Naar archief

UIT: NN #139 van 24 juni 1993     

Schop maar raak 

Zonder nuances en met een gekleurde bril. Zo volgen wij in deze rubriek het nieuws, signaleren trends, blikken terug in de tijd, kijken naar de toekomst en roepen op tot actie.    

PERSVERKLARING:  

In de nacht van 11 op 12 juni heeft het Destruktief Bezopen Front enkelle ruiten ingegooit bij een C+A vestiging aan het binnenwegplein in Rotterdam. 

De C+A is 1 van die vele gore grote bedrijven die door uitbuiting voordeligger is en tog woekerwinsten maakt. C+A maakt gebruik van illegale naaiateliers waar illegale arbeiders/sters, veelal vlugtelingen voor een slavenloontje keihart moeten werken. Als zo'n naaiatelier wordt opgerolt, worden de arbeidersters direkt teruggestuurt naar het lant waar ze uit gevlugt zijn. De ware kriminele zoals het C+A blijven buiten sgot.  

Vlugten doen mensen niet voor niets, ekonomiese vlugtelingen bestaan niet. Je kan er zeker van zijn dat vluchtelingen die reuggestuurt woprden in hun land van herkomst worden vermoord of op z'n minst in de gevangenis gezet. En zo zijn de bedrijvendie illegalen uitbuiten,,samen met het anti-vlugtelingenbeleid van A. Kosto verantwoordelijk voor massamoord. En dus voelen wij ons geregtvaardigt om ruiten in te gooien bij bedrijven als C+A, en groeten wij bij deze de RARA.

-Stop de hetze tegen illegalen!

-Multinationals het land uit!

-Drink naar strijt!  

Met vriendelijke groeten, Destruktief Bezopen Front (plaatsen of niet plaatsen - geen zenzuur) 

Is corrigeren een vorm van censuur? De Schopredactie is daar niet uitgekomen. Deze keer dus een keer een ongecorrigeerde persverklaring. Schop raak, maar of dat tegen de spelling moet? En hoe zat dat ook al weer met die alcoholdiscussie. Overigens kwam het Bezopen Front met een aanvulling, wellicht nog meer bezopen. Terwijl de ruiten aan diggelen werden gegooid, deed een toevallig passerende passant vrolijk mee. Helaas voor deze man, van Marokkaanse afkomst, liep het voor hem niet zo best af. Er arriveerde namelijk een stillenwagen (kenteken PD 57 JJ), waarvan de inzittenden de man in z'n kraag grepen, een steeg insleurden en aftuigden. Vervolgens werd de goede man ook nog eens gearresteerd.  

Wij van de schopredactie hebben nog de volgende vragen aan het Destruktief Bezopen Front. Vraag 1: hebben jullie pogingen ondernomen om de arrestatie en mishandeling van deze man te voorkomen? En zo niet, waarom niet? Vraag 2: hebben jullie de volgende dag, toen jullie weer nuchter waren, iets gedaan om deze man te helpen? Zo niet, waarom niet? Vraag 3: hebben jullie geïnformeerd hoe het met deze man is afgelopen en hem persoonlijk jullie diepe, diepe excuses aangeboden en hem verder alle noodzakelijke hulp aangeboden? Zo niet, waarom niet? Vraag 4: vinden jullie jezelf nu niet waanzinnige eikels? Zo niet, waarom niet?   

ANTI-EG IN KOPENHAGEN 

Afgelopen week is Kopenhagen actie gevoerd tegen de EG-topconferentie die op 21 en 22 juni in de Deense hoofdstad plaatsvond.  

Op zaterdag 19 juni demonstreerden zo'n 400 gemaskerde en ingehaakte actievoerders door de binnenstad van Kopenhagen. Tot de demonstratie was opgeroepen door autonomen en, volgens een Nederlandse deelnemer aan de demo, "een of andere communistische groep". De politie hield zich afzijdig, evenals de meeste inwoners van Kopenhagen. Niet verbazingwekkend trouwens wanneer 400 bivakmutsen met rode en zwarte vlaggen langslopen. Na tien kilometer sjouwen door de stad was er 's avonds een manifestatie en feest. Op zondag hield men zich bezig met video's en discussies.    

Maandag begon de eigenlijke EG-top. Een groep van 200 mensen blokkeerde een tijd een gebouw van het Deense parlement waar de EG-politici voor het diner werden verwacht. De blokkade werd gevolgd door een illegale demonstratie waarna een groot kruispunt in de binnenstad enige uren werd bezet. Een enorme verkeerschaos was hiervan het gevolg. Die dag opnieuw een afsluitende mani.  

Dinsdagochtend bleken alle stoplichten in de Deense regeringswijk gesaboteerd te zijn. Een hotel waar de EG-gasten verbleven werd door 50 mensen geblokkeerd. Een overmacht van 200 ME'ers sloeg de blokkade uiteen. Later op de dag vond een fietsdemonstratie plaats. Op deze laatste dag werden 14 mensen wegens openbare ordeverstoring gearresteerd. Twee arrestanten kregen nog een extra aanklacht wegens verboden wapenbezit mee. Ze hadden een katapult met stalen kogels bij zich. Overigens werden alle arrestanten dezelfde dag vrijgelaten.  

18 MEI-ARRESTANTEN 

Nog een nieuwtje over de 20 arrestanten van de 18 mei-gebeurtenissen. U weet wel, de nacht van het referendum in de Deense hoofdstad. Slechts één arrestant heeft aan de politie verklaard stenen te hebben gegooid. Deze persoon kreeg daarvoor zestig dagen cel, later nog uit te zitten. Een procesdatum voor de arrestanten is nog niet bekend.  

DOE-HET-ZELF-PEST-HOEKJE 

Voor de twee maal het doe-het-zelf-pest-hoekje. Vorige keer vielen we de ABN-AMRO lastig, deze week gaan we verkeerd geparkeerde auto's pesten. Staat er dus een auto beroerd geparkeerd op de stoep of het fietspad, en heb je je moker niet bij je om de voorruit aan diggelen te slaan, dan kan je twee dingen doen. Of je pakt je sleutelbos en je krast even voor een paar honderd piek lakschade (wie niet horen wil moet maar voelen), of je schrijft de onderstaande nepbon uit en hoopt dat de automobilist na veel geërger ermee naar de smeris gaat. Kopieer de bon even met geel papier, dan lijkt-ie echter. Enne, gewoon de banden lekprikken kan natuurlijk ook nog. Veel succes.  

POLITIE MAAKT DISNEYLAND-RAPPORT 

Elders in deze NN kun je over de inhoud van het rapport van de Haagse politie over de 8 mei-demonstratie lezen. In het rapport probeert men het buitensporige politiegeweld te rechtvaardigen. Eerder had de PID al onderzocht dat 'autonomen' in de dagen voorafgaand aan de demonstratie "in verfwinkels materiaal" hadden ingeslagen "voor gebruik tijdens de protestmars".  

Hier kun je natuurlijk alleen meewarig om glimlachen. Hoe verzinnen ze het, vraag je je af? Staat er dan echt zo'n geheim agent bij de verfwinkel om de hoek van het kraakcafé of is de eigenaar van die winkel zelf een undercover-agent. Of zit er soms een observatieploeg in een etage tegenover de verfwinkel. En...wie neemt dit nog serieus?  

Maar, blijkbaar kan het nog erger. In het rapport noemt men de foto die we in de Schoprubriek in NN #135 plaatsten. Deze foto van de binnenstad van Londen na een IRA-bom, prominent op de voorpagina van de landelijke kranten van maandag 16 mei, werd door ons afgedrukt en voorzien van het onderschrift Den Haag na de demo van 8 mei?'. En mede daarop baseerde de Haagse smeris dat een aanzienlijke politie-inzet nodig zou zijn... ' 

Het rapport is getiteld 'De feitelijke weergave van de gebeurtenissen rond de jongerendemonstratie op 8 mei 1993'. Conclusies worden er in het rapport niet getrokken. Dat doen wij ook maar niet. Het is wel duidelijk, sommige mensen leven echt in een droomwereld. Disneyland.  

We ontvingen de volgende brief:  

Open brief aan 'de autonomen' 

Zoals U misschien ter ore is gekomen zijn de verzamelde politievakbonden van zins op 30 juni een demonstratie in Den Haag te organiseren ter ondersteuning van CAO-eisen voor politiepersoneel. Ons is bekend geworden dat U als zogenaamde 'beroepsdemonstranten' eventueel bereid zou zijn onze demonstratie te ondersteunen. Hierbij laten wij U weten dat wij bijzonder verheugd zijn met deze welkome hulp. Wanneer U, als autonomen, aan onze demonstratie een steentje bij zou willen dragen, bent U van harte welkom.  

Hoogachtend, Klaas Wilting, namens de verzamelde politievakbonden  

p.s. Ik doe U dit bericht via het autonomentijdschrift NN toekomen. Collega's van de PID hebben mij verzekerd dat U dit periodiek regelmatig onder ogen krijgt. Met vriendelijke groeten, Klaas. Tot 30 juni!

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993