Naar archief

UIT: NN #115 van 23 juli 1992   

You never walk alone: münchen '92 

Tijdens en vlak voor de G-7 top in München waren er daar een tegenkongres, een grote demonstratie en aktiedagen. Hiervoor was internationaal gemobiliseerd. Vanuit Nederland zouden 2 bussen gaan, die echter op het laatste moment niet doorgingen.

De G-7 zou onder andere gaan over het moderniseren van Oosteuropese kerncentrales en hulp aan de GOS. Natuurlijk werd er over wereldekonomie en handel gesproken. Ook werd bij het tegenkongres het thema 500 jaar imperialisme aan deze top vastgeknoopt.  

Bij voorbereidende vergaderingen voor het kongres was de politie al binnengevallen en de weken ervoor werd er een hetze tegen de anti-WWG-beweging gevoerd (WWG is het Duitse woord voor G-7, WeltWirtschaftsGipfel). Verschillende spreeksters/ers uit radikale groepen buiten de EG werd een visum geweigerd. 

Kongres 

De bedoeling was dat het internationale kongres op de universiteit gehouden zou worden, De rektor van de universiteit had echter, vlak voor het kongres, verboden het op de universiteit te houden, Op de laatste voorbereidende vergadering was besloten om te kijken of het toch mogelijk zou zijn het daar te houden, bij politieoptreden zou weggegaan worden. 

Toen de vijftien honderd mensen vrijdagmiddag bij het universiteitsgebouw aankwamen was er geen politie en was de deur niet op slot Echter: kerkelijke en gematigde groeperingen wilden niet naar binnen en heel snel werden allerlei kerken aangeboden als alternatief, wat geaksepteerd werd, Later waren daar veel diskussies over: men was te makkelijk weggegaan, dit was door een kleine groep besloten en ook: de kerkelijke groepen kwamen wel heel snel met hun alternatief, was dit niet al voorbereid? Waarom werd het gebouw niet bezet om het kongres in te houden? En het thema 500 jaar imperialisme bespreken in kerken is wel erg wrang. 

Het resultaat was dat de verschillende workshops op verschillende plaatsen werden gehouden en dat het vaak onduidelijk was waar iets was, en dat radikale Duitse groepen naar huis vertrokken na de demonstratie omdat ze het zo niet zagen zitten. Er waren verschillende workshops en tegenbijeenkomsten over de vele vormen van onderdrukking en verzet van de niet-geïndustrialiseerde landen en volkeren in Oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika en de armen in de geïndustrialiseerde landen, over demokratie en mensenrechten in de Nieuwe Wereldorde, racisme en vluchtelingenpolitiek, ekologie, militarisme en bewapening, vrouwen en bevolkingspolitiek, wereldekonomie. 

In totaal hebben er toch nog ongeveer 2000 mensen meegedaan met het kongres, Er waren bij elke groep veel mensen die een inleiding hielden. Over alle onderwerpen is meer informatie te krijgen bij: Infocentrum Wageningen, Burgtstraat 3, 6701 DA Wageningen, tel 08370-23588. 

Demonstratie 

München was al dagen voor de G-7 top vergeven van politie, op elke hoek zag je ze, busjes reden af en aan, er waren er 9000, Mensen die naar de demonstratie toe wilden (Of niet, "gewone burgers") werden gekontroleerd, gefouilleerd en hun tassen doorzocht Bussen werden uren tegengehouden. De politie deelde pamfletten uit waarin stond dat ze de demonstratie wilde helpen door "het vormen van zwarte blokken en het dragen van vermommingen" te verhinderen, Ook het dragen van spandoeken aan de zijkant van de demonstratie was niet toegestaan. De politie zou dan minder makkelijk de demonstratie in kunnen. 

Ondanks dit alles waren er 15.000 mensen, waarvan velen pas later bij de demonstratie kwamen om o.a. de kontrole en de mogelijkheid om opqepakt te worden te omzeilen. Er was namelijk een noodverordening waarbij het mogelijk was mensen "preventief" op te pakken. Na een manifestatie van een aantal uren vertrok de stoet, grotendeels stevig ingehaakt. Politie probeerde steeds in de blokken te komen, om mensen te arresteren die volgens hen gemaskerd waren (kapuchon met zonnebril), of om spandoeken af te pakken of gewoon om te klieren. Van bijvoorbeeld het vrouwen/lesbiese blok zijn 3 spandoeken met "niet toegestane teksten" afgepakt, dit ging met veel geweld en arrestaties. 

De meest agressieve politie-eenheden waren de USK, een speciale eenheid gebruikt als stoottroepen, in kogelvrije vesten, met beenbeschermers, snelle schoenen en wapenstokken, waarmee ze zowel kunnen slaan als rond kunnen slingeren. Deze wapenstokken zijn berucht, omdat stukken oor en neus ermee afgerukt zijn. Ze hebben deze wapenstokken om ook in posities, waarin ze niet kunnen slaan ze op een andere manier te kunnen gebruiken. Als politie in een blok probeert in te breken wordt ze door zoveel mogelijk mensen (voorgaande rijen werden weer terug geroepen om te ondersteunen) terug geduwd. In een nauwe straat kunnen ze zo in problemen komen. 

De demonstratie blijft dus in rijen en blokken en mensen zijn ook verantwoordelijk voor wat er voor en achter haar/hen gebeurt. Erg sterk, vooral omdat mensen niet weg of erheen rennen als de politie aanvalt, maar men blijft staan en duwt ze terug. Wat ook heel sterk voelt en overkomt is het konstante roepen van leuzen en zingen van strijdliederen. Leuzen, die geroepen werden (vertaald): "Tegen de 7, tegen de 7, de top wordt opgeblazen en het geld verdeeld", "wij zijn geen volk, maar internationaal, onze strijd is tegen het kapitaal", "kapitalisme leidt tot fascisme, kapitalisme moet weg", (in 't duits) "kaufen, kaufen, fressen, fressen, Hoyerswerda schon vergessen" (kopen, kopen, vreten, vreten, Hoyerswerda alweer vergeten), "Voor de bazen sta je daar, marionetten, hahaha" (tegen de politie), en veel meer, en natuurlijk (in 't duits) "Hoch die internationale Solidarität", liederen van Brecht en het Rote Zoralied werden gezongen. 

De demonstratie duurde, door het politieoptreden, een paar uur. Op de afsluitende manifestatie werd door veel spreeksters/ers het politieoptreden scherp veroordeeld. Het werd uitgelegd als provokatie om te verhinderen dat de demonstratie de voorgenomen route zou lopen en op het plein zou komen waar de eind manifestatie was, vlak tegen het "spergebied" aan. In totaal zijn er 58 mensen gearresteerd bij deze demonstratie op zaterdag. 

Aktiedagen 

Op het programma stonden 3 aktiedagen, tijdens de G-7 in München. Al bij het eerste programma-onderdeel op maandagmorgen, de begroeting van de wereldleiders door de demonstranten/s, greep de politie keihard in. Meer dan 400 mensen werden omsingeld, ingeladen in busjes en weggebracht. Later hoorden we dat mensen uren met 11 mensen in de busjes hadden moeten zitten, waarbij het zweet van het plafond droop, waarna ze met 70 mensen in een ruimte werden gegooid, geregistreerd en uiteindelijk 's avonds weer vrij gelaten.  

Alles ging met ontzettend veel geweld gepaard. Een krant schreef dat omstanders aan een vrouw vroegen waarom ze zo hard aangepakt werd, ze kon nog net zeggen dat het was omdat ze "boe" had geroepen. Ook de vrouw naast haar werd meegenomen. 's Middags gingen wij mee met een straattoneelgroep. Ze hadden een vergunning. Ondanks dat werden onderweg 3 mensen opgepakt, zodat ze eigenlijk het toneelstuk niet op zouden kunnen voeren. We hebben toen meegespeeld. Later kwamen ze weer vrij en konden ze zelf spelen. Omdat we slechts met 2 mensen uit Nederland waren en het moeilijk was aansluiting te vinden hebben we nauwelijks meegedaan met de aktiedagen en zijn ook eerder naar huis gegaan. 

Het is dus wel belangrijk om met een groep naar zoiets toe te gaan. Dit geldt ook voor de demonstratie: We hadden daarbij het geluk dat we iemand uit Duitsland kennen en met zijn groep mee konden lopen ("helaas" is het zo'n radikaal, die na de demonstratie wegging"). Ook de andere dagen was er een programma (politieke gevangenen, racisme, vluchtelingen en een afsluitende demonstratie). Achtergrondstukken e.d. bij bovenstaand adres. 

De pers 

De internationale pers sprak schande van het keiharde politieoptreden. De Duitse media niet minder, zeer opmerkelijk dus. Allerlei boulevardbladen kopten met "Schande voor München", "Het is maar goed dat Franz Jozef dit niet meegemaakt heeft", "Vesting München". Dit zegt op zich genoeg. Foto's van de arrestatie van ex-Grünen parlementslid Jitta Ditfurth haalden alle kranten, haar gezicht is vertrokken van de pijn in haar hand en ze riep dat die gebroken was... Prettig om de pers een keer op je hand te hebben. Maar de reden ervoor is minder prettig. 

Anna und Arthur     

G7 STOP KILLING NATURE 

'G7 Stop Killing Nature' waren de woorden die de Wereldleiders begroeten toen ze München binnenvlogen. Ongeveer 12 activisten van "Pro Regenwald" hadden, met toestemming van de boeren, koren "gemaaid" in een korenveld dichtbij het vliegveld om deze boodschap naar die 7 boven te zenden. 

De meeste van de direkte en theatrale akties tijdens de G7 waren georganiseerd door een mix van Oost-Europese anti-kernenergiebeweging, regenwoudbeschermers en West-Europese milieuaktivisten van EYFA en Earth First! 

De dag na de grote demo ontvouwden de Oost-Europeanen van de Regenboog Beweging en Children of the Earth een enorme vlag vanaf steigers op het grote plein van München. Er was veel publieke belangstelling. Er werden verschillende mensen gearresteerd, toen aktivisten probeerden de politiebussen tegen te houden, werden die met veel geweld opgepakt. Deze arrestaties gaven ons de inspiratie en solidariteit met nieuwe energie om nog meer te organiseren. 

Twee dagen voerden velen van ons een mimestuk op van 10 minuten over de vernietiging van soorten. Na ons laatste optreden waren er muziek en sprekers, georganiseerd door TOES, zodat er al publiek en pers was voor onze Regenwoudaktie. Een groep van 15 mensen blokkeerde een klokketoren, waardoor milieuaktivisten met 2 grote spandoeken tegen Mitsubishi en houtkap vanuit de toren konden afdalen. De politie kon alleen maar wachten tot ze weer beneden waren. Verschillende aktivisten waren aanwezig op persconferenties van regeringsleiders, vanwaar ze dan door de politie werden weggesleept. 

Samengevat uit een bericht van Paxus Calta en Deb Heberlet   

KORT OVERZICHT PER DAG VAN EEN PARTICIPANT. 

Vrijdag - Grote demonstratie, 3000 mensen op de been, vele mensen gewond, 2 zwaarder. 

Zaterdag - Massademonstratie van 15.000 mensen, deze werd steeds door de USK (speciale politie eenheid) aangevallen, je kon niet op de verzamelplaats komen zonder gefouilleerd te worden. 's Avonds staat een bankgebouw in München te branden. 

Zondag - Open-air concert  

Maandag - ('s nachts is een Duitse bank uitgebrand). 's Ochtends demonstreren 1000 mensen, ze proberen een welkom voor de topfiguren te geven. Ze krijgen niet de kans om bij de weg te komen waar de bonzen overheen komen. Een deel van hen wordt 'eingekesselt' (ingesloten en geslagen). Ongeveer 500 mensen worden gearresteerd en 's avonds weer vrijgelaten. 's Middags is er een vrouwendemo bij de vrouwen- en jeugdgevangenis. 's Avonds vinden in tenminste 7 plaatsen in Duitsland ondersteuningsdemo's plaats. In Frankfurt gaan autonomen de straat op en slaan bij vele banken de ramen in. 

Dinsdag - 's Ochtends vroeg een binnenbrandje bij Siemens, 100.000 Marken schade. Verder een demo voor de vrijlating van politieke gevangenen bij het VS-consulaat. Speciaal voor een gevangene die al 10 jaar in een dodencel zit. 's Middags demonstreren 2000 mensen tegen racisme. 's Avonds bestormen '200 à 300 mensen een restaurant waar een deel van de top zit te eten. Ze kunnen niet bij het restaurant komen, omdat ze door de politie verjaagd worden. 

Woensdag - We demonstreren bij de Münchener gevangenis, daar zit een arrestant al 3 dagen vast. Als de demo van 100 mensen afgelopen is, worden we in het metrostation ingesloten, 4 van ons worden gearresteerd wegens verzet. 's Middags is er een afsluitingsdemo. Müncher Abendzeiting: 3 jongens gearresteerd toen zij Helmuth Kohl met een waterpistool probeerden aan te vallen  

Donderdag - Iedereen wordt vandaag vrijgelaten. 

Michiel   

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1992