Naar archief

UIT: NN #139 van 24 juni 1993††† † †

NIEUWS

Scholieren staken massaal

Op 10 juni vond in Nederland de grootste scholierenstaking aller tijden plaats. 178.000 leerlingen gingen die dag niet naar school, of staakten vanaf het 2e lesuur om hun ongenoegen te uiten over de voorgenomen bezuinigingsplannen ten aanzien van de bijstand en studiefinanciering. Rond de 800 scholen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gaven gehoor aan de stakingsoproep.

Rond tienen gingen de meeste scholieren de straat op. In demonstratieve optocht liepen zij langs andere scholen om ook daar op te roepen voor de staking. Manifestaties werden gehouden, sprekers kwamen aan het woord, petities werden aan betreffende wethouders aangeboden, etc. †

Eindhoven spande de kroon met een opkomst van 7000 stakende scholieren. Rond tienen gingen leden van de Jongerenbond, leerlingenraden en actiecomitťs 'dweilen' in andere scholen. Dit liep over het algemeen goed. Bij twee scholen echter, werden zij hardhandig de school uitgezet. Om 12.00 uur vond een manifestatie plaats op het Stadhuisplein waar een korte schermutseling ontstond toen een kruispunt voor korte tijd bezet werd. Daarna ging de demo van start. Onderweg werden voor korte tijd kruispunten bezet, ditmaal zonder problemen met de politie. Terug op het Stadhuisplein, voor de slotmanifestatie, liet de burgemeester de scholieren in de kou staan (nou ja, kou, 't was bloedheet!) door z'n afspraak niet na te komen, hij kwam niet opdagen. †

In Rotterdam kwamen ongeveer 4000 scholieren bijeen op Plein 1940. Zij gingen in optocht door de Rotterdamse binnenstad. Bij de Lijnbaan ontmoetten zij de ook actievoerende ambtenaren. Over en weer werden solidariteitsverklaringen voorgelezen. De warmte en de duur van de tocht zorgde er voor dat er tijdens de demo veel te veel mensen afhaakten. Slechts vijf ŗ zevenhonderd actievoerders bereikten het stadhuis waar een petitie werd aangeboden aan† de wethouder van Onderwijs. †

Amsterdam telde zo'n 2500 stakende scholieren. Zij verzamelden om 12.00 op de Dam, waar het bij een kruispuntbezetting even tot een aanvaring met de wapenstok kwam. Verder verliep de demo en manifestatie rustig. De wethouder van Onderwijs sprak de scholieren toe, vond de acties okť en heeft de hoge opkomst toegejuicht. In Zwolle werd tijdens de actiedag het stadhuis spontaan bezet. In Den Haag deed men een poging om de Ridderzaal te bezetten, maar dit mislukte.†

De reacties van de politiek, de schoolbesturen en directies op de staking waren niet eenduidig; de ťťn stimuleerde de acties de andere dreigde met sancties. Op woensdagavond voorafgaande aan de stakingsdag vond in het televisie programma NOVA een kort debat plaats tussen een woordvoerder van het LAKS en 'onderwijsspecialist' CDA-kamerlid Van de Camp. †

Van de Camp vond de actie misplaatst, scholieren zouden niet mogen staken en als er al zonodig actie gevoerd moest worden, kon dat beter op de zaterdagmorgen gebeuren, of na schooltijd. Hij zei dat de onderwijsinspectie de stakingsomvang de volgende dag zou gaan onderzoeken. De woordvoerder van het LAKS vindt dat scholieren, ondanks dat ze geen juridisch recht om te staken hebben, wel moreel in hun recht staan. Bovendien zou het nu een mooie gelegenheid zijn om het recht van scholieren om te staken opnieuw aan te kaarten. De gezamenlijke jongerenorganisaties pleiten voor opname hiervan in de grondwet. †

Minister Ritzen gaf achter af z'n denigrerend commentaar op de actie. Hij noemde de staking 'inhoudsloos' en de stakende scholieren dienden 'gepast' te worden bestraft. Wederom wordt jongeren verweten dat ze niet weten waarvoor ze staan en in dit geval waarom ze staakten. Waar halen die lui toch het lef en de arrogantie vandaan om te doen alsof jongeren een beetje debiel zijn, of zo? †

Terwijl sommige schoolbesturen/directies welwillend stonden t.o.v. de stakende scholieren maakten anderen voor en/of achteraf grote problemen. Er werd gedreigd met sancties als het geven van enen voor gemiste schoolonderzoeken en proefwerken of gemiste lessen, het opsturen van spijbelkaarten naar de ouders, schorsing, het nablijven of extra terugkomen etc. Op sommige scholen werden leerlingen die wilden staken zelfs fysiek tegengehouden en/of bedreigd door overijverige onderwijzende wetshanteerders. Bij enkele scholen werden de zogenaamde 'dweilploegen' hardhandig de school uitgewerkt. †

Momenteel is duidelijk dat veel scholen de voorgenomen sancties ook zullen proberen hard te maken. Eerdere plannen van het LAKS om een zwartboek op te stellen zijn van tafel door een gebrek aan menskracht. Maar het LAKS en/of plaatselijke actiegroepen proberen de gedupeerde scholieren bij elkaar te krijgen om te kijken wat ze gezamenlijk kunnen ondernemen tegen de betreffende strafmaatregelen. Eventuele acties tegen schoolbesturen en directies sluiten zij niet uit. (Anita)†

CD'ER KRIJGT KLAPPEN IN ROTTERDAM

ROTTERDAM - Op maandagavond 7 juni protesteerden zo'n 40 antifascisten tegen de aanwezigheid en ideeŽn van de CD in de Rotterdamse deelgemeente Charlois. De deelgemeenteraadsvergadering kende daardoor een wat ongebruikelijk einde.

Zoals in alle andere deelgemeentes en klankbordgroepen (deelgemeentes in oprichting) heeft ook in Charlois een CD'er, J. de Keijne geheten, een zetel gekregen. De meeste bijeenkomsten van deze deelgemeentes mogen zich al maanden op belangstelling van antifascisten/es uit de Maasstad verheugen. Tot nu toe vonden in voornamelijk Delftshaven acties, plaats van Jongeren tegen Racisme, Het Antifascistisch Platform en AFA-Rotterdam. †

Op 7 juni was Charlois aan de beurt. Volgens de laatste prognoses kan de CD hier op 5 zetels rekenen. Janmaat verzorgt er regelmatig trainingen voor aankomende (deel)gemeenteraadsleden, maar de antiracisme-groep TREF (zie NN #103, feb.'92) slaapt genoegzaam in haar subsidiebedje. Zo'n 40 mensen van Turkse-, Koerdische-, Anatolische- en Nederlandse afkomst waren op de bewuste avond naar gebouw de "Larenkamp" gekomen om te protesteren tegen de aanwezigheid en ideeŽn van de CD in de deelgemeente. †

In een tweetal toespraken tijdens het vragen halfuurtje, maakten een lid van het Antifascistisch Platform en een verontrustte buurtbewoner het verband duidelijk tussen een verregaande fascistische terreur (In o.a Frankrijk, Nederland, Solingen) en een acceptatie van de aanwezigheid van overtuigde racisten en fascisten in openbare instellingen. †

Nadat de voorzitter Van der Have verdere bijdragen van de actievoerders/sters uitsloot richtten de leuzen zich meer tegen hem, dan tegen de buitenschot blijvende De Keijne. Van der Have sprak, namens de deelgemeente Charlois, een blijk van verontrusting over het toenemend racisme uit. Hij had sympathie voor de acties daartegen, maar stelde tenslotte dat "democratische rechters" een gekozene als de CD niet ontzegd mag worden. †

Na enige schorsingen en het nodige tumult besloten de antifascisten de zaal te verlaten en liepen langs de Keijne naar de uitgang. Bij het passeren van deze gebronsde patser werd een paar keer in zijn richting gespuwd en geroepen. Het werd hem allemaal teveel. De Keijne rukte een stok van een voorbijkomend spandoek en probeerde vervolgens een demonstrante te slaan. De vrouw liep een flinke hersenschudding op. Van alle kanten werd de CD'er toen belaagd en kreeg een behoorlijke aframmeling. †

Nadat deelgemeenteraadsleden tussenbeide waren gekomen verliet de actiegroep het gebouw, de Keijne met een gezwollen gezicht en blauwe ogen achterlatend. Alles was al weer rustig toen de politie arriveerde. In de media ontstond de dagen erop een enorme commotie. De deelgemeenteraad veroordeelde "het geweld der antifascisten" fel. De Keijne zou zo alleen maar tot slachtoffer worden gemaakt. Tref distantieerde zich van het Antifascistisch Platform. Alleen het meldpunt Radar had begrip: "Iedere club heeft z'n eigen actiemiddelen, gezien de toestanden in Duitsland is het heel begrijpelijk dat Turkse organisaties zich op dergelijke manier uiten, het is goed dat de actievoerders van zich laten horen. Er is een voedingsbodem voor racisme en de politiek doet daar weinig tegen". †

Op dinsdag 22 juni vindt er een gesprek plaats tussen de deelgemeente en het platform over de confrontatie. In ieder geval komt er, als enig concreet resultaat, een afscheiding tussen de raad en het publiek. Is dat nu 'probleemisolatie'? Op 8 juli is er waarschijnlijk een volgende deelgemeenteraadsbijeenkomst. Bij verdere ontwikkelingen worden jullie, lieve lezers/sters, natuurlijk op de hoogte gehouden via AFA en NN. (AFA-Rotterdam)†

ZWAAIEN NAAR GEVANGEN VLUCHTELINGEN

AMSTERDAM - Zaterdag 19 juni sloot het Platform Illegale Vluchtelingen (PIV) haar 'Karavaan tegen Vrijheidsbeperking' af met een lawaaiactie bij het in Amsterdam gevestigde "grenshospitium", de moeder van aller vluchtelingengevangenissen.

Aansluitend werd er in de binnenstad van Amsterdam een talkshow gepresenteerd met als onderwerp datzelfde grenshospitium. ú Zo'n honderdvijftig mensen hebben de moeite genomen op deze dag naar Amsterdam Zuid-Oost af te reizen om de in de grensgevangenis opgesloten vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Een lage opkomst, dat enerzijds iets zegt over de geringe actiebereidheid van mensen ondanks de vrij algemene 'verontwaardiging' over detentie van vluchtelingen, en anderzijds iets zegt over de organisatie van de actie. De mobilisatie was laat op gang gekomen, waardoor de actie een beetje in de marge van de publiciteit raakte en bleef. Net zoals eigenlijk de gehele Karavaan tegen Vrijheidsbeperking, waarmee het PIV de afgelopen maanden een aantal asielzoekerscentra en Schutterswei aandeed. †

Het lawaai dat de demonstranten maakten wordt binnen de muren van de gevangenis zeer gewaardeerd. Zeker nadat mensen besluiten een rondje langs de gevangenis te maken (voor zover mogelijk). Achter de smalle raampjes verschijnen nu de gestalten van vastzittende vluchtelingen die terugzwaaien, gillen en bordjes ophouden met teksten als "Freedom" en "Refugees are not criminals". Dit vormt het meest emotionele deel van de actie, die verder wat tam verloopt. †

De meeste tijd wordt doorgebracht voor het toegangshek, waar achtereenvolgens lawaai werd gemaakt, een praatje wordt gehouden, lawaai wordt gemaakt, een bandje speelt, enzovoorts. De meeste indruk maakt de nooit-veranderende en alom strijdbare Hans Visser, dominee van de Rotterdamse Pauluskerk. Alhoewel, nooit veranderend? Hij lijkt er met de jaren alleen maar radicaler op te worden. Hij bepleit de noodzaak van verdergaand verzet tegen verschijnselen als `Bullebakken' en 'Solingen'. Visser: "Nu geweldloos, maar straks als het verder gaat met burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat we dit soort uitwassen niet kunnen accepteren." †

Na afloop van de lawaaidemonstratie is er in het centrum van Amsterdam een 'talkshow' in het Betty Asfalt complex. In een iets te ontspannen 'setting' komen allerlei aspecten van de grensgevangenis aan bod aan de hand van gesprekken met advocaten, mensen van VluchtelingenWerk, de werkgroep vluchtelingen van het Autonoom Centrum (AC), 'gedumpte' ex-gevangenen van het grenshospitium en anderen. Deze gesprekken bevatten voor mij weinig nieuws, mede door het gebrek aan discussie vanwege de talkshow-opzet. Maar ook omdat ik de brochure van het AC over de gevangenis gelezen heb, een brochure waar geregeld naar verwezen werd. (Rik)†

SANCTIES TEGEN ISRAEL, NU!!!

ZEIST - Op 28 en 29 juni vinden er in 'Slot Zeist' (Zeist) besprekingen plaats over het aanhalen van de samenwerkingsbanden tussen het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en het IsraŽlische ministerie van Industrie en Handel. De initiatiefgroep 'Stop de IsraŽlische Nederzettingen' roept op voor een actie tegen de besprekingen.

OPTIN (Organisation for Promotion of Trade between Israel and the Netherlands) is bij de bijeenkomst betrokken. OPTIN staat op hetzelfde adres ingeschreven en heeft dezelfde bestuursvoorzitter als het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie IsraŽl). Verder zijn SENTER (een uitvoerend orgaan van het ministerie van Economische Zaken) en EUREKA, een instelling die de samenwerking tussen Nederland en andere Europese landen op het gebied van technologie wil bevorderen, bij de organisatie betrokken. Namens de Nederlandse afvaardiging spreken onder andere oud-minister van Economische Zaken Van Aardenne en een aantal vertegenwoordigers van SENTER. †

Tijdens de bijeenkomst zal in verschillende werkgroepen door vertegenwoordigers van beide Ministeries en mensen uit het bedrijfsleven gesproken worden over de verbetering van de samenwerking tussen IsraŽl en Nederland op het gebied van industrie en technologie, zoals die is vastgelegd in een 'Memoradum of Understanding on an Industrial Research and Development Programme'. In de 'Dutch-Israeli Brokerage Event' van 28 en 29 juni wordt gekeken of IsraŽl genoeg geÔnteresseerd is invulling te geven aan het memorandum en zal vooral aandacht worden besteed aan gezamenlijke technologische onderzoeksprojecten. †

IsraŽl is - ondanks de voortdurende schendingen van internationale verdragen en afspraken - het enige land buiten Europa waarmee Nederland binnen het kader van EUREKA samenwerking heeft. …ťn van de meest in het oog springende, en voor de Palestijnse bevolking meest ingrijpende schending van internationaal recht is de voortgang van de IsraŽlische nederzettingenpolitiek. Het is noodzakelijk dat IsraŽl onder druk wordt gezet om zich aan de door haar ondertekende internationale verdragen - zoals de 4e Geneefse Conventie - te houden, en op te komen voor het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Nederland heeft volgens Artikel 1 van de 4e Conventie van GenÍve zichzelf verplicht andere ondertekenaars te houden aan de bepalingen die in de Conventie zijn vastgelegd. Daarom streeft de Initiatiefgroep naar het uitoefenen van politieke druk in Nederland die moet leiden tot effectieve druk op IsraŽl, totdat er van een algehele stopzetting van de nederzettingenpolitiek sprake is. †

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de economische banden met IsraŽl worden aangehaald, terwijl er door IsraŽl tijdens de onderhandelingen over vrede en veiligheid in het Midden-Oosten geen enkel uitzicht wordt geboden op een rechtvaardige en duurzame vrede. De IsraŽlische autoriteiten gaan daarentegen door met hun internationaal veroordeelde nederzettingenpolitiek, het martelen van Palestijnse gevangenen, het vermoorden van Palestijnen, waaronder een schrikbarende hoeveelheid kinderen (30 in het eerste half jaar van 1993), het opblazen van Palestijnse huizen, en het frustreren van iedere vorm van economische en sociale ontwikkeling in de door IsraŽl bezette Palestijnse gebieden.†

Wij vinden dat IsraŽl tot concessies gedwongen moet worden, omdat het inmiddels voor iedereen duidelijk is dat het land zich niet vanuit zichzelf zal houden aan bepalingen die zijn vastgelegd in diverse VN Veiligheidsraad-resoluties en in de 4e Geneefse Conventie. Nederland is als ondertekenaar van deze Conventie volgens Artikel 1 verplicht om er op toe te zien dat verdragspartners zich houden aan de bepalingen die in de Conventie zijn vastgelegd. Er zou daarom niet gepraat moeten worden over het aanhalen van economische banden, maar juist over de mogelijkheden voor effectieve - bijvoorbeeld economische - druk op IsraŽl. Daarnaast zou er gepraat moeten worden over het opvoeren van economische hulp aan en samenwerking met de door IsraŽl bezette Palestijnse gebieden. †

Tegen het aanhalen van de economische banden met IsraŽl moet massaal geprotesteerd worden!!! Eisen zijn: de opschorting van samenwerkingsverbanden op het gebied van de landbouw, industrie en technologie, en het associatieverdrag tussen de EG en IsraŽl, zolang er geen sprake is van: algehele stopzetting van de nederzettingenpolitiek zelfbeschikking voor het Palestijnse volk bescherming van de mensenrechten in bezet gebied. Laat je stem horen bij 'Slot Zeist'. De actie begint op 28 juni, 's-ochtends om half negen. Er zal door de initiatiefgroep een symbolische nederzetting gebouwd worden. Neem een tent en/of spandoek mee. (Initiatiefgroep 'Stop de IsraŽlische Nederzettingen')†

YITZHAK RABIN ONTVANGEN DOOR LUBBERS

DEN HAAG - Op uitnodiging van minister-president Lubbers, brengt de premier van IsraŽl Yitzhak Rabin op 29 en 30 juni een werkbezoek aan Nederland.

De Nederlandse regering en leden van het parlement gaan praten met de premier van IsraŽl, die momenteel de hoofdverantwoordelijke is voor het repressieve bezettingsbeleid dat al sinds 1967 in de door IsraŽl bezette Palestijnse gebieden wordt gevoerd. Sinds het aantreden van Rabin is de mensenrechtensituatie in de bezette gebieden sterk verslechterd. †

Dit blijkt onder andere uit onlangs verschenen rapporten van Amnesty International, het Rode Kruis, Bet'selem en de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). Daarin wordt het toegenomen aantal IsraŽlische moorden op Palestijnen, vooral onder Palestijnse kinderen (30 in de eerste helft van 1993), scherp veroordeeld. Ook geven de rapporten aan dat de economische situatie in de bezette gebieden door de volledige afsluiting snel achteruit holt. †

Rabin's beslissing om over te gaan tot de deportatie van 415 Palestijnen, van wie het grootste deel nog in Libanon zit, en de voortgang van de internationaal veroordeelde nederzettingenpolitiek, zijn duidelijke voorbeelden van de weigering van de IsraŽlische premier om serieus werk te maken van het 'vredes'proces. †

Dat Rabin niet de vredesstichter is waar hij aanvankelijk voor werd gehouden, mag eigenlijk geen verbazing wekken. Hij was betrokken bij de verdrijving van Palestijnen uit hun woonplaats (1948), was Generaal van het IsraŽlische leger tijdens de Juni-oorlog in 1967, en gaf IsraŽlische militairen tijdens het begin van de Intifada opdracht om met scherp te schieten en 'botten te breken'. Het valt dan ook niet te verwachten dat zonder sancties tegen IsraŽl de opstelling van Rabin ten aanzien van de Palestijnse (mensen)rechten zal veranderen. Protesteer daarom massaal tegen Rabin's repressieve bezettingspolitiek!!! Kom allemaal naar het Catshuis in Den Haag, 29 juni, om 3 uur. (Nederlands Palestina Komitee)†

JONGERENMILIEUPLATFORM OPGERICHT

UTRECHT, 19 JUNI - Op zaterdag is in Utrecht een breed milieuplatform door jongeren opgericht. Een groot aantal landelijke jongerenorganisaties (waaronder politieke-, studenten-, ecologische-, christelijke-, etc. jongerenorganisaties) namen als reactie op de UNCED-conferentie vorig jaar in Rio de Janeiro het initiatief tot de oprichting van de NJMO; de Nationale Jongerenraad voor Milieu- en Ontwikkeling.

Concreet wil de NJMO zich gaan richten op het behartigen van de belangen van jongeren voor een duurzame toekomst. Daarnaast wil de NJMO jongeren informeren en emanciperen wat betreft het gevoerde beleid van de overheid en het bedrijfsleven over duurzame ontwikkeling. Hun motto is "degene die straks de maatschappij moet vormgeven moet daar nu mee in aanraking komen". †

De NJMO hoopt de betrokkenheid van jongeren te gaan vergroten door hen invloed te geven op het beleid. Zelf zullen zij als gesprekspartner optreden richting overheid en het bedrijfsleven om daar de belangen van de toekomstige generaties in te brengen. Ook gaan zij contracten afsluiten met organisaties, het bedrijfsleven de overheid etc. In die contracten zullen wederzijdse verplichtingen staan om een bijdrage te leveren op het gebied van duurzame ontwikkeling. Duurzame Ontwikkelingen Contracten (DOC's) moeten een van de belangrijkste instrumenten van de NJMO worden. †

Rond de 400 jongeren waren voor de oprichting van de jongerenraad naar de Stadsschouwburg in Utrecht gekomen. Er viel een hoop te gebeuren deze middag. Er was onder meer een informatiemarkt, cabaret, een modeshow met kleding van biologisch geteelde katoen. Er werd een intentieverklaring getekend door minister Alders (VROM) en de NJMO waarin afgesproken is dat ze een DOC zullen afsluiten voor het einde van '93. Het bestuur van de NJMO werd officieel geÔnstalleerd. †

Minister Kok (fin.) kreeg van de jongeren drie miljoen roze en witte muisjes aangeboden. Deze muisjes staan symbool voor de geschatte kosten van het opruimen van de milieuvervuiling, die op de schouders van de toekomstige generatie wordt geschoven: 300 miljard gulden, een ton voor elk muisje. De NJMO die de discussie onder de jongeren wil opstarten over hoe een duurzame samenleving er uit zou moeten zien, zal op zaterdag 9 oktober een groot Milieu Referendum organiseren waar jongeren tussen de 10 en 30 jaar zullen gaan discussiŽren aan de hand van stellingen. (Anita)

PROCES 5 VAN HENGELO

ALMELO, 15 JUNI - Vorige week dinsdag vond een proces, aangespannen tegen 5 antimilitaristen, in Almelo plaats. Zij hebben in de nacht van 8/9 mei ingebroken bij Holland Signaal Apparaten (HSA) in Hengelo en werden alle vijf op de snelweg in de buurt van Hengelo opgepakt.

Nadien hebben zij 10 dagen in voorarrest gezeten. Het proces werd bijgewoond door zo'n 50 solidaire actievoerders. Buiten het gerechtsgebouw werd informatie gegeven over HSA en zong Jos Linnebank antimilitaristische liedjes. Vrouwen voor Vrede (N-H) waren aanwezig met spandoeken. Ook voor de poorten van HSA in Hengelo werd die dag geprotesteerd. 's Morgens rond tienen slechts met z'n drieŽn, 's middags met z'n vijftienen. †

De actievoerders hadden zich opgesteld aan de hoofdpoort van de HSA en droegen spandoeken met leuzen als "HSA verdient goud geld aan mensenmoord" en "HSA; geen wapens maar vredesproductie". Tegen alle vijf vredesactivisten is door de officier van justitie 2 maanden onvoorwaardelijke celstraf geŽist en 7 maanden voorwaardelijk. MariŽtte, ťťn van de vijf is direct na het proces opgepakt en vastgezet voor 14 dagen vanwege nog uitstaande boetes. Zij zat tot 17 juni vast in Enschede en is daarna overgebracht naar de Bijlmerbajes in Amsterdam. Uitspraak op woensdag 23 juni. †

VIVA TIMOR LESTE

DEN HAAG, 14 juni - Op het Plein in Den Haag begon 14 juni een hongerstaking uit solidariteit met het Oost-Timorese volk en de gevangen Timorese verzetsleider Xanana Gusmao. De hongerstaking duurde vijf dagen en werd vorige week vrijdag gestopt. Vier mensen van het Front voor Democratie in IndonesiŽ (FDI) voerden de hongerstakingsactie uit.

Op 21 mei j.l. is Xanana Gusmao, verzetsleider uit Oost Timor, door de Indonesische rechter, de bezetter van zijn land, tot levenslang veroordeeld. Tijdens de zitting kreeg Xanana geen kans om zijn pleidooi uit te lezen. Xanana wijst de legaliteit van deze rechtszitting af. De internationale gemeenschap ontkent ook nog steeds de legaliteit van de bezetting van de Indonesische regering op Oost-Timor. De solidaire hongerstakers van FDI roepen de Nederlandse regering op om binnen de E.G. concrete druk uit te oefenen tegen de Indonesische regering in de vorm van stopzetting van alle economische en militaire betrekkingen. Het FDI roept het Europese Parlement op om consistent te zijn met de bestaande geadopteerde resoluties inzake Oost Timor. †

De hongerstaking maakte deel uit van een internationale hongerstakingsestafette. De estafette ging van Londen, naar Lissabon en Toronto, waarna Den Haag aan de beurt kwam. Vervolgens AustraliŽ, Japan, Frankrijk, de VS en Noorwegen. In Toronto gingen vredesactivisten en schrijfster Maggie Helwig op 10 juni in hongerstaking. Helwig gaf met haar actie aan dat ze protesteerde "tegen de schaamteloze medeplichtigheid van de Canadese regering aan de politiek van genocide die gevoerd wordt tegen het Oosttimorese volk". De Canadese regering heeft als een van de weinige landen de uitkomst van het proces tegen Xanana Gusmao geaccepteerd. Deze hongerstaking werd na vijf dagen overgenomen door een priester, de heer Rev. Brian Burch. †

De indonesische mensenrechtenorganisatie TAPOL schreef in een brief aan de huidige EG-voorzitter Denemarken en toekomstig voorzitter BelgiŽ, dat de situatie van Xanana Gusmao, die zelf nu ruim een maand in hongerstaking is, slecht is. De anonieme bron die de hongerstaking van Xanana naar buiten bracht, verklaarde 14 juni dat hij in slechte gezondheid is. Andere bronnen zeggen dat hij in het ziekenhuis ligt en gedwongen wordt gevoed. †

Op 10 Juni verklaarde de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Ali Alatas dat Xanana helemaal niet in hongerstaking is gegaan, noch ziek is. Volgens deze minister speelt de gevangene elke dag basketbal. Sinds zijn veroordeling op 21 juni is Xanana Gusmao door niemand meer gezien. Al veel langer kreeg hij, buiten z'n advocaat, niemand in gevangenschap te zien. TAPOL roept de EG op snel actie te ondernemen om (minstens) het Rode Kruis tot Gusmao toe te laten. Zij vrezen voor zijn leven. (Rik/APS) †

KOSTO: ILLEGALEN VERSUS ASIELZOEKERS

DELFT - Op een symposium aan de Technische Universiteit in Delft stelde Kosto opnieuw de kwestie van de illegalen aan de orde. "Alleen al in Amsterdam worden 26.000 wooneenheden door illegalen bezet", zei Kosto in navolging van directeur vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie, Nawijn.

Opnieuw worden cijfers de media ingekwakt; cijfers gebaseerd op... tja, wat? De gemeente Amsterdam kent deze getallen in ieder geval niet en de cijfers die de gemeente wel kent, wijken sterk af van die van het departement. Kosto wil dat de illegalen geen woonruimte meer in beslag nemen: "Door het woningbestand te 'schonen' wordt het vanzelf makkelijker om toegelaten asielzoekers te huisvesten", aldus Kosto. †

Afgelopen jaar moesten door een tekort aan woningen zo'n 4000 erkende asielzoekers noodgedwongen blijven wonen in een asielzoekerscentrum. Actievoerders van de Delftse Universiteit lazen tijdens het symposium een verklaring voor waarin zij protesteerden tegen het uitspelen van illegalen tegen erkende asielzoekers. Kosto vond dat hier geen sprake van was. Illegalen hebben geen recht op voorzieningen en dus ook niet op woningen.†

Volgens Kosto werkt Heerma van Volkshuisvesting aan een wettelijke regeling om illegalen de toegang tot woningen te ontzeggen. Aanbevolen wordt om de illegaal de mogelijkheid van een woonvergunning te ontzeggen. Maar dat is Kosto niet genoeg: "De grote steden moeten er zelf op toezien dat illegalen geen woonruimte meer in beslag nemen en moeten hun in het verleden vervuilde woningbestand alsnog schonen". Toch voelt Kosto volgens eigen zeggen 'niets voor een jacht op illegalen'. Maar hoe dat 'schonen' dan wel moet worden bereikt, dat blijft de vraag. †

GROVE LEUGENS OVER PKK-LEIDER

In de Telegraaf van 15 juni j.l. staat een berichtje dat samengesteld is uit citaten die de leider van de Koerdische bevrijdingsbeweging PKK, Abdoellah Ocalan zou hebben gedaan.

Hij zegt daarin onder meer dat hij "het ultra-rechtse geweld tegen Turken in Duitsland van ganser harte steunt". Hij vindt het niet goed, dat Turken zich in Duitsland vrij kunnen bewegen en is van mening dat zij terug moeten worden gestuurd naar hun vaderland. Tevens kondigt hij een weergaloze golf van geweld aan tegen Turken, waarvan ook Duitse en andere toeristen het slachtoffer zouden kunnen worden. Het Telegraaf-bericht is afkomstig van een correspondent in Bonn. †

NN verifieerde dit bericht, waarna al snel bleek dat het hier gaat om een grove lastercampagne. Kani Yilmaz, woordvoerder van de PKK in Europa stelde: "Een artikel met als titel 'Neue Terror-Ziele' gepubliceerd in Focus van 14 juni j.l. (een Duits blad waar de Telegraaf-correspondent gebruik van heeft gemaakt) strookt op geen enkele manier met de werkelijkheid. Uitspraken zoals 'A Ocalan verwelkomt de Duitse racistische aanvallen op Turken' zijn grove leugens. Hij heeft een interview gehad met journalisten van Focus en heeft geen enkele uitspraak in die zin gedaan. Wel heeft hij gezegd, dat hij altijd voor de Koerdische nationale bevrijding heeft gewerkt evenals voor de bevrijding van de Turkse natie."†

Sigi Marsch, een Duitse volksvertegenwoordiger van de Groene Partij, die eveneens aanwezig was bij het interview, heeft in een persconferentie de aantijgingen ontkent en veroordeelt dit soort journalistiek. De banden tussen dit tijdschrift, de Turkse staat en de Turkse ambassade in Duitsland zijn voldoende bekend en eerder in de openbaarheid gebracht. Koerdistan wordt voortdurend gebombardeerd en vernietigd en door een dergelijk artikel te plaatsen tracht Focus de Turkse staat een dienst te bewijzen. (Rina) †

OPNIEUW AANVAL OP FREEDOM PRESS

LONDEN, 3 juni - In de nacht van vrijdag op zaterdag 3-6 is het gebouw van Freedom Press in Oost-Londen opnieuw aangevallen. Ditmaal slaagden de aanvallers erin om de begane grond van het gebouw in brand te steken. De linkse drukkerij is met drukpers en al verbrand en de erboven gesitueerde vrije boekwinkel Freedom Bookshop, liep grote brandschade op.

Dit is nu al de tweede aanval op Freedom. De eerste aanval werd eind februari uitgevoerd door gemaskerde neonazi's (Combat I8), een paramilitaire tak van de extreem-rechtse Britse Nationale Partij. Deze aanval vond plaats toen de Freedom Bookshop geopend was. De computers plus de telefoons werden vernield en de boekenvoorraad door het gebouw geschopt en vernield (zie NN #135).†

De linkse boekwinkel Freedom Press zit inmiddels 25 jaar in het gebouw gevestigd. De drukkerij drukt onder meer de 'Freedom-krant', het tijdschrift 'The Raven' en allerlei posters. De Freedom Bookshop is een goed bevoorrade winkel van anarchistische boeken en brochures en bevat tevens een distributiekantoor. †

De leider van de Britse Nationale Partij daarentegen, John Tyndall, zag onlangs zijn huis in Hove, Sussex aangevallen worden door antifascisten. Die belden hem zijn bed uit en sloegen vervolgens de ruiten van zijn huis aan diggelen met roeispanen afkomstig van het ernaast gelegen strand. In Camberwell, Londen, werd de voordeur van het woonhuis van Charlie Sargent, een prominent lid van de paramilitaire organisatie Combat-18, in brand gestoken. (Rina) †

BELGRADO DEMONSTREERT

BELGRADO - In de avond van 1 juni werd er spontaan gedemonstreerd in de straten van Belgrado, rellen volgden. Die middag had er in het Servische parlement er een heftige woordenwisseling plaats gevonden tussen de leider van de radicale partij, Seselj en Markovic, lid van de Servische Renewal Party (SPO). Na deze woordenwisseling werd Markovic knock-out geslagen door een aanhanger van Seselj' partij. Hierop ontstond spontaan een demonstratie.

Patrick, een medewerker van het Centrum voor Anti-Oorlogs acties was erbij. "Om 20 uur begon er voor het parlement een demonstratie. Aanvankelijk waren het 1500 demonstranten, maar dat aantal groeide snel. Op een bepaald moment slaagden demonstranten erin het parlementsgebouw binnen te dringen, maar werden terug gedreven door gewapende politie." Later liep de situatie uit de hand, toen demonstranten stenen gooiden door de ramen van het parlementsgebouw. De politie wierp traangas in de menigte, die zich verspreidde. "Het lijkt erop dat de spanning en kwaadheid van het volk nu eindelijk eens naar buiten komt", aldus Patrick. †

De volgende dag deed de politie een inval in het gebouw van de partij van Markoviv, de SPO. Draskovic, leider van de partij, zijn vrouw en een aantal anderen werden daarbij opgepakt en mishandeld. Een aantal organisaties heeft hierop het initiatief genomen om handtekeningen op te halen. Afgelopen zaterdag 19 juni werd er gedemonstreerd in Belgrado, op initiatief van een aantal oppositiepartijen. Duizend mensen verzamelden zich voor een kerk, evenzoveel agenten aan de overkant van het plein. Er was geen vergunning afgegeven voor de demo. De geplande tocht naar de gevangenis, waar de arrestanten van 1 juni vastzitten, ging dan ook niet door. (Gerbina)††

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993