Naar archief

UIT: NN #95 van 17 oktober 1991† †

GEDRUKT

Weet je nog iets van wat je in de vierde klas lagere school hebt geleerd? Even terug in de tijd dan: Een aantal verschillen tussen de Socialistische Partij en de Socialistische Arbeiders Partij, is dat de SAP een trotskistische partij is en zich richt op een brede beweging d.m.v. samenwerking op het gebied van loonstrijd, antimilitarisme, feminisme, etc. "De SAP is in de eerste plaats buitenparlementair, maar ze doet toch mee aan de verkiezingen. Volgens ons zit daar geen spanning tussen", aldus Thomas van Duin, SAP'er in Leiden.†

32 Jaar geleden aanvaardde de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind. De rechten zijn algemeen erkend maar er is geen land dat zich er aan houdt. Dit en nog meer onderwerpen te lezen in De Peueraar #14, politiek maandblad voor de Leidse regio.†

In De Vrije #10 lees je dat "huilende studenten de klachtenlijn bellen om te vertellen dat ze niets meer met studeren te maken willen hebben". De laatste vijf jaar valt er inderdaad weinig meer te lachen voor studenten. In de eerste weken dat de klachtenlijn voor studenten werd opengesteld, belden er zo'n 900 studenten en nog wordt er dagelijks door 50 mensen getelefoneerd. †

Verder een artikel met als kop 'Terwijl in een hoek de tv zachtjes staat te pruttelen'. Als je televisie kijkt, wat weet je er de volgende dag dan nog van? In onze informatiemaatschappij wordt ieders netvlies voortdurend gebombardeerd met allerlei visualiteiten, zoals foto's, films, reklamespotjes, etc. De beelden volgen elkaar steeds sneller op. Zelfs het Journaal is ondertussen een flitsende, oppervlakkige videoclip.†

Latijns-Amerika is weer toe aan een herhaling van de revoluties die er rond de zestiger jaren woedden. Over Cuba wordt verkondigd dat het tabak er op de bon is, terwijl in de kapitalistische Latijns-Amerikaanse landen de sociale en economische ellende nog nooit zo groot is geweest. Een vergroting van inkomensverschillen, kapitaalvlucht, concentratie van economische macht en een buitenlandse schuld die dit jaar de 400 miljard overschrijdt. Voorbeelden te over van de gevolgen van neokolonialisme. †

Meer over dit onderwerp in Lekker Fris #23, dat een lezing van Miguel Bonasso heeft opgenomen, voorgedragen tijdens het symposium '500 jaar Emancipatie en Identiteit van Latijns-Amerika, 1492-1992'. Ook in dit blad aandacht aan het 'Deutschland Łber alles' gevoel. "Het walgelijkst is nog wel de mening van de diverse politieke partijen in Duitsland. En dit is zeker niet alleen in Duitsland het geval. Franse sociaal-demokraten willen vliegtuigen inzetten om mensen te deporteren, ItaliŽ zet het leger in tegen vluchtelingen en sluit mensen in de brandende zon in een voetbalstadion op, aan de zuid-kust van Spanje wordt af en toe met scherp geschoten en ga zo maar door."†

Furore. De Sowjet-Unie stond jarenlang bekend als het meest geŽmancipeerde land ter wereld. Alle vrouwen hadden immers een baan, konden studeren, een vak leren, voor kinderopvang werd gezorgd en de mogelijkheid was er om 3 jaar na de bevalling weer bij het oude bedrijf te gaan werken. Van een krachtige vrouwenbeweging is nog geen sprake, maar de veranderingen gaan snel. Sexisme op de werkvloer, hygiŽne in abortusklinieken zijn willekeurige onderwerpen die thans besproken worden. Ook in het feministische maandblad een artikel over lesbisch ouderschap, iets wat nog steeds door de christelijke moraal verboden wordt. †

Zoals bekend tellen alleen de wensen van het bedrijfsleven. Werklozen moeten flexibel inzetbaar zijn in het hele land. Werklozen en WAO'ers worden steeds verder onder druk gezet om slecht betaalde rotbaantjes te accepteren. Vrijwel alle arbeid wordt voor langdurig werklozen als passend beschouwd. Dit en meer schrikbarend nieuws in het blad voor de ware werkloze, Baanbreker okt.


Paul

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991