Naar archief

UIT: NN #153 van 20 januari 1994   

Zijn Rebel en de SAP parlementaristies geworden? 

De socialistiese jongerenorganisatie Rebel en de Socialistiese ArbeidersPartij (SAP) hebben gezamenlijk besloten deel te nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In onderstaand artikel leggen Danny Luysterburg van Rebel en Ron Blom van de SAP uit dat dat niet betekent dat deze organisaties vinden dat fundamentele veranderingen via parlementaire weg plaats moeten vinden. Integendeel, echte veranderingen kunnen alleen bereikt worden door actie van onderop, door samen met andere organisaties een perspectief voor verandering te ontwikkelen, zo stellen de schrijvers. 

Mensen in de links-radikale beweging zullen het misschien vreemd vinden dat Rebel en de SAP, twee revolutionaire socialistische organisaties, deelnemen aan verkiezingen. Verkiezingen houden immers niet veel meer in dan dat je een keer in de vier jaar mag besluiten welke partij van bezuinigingsjunks nu weer z'n beloftes mag gaan verbreken. Bovendien lijken de verkiezingscampagnes wel een circus, waarin politici in net pak hun kunstjes vertonen in een taal die niemand echt begrijpt.Wij delen deze kritiek. Maar dat betekent volgens ons niet dat je als linkse aktivist(e) niet moet gaan stemmen, of niet deel moet nemen aan verkiezingen.  

Al wekenlang houden de media en een aanzienlijk deel van de bevolking zich bezig met de komende verkiezingen. Vragen als: 'wie zal er in de regering komen?', 'zal er iets veranderen na de verkiezingen?', 'is Brinkman net zo'n ideale schoonzoon als Lubbers?', en vooral 'wat gaat de CD doen?' leven bij veel mensen. 

Hoeveel je ook aan kan merken op het nivo van de politieke diskussies in Nederland, de overgrote meerderheid van de mensen heeft wel degelijk door dat wat er in het parlement gebeurt ook invloed heeft op hun eigen leven. Natuurlijk gelooft het grootste gedeelte van de bevolking nog steeds dat de rechtse partijen (hierbij rekenen wij uiteraard ook de PVDA en D66) hun uiterste best doen om het leven van de burgers zo aangenaam mogelijk te maken, en dat een economische crisis een noodzakelijk kwaad is, iets waar niemand iets aan kan doen.  

Maar een groeiende groep mensen is het gelul uit Den Haag meer dan spuugzat. Zij zien politici terecht als leugenaars en zakkenvullers, die geen reet doen aan de problemen van de mensen die zij beweren te vertegenwoordigen. Helaas voor iedereen met het hart op de goede plek zal een groot deel van deze groep mensen er bij de komende verkiezingen voor kiezen hun stem aan extreem-rechts te geven. Logisch. Extreem-rechts heeft een grote bek, ze hebben het image van protestpartij gekregen. De CD, CP'86 en ander intolerant tuig komen met een ogenschijnlijk alternatief voor het huidige wanbeleid, en pretenderen wel eens flink de bezem door het Haagse zootje te halen.  

Wij denken dat een groeiende groep mensen zich onzeker voelt over de toekomst, en op zoek is gegaan naar een alternatief. En omdat de linkse beweging (inclusief Rebel en de SAP) niet in staat is geweest dat alternatief te bieden, er zelfs nog nauwelijks over na heeft gedacht, beginnen steeds meer mensen te geloven dat er teveel buitenlanders zijn. En dat die buitenlanders ervoor gezorgd hebben dat de staatskas nu leeg zou zijn (wat natuurlijk onzin is; het geld wordt nu besteed aan miljarden kostende projecten die het het bedrijfsleven gemakkelijker moeten maken).  

Links moet zelf met radicale alternatieven komen. En de linkse beweging, waar ook wij deel van uitmaken, moet mensen laten zien dat de enige manier waarop de desastreuze politiek van botte bezuinigingen, milieuvernietiging en het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen is: verzet. Mensen stimuleren op te komen voor hun belangen, het laten zien dat het organiseren van massale acties de enige manier is waarop er dingen veranderd kunnen worden, dat is wat links moet doen. We moeten mensen laten zien dat zij zelf de situatie kunnen veranderen, dat ze niet moeten vertrouwen op een partij of een brutale leidersfiguur.  

Perspectief 

Wij beseffen ook dat dit veel makkelijker klinkt dan het is. Want het vertrouwen in eigen kracht, en het vertrouwen in solidariteit, lijkt steeds minder te worden. Toch zijn wij niet pessimistisch. Want de laatste jaren hebben we gezien dat veel mensen best bereid zijn in actie te komen. De FNV-manifestatie tegen de WAO-plannen, hoe slap ook, was een van de meest massale vakbondsacties van de laatste decennia. Aan de scholierenstaking tegen de bezuinigingen op jongeren, die Rebel met het LAKS vorig jaar organiseerde, deden meer dan honderdduizend scholieren mee. Tienduizenden mensen liepen de afgelopen jaren mee in anti-racismedemonstraties. Maar het ontbreekt aan een perspectief. Daarom hebben al die acties nog niets veranderd.  

Wij geloven dat de linkse beweging best in staat is een perspectief te bieden. Een democratisch, milieuvriendelijk, multicultureel perspectief. Maar dat perspectief kan alleen ontstaan als mensen zich gaan organiseren, en willen knokken voor hun recht op geluk.  

Daarom vinden wij het belangrijk dat we meewerken aan de AFA-kampanje, gaat Rebel samen met anderen scholierenkomitees tegen racisme organiseren, en zijn we actief in plaatselijke anti-racismegroepen. We hopen dat vanuit zulke actie-initiatieven concrete alternatieven ontwikkeld zullen worden.  

De SAP heeft vorig voorjaar een 'open brief aan links Nederland' verstuurd, waarin linkse organisaties gevraagd werd met ons samen te werken in een aantal campagnes, onder andere de Tweede Kamer-verkiezingen. Helaas was, gezien de reacties, de tijd nog niet rijp genoeg voor zo'n initiatief. Daarom willen we nu linkse groepen en individuen alsnog vragen met ons samen te werken in een verkiezingscampagne. Want hoe je ook denkt over verkiezingen, alle schijnwerpers zullen daar de komende tijd toch op gericht zijn.  

Daarom denken Rebel en de SAP dat we, door mee te doen aan de verkiezingen, een hele zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan van een beweging met perspectief. Wij denken niet dat wijzelf het zaligmakende alternatief zijn, maar wij willen met ons programma en door onze campagne bijdragen aan het ontstaan van massale, brede bewegingen.  

Wij willen onze campagne, en de aandacht die we in de media zullen krijgen, gebruiken om de buitenparlementaire bewegingen te versterken, en om te laten zien dat het kapitalisme niet heilig is. En als we eventueel in het parlement worden gekozen, wat wij overigens betwijfelen, zullen onze leden daar niet mee gaan denken binnen de marges van de markteconomie, en niet alleen een principieel geluid laten horen. Maar de aandacht die je als parlementslid, en als partij die in het parlement zit, krijgt zullen wij dan gebruiken voor het versterken van de bewegingen buiten het parlement.  

We hopen dat we lezers van dit blad ervan hebben kunnen overtuigen dat meedoen aan verkiezingen niet altijd fout hoeft te zijn. En we hopen dat, ondanks alle meningsverschillen die wij met andere linkse groepen en individuen hebben, we er in slagen om samen met iedereen die in actie wil komen, sociale bewegingen op kunnen bouwen die echte veranderingen af kunnen dwingen. Graag willen wij, met iedereen die de wereld op een positieve manier wil veranderen, hierover verder discussiėren op de verkiezingsconferentie die Rebel en de SAP op 12 februari organiseren.  

Danny Luysterburg, bestuurslid jongerenorganisatie Rebel

Ron Blom, bestuurslid SAP    

Rebel en SAP hebben samen een basistekst gemaakt met een aantal voorstellen voor een verkiezingsprogramma. Een greep uit die voorstellen die op 12 februari ter sprake kunnen komen:  

*Iedereen vanaf 18 jaar heeft recht op een individueel inkomen van tenminste het huidige minmumloon (1650,-)

*Verbod op ontslagen *Openbaar vervoer gratis, uitgebreider, fijnmaziger, ook 's nachts. De auto moet teruggedrongen worden.

*Open grenzen. vrije toelating en vestiging voor iedereen. Legaliseer alle 'illegalen'. Het grenshospitium dicht.

*Scheld aller schulden van de Derde Wereld kwijt. Weg met IMF en Wereldbank.

*Drastische in krimping van het leger, als een eerste stap naar totale ontwapening en afschaffing van het leger.

*Gratis voorbehoedsmiddelen.

*Geen uitbreiding van de politie. Geen extra cellen. ME weg ermee. Stop anonieme dagvaarding.

*Wonen is een rechts. Kraken legaal, dus afschaffing van de leegstandswet. Stop cityvorming.

*Afschaffing van de BVD en andere geheime diensten. Open hun archieven.

*Afschaffing van de monarchie.  

Tot zover enige punten. Zelf zou ik nog willen voorstellen:

*Alle dagen zon. Stop (zure) regen. Nooit meer wind tegen bij fietsvakanties.

*Ajax kampioen. Romario trainer van het Nederlands elftal.

*Bioscopen gratis.

*Beavis en Butthead worden de nieuwe burgemeester en hoofdcommissaris van Amsterdam.(Tuin)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994