Naar archief

UIT: NN #139 van 24 juni 1993   

Jongerendemo, snel wat anders 

Velen zijn niet gegaan, bang dat het weer uit de hand zou lopen. Anderen bleven thuis, omdat het leggen van bloemen in relatie met ME-geweld 'not done' is. Immers, als dat een gewoonte zou worden zou je daarvoor speciale bollenvelden moeten aanleggen (shit, als Brinkman dit leest...). Maar de thuisblijvers kregen geen gelijk. Wie de journaalbeelden van jongstleden zaterdag bekeek, kon zich niet aan de indruk ontrekken dat de demonstratie wel een heel bijzondere en positieve wending heeft gekregen. Een verslag van iemand van de organiserende groep.  

Alweer een jongerendemo? Ja, maar dan toch een beetje anders. Op 8 mei werden de jongeren de trein ingejaagd en stonden de media bol van het ME-geweld. Wiens schuld was het? Ritzen en Ter Veld natuurlijk, anders waren we helemaal niet naar Den Haag gegaan. We moesten dus wel terug gaan, enerzijds om de maatregelen in het nieuws te krijgen, anderzijds om ons demonstratierecht op te eisen. En we laten ons niet weer wegslaan. Dus zouden de jongeren 12 juni weer de straat op gaan, leek ons. FNV- en CNV-jongeren, JS, CDJA, JD en DWARS waren dat echter niet eens met de studentenvakbonden. Dus werd 12 juni, ook onder het mom van 'geen afspraken te willen maken met de politie', jammerlijk afgeblazen.  

Actieplatform Utreg, bestaande uit de Utrechtse Studentenvakbond USF, Vrouwen & de Bijstand en een groep enthousiaste jongeren en studenten, heeft toen geprobeerd een demo van de grond te krijgen met de diverse studentenvakbonden. Dat lukte aardig, al was de periode van twee weken voorbereiding wel erg kort. Snel werden er afspraken gemaakt met de politie, waar wij ons wonderlijk nog in konden vinden ook! Alleen platte petten, of 'vriendelijk tenue' zoals de politie het noemt, zouden in het zicht van de demo staan. Ook zou er geen 'blauwe muur' bij het kruispunt Kneuterdijk/Lange Vijverberg (waar het de vorige keer fout ging) staan. Wel drong de politie aan op een ordedienst. Ze gaven echter geen taakomschrijving van een ordedienst en dus konden wij die zelf invullen.  

Zo ontstond een contradictio in terminus, de Autonome Orde Dienst (met bedrukte T-shirts!-NN). Deze moest de orde tijdens de demonstratie bewaren en de demonstranten beschermen tegen elke vorm van geweld (honden, knuppels, waterkanon). Daarnaast zou deze 'autonoom functionerende' groep moeten zorgen dat de demonstranten niet zelf zouden beginnen met rellen. Daarmee zou namelijk het demonstreren door jongeren de eerstkomende jaren onmogelijk zijn gemaakt. Daarnaast zouden de 'autonomen' de schuld weer krijgen. De 'autonomen' zijn, voor de duidelijkheid, die groep jongeren die door de politie in één kaartenbak gepropt worden, namelijk die met een kleurtje in hun haar, geen huur betalende, andersdenkenden, enz.  

Op 19 juni bleek dat er toch wel heel veel jongeren zich de pleuris zijn geschrokken op 8 mei. De opkomst in Den Haag was ditmaal bijzonder laag, 300 mensen in plaats van het verwachte aantal van 3.000. Op het station verschenen er echter plotseling groepjes rechtse skins en CP'ers (met haar). We werden toen door de spoorwegpolitie op de hoogte gebracht dat er boven het CS een vergadering van CP'86 zou plaatsvinden. Zij wisten hier niets vanaf en waren nét zo verrast en geschrokken als wij, om over de politie maar te zwijgen.  

Toen kwam er een lul-demagoogje opdagen die de demo wou afblazen en chaos begon te trappen. Zonder dat het maar één keer in hem opkwam om de protestactie achter de jongerendemo te plakken, begon hij zeer geëmotioneerd met de tv-camera's op hem gericht, te schreeuwen dat we "oude koeien uit de sloot aan het halen waren", en dit terwijl we nu iets "actueels" konden doen door onmiddellijk de bijeenkomst van CP'86 te gaan verstoren. Nooit geweten dat 8 mei zo lang geleden was.  

Gelukkig lukte het ons de demo in beweging te zetten. De stoet ging in een recordtempo van het CS richting kruispunt Kneuterdijk. Daar werden de bloemen neergelegd (welgeteld 3 ME'ers zonder helm en schild op 150 meter afstand, zeker nieuwsgierig geworden) en vervolgens werd er naar het veldje bij het Malieveld gelopen. Daar werd de demo 'officieel' ontbonden, waarna we met z'n allen ongeorganiseerd naar het CS trokken.  

De organisatie heeft zich nooit gedistantieerd (hetgeen in sommige dagbladen stond vermeld) van hetgeen er hierna gebeurde. We deden zelf als organisatie gewoon mee! Het opkomend extreem-rechts heeft immers veel te maken met het bezwijken van het sociaal vangnet, geen geld voor taalcursussen, bezuinigingen op stadsvernieuwing en noem maar op. Hoe veroorzaak je sociale onrust in 5 jaar, zie regeringsbeleid in uitvoering punt 1: bezuinig daar waar je het niet moet doen.  

Eenmaal op CS aangekomen werd er een sitdown actie voor de roltrappen van het congrescentrum gehouden. Gelukkig probeerde niemand door het groepje (spoorweg)politie heen te breken, anders waren ze de 60 ME'ers (zonder helm en schild) tegengekomen die daar achter stonden (buiten zicht zoals de afspraken waren). Onder het schreeuwen van de leus 'Nazi's Raus' werd een groepje kerkgangers vrije doorgang verleend. Toen de CP'ers in groepjes naar de treinen werden geloosd, werd er hier en daar 'jacht' op hen gemaakt. Groepjes skins werden omsingeld, kregen duwtjes, werden verrot gescholden, e.d. Er zijn echter geen klappen gevallen.

Een sitdown actie op het spoor werd ruw onderbroken door de spoorwegpolitie: "Jongens, kom er eens uit". De bedoeling van die actievoerders was dat alle CP'ers gefouilleerd zouden worden, maar daar werd niet op ingegaan. De laatste groep CP'ers verliet onder politiebescherming, terwijl enkele de Hitlergroet brachten, het station. Het was hierdoor een stevig gevulde actiedag geworden. Een volgende keer wordt onderstaande organisatie graag van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele vergaderingen van de CP'86, CD of ander racistisch tuig.  

Corné van Rooij, Actieplatform Utreg

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993