Naar archief

UIT: NN #95 van 17 oktober 1991† †

Ontruimingen op stapel in haarlem

De gekraakte panden aan het Kampersingel en de Koninginneweg te Haarlem kunnen binnen afzienbare tijd ontruimd worden. Deze ontruimingen staan niet op zich: de laatste tijd spant de gemeente zich extra in om de Haarlemse kraakgolf te breken. Voorlopig hoogtepunt van dit anti-kraakbeleid vormde de gewelddadige ontruiming van de Gunningschool, waarover je in het vorige nummer kon lezen.

Het pand op nummer 70 aan de Kampersingel werd eind september '90 gekraakt na een leegstand van een jaar. Het pand werd opgeknapt, waarna er woon- en werkruimtes gekreŽerd werden. Tweemaal in de week is het eetkafť Kamperfooly geopend, waar vegetarisch/veganistisch gekookt wordt. Verder is er een voedselkoŲperatie in opgezet.†

Na de kraakaktie begon de gemeente plannen te bedenken voor het pand, waarna half november '90 de voorkeur uitging naar studentenhuisvesting. Dit terwijl de gemeente nog minstens tien panden heeft aangekocht voor dit doel, waar ze tot nu toe niets mee doet. In december start de gemeente een Korte Termijn Procedure (KTP) tegen de krakers, op dat moment nog geen konkrete plannen hebbende. Deze werden gaandeweg de juridische procedure gekonkretiseerd. †

Eind februari van dit jaar wordt de uitwerking van de gemeenteplannen ter inzage gelegd, waarvoor begin april een bouwaanvraag wordt ingediend en waartegen bezwaar wordt aangetekend. Half april is de openbare zitting in de procedure en de rechter geeft aan twee maanden later uitspraak te zullen doen. Op 6 augustus wordt de bouwaanvraag goedgekeurd zonder dat onze bezwaren gehoord zijn, er wordt opnieuw bezwaar aangetekend. †

Op 3 september kregen we te horen dat we het pand moeten verlaten en dat de gemeente binnen twee weken een ontruimingsdatum moet vaststellen. Eind september worden onze bezwaren tegen de bouwaanvraag gehoord en afgewezen. Op 11 oktober wordt het vonnis betekend, ontruiming kan plaatsvinden vanaf 1 november.†

Korte Termijn Procedure

De KTP is een procedure waarbij de eisende partij (in dit verband de gemeente) op verkorte termijn krakers (in dit geval) kan dagvaarden. De gemeente kan dit doen omdat zij eigenaresse is van het pand en een spoedeisend belang zegt te hebben. Dit belang hoeft zij voor de rechter niet te verklaren, de uitspraak zal altijd in het voordeel van de eigenaar zijn omdat alleen al door de KTP aan te spannen het spoedeisend belang is aangetoond en het eigendomsrecht zwaarder weegt dan een nuttige bestemming.†

Voorheen werd er door eigenaars een kort geding aangespannen in Haarlem. Bij een dergelijke procedure hadden krakers ook weinig kans op succes, maar dan kon in ieder geval nog van de eigenaar verlangd worden dat deze het spoedeisend belang onderbouwde.

Voordeel was altijd dat middels kraakakties een eigenaar min of meer gedwongen werd een bestemming aan het pand te geven.†

Anti-Kraak beleid

Wij zijn niet het enige pand in Haarlem dat met ontruiming bedreigd wordt. Het is duidelijk dat de gemeente een anti-kraakbeleid aan het voeren is. Steeds vaker worden leegkomende huizen, waar geen plannen voor zijn of op de slooplijst staan, van binnen onbewoonbaar gemaakt. Of ze worden betrokken door kraak. wachten of ander gespuis met vage kontrakten.†

Zo werd enkele maanden terug een huisje aan de Scheepmakersdijk na de kraak illegaal ontruimd en uitgesloopt. Daarna werd het herkraakt tezamen met het huisje ernaast. Na de kraak van een uitgesloopte woning aan het Zuiderbuitenspaarne 14, kregen twee al jaren gekraakte panden op nr. 10 en 16 samen met de krakers van nr.14 een oprotbrief. †

Na telefonisch kontakt met de gemeente deelde een juridisch medewerker van het grondbedrijf letterlijk mee dat in de toekomst bij (nieuw) gekraakte gemeente panden een KTP aangespannen zou worden omdat dit~oor de gemeente makkelijker is. De laatst gekraakte Gunningschool werd op een fakekontrakt met smerisgeweld ontruimd.†

De gemeente is er ook niet vies van om zich te bemoeien met andere gekraakte panden waar zij geen eigenaresse van is. Bij het kort geding tegen Flaterstaat, het van de zomer gekraakte Rijkswaterstaatgebouw aan de Koninginneweg, schreef de gemeente spontaan een brief dat ze de ontruiming ondersteunde. De rechter heeft de beslissing van de ontruimingsdatum in handen van de gemeente gelegd. Deze ontruiming zal ook spoedig plaats vinden. Het is goed mogelijk dat Flaterstaat en Kampersingel op dezelfde dag ontruimd worden.†

Kortom. in Haarlem staat een hoop te gebeuren. Wij zullen knokken voor ruimtes om onze eigen leef-, woon- en werkruimtes te bepalen en voor alternatieve manieren van leven tegen verdrukking in van de westerse konsumptiemaatschappij. Jullie horen nog van ons...†

Geen ontruimingen van onze panden, Kamper 70 is van ons, kraken gaat door.††


Liefs, van de bewonersters† †

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991