Naar archief

UIT: NN #95 van 17 oktober 1991† †

Reaktie op reakties op 'anti-interventiekoaliie'

In NN #92 stond een persoonlijk en nogal krities stukje over een vergadering van het op te richten anti-interventieplatform, geplukt van bulletinboard De Zwarte Ster en ondertekend met 'Jaqcues'. Daarop reageerden twee mensen nogal boos in nr. 93. De stellingen van deze "chaoot" zijn "het niet waard om bediskussieerd te worden", schreef ToiNN o.a. Hans van der Hoest ging wel in diskussie maar vond toch dat Jaqcues vooral aan stemmingmakerij deed. Niettemin besloot hij met: "Als Jaqcues eerlijk is komt hij voor de dag met zijn eigen mening over militaire interventies, onderbouwd met argumenten wel te verstaan." Hieronder een (iets ingekorte) reaktie van Jaqcues. "Als al die gewone-mensen-vraagtekens uitgewisseld worden komt er mischien nog wel eens een groot uitroepteken van", schrijft hij.

Onder het kopje 'KWAAD!' staat, in NN #93, en inderdaad erg boze reaksie van ToiNN op mijn verslagje over de anti-interventie vergadering. Beste ToiNN, als ik een bijdrage aan de diskussie lever die niet met de mening van de rest van de aanwezigen overeenkomt, hoeft dat toch niet meteen frustrerend te zijn? †

Als je je wat minder had opgewonden had je kunnen horen dat ik absoluut niet gezegd heb dat ik het fout vond dat het optreden tegen Irak is afgekeurd. Ik heb gezegd dat ik de inleidingen van AMOK en het Zuid-AziŽ Forum erg eenzijdig vond. Daar blijf ik bij en als je het heel vriendelijk vraagt wil ik het nog wel eens uitleggen. Nog een dingetje ToiNN: als je zo woest reageert op mensen met een andere mening moet je niet verbaasd zijn als je op het laatst alleen maar in jezelf praat.†

De reaksie van Hans van der Hoest van MariNee in NN staat onder het kopje 'stemmingmakerij'. Hans dacht dat mijn verslagje bedoeld was als een korte samenvatting van het besprokene op de anti-interventie vergadering. Hans vindt dat ik mijn positie heb misbruikt omdat ik mijn persoonlijke mening door het verslag heb gemengd.†

Hans denkt zeker dat ik op een of andere riante positie verblijf. Nee, Hans, ik heb verslag gedaan van een bijeenkomst waaraan ik zelf heb deelgenomen. Dat heb ik heel duidelijk in mijn verslagje gemeld, juist omdat ik er niet als onpartijdige verslaggever bijzat. Verder heb ik het verslag niet op de Zwarte Ster gezet namens een of andere klup, maar namens mezelf. Het is kortom MIJN verslag. Als het de bedoeling is dat uitsluitend de door de vergadering goedgekeurde notulen naar buiten komen, moet, na de vergadering, iedereen maar gewoon een spreekverbod worden opgelegd.†

Hans van MariNee heeft wel beter geluisterd dan ToiNN. Hij schrijft: "Zo blijkt hij hier niet direkt een voorstander te zijn van militaire interventies, maar soms ook weer wel." Inderdaad Hans, ik twijfel. Maar ik ben nooit een voorstander van militaire interventies, die gebeurtenissen zijn altijd te betreuren. Maar ik durf niet te zeggen dat snel en doeltreffend militair ingrijpen altijd slechter is dan langzame ekonomiese wurging. Ik ben niet de enige die twijfelt, ik was wel de enige die daarover wilde diskussiŽren. †

Het is niet dat ik mijn mening aan anderen wil opdringen, en als ik die indruk wel maak moet ik me daarvoor verontschuldigen. Ik zit gewoon met een hoop vragen. Die vragen ontstaan als ik me probeer te verplaatsen in de situatie van mensen die een tegengestelde mening over interventies kunnen hebben dan de deelnemers van de anti-interventie klup. Wat was m'n mening geweest als Nederland onder de voet was gelopen? Daarom trok ik de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog.†

Ik heb op de vergadering gezegd dat de Golfoorlog de bevrijding van Koeweit heeft opgeleverd. Hans vraagt zich af of je van een bevrijding kan spreken als de ene diktatuur wordt ingewisseld voor een ander. Volgens mij wel, als je het nauwkeuriger omschrijft als een nationale bevrijding; dat het gaat om de bevrijding van een land van een bezettende mogendheid. Het is niet mijn bedoeling om steun te verlenen aan de Koeweitse oliebaronnen, maar het is wel nuttig om in de gaten te houden dat de Koeweiti's tamelijk unaniem voorstander waren van het geallieerde ingrijpen, ondanks de interne problemen.†

Verder schrijft Hans dat ik dezelfde argumentatie gebruik als onze minister van Buitenlandse Zaken om eventueel optreden in Suriname te rechtvaardigen. Dit gaat te ver. De oog- en oorkleppen van MariNee-Hans zullen hem hopelijk spoedig tegen een lantaarnpaal laten lopen. Zijn bovenkamer heeft een dergelijke shocktherapie hoognodig, want deze vergelijking is onnodig grievend.†

Het uiten van twijfel aan bepaalde standpunten is voor de fanatieke aanhangers van die standpunten altijd hetzelfde als het hebben van tegengestelde standpunten. In bepaalde gevallen is twijfel gevaarlijk. Vooral in situaties waarin het noodzakelijk is om je voor honderd procent ergens voor in te zetten terwijl de tijd dringt. Tijdens militaire en militante aksies bijvoorbeeld. †

In het leger is voor twijfel dan ook weinig plaats. Ook in diktaturen is het gevaarlijk om te twijfelen en om vraagtekens te zetten. Voor je het beseft wordt je gepakt voor een poging tot staatsgreep. In de meeste gevallen is twijfel juist een voorwaarde om verder te komen. Als je iets wilt en het lukt niet, is het verstandig om te bekijken of je uitgangspunten wel goed zijn. Maar ook als de dingen wel goed gaan blijft het verstandig om je steeds af te vragen waar je mee bezig bent.†

Ook als je andere mensen wilt wijsmaken dat ze het bij het verkeerde eind hebben is het nuttig om je eigen mening ter diskussie te stellen, met het gevaar dat je zelf van mening verandert. Juist het uiten van twijfel verandert de mening van mensen, en niet het luide roepen dat het allemaal anders zit. Juist voor diegenen die zich inzetten tegen militaire interventies is het bepaald dom om agressief te roepen dat ze zeker weten dat interventies slecht en gevaarlijk zijn, want weinigen zullen hen gelijk geven. †

Maar degenen die gewoon vraagtekens zetten, naast de bekende positieve punten die overvloedig door de massamedia naar voren worden gebracht, zullen merken dat de meeste mensen die ook hebben. Maar die vraagtekens kan je er pas naast zetten als je erkent dat er positieve kanten bestaan, zelfs bij interventies. En als al die gewone-mensen-vraagtekens dan uitgewisseld worden komt er misschien nog wel eens een groot uitroepteken van.†

Ik vind het een beetje belachelijk dat ik hier nu mijn mening over de waarschijnlijke militaire ingreep in Suriname ga opschrijven, want ik ben geen Surinamer, Suriname-kenner of militair. Maar er zijn nog dommere mensen die er misschien hun voordeel mee kunnen doen.†

Lees! (Zoals ik CID-dossier 004 heb gelezen) (N.a.v. door Onkruit buitgemaakte papieren van een legerinlichtingendienst. Red.) In 1980 pleegde Bouterse een staatsgreep. De ontvangst van de gebeurtenis was positief, want velen hadden de buik vol van de ouwe mannen die al tijden lang de macht bezaten.†

De meeste mensen wisten toen nog niet dat de Nederlandse Militaire Missie, met name de heren Valk, Briaire en Clements, de staatsgrijpers hadden gesteund. Begin '82 raken de betrekkingen tussen Nederland en Suriname bedorven, als Chin A Sen wordt afgezet. Er worden officieel geen goederen meer aan Suriname geleverd. In augustus '82 worden echter wel, in het geniep, een paar honderd pistolen met munitie vanuit Nederlandse legermagazijnen per schip naar Suriname verstuurd. In december '82 vermoorden vervolgens de Surinaamse militaire despoten een aantal tegenstanders. In '82-'83 is er ook nog ene Van Haperen aktief die het Surinaams verzet infiltreert en saboteert.†

Kortom, sinds 1980 wordt Suriname al militair geÔntervenieerd door een geheim klupje binnen het Nederlandse leger. Als er Surinamers zijn die beweren dat Nederland militair moet ingrijpen, dan heb ik daar begrip voor omdat Nederland zijn militaire boeventuig zijn gang heeft laten gaan in Suriname. Het is niet meer dan logies dat Nederland de rommel opruimt waarvoor de Nederlandse Militaire Missie in hoge mate verantwoordelijk is. †

Let wel: ik heb begrip voor dat standpunt, dat wil niet zeggen dat ik er een warm voorstander van ben. Voorwaarde is mijns inziens dan wel dat grondig wordt uitgezocht wat de coca-konnekties met Nederland allemaal inhouden. Als we de BVD moeten geloven gaat het alleen om Surinamers die in Nederland wonen. Dat geloof ik dus niet. De grootste boeven zullen Nederlanders zijn die bij het Nederlandse leger werken. Met een militaire interventie worden die niet aangepakt... integendeel, het is waarschijnlijker dat bij MILITAIR ingrijpen de sporen van Nederlandse militaire betrokkenheid bij de coca-handel zullen worden uitgewist.†


Jaqcues

Diskussie over wie wat nou precies heeft gezegd of bedoeld is gesloten. Red.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991