Naar archief

UIT: NN #133 van 1 april 1993   

Militante autonomen formeren zich in netwerken 

Procureur-Generaal Alexander von Stahl gelooft dat links-extreme groepen de interne veiligheid van Duitsland ernstiger bedreigen dan rechts-extreme groepen. De "botte emotionaliteit als drijfveer voor geweld van rechts" is weliswaar net zo gevaarlijk als de "met intelligentie gepaard gaande emotionaliteit van links", zei Von Stahl van de week. Bij de rechtse scene zouden zich echter nog geen vaste "organisatorische structuren" hebben gevormd. 

Uit Die Welt, vrijdag 19-2-93 

Links-extreme groepen hebben namen als 'Bazille', 'Zundstoff' of 'NixDa', 'Schnick Schnack' of 'Anslag' en alleen al in Noord-Rijn Westfalen (NRW) zijn er in 15 steden zgn. 'Infoladen', officiële ontmoetingsplaatsen voor groepen die de "zwijnen en het misdadigerssysteem" van de BRD openlijk de oorlog verklaard hebben. Hun vastberadenheid bevestigden ze in 1992 met minstens 835 strafbare feiten tot aan doodslag toe. Ter vergelijking: het rechts-extreme spectrum rekende men het vorige jaar 2285 delicten toe.  

De veiligheidsdienst in NRW, de qua inwonersaantal grootste Bondsstaat, heeft nu alarm geslagen. De studie uit Düsseldorf 'Autonomen in NRW' wijst erop dat de Rote Armee Fraktion momenteel moeite doet om contact te krijgen en samen te werken met de linkse scene die bereid is geweld te gebruiken. De militante linkse autonomen hebben onder het motto 'antifascisme' een nieuw ideologisch platform gevonden voor hun gewelddadigheden. De veiligheidsdiensten zijn bevreesd dat rechtse en linkse extremisten elkaar opjutten.  

Dat is de gezamenlijke conclusie van Bondsminister van Binnenlandse Zaken Rudolf Seiters (CDU) die het Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV = BVD) in Keulen controleert, en de Düsseldorfse minister van Binnenlandse Zaken, Herbert Schnoor (SPD) die de veiligheidsdienst in NRW controleert. Volgens het jongste rapport van het Bundesamt für Verfassungsschutz komt 90 procent van de links-extremistisch gemotiveerde gewelddadigheden op rekening van groeperingen, wiens aanhangers zichzelf betitelen als 'autonomen'. Het aantal militante autonomen in de BRD bedraagt meer dan 4000 personen.  

Als bewijs voor de steeds brutaler wordende acties, wordt in het veiligheidsdienstrapport een moord in Berlijn-Kreuzberg genoemd. Daar bestormden op 4 april 1992 zes tot acht vermomden van een zich 'antifascistische zelfhulp' noemende autonome groepering, een restaurant. Zonder waarschuwing vooraf vielen ze gasten aan en doodden de 47-jarige Georg Kanidl, een functionaris van de ondertussen verboden Deutsche Liga, door een messteek in zijn rug en verwondden ze een andere gast ernstig.  

Ook de reacties in de linkse alternatieve media op het misdrijf tonen de "bereidheid tot risico's" van militante autonomen. Zo drukte het Keulse sceneblad 'Agitare Bene' een artikel over de aanval af met als kop: "Duitse Liga klaagt over slinkend ledenaantal". Het over de stadsgrenzen bekende Berlijnse sceneblad 'Interim' maakte zich in april '92 ervan af met een artikel onder de kop "Gedachten over de dood van een fascist" en riep op tot het altijd en overal aanvallen van fascisten. Dat het bij een directe confrontatie tot de mogelijkheid van doding kan komen, is volgens Interim een "te dragen risico".  

Observaties van beambten van de veiligheidsdienst van NRW bevestigen dat militante autonomen de laatste tijd aanvallen op werkelijk vermeende rechts-extremen voorbereiden. In pamfletten en op posters worden werkelijke of vermeende rechts-extremisten openlijk aan de schandpaal genageld als "antifascistische zelfhulp". Strijd begrippen als 'fascisten' en 'rechtsextremisten' doelen ook op politiebeambten, staatsinstellingen en bedrijven en de vertegenwoordigers daarvan. Zo verscheen de Frankfurtse 'Antifa Info 1992' met de kop 'Haut zu' (Ros dr'op) en publiceerde een collage genaamd 'Ervoor en erna'. Het 'ervoor-beeld' toont een aanval van vermomde mensen op een politieagent, het beeld erna een in een rolstoel zittende beambte. 

Als voorbeelden van antifascistische militantie van autonomen somt het Ministerie van Binnenlandse Zaken van NRW een rijtje criminele acties op. In oktober '91 werden in Troisdorf vier vermoedelijke sympathisanten van de Freiheitlichen Deutschen Arbeiderpartei (FAP) door ongeveer 20 "Antifas" overvallen. Daarbij raakten twee van de aangevallenen zwaar gewond, één van hen had een schedelbreuk.  

N.a.v. een verjaardagsreceptie van minister president Johannes Ran (SPD) in Wuppertal kwam het in januari 1992 tot stooracties door leden van de autonome scene en mensen uit "terroristische kringen rond de RAF". Daarbij werden leuzen geroepen als "Uitwijzing is moord", "Uitwijzing is folter" en "Schrijftafelmoordenaar Ran" en voertuigen werden bestookt met vuurwerk.  

Vermomde geweldsplegers overvielen in juni 1992 in Wuppertal twee "rechtsen". Ze sloegen met ijzeren staven en houten knuppels in op een 20-jarige man en verwondden deze zwaar. Een 15-jarige scholiere werd gevraagd naar de verblijfplaats van haar vriend, een vermeende rechtse. Toen ze weigerde werd ze 13 maal in haar onderarm gestoken.  

De veiligheidsdiensten van de Bondsstaat en NRW zien, met onderlinge overeenstemming, het gevaar dat de traditioneel slechts losjes georganiseerde links-extremistische scene zich onder druk van geweld van rechts strakker gaat organiseren. Hun doel, volgens de veiligheidsdienst van NRW: "Met hun militante acties tegen personen en instellingen van het rechts-extremistische spectrum hopen ze ook de staat, die zelf in een fascistische traditie staat en die neigt tot het beschermen van rechts-extremisten, tot in haar kern te kunnen aanvallen.  

Daarbij is blijkbaar ook de hulp van de moordende schutters van de RAF welkom, zoals een oproep aan de Rote Armee Fraction in Interim toont op 16 juli 1992. De toon: "het RAF-commando moge haar aanslagsdoelen verleggen en nu fascistenleiders gaan liquideren".

Tot zover het artikel uit Die Welt zoals dat half februari gepubliceerd werd. Een bij het artikel geplaatst lijstje laat overigens zien dat het aantal aan links toegeschreven gewelddadige acties in 1992 juist lager lag dan in 1991. 

Vertaling: Newsdesk Amsterdam

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993