Naar archief

UIT: NN #95 van 17 oktober 1991    

KolofoNN 

Gisteren, toen was het hier gezellig. De middag voor de deadline, iedereen praat door elkaar, er vindt een stoelendans plaats rond de schaarse beeldschermen. Zuchtend redigeert iemand ingeleverde zinnen als 'De gematerialiseerde geest stolt tot blote materie, enkel grondstof, enkel natuur'. Zenboedhisme? De nieuwe doelstelling van de Vrije? De nieuwe persoonlijke uitstraling van NN?  

Zo lessen wij de onlesbare dorst naar leesbare tekst. 'Dankzij de laserprinter nu trouwens net zoveel op minder papier', roept Rik, 'kan dat nog in de kolofon, dat ze niet denken wat wordt NN toch dun. En dat is voor het milieu ook beter'. 

'Vlgnde ker d hl NN in mleu-vrndlk Ndrlnds' konden wij niet verhinderen geopperd te worden.... Red het milieu, neem snel abonnement! 

Abonneren: Acht nummers voor fl.22,50, buitenland fl.35,-, bajesklanten gratis. Giro 5859751, t.n.v. Vereniging Ostadeblade, o.v.v 'Sorry dat ik me nu pas abonneer'. Opzeggen: Een maand tevoren. 

Adressen: NN-Amsterdam, Van Ostadestraat 233-NN, 1073 TN, Amsterdam. Tel 0206761773.

NN-Rotterdam, p/a Infocentrum, Stieltjesstraat 38, 3071 JX, tel 010-4231385.

NN-Tilburg, Edwin, tel. 013-435857. 

Deadline volgend nummer: voor lange stukken vrijdagmorgen 25 oktober, hele korte berichtjes nog dinsdag 29 oktober, als Gerbina's zusje jarig is. 

NN #96 verschijnt op donderdag 31 oktober, als Peters zus jarig is. 

Deze NN werd gemaakt door Gerbina, Rik, Alex, Rina, Marjan, Peter, Paul (2x), Jan, Tups, Hans Foto, Tinie, Erik, ... Karel, Kees, NixNut, Mirjam, Bas, Harry, Gilbert, Nathalie als ze komt, .... 

En dan nu een commercial van onze Division PR & Sales:

Koopt onze Radio-NN compilatietape met Cor Snelfiets, Heftige Harry, Ir. P., Felle Francien, Lijpe Louise, Hendrik Buitenbeen & Simon Semtex. F. 7,50 op onze giro o.v.v. 'tape'. Of fl. 5,- bij de Infofiet. NixNut T-shirts: per post fl.20,-, per Infofiet fl.15,-.

Binnenkort leverbaar: Pin's, aanstekers, weggooisemafoons en staande NixNutklokken.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991