Naar archief

UIT: NN #95 van 17 oktober 1991   

De magistratuur in opspraak 

Op 16 november 1990 werd de Nederlandse staat in een tribunaal aangeklaagd, vanwege de discriminerende wetgeving voor vrouwen. Wetgeving, die van de vrouw een bezitsobject maakt, en derhalve moet worden ge schrapt. Het verslag van dit tribunaal, dat georganiseerd werd door het landelijk steunpunt voor vrouwen in de bijstand, is net uitgekomen.  

In het boekje staan de getuigenverklaringen van vrouwen die op die dag te horen waren, en het eindoordeel van de rechter. Zij achtte de Nederlandse staat schuldig aan het handhaven en uitvaardigen van discriminerende wetgeving voor vrouwen. 

Tijdens het tribunaal werden verschillende getuigendeskundigen gehoord, elke vrouw bracht een getuigenis van discriminatie van vrouwen op verschillende gebieden van de Nederlandse wetgeving. Deze getuigenissen zijn Integraal in het boekje opgenomen. Daarnaast is er bij iedere verklaring een verdediging en aanklacht opgenomen. 

Het wordt duidelijk dat vrouwen op vele manieren door de wet achtergesteld worden. Een voorbeeld: Een vrouw trouwt in 1970. De man is matroos op de wilde vaart. Ze krijgen twee kinderen. Na twee jaar komt de man in de ziektewet. De vrouw spoort hem aan een studie te volgen tot stuurman. Tijdens zijn studie moeten ze rondkomen van een minimumminimum; fl.200 per maand, het is een lening van het GSD. In '74 slaagt de man en vaart als eerste stuurman uit. Er was ondertussen een schuld van fl.7400 bij de GSD. Die word nog niet afgelost want, zegt de man, 'het GSD vraagt er niet om'.  

In '78 wordt een scheiding uitgesproken. Na de scheiding moet het huis van de vrouw worden verkocht i.v.m. de boedelscheiding. De vrouw moet de schuld aan de GSD afbetalen. De man betaalt geen alimentatie, want zodra hij hoorde dat dit moest, nam hij ontslag. 

Hoe vaak komt het niet voor. Vrouwen die hun man helpen met de studie, hun eigen leven en studie opgeven om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. En zodra hij is afgestudeerd, dumpt manlief haar en laat haar zitten, zonder inkomen, met een studieschuld. En de wet helpt mannen, want die moeten de kans hebben een nieuw leven op te bouwen... 

Maar ook op andere gebieden is het slecht gesteld met de zgn. gelijkheid van man en vrouw. Een vrouw uit het buitenland kan pas een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen als ze drie jaar in Nederland woont. Vrouwen die meehelpen het bedrijf (van hun man) op te bouwen én het huishouden runnen en na een scheiding met lege handen achterblijven.  

De machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen die ontstaat door de wetgeving heeft wettelijk seksueel misbruik van meiden en vrouwen tot gevolg. De huwelijkswet die de vrouw afhankelijk van de man maakt. De staat erkent het huishouden en vrijwilligerswerk niet als werk, etc. etc. Of zoals een getuige zegt: 'Wat mij altijd weer opvalt is dat mannen voor belangen van mannen kiezen.' Het vonnis van de rechter luidde uiteindelijk dat de staat schuldig was op alle aanklachten, en de wetten moet veranderen. 

In het boekje word op een heldere manier gewezen op de machtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de wet. Nu maar hopen dat de magistratuur zich er iets van aantrekt en eens voor belangen van vrouwen kiest. 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991