Naar archief

UIT: NN #95 van 17 oktober 1991† †

HARTSLAG

Afgelopen zaterdagochtend kwam het tot een treffen tussen smeris en een groep (her)krakersters op het Amsterdamse Duivelseiland. Met enkele beschadigde smeriswagentjes en een deuk in de nachtrust van betrokkenen als resultaat. Aanleiding was de (tweede) herkraak van het pand Roelof Hartsraat 17.

Roelof Hartstraat 17 in Amsterdam werd zomer vorig jaar al voor het eerst gekraakt. Na twee maanden volgde een ontruiming. De eigenaar, P.J. van der Groep uit Zandvoort, was er in geslaagd de rechtbank ervan te overtuigen dat de gekraakte staat van het pand een verkoop (voor 1,3 miljoen) in de weg stond.

Zes oktober j.1. volgde een herkraak. Weer een jaar leegstand sinds de eerste ontruiming had niets aan de situatie rond het pand veranderd. Ook buurtbewonersters waren gematigd tot zeer positief over hernieuwde ingebruikname van het pand door krakersters. Zij wisten mee te delen dat het pand het laatste half jaar zelfs in het geheel niet betreden was. De volgende dag werden er stencils in de woonomgeving van de eigenaar uitgedeeld. Hierin werden zijn buren geÔnformeerd over zijn praktijken.†

Afgelopen vrijdag (de elfde) kwam er eerst een mededeling van de makelaar van de eigenaar dat hij afzag van verdere betrokkenheid bij het pand. Zijn kantoor was net op de Amsterdamse woningmarkt begonnen te bemiddelen en wilde niet direkt in de problemen raken. Later die dag volgde de mededeling van de Officier van Justitie dat de herkrakersters zich niet aan huis- of lokaalvredebreuk schuldig maakten en konden blijven zitten.†

Smeris draaft door

Groot was de woede die vrijdagmiddag toen er plots een blik smerissen voor de deur stond om het pand te ontruimen. Volgens hen en de erbij gesleepte deurwaarder Braam overtraden de herkrakersters het door de rechtbank opgelegde, uit de leegstandswet voortkomende, een jaardurende kraakverbod. Dat zou nog tot 12 oktober geldig zijn. †

Het is van de zotte dat weer eens blijkt dat deze bepaling uit de leegstandswet de eigenaar een vrijbrief geeft om een pand een jaar leeg te laten staan. Het spoedeisend belang dat vorig jaar augustus door de rechtbank als ontruimingsmotief geaccepteerd werd blijkt weer eens een wassen neus. De bewonersters stonden kortom met al hun spullen weer op straat. Diezelfde middag betrokken drie kraakwachten het pand.†

Dat kan nooit goed gaan

Bleek dus ook die nacht. Zo'n vijftig sympa's togen naar het pand. Met een voorhamer werd een grote winkelruit ingeslagen waarna de kraakwachten al snel begrepen dat het tijd was om te verhuizen. Om gelijk ook de smeris duidelijk te kunnen maken dat er ergens nogal wat wrijving ontstaan was in de wederzijdse verhouding werd de stoep op gebroken en een barrikade in de straat naast het pand gebouwd. †

Het eerste smerisgolfje dat aan kwam rijden kreeg een stenenregen te verstouwen en wist niet hoe snel ze weg moesten komen. Dat gold ook voor een aantal collegae van hen. De verfbommen en stenen hadden effekt, via de scanner kwam de opdracht aan alle wagentjes de R. Hartstraat te mijden. Zo'n dertig golfjes en een hondenwagen werden naar het Museumplein gedirigeerd voor een eventueel optreden. †

Maar uiteindelijk koos de smeris voor onderhandelingen. Na overleg werd afgesproken dat de smeris van optreden af zou zien, in ruil hiervoor werd door de krakersters de barrikade opgeruimd en stenen van de straat verwijderd. Het werd weer rustig. In de R. Hartstraat tenminste.†

NaŽbbende woede

Voor de ambtswoning van Van Thijn werd maandagochtend een brandende barrikade opgeworpen. Dit, dat spreekt voor zich, omdat burgemeester Van Thijn als hoofd van de Amsterdamse politie de geijkte persoon is voor inwoners van deze stad om zich toe te wenden bij klachten over het functioneren van het politieapparaat. Zo verklaarde een zich 'Vlam in de pan' noemende actiegroep.†

Diezelfde ochtend werd het advokatenkantoor Houthof, aan de Weteringschans uitgesloopt. Hier huist ook advokaat Sluijter, vertegenwoordiger van de eigenaar en betrokken bij de laatste ontruiming. Deze actie werd geclaimd door 'W.A.O.'(Wonen Anders Oorlog). Deurwaarder Braam kwam er dit keer genadig af, hij werd 'slechts' getrakteerd op een spandoek in zijn voortuin met het advies zich niet langer met ontruimingen in te laten.†

En toen?

Bij het schrijven van dit stuk is het pand nog steeds gekraakt. De bewonersters hebben zoveel mogelijk steun nodig, dus ga eens langs of geef op andere wijze hiervan blijk. En let op alarm (als je in A'dam woont tenminste).†

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991