Naar archief

UIT: NN #139 van 24 juni 1993    

Slopers versus krakers  

EINDHOVEN - Op dinsdag 8 juni is de benedenverdieping van het gekraakte 'Karel-1 Complex' op drastische wijze door een slopersbedrijf vernield. Met behulp van een bulldozer werden binnen een half uur 12 raamwerken met bijbehorende massief stalen tralies geruďneerd. Tevens werden alle zes buitendeuren vernield. Ondanks pogingen van de gebruikers van het complex om de slopers te stoppen, duurde de vernieling voort totdat de politie uiteindelijk de bulldozer stop zette.  

De Karel-1 gemeenschap aan de Havenstraat in Eindhoven is een initiatief van een aantal workshophouders, kunstenaars, studenten en bedrijven. De illegale sloopactie werd uitgevoerd in opdracht van de eigenaar, Beleggingsmaatschappij Eindhoven Veldhoven BV. In een verklaring later op de dag aan de politie, beweerde de eigenaar dat het de bedoeling was geweest de kozijnen dicht te metselen na de sloop. Na gesprekken met desbetreffende ambtenaren, bleek de Beleggingsmaatschappij geen enkel sloopbericht aan de gemeente te hebben afgegeven, noch was er een bouwvergunning verleend voor het dichtmetselen van de ramen. Op de begane grond zijn inmiddels nieuwe ramen en deuren ingebouwd.  

BALEN IN DE BALISTRAAT 

UTRECHT - De maandag na de kraak werd Balistraat 42 in Utrecht feestelijk ingewijd, buurtbewoners reageerden positief. Dinsdagavond 8 juni kwam de zoon van de eigenaar langs met een paar vriendjes met de mededeling dat ze de politie hadden gewaarschuwd. Als die de krakers er niet uit zou zetten, dan zouden ze dit zelf wel doen. Hoewel de krakers de vorige avond nog van de wijkagent te horen hadden gekregen dat ze konden blijven zitten, verscheen er nu politie aan de deur die hen vriendelijk doch dringend verzocht het pand te verlaten. De zoon van de eigenaar kreeg ondertussen steeds meer hulp, terwijl de krakers na het bellen van de alarmlijn geringe steun kregen. Men besloot uiteindelijk te vertrekken, het werd hen te heet onder de voeten. (Vrij naar Springstof

KRAAK MISLUKT 

GRONINGEN - Een kraakactie in de Annastraat heeft afgelopen zaterdag 12 juni niet lang geduurd. Vlak nadat vijf mensen daar een gebouw waren binnengedrongen werden zij door de politie aangehouden op verdenking van vernieling en/of huisvredebreuk. Twee van hen werden, nadat zij geen gehoor hadden gegeven aan een oproep van de politie om het pand te verlaten, in het gebouw opgepakt. Na een verhoor op het politiebureau konden de vijf in de loop van de dag weer gaan.  

VRIJ EN BLIJ 

AMSTERDAM - De bewoners van het onlangs herkraakte pand PC Hooftstraat 164 in de Vondelbuurt, eigenaar Jaap Kroonenberg, hebben van de officier van justitie te horen gekregen dat ze mogen blijven. De krakers van Vondelstraat 9 hebben aldaar een kraakkafee geopend... Al meteen op de eerste avond(nacht) ging het mis, nou ja mis. Men ging op een gegeven moment op 'Mercedes Benz Jacht', en die staan er genoeg in de nabije omgeving van de luxe hotels. Tot achtmaal toe stond de politie voor de deur van het twee weken geleden gekraakte pand. De volgende dag presteerden de krakers het om langs te gaan bij buurtbewoners voor steunbetuigingen... Enige logistiek in de strategie ontbreekt. Op 13 juni werd in de Baarsjesœ de benedenverdieping van Willem de Zwijgerlaan 115 en 117 gekraakt. Dit was de tweede kraakactie in de Baarsjes sinds 7 jaar, uitgevoerd door Kraakgroep Wild-West.  

Afgelopen zondag 19/6 werd het perceel Keizersgracht 24 gekraakt in de Grachtengordel. In oud-zuid, de Pijp, werd de benedenverdieping van Quellijnstraat 142 en Rustenburgerstraat 141 gekraakt. De bewoners van het kraakpand Saenredamstraat 69 gaan in hoger beroep tegen het onlangs uitgesproken ontruimingsvonnis door rechter Van Dijk (o.m. berucht vanwege de ontruiming van het oude stadhuis). Van Dijk wordt een dagje ouder en weet niet meer zo goed het verschil tussen een kort geding en een bodemprocedure. De Saenredam moet ontruimd worden op grond van een lullige offerte, die inmiddels al verlopen is. Van Dijk vond dat er geen sprake meer was van spoedeisend belang, maar kende toch de vordering toe en gaf een ruime oprottermijn aan (1 sept.), hopende zo beide partijen tevreden te stellen. Dus niet. In hoger beroep zullen de bewoners aanvechten waarom in kort geding toch een ontruiming wordt uitgesproken, als er geen sprake is van spoedeisend belang.  

HUIZE GERTO 

WARMOND - De krakers van Huize Gerto aan de Oranje Nassaulaan 22 in Warmond moeten vermoedelijk per 1 juli het pand verlaten. In een door ABN-AMRO aangespannen kort geding maakte de rechter duidelijk ontruiming niet langer te willen uitstellen. De voormalige eigenaar ABN-AMRO had het pand gekocht als kantoorlocatie. De gemeente Warmond wil echter dat het pand een woonbestemming houdt. De bank deed het pand toen voor een prijs van rond de 1 miljoen gulden van de hand. Wel had zich ondertussen een complicatie voorgedaan. Een groep `economische' vluchtelingen uit Engeland had haar intrek genomen in het leegstaande pand. De nieuwe eigenaar wil per 1 juli met de verbouwing tot appartementen beginnen.  

DE RANCH BEDREIGD 

HILLEGOM - Al sinds een behoorlijke tijd is in de omgeving van Hillegom een erf gekraakt van een voormalige boerderij, plaatselijk bekend staand als De Ranch. Seizoenarbeiders wonen er in woonwagens, zo'n veertig staan er nu. De gemeente wil er vanaf en zoekt juridische wegen om de woonwagenbewoners weg te krijgen. Het was ze bijna gelukt, want men had middels een ontruimingsprocedure een vonnis bewerkstelligt, dat inhield dat men afgelopen dinsdag het terrein behoorde te verlaten. De advocaat van de wagenbewoners heeft echer roet in het eten gegooid en is in beroep gegaan tegen het ontruimingsvonnis. Tegelijkertijd heeft hij een schorsingsverzoek in gediend, dat volgende week vrijdag behandeld wordt.  

ONTRUIMINGEN IN LONDEN-ZUID  

LONDEN (UK) - De laatste maanden zijn er verschillende invallen geweest in Londense kraakpanden. Er was in een van de panden op 18 mei j.l. een feest. Buren deden hun beklag over geluidsoverlast bij de politie die daarop langs kwam. Toen hen de toegang van het pand werd geweigerd werd de oproerpolitie opgetrommeld die na een herhaalde weigering met geweld het pand binnenviel. Op dat moment waren nog 12 mensen aanwezig die allen werden gearresteerd, nadat ze met bruut geweld in elkaar waren geslagen. Er moesten twee mensen opgenomen worden in een ziekenhuis met verwondingen zoals gebroken vingers en hier en daar snijwonden die gehecht moesten worden. Ook zijn zij beschuldigd van gewelddadige ordeverstoring waarop minimaal 5 jaar gevangenisstraf staat. Van de 12 mensen zijn er 7 vrijgelaten door het betalen van een borgtocht van 1000 pond. Dat kon doordat er inmiddels een geldinzamelactie is gestart voor de gearresteerden.  

Recentelijk zijn er meerdere invallen geweest op de meest waanzinnige gronden bv. vanwege het in bezit hebben van gestolen goederen. Een groot aantal krakers van verschillende nationaliteiten zijn al het slachtoffer geworden van deze praktijken en daarom zijn velen van hen vertrokken. De Tories hebben aangekondigd, dat zij de komende herfst met een campagne tegen het kraken zullen komen en met een nieuwe wet, die het kraken tot een criminaliteit bestempeld. Dat is lang uitgesteld wegens verzet tegen het Verdrag van Maastricht, maar nu komt het er toch van. Er zijn nog geen details over die wet maar in de komende weken zal dat bekend worden gemaakt. In ieder geval hebben de media zich solidair verklaard met het grote aantal daklozen in Londen. (Rina)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993