Naar archief

UIT: NN #115 van 23 juli 1992† †

Korte kraak berichten

Utrecht - Een kraak in de Malakkastraat mislukte voor de tweede maal wegens licht slapende buren. Wel lukte de kraak van Plompetorengracht 31. Eigenaar is de gemeente die geen geld heeft om het op te knappen. Ook de Javastraat 11 bis is van de gemeente. Pas gekraakt. en ze mogen blijven. Een raar ANP-bericht uit de Utrechtse kraakkrant Springstof: "Vanaf 1993 moet elk gebouw dat leegstaat worden gesloopt. Dat hebben de ministers Alders en May gisteren aan de Tweede Kamer laten weten." †

Nijmegen - Met pijn in het hart heeft het woon-werkpand De Vrouwenschool de vervangende woonruimte aangenomen. De gemeente is aan geen enkele voorwaarde die de bewoonsters en gebruiksters hadden gesteld tegemoet gekomen. Wel is door de gemeente toegezegd dat De Vrouwenschool betrokken zal worden bij de bouwplannen van de vervangende ruimte. het Dominicanenklooster.†

Groningen - Een kraak in de Oude Ebbingestraat mislukte voor de tweede maal. Het autonoom klimkommando "Een beetje herrie kan geen kwaad" werd bij een tweede poging in zijn geheel gearresteerd. Na een paar uurtjes iedereen weer vrij. De kraak van de Oude Boteringestraat 40 en 40a lukte wel. Een uitnodiging van de buren om langs te komen liep echter fout af. In het pand ernaast huist namelijk de rechtbank die een kort geding, aangespannen door eigenaar stadsherstel, beloonde met ontruiming. Na ontruiming op 2 juli (een dag te vroeg, dus illegaal) een snelle herkraak en wederom ontruiming. Geen arrestaties, wel verfbommetjes. In de provincie Groningen is verder nog een kraakpand in de aanbieding. De oude papierfabriek De Toekomst is min of meer door de huidige krakers verlaten. Mensen met energie en tijd zijn dus welkom in Scheemda.†

Amsterdam - In juli werd een mooi vrijstaand pand aan de Overtoom 365 nabij het Vondelpark gekraakt. De volgende dag arriveerde een knokploeg in de vorm van een sloopbedrijf uit De Kwakel. Onder toeziend oog van de smeris werd het pand gesloopt. Krakers werden bedreigd met een motorzaag, iemand werd van een ladder getrokken. Twee dagen later werd op klaarlichte dag een bedrijfsbus van de firma Schijf uit De Kwakel in de fik gestoken. Dit terwijl hun personeel even verderop bezig was met de verdere sloop van het pand aan de Overtoom.†

Op 6 juli bezochten bewonersters en sympathisanten van het gekraakte complex De Kolk aan de Nieuwezijdskolk een inspraakavond over bouwplannen voor hun panden. Het bekende werk. Na sloop van de panden kantoren, winkels en een hotel. Er werd een verklaring voorgelezen en met wat verf gegoten (zie foto).†

In Oost kraakten 60 mensen een leegstaand bankgebouw aan de Eerste van Swindenstraat 19. Er zijn plannen voor een intercultureel centrum. De prachtige ruimte is Bankroet gedoopt. In de buurt van de Nieuwmarkt werd een etage aan de Hoogtekadijk 24a gekraakt. In de Haarlemmerbuurt werd eind mei een aantal panden aan de Binnenvissersstraat gekraakt. Dinsdag 13 juli werden op het Prinseneiland vier oude pakhuizen gekraakt. De panden Nieuwe Teertuinen 11 tot en met 14 staan al jaren te verkrotten. Eigenaar Kirchhoff B.V. wil zo een sloopvergunning verdienen om er luxe appartementen neer te zetten. Door de jarenlange verwaarlozing zijn de panden in slechte staat. Alle bouwmateriaal en hulp is welkom. †

In de Kinkerbuurt heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het kraakspreekuur, grondzaken en de politie over de recente kraakacties en ontruimingen in de buurt. De ambtenaar van grondzaken van stadsdeel Oud West, Blom, kreeg flink op zijn falie van de smeris. Grondzaken sloopt etages van binnen helemaal uit en timmert ze dicht ruimschoots voor de reŽle sloopdatum. Die etages blijven dan vaak een half jaar of nog langer leegstaan. De smeris vond dat het kraakspreekuur het volste recht had om die etages te kraken en eiste bovendien dat grondzaken de etages niet langer onbewoonbaar maakte. Blom en grondzaken terug naar af. †

Naast praten ook veel actie in de Kinkerbuurt. Een pand in de Jacob van Lennepstraat werd door 65 mensen herkraakt. Al snel daarna volgden nog drie etages in dezelfde straat. Op 12 juli was het weer raak. Na het nodige breekwerk kraakten zo'n veertig mensen Bilderdijkkade 81. Het pand heeft de mooie naam Bouquet Feeks gekregen. En een paar dagen later werd nog een etage aan de Lootsstraat 12 gekraakt. Afgelopen weekend werd ook nog een pandje ergens in de VPC-buurt gekraakt.†

's-Graveland - Donderdag 16 juli is het voormalige bejaardenhuis De Wilgenhof in 's-Graveland nabij Hilversum gekraakt. Het is een landelijk gelegen villa-achtig gebouw met grote tuin en daarin nog een paar bijgebouwtjes. Alles verkeert in vrij slechte staat (dak) dankzij de illegale uitslooppraktijken van Marel bouwbedrijf B.V. te Katwijk. Maar met een hoop menskracht en materialen is er prachtige huisvesting van te maken. De Wilgenhof is eigendom van voornoemd bouwbedrijf n stichting De Zonnehof, die allerlei bejaardenhuisvesting beheert. Tussen beiden is een voorlopig koopcontract opgesteld, maar we hoorden dat De Zonnehof daar nu spijt van heeft. Misschien biedt dit perspectieven?†

De kraak zelf was een spannende aangelegenheid omdat in deze gemeente een anti-kraak APV (Algemene Politie Verordening) geldt. Gelukkig bleven we van enig politie-optreden gespaard, maf genoeg zelfs van het gebruikelijke leegstand constateren. De kraak was waanzinnig. Er deden minstens 100 mensen aan mee, en hoe!† †

Daags na de kraak ontvingen we een oprotbrief waarin met een kort geding gedreigd werd. Ze doen maar. Iedereen die wil helpen is welkom. Kom langs, kies uit het grote aanbod van werkzaamheden dat de kraakbeweging je deze zomer presenteert. Behalve mensen zijn ook spullen als ramen, hout, alle soorten leiding, dakbedekking en meubels goed te gebruiken. Het adres is: Leeuwenlaan 24 te 's-Graveland. Vanaf Hilversum Centraal Station neem je bus 139 naar Weesp. Stap uit bij halte Wilgenhof, twee keer omrollen en dan naar links kijken.†

KRAKELBONT COUNTDOWN

De ontruimingstermijn voor villa Krakelbont in Heemstede is onlangs bekendgemaakt: vanaf 24 augustus kan de villa ontruimd worden. De villa werd in maart 1990 gekraakt toen zij leeg stond te staan in afwachting van sloop en nieuwbouw van een luxe appartementencomplex door projectontwikkelaar Witkamp B.V. In het vrijwel meteen begonnen juridische gevecht rond de villa zijn steeds twee wegen bewandeld, met de nodige zij- en verbindingspaadjes. Van de kant van de eigenaren werd de 'wij zijn benadeeld en eisen ontruiming' weg bewandeld, eerst door een kort geding aan te spannen en toen ze dat verloren met het nieuwe paardenmiddel Korte Termijn Procedure (KTP). †

Wij, bewoners, sympathisanten (waaronder vele architectuurdeskundigen) en mr. Hans Gaasbeek startten een procedure om de villa op de monumentenlijst te krijgen. De aanvraag wordt nu in hoger beroep behandeld. De monumentaanvraag bood de villa enige bescherming tegen sloop, zat het kort geding dwars en dwong vele instanties zich over de kwestie te buigen. Een en ander ging samen met bezwaarschriftenprocedures en (re)acties op beslissingen die genomen werden. Echt elke stap in de besluitvorming is door ons op de korrel genomen en voorzien van commentaar de media ingegooid. Belangstellenden mogen bij ons de dossiers inkijken.†

Tegelijkertijd ook vele acties. Recentelijk werd een leegstaande kerk gekraakt, niet toevallig tijdens een gemeenteraadsvergadering. Na de kraak werd aan de raadsleden direct een verklaring voorgelezen. Het mocht niet baten, de kerk werd meteen ontruimd. Illegaal, want na zonsondergang. Tijdens een gemeenteraadsvergadering in juni werd de villa door een rouwstoet symbolisch ter aarde besteld. Het graf, gelegen in het plantsoen voor het gemeentehuis, wordt sindsdien in ere gehouden door sympathisanten van de villa.†

Ondanks alles heeft de eigenaar per 1 juli toch een sloopvergunning gekregen. Hiertegen is natuurlijk weer bezwaar aangetekend, maar deze keer heeft dat slechts een maand schorsende werking. Hopelijk wordt dat meer, dat ligt aan de Raad van State. Bovendien is de Vereniging Haarlem nu ook met een monumentenaanvraag begonnen.†

Tot slot het volgende: aan alle groepen en individuen die om wat voor reden dan ook (vergaderen, evalueren, luieren, smog ontvluchten) gebruik zouden kunnen maken van villa en landgoed, doen wij de dringende oproep dat te komen doen. En aan al die mensen die lopen te zeiken om een feest; hartstikke leuk, maar jullie mogen dat wel zelf organiseren. Bel ons (02502-49530) of kom langs op Herenweg 4. Einde huishoudelijke mededelingen en solidair met Hotel Bosch of zo, bewonersgroep Krakelbont.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1992