Naar archief

UIT: NN #132 van 18 maart 1993† †

Strijders briesend naar verjaardag

Afgelopen zaterdag hield een achttal mensen een protestactie bij de ingang van het Congresgebouw in Den Haag. Doel van de actie: de aandacht vestigen op het extreem-rechtse karakter van het Oud Strijders Legioen (OSL) dat die dag haar 35-jarig bestaan vierde. Hoe een minimaal aantal demonstranten een maximum effect sorteerde.

Het OSL heeft recentelijk een aantal zeer racistische artikelen gepubliceerd in haar clubblad StaVast. De antifagroep De Vonk uit Arnhem en het Meldpunt Tegen Discriminatie in Utrecht hebben inmiddels aangifte gedaan van discriminatie, een prima initiatief. Het Frysk Anti Fassisme Komitee (FAFK) legde vervolgens Hans Wiegel het vuur aan de schenen, door te stellen dat die man niet zou mogen spreken op een congres van een racistische organisatie. †

Een paar landelijke dagbladen belichtten in de week voorafgaand aan het congres op uiterst smaakvolle (lees negatieve) wijze het Oud Strijders Legioen. Nederland kan er niet meer omheen de naam OSL dreigt onlosmakelijk verbonden te worden met extreem-rechts en daarmee zit die club ook uit publicitair oogpunt gezien in de hoek waar ze thuis hoort.†

De vorige NN was nog maar net de deur uit, of daar ging de telefoon. Waarom hebben jullie in vredesnaam in de agenda aangekondigd dat er een picket-line wordt qeorganiseerd bij het OSL-congres in Den Haag, vroeg de lichtelijk geÔrriteerde beller van de Rotterdamse afdeling Anti Fascistische Actie. Ik kon niets anders zeggen dan dat we dat vernomen hadden uit betrouwbare bron. Helaas, een protestactie organiseren zat er voor de plaatselijke AFA-groepen uit de nabije omgeving van Den Haag even niet in. Dat had ik kunnen checken alvorens het oproepje in de agenda van NN te plaatsen. †

Wat nu te doen? Het zou toch zonde zijn als er helemaal niets zou gebeuren en een picket-line is toch zo georganiseerd. "Hť, als jij nou eens een pamfletje maakt, dan maak ik het spandoek", opperde ik door de telefoon. Daar ging ie mee akkoord en na elkaar overtuigd te hebben dat we zouden proberen nog wat mensen bij de picket-line te betrekken, spraken we af om elkaar die zaterdagmorgen om half tien te treffen bij de ingang van het Congresgebouw.†

Voorafgaand aan de picket-line hebben we een persbericht gefaxt en werden een aantal Haagse antiracismegroepen gevraagd om de actie te ondersteunen. We kregen te horen dat men al had geprobeerd de verschillende sprekers, waaronder hoofdcommissaris Brand van de Haagse politie, af te laten zien van hun bijdrage. Nu dit mislukt was leek hen een protest bij de ingang wat overbodig.†

Die zaterdagmorgen 13 maart bleken er nog een zestal andere demonstranten gekomen te zijn. We wisten aanvankelijk even niet waar we terecht gekomen waren, want voor de ingang van het Congresgebouw stond een lange rij wachtende geitenwollensokken tiepes. Dat bleken mensen te zijn, die een kaartje in de voorverkoop van Leonard Cohen probeerden te bemachtigen. Maar naast deze rij werd een andere deur geopend, waarvan de binnendruppelende OSL-congresgangers gebruik konden maken. Dit ontlokte bij een demonstrant de repeterende kreet 'racisten mogen direct doorlopen!'.

We ontrolden onze spandoekjes, een busje met een tiental agenten arriveerde. Er werden veertien dranghekken tevoorschijn getoverd, twee voor iedere demonstrant. Aan de overzijde van de hekken stond een OSL-dissident. Z'n sandwichbordje maakte duidelijk dat hij zich groen en geel ergerde aan het gedrag van OSL-voorman Prosper Ego. Gongresgangers stoorden zich enorm aan deze eenzame demonstrant, maar nog meer aan onze spandoekjes. Velen liepen roodgloeiend aan, na het aanschouwen van de teksten 'OSL: een extreem-rechtse club' en 'OSL = Racisme'.†

Het was voor ons smullen geblazen, die clichťmannetjes te horen en zien reageren. Oud Korea-strijder Piet stal de show en haalde daarmee tegen wil en dank de tv-registratie van RTL en NOVA. Uitspraken als 'ga toch naar de kapper joh' en 'Vuile vieze communist' vlogen als zoete broodjes over de dranghekken heen. De media profiteerden gretig van dit soort uitspraken, een aantal voorbeelden.†

Het AD: "De beste communisten zijn dooie communisten", verklaarde de Korea-strijder Piet. "In de koffieshop in Rotterdam kom ik alleen maar buitenlanders tegen die hier niets uitvoeren", mopperde een grijze vrouw. Hoewel vrijheid van godsdienst officieel in het OSL-vaandel staat, slaat dit voor haar niet op de islam, "Weet u dat er hier al 300 moskeeŽn zijn. Dat moeten we nu eens een halt toeroepen." Haar man: "Anders worden wij hier straks ook door de moslims afgeslacht". Dat in BosniŽ moslims juist het mikpunt zijn van moordpartijen, brengt hem niet op andere gedachten. "Dat komt doordat de islam daar vroeger heeft huisgehouden." †

Ego in het AD over de picket: "Methoden die ons eerder doen denken aan fascistoÔde gedrag". De Telegraaf bracht de conferentie met de illustere kop 'Oud-strijders voor racisten uitgemaakt'. "Honderden oud-strijders, die vaak met gevaar voor eigen leven voor de vrijheid van ons land hebben gevochten of dierbaren hebben verloren, zijn afgelopen zaterdag in Den Haag uitgemaakt voor fascisten en racisten". De krant maakte overigens melding van het feit dat het provinciehuis in Friesland beklad is met leuzen. †

In de NRC kreeg onze voorbeeldige woordvoerder voor de pers ervan langs: "Er stond een griezelige junk met ringetjes in zijn oren voor de televisie te praten", merkte een deelnemer binnen het Congresgebouw op, bekomend van de schrik. "Gajes is het", zegt een grijze dame. De NRC-journalist zelf over het verloop van het congres: "Er wordt gescholden op buitenlanders, junks, moslims en krakers. Er vallen racistische termen, maar anderen doen hun best elkaar te bevestigen in het onbevooroordeeld zijn". Ook de televisieregistraties van RTL en NOVA waren uiterst kritisch over de rol van het OSL anno '93. Dat is een totale ommezwaai met voorgaande jaren.†

Resumerend is wederom gebleken dat je ook met een handjevol mensen een hoop stof kan doen laten opwaaien. Waar ik tot nu weinig hoogte van heb kunnen krijgen, is de reden waarom er vanuit AFA-kringen geen initiatief ontplooid werd. Het OSL is immers een redelijk gevaarlijke politieke lobbyclub en een protest tegen deze Landdag valt binnen de doelstelling van AFA. Nu er vooraf al zoveel ophef was over de bijeenkomst vormde iedere actie een schot voor open doel. Scoren hebben de zes individuen dan ook gedaan. †

AFA-NN

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1993