Naar archief

UIT: NN #133 van 1 april 1993   

Dag x komt 

Eind april zal het Duitse parlement voor de derde maal vergaderen over de geplande wijziging van de asielwetgeving. Dat deze wijziging nu doorgevoerd zal worden, staat vast. Zij is vooraf gegaan door een lange hetze van de media en politici en niet te vergeten het aanhoudende geweld van neonazi's tegen vluchtelingen (centra).  

De in sommige opzichten liberaal te noemen huidige wetgeving met betrekking tot het asielrecht was een reactie op het Derde Rijk, toen vele Duitsers in andere landen een veilig heenkomen zochten. Dit maakte de vergaande verscherping van de wet met name binnen de SPD, waarvan veel leden tussen '33 en '45 naar het buitenland vluchtten, een heikel onderwerp. Ondertussen is ook de SPD overstag en is er in het Duitse parlement een voldoende meerderheid om een grondwetswijziging door te voeren. 

Vluchtelingen-, kerkelijke- en autonome groepen zijn al geruime tijd bezig om rond de zitting in het Duitse parlement actiedagen te organiseren. Inmiddels zijn er ver gevorderde plannen om op de eerste zittingsdag een blokkade van het parlement te organiseren. 

"Rellen in Bonn", onder deze titel beschrijft Focus (een nieuw tijdschrift, dat met de Spiegel op de markt concurreert) de voorbereidingen voor Dag X, de geplande blokkade van de Bundestag (Duitse parlement) op de dag van de derde zitting over de nieuwe asielafschaffingswetten. "Autonomen willen het besluit over het asiel-compromis verhinderen", gaat Focus verder. Als de autonomen toch eens zo machtig zouden zijn, zouden wij kunnen denken. 

Dus zullen we het tijdschrift nog wat verder aanhoren.

"Een morgen in Bonn, voorjaar 1993. Parlementsleden die onder politiebescherming naar het parlement geleid moeten worden. Knuppelslagen op steenworpafstand van het parlement, om een blokkade van rabiate links-extremisten te verhinderen. Relschoppers uit de autonome scene plannen voor de dag van de eindstemming over de verandering van de asielwet rellen in het spergebied (demonstraties in een straal van een kilometer rond het parlementsgebouw in Bonn zijn verboden -NN). Tot nog toe werden regionale partijkantoren aangevallen, onlangs nog in Göttingen, Karlsruhe en Aken. 

Voorboden van de escalatie naar de hoofdactie. Het parlement en de veiligheidsfunctionarissen zijn gewaarschuwd. In de parlementaire controle commissie (PKK) van de Bundestag bericht de president van de verfassungsschutz (Duitse BVD) Erkart Werthebach over een voorbereidingsvergadering van organisatoren in Wuppertal (...) De Verfassungsschutz ziet (...) een nieuw solidariteitsthema voor het tot antifascisme vervormde links-extremisme."  

Deze beschrijving in 'Focus' zit - deels gelukkig en deels ten spijt - ver bezijden de waarheid, zelfs de genoemde datum klopt niet. Ondertussen weet men dat de derde zitting niet meer in maart, doch vrijwel zeker op 22/23 of 29/30 april plaats zal vinden. De nieuwe wet moet dan in juni in werking treden. Rellen worden er alleen gepland, als dat al gebeurd, door de politie of de PKK (de parlementaire controle commissie dus). Waarschijnlijker is echter dat de dreigementen, zoals zo vaak, geuit worden om het spectrum van deelnemers tot een zo klein mogelijke links-radicale scene te beperken. 

Tot nu toe is een bonte mix van acties gepland bij en in het spergebied rond de Bundestag, zodat de politie moeilijkheden zal ondervinden, kwaadaardige 'relschoppers' te vinden, omdat iedereen op vreedzame wijze blokkeren wil. Aan de vooravond van Dag X willen de stedelijke voorbereidingsgroepen nog een voorbereidingsbijeenkomst in Bonn houden. Op Dag X zelf verzamelt men zich tussen 6 en 7 uur op de Heusallee, om dan bij het begin van de zitting van het parlement met de blokkade te beginnen.  

De deelnemers van 'de vreedzame belegering van de Bundestag' waartoe het komitee voor grondrechten opgeroepen heeft, verzamelen om 7 uur voor het Erich-Ollenhauer-Haus van de SPD en vertrekken vandaar naar de Bundestag. Tussen de beide organisaties zijn nog discussies gaande, om mogelijk tot een gemeenschappelijke blokkade te komen. Vanaf 8 uur vindt bij de Bondskunsthallen tegenover het regeringskwartier een aangemelde maanwake met informatie en theateracties plaats. 

Vanaf 9 uur vindt voor de Bundestag een kerkdienst van alle religies plaats onder het motto 'De vreemdeling behandel je als je gelijke'. (Op deze dag is het waarschijnlijk net zo effectief om in plaats van op de parlementsleden, een beroep op God te doen). 's Middags om 14.00 uur willen alle groepen een manifestatie en, afhankelijk van de omstandigheden, een demonstratie houden. 

Of dit geheel een thema is, waar links zich met elkaar en vooral met vluchtelingen solidariseren gaat, mag de Verfassungsschutz angst aanjagen. Wij kunnen het slechts hopen en moeten daar hard aan werken. De organiserende 'Actie Asielrecht' schrijft in een actiepamflet dat niet alleen veel parlementariërs, maar ook de meeste andere mensen "niet beseffen wat de gevolgen van het nieuwe Artikel 168 GG zullen zijn, namelijk de praktische afschaffing van het asielrecht. We maken ons geen illusies over onze kans de wetswijzigingen te kunnen stoppen. 

Maar het politieke klimaat en de ontwikkelingen in de maatschappij worden niet alleen van boven, maar ook van onderen bepaald." In die geest wordt ook voorgesteld om in het weekend voor de geplande zitting van de Bundestag, het weekend van 24/25 april overal in de Duitsland actiedagen te houden. Over concrete plannen hiertoe is nog niets bekend. 

(Uit Arbeiterkampf, vertaling Yan)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993