 april de samenwerking ineens weer wel door. Het dagelijks bestuur van de CP '86 reageert door Kusters onmiddellijk te royeren. Kusters was inmiddels lid geworden van de CD. Het hoger beroep dient om 14.20 uur voor de Rechtbank aan de Walburgstraat 2 in Arnhem.  

MILIEUDEFENSIE KOMT OP VOOR BOMEN 

AMSTERDAM - De Vereniging Milieudefensie heeft in de nacht van 12 op 13 april op diverse plaatsen in Nederland witte kruisen gekalkt op bomen die moeten wijken voor de aanleg van autowegen. Op enkele plaatsen zijn ook kruisen geplaatst.  

De acties zijn onder meer gevoerd langs snelwegen bij Venlo, Haaksbergen, Kampen, Hoogeveen, Nijverdal en Abcoude. De milieugroepering protesteert tegen de groei van het Nederlandse wegennet en de tariefsverhogingen bij het openbaar vervoer.    

HOGER BEROEP MILIEUACTIVIST AANGEHOUDEN 

DEN BOSCH - Het Hoger Beroep in de zaak Paul S. is aangehouden tot 25 mei. De rechtbank heeft het advies van het Pieter Baan Centrum ontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat Paul geen TBS krijgt maar dat hij wel in therapie zal moeten omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.  

De zaak is aangehouden omdat er bekeken moet worden waar hij geplaatst kan worden voor een lichte behandeling. Paul S. zit gevangen, omdat hij in z'n eentje een hele reeks sabotageacties heeft uitgevoerd, uit protest tegen de afgraving van het Jammerdal in Limburg.   

STILTE RONDOM OCCII 

AMSTERDAM - Sinds 1 januari 1994 is de nieuwe milieuhinderwet van kracht. Deze wet heeft veel invloed op met name het alternatieve zalencircuit dat Nederland rijk is. Juist deze zalen zijn vaak, door gebrek aan financiële middelen, onvoldoende geïsoleerd om geluidsoverlast te kunnen voorkomen en worden door de nieuwe wet met sluiting bedreigd.  

Simplon uit Groningen heeft na de inwerkingtreding van de nieuwe wet haar deuren al moeten sluiten. Ook de OCCII uit Amsterdam kreeg, nadat zij i.v.m. geluidsoverlast in eerste instantie de politie de deur weer hadden uitgewerkt, kort hierop bezoek van een gemeentelijk milieuinspecteur.  

Het bestuur van OCCII koos eieren voor haar geld. Omdat zij in de zeer nabije toekomst veel met de gemeente om de tafel zullen komen te zitten i.v.m. het legaliseringsproces van de Binnenpret (waar de OCCII onderdeel van uitmaakt) willen zij niet nu al het onderhandelingsklimaat verpesten en hebben daarom besloten alle risicoconcerten te vermijden.  

Dit houdt in dat er, tot aan de plaatsing van een limiter (die het aantal decibellen aan geluid regelt en in de gaten houdt), geen livebands zullen optreden in de OCCII, uitgezonderd op Koninginnedag (zie agenda). Wel zullen de 'vage Frederik-avonden', de disco met radio Patapoe, filmvoorstellingen, cabaret en theaterªactiviteiten gewoon doorgang vinden. (Anita).   

HOMO EN LESBO PROTEST TEGEN CHAMORRO 

UTRECHT - Op woensdagavond 13 april verzamelden zich rond half zeven zo'n veertig demonstranten van diverse homo-organisaties en sympathiserende groepen voor het stadhuis van Utrecht om te protesteren tegen de komst van president Chamorro van Nicaragua. 

Het bewind van Chamorro doet haar best om homoseksualiteit strafbaar te stellen. Er is een nieuwe wet ondertekend, die de "inductie, promotie of praktijk" van homoseksualiteit strafbaar stelt, omdat het schandalig zou zijn (art. 205 wetboek van strafrecht). Dit betekent, dat homo- en lesbische sex gevangenisstraf op kan leveren en dat b.v. voorlichting over veilig vrijen strafbaar wordt omdat het homoseksualiteit zou promoten.  

Na ruim een uur blauwbekken (met muziek van Blind en Chumbawamba) arriveerde Chamorro onder luid gejoel van de demonstranten en een Kiss-In. Binnen een minuut was zij in het stadhuis verdwenen. Maar gezien en gehoord heeft ze de actievoerders wel. Ook Amnesty International en de ILGA (International Lesbian and Gay Association) hebben de wet veroordeeld en ook de mensenrechtencomitees in Nicaragua voeren actie.  

Einde van de Wereld in zicht? 

AMSTERDAM - De gemeenteraad van Amsterdam moet binnenkort een beslissing nemen over de toekomst van het gekraakte pand Einde van de Wereld. Zij moet kiezen tussen sloop of behoud en verbouw van het pand. Sloop zou het einde betekenen van een bloeiend vrijwilligers-initiatief: het roemruchte restaurant, dat al negen jaar de functie van dorpsplein vervult in het Oostelijk Havengebied.  

Het Einde van de Wereld zou bij de ontwikkeling van het Javaeiland in principe behouden blijven en verbouwd worden. Dit is vastgelegd in het Stedebouwkundig programma van Eisen en lag in de lijn van wat er gebeurd is met andere voormalige havengebouwen op het KNSM-eiland, zoals Levantkade 6, 8 en 10. Het was bekend dat de bodem onder het Einde van de Wereld verontreinigd is, net als vele andere plekken op het IJ-eiland.  

In dit geval gaat het om huisbrandolie. Onder de binnenplaats zit een oude olietank, die in het verleden waarschijnlijk jarenlang gelekt heeft. Na de kraak, nu tien jaar geleden, is deze tank overigens niet meer gebruikt. De gemeente heeft de bodemverontreiniging onderzocht en in kaart gebracht. Na onderzoek bleek dat het goed mogelijk is om de bodem te saneren zonder het gebouw te slopen.  

Begin dit jaar kregen de bewoners en gebruikers van het pand ineens een vervelende mededeling voor de kiezen: de Milieudienst was van mening veranderd en adviseerde sloop voor het Einde van de Wereld. Als reden voor het veranderde standpunt verwees de Milieudienst naar een beleidsnotitie over bodemsanering van het Ministerie van VROM uit '92, genaamd 'locatiespecifieke omstandigheden'. Als er alleen naar de financiële aspecten wordt gekeken, zou je volgens het ministerie in het geval van het Einde van de Wereld moeten besluiten tot een totale afgraving van de bodem, waarbij het gebouw dus gesloopt wordt.  

Maar het is niet de bedoeling dat er alleen naar geld gekeken wordt. Als er genoeg belang bij is om het gebouw te laten staan, kan je volgens deze notitie de olie ook zodanig verwijderen dat het gebouw bespaard wordt. Het gaat er nu dus om hoe belangrijk het is dat het Einde van de Wereld blijft bestaan. Voor de bewoners en degenen die in het Einde werken en voor de bijna tweehonderd leden van de vereniging Vrienden tot het Eind is dat wel duidelijk.  

Het is de bewoners nog niet duidelijk, waarom nu plotseling het Einde in de ogen van de Milieudienst het behouden niet meer waard is. Wel is bekend dat stadsdeel Zeeburg een vurig pleitbezorger is voor sloop van het pand. Maar dit komt waarschijnlijk voort uit frustratie, omdat de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied in handen is van de centrale stad. Het stadsdeel heeft hierbij niet veel inbreng, maar men krijgt naderhand wel het beheer in handen. Stadsdeel Zeeburg ziet het Einde het liefst verdwijnen, om daarmee "beheersproblemen" in de toekomst te willen voorkomen. Maar gelukkig beslist het stadsdeel niet over de toekomst van het Einde, maar de Amsterdamse gemeenteraad.  

Op 14 mei is het Einde van de Wereld tien jaar gekraakt. Het restaurant trekt gemiddeld meer dan 200 bezoekers op de twee avonden dat het geopend is. Zelfs nu, al staat het pand ogenschijnlijk alleen op de wereld in de woestijn achter hekken met 'verboden toegang' borden. Het Einde moet blijven, want er is ruimte voor ontspanning, discussie, sociale contacten.  

Kortom, het is een broeiplaats voor inspiratie. Een plek met geschiedenis, waar ook nu nog oud KNSM-ers hun herinneringen komen ophalen in de kantine die zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat is gebleven, met muurschilderingen van zeemeerminnen en zeilschepen. Op zaterdag 14 mei houdt het Einde aan de Sumatrakade een open dag vanaf 15 uur. Na zessen kun je er eten en aansluitend wordt er gefeest.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994