Naar archief

UIT: NN #133 van 1 april 1993   

Hommeles rond verschijning nazi-brochure 

In NN nummer 131 van 4 maart plaatsten we de nodige kritische kanttekeningen bij de verschijning van een brochure over 'Actieve neonazi's in Nederland'. Belangrijkste punt van kritiek vormde de publicatie van personalia van een dertigtal vermeende neonazi's. Wat we in die bespreking bewust niet vermeld hadden, was het adres dat in de inleiding van de brochure vermeld stond. De anonieme samenstellers zijn op bepaalde punten onzorgvuldig te werk gegaan en verdere verspreiding van de brochure in de huidige vorm lijkt niet raadzaam. Inmiddels heeft de organisatie AFA en een aantal linkse boekwinkels zich gedistantieerd van deze publicatie. De samenstellers van de brochure reageren op de kritiek. 

De organisatie AFA (Anti Fascistische Aktie) liet NN het volgende weten: "Enige weken geleden verscheen de brochure Actieve nazi's in Nederland deel 1. In de inleiding van deze brochure stond vermeld: 'Informatie, foto's aanvullingen en verbeteringen kan je sturen naar: AFA. pb. 31420, 6503 CK Nijmegen'. Er staat niet dat AFA de maker of uitgever is van deze brochure, dat is ook niet zo. In principe zijn wij geneigd brochures te verspreiden die helpen de antifascistische beweging te informeren en als zodanig te versterken.  

Om de volgende redenen willen we ons echter distantiëren van voornoemde brochure:

Na het verschijnen van de brochure klopten mensen met klachten en vragen over de brochure logischerwijs bij ons aan omdat ons adres als enige erin vermeld werd. Omdat wij dat van tevoren niet wisten, konden wij niet adequaat reageren. Wel hebben wij zo snel mogelijk geprobeerd uit te zoeken hoe de vork in de steel zat. De consequentie die wij hieruit moeten trekken, is dus dat wij ons distantiëren. De makers blijven de brochure verspreiden via andere kanalen. De naam AFA wordt eruit verwijderd evenals die van Stephan de Boer. Wij bieden hem zowel openlijk als persoonlijk onze excuses aan. Namens Anti Fascistische Aktie, het landelijk secretariaat (23 maart '93) AFA-LS, Postbus 31420, 6503 CK Nijmegen, tel.080-238162 (voorlopig alleen vrijdag, tussen 13 en 17 uur)."  

De linkse boekwinkels Assata, Rooie Rat, Roode Hond, De Lynx, De Uitbuyt, Manifest en het Fort van Sjakoo hebben inmiddels gezamenlijk besloten de brochure niet meer te verkopen en wel om de volgende redenen: "Volstrekt onterecht wordt Stephan de Boer genoemd en wordt er een reeks namen vermeld van personen wiens auto gesignaleerd is bij een nazi-concert, maar waarvan volstrekt niet duidelijk is of die personen ook werkelijk fascisten zijn, danwel binnen aanwezig zijn geweest", aldus de verklaring van de boekwinkels. 

"Een dergelijke nonchalance met betrekking tot privépersonen en hun veiligheid vinden wij onaanvaardbaar. Wij gaan pas weer over tot verkoop zodra in een herdruk of een deel 2 dergelijke volstrekt ongegronde en verwerpelijke vermeldingen worden weggelaten", aldus de boekwinkels in hun verklaring. 

De samenstellers van de bewuste brochure reageren als volgt: "Aangaande de publicatie 'Actieve nazi's in Nederland' het volgende: ten onrechte is Stephan de Boer hierin opgenomen. Ten onrechte is door ons uitgegaan van de betrouwbaarheid van de bron, aan de hand waarvan door ons is geconcludeerd dat hij in de brochure thuishoort. Hij was weliswaar op de bewuste avond aanwezig op de plek waar Michael Poyé werd vermoord, maar op geen enkele wijze betrokken bij de moord. In een reactie heeft hij te kennen gegeven het niet op prijs te stellen, vermeld te staan tussen CP'ers, CD'ers en andere rechts-extremisten. Waarvan acte! 

Nu heeft Anti-Fascistische Aktie (AFA) naar aanleiding van Stephan de Boer, in combinatie met allerlei geruchten, gesteld dat zij de brochure niet langer onder de AFA-vlag wil verspreiden. Ons inziens is dit een onterechte stap. Behalve Stephan de Boer staat er naar onze mening niemand ten onrechte in de brochure. In de brochure staat slechts een zeer kleine selectie van bij ons bekende personen. Bij ons zijn tientallen auto's bekend, die zijn gesignaleerd bij concerten. waar ook nazi-skins op afkomen. Slechts die auto's, waarin aantoonbaar zeer foute skins zaten, zijn door ons vermeld. Er is dus geen sprake van, zoals de geruchten beweren, dat wij zomaar alles en iedereen in de brochure hebben gepletterd. Dit had duidelijker in de brochure vermeld moeten staan, een fout onzerzijds.  

Achteraf gezien is de titel 'Actieve nazi's in Nederland' ook ongelukkig. De titel is weliswaar kort en krachtig, maar dekt de lading van de brochure niet volledig. Beter was een titel geweest als 'Actieve nazi's, fascisten, racisten en hun sympathisanten in Nederland'. Door de makers van de brochure is geprobeerd zoveel mogelijk van de geruchten over onjuistheden na te trekken. Ons is alleen gebleken, dat er veel geruchten zijn en weinig feiten. Behalve Stephan de Boer staan er geen grote fouten in. Wel is hier en daar een woonplaats inmiddels verouderd en zijn sommige namen niet helemaal correct geschreven.  

De bedoeling van de brochure was echter onder andere om deze gegevens correct te krijgen. Een tweede bedoeling was een waarschuwende werking: ook als je 'alleen maar' je auto uitleent aan nazi-skins, loop je het risico in een brochure terecht te komen. De naam Stephan de Boer wordt verwijderd uit de brochure. Verder gaan wij gewoon door met de verkoop, omdat er naar onze mening verder geen ernstige fouten in staan. 

Nazi-skins vormen een zeer onoverzichtelijk terrein, het is stomweg onmogelijk om daarover een foutloze brochure te maken. Een terrein als bijvoorbeeld Centrumpartij of Centrumdemocraten is veel overzichtelijker en zal dus relatief minder fouten bevatten. Wij worden in deze mening ondersteund door de onderzoeksgroepen KAFKA en FOK, die ook beide van mening zijn dat er onvoldoende gronden zijn om deze brochure in te trekken.  

Liever hadden wij deze zaak niet zo naar buiten gebracht, maar omdat AFA besloten heelt om dat wel te doen, moeten wij wel reageren. Door het niet meer verspreiden van de brochure komt immers de hele geloofwaardigheid van de brochure onder druk te staan. De makers van de brochure zijn vanaf nu bereikbaar via postbus 59043, 1040 KA in Amsterdam."

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993