Naar archief

UIT: NN #93 van 19 september 1991††

GEDRUKT

In Furore van september: wordt betoogd dat de WAO-plannen vrouwen extra hard zullen treffen. Zoals vrouwen trouwens in de huidige WAO-praktijk ook al benadeeld blijken te worden. Nog meer leed van de PvdA: de Rooie Vrouwen worden bedreigd. "Voor vrouwen, migranten, ouderen en jongeren leidt de partijvernieuwing, als die in deze richting wordt geŽffectueerd, alleen maar tot het verder verschuiven naar de marge". Ook positieve aktie, binnen en buiten de partij, wordt in een kwaad daglicht gesteld door de Kommissie van Kemenade. (Zou het te boosaardig zijn om te veronderstellen dat dat te maken zou kunnen hebben met de enorme vermindering van het aantal te verdelen baantjes vanwege de verkiezingsfiasco's? -M).†

Verder een artikel waarin de verschillende - nog ontoereikende - verklaringen voor het verschil tussen mannentaal en vrouwenklets worden besproken. Tot slot twee artikelen over het beleid om meer vrouwen in de technische beroepen te krijgen. Het ene geeft aan wat er mis is met de 'beton-mix' kampagnes en aan welke voorwaarden kampagnes moeten voldoen. Het ander beschrijft een praktijkvoorbeeld dat mogelijk een goede aanpak is. Verder zoals gebruikelijk ook veel korte nieuwtjes en kommentaren.†

M.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991