UIT: #120, 1 oktober 1992

KOLOFON 

Censuur diskussie (6)   

Aktieweek in Warnsveld: Isendoorn racismevrij 

Nieuws

KRAAKNIEUWS 

Nazi-concert in Hoek van Holland verhinderd 

Het is een volstrekt legitieme zaak waar je voor knokt (De Vonk)

Neonazi geweld in Duitsland gaat door 

Longo Mai 

Een nieuwe lente voor de vredesbeweging 

De mythe van het schijnhuwelijk 

De derde wereldoorlog is in Afrika uitgevochten 

U hebt het recht voor altijd te zwijgen: Police on my back 

Frederick Wiseman 

De stad in eigen hand