Naar archief

UIT: NN #93 van 19 september 1991  

NIEUWS

ROMMELIG VERLOOP AKTIEKAMP

WOENSDRECHT - Antimilitaristen hebben onlangs op het Vredes Aktie Kamp (VAK-mobiel) wederom vrolijk en strijdbaar huis gehouden. Na enkele jaren afwezigheid weer even terug op de 'thuisbasis' Woensdrecht een beetje rommelig was het wel. Veel mensen bleven maar korte tijd; halverwege de aktieperiode trok het merendeel van de mensen naar Den Bosch om daar de op dat moment bij de rechter-commissaris voorgeleide, Kees Koning en Mariëtte Moors te steunen.

Op zondag 18 augustus werden zeven mensen opgepakt die volleybal aan het spelen waren. Omdat ze het hek van de vliegbasis Woensdrecht als net gebruikten, moesten ze 8 uur doorbrengen in een marechaussee kazerne, splinternieuw met maar twee cellen. Dus eenmaal opgeborgen In de verhoorkamer, kozijn los en ontsnappen maar.

Maandagmorgen blokkade bij Franerex (munitie industrie, dat o.a. kruit aan Iran en Irak leverde). Twintig mensen konden ongestoord enkele uren blokkeren ook de politiecommandant mocht het terrein met z'n auto niet verlaten. Hij was daar om het knip- en schilderwerk van de nacht ervoor te bekijken.

De laatste dag hebben we bij Fokker kransen gelegd ter nagedachtenis aan 31.000 m gesneuveld bos, dat plaats heeft moeten maken voor de aanleg van een parkeerplaats voor vliegtuigen. We hielden een picket en bij gebrek aan in- en uitgaand verkeer hebben we folders gelegd op de auto's van de bijna 1500 werknemers. Fokker zag de akties niet zo zitten ze hadden nogal wat kostbaarheden uitgestald op de vliegbasis.

HET VAK DEBUTEERT IN TWENTE

TWENTE - Tussen de steden Hengelo, Oldenzaal en Enschede ligt de vliegbasis Twente. Als de plannen van defensie doorgaan, is dit één van de drie vliegbases die uitgebreid worden met een derde squadron F-16's. De mensen in de omgeving zijn hier op tegen in verband met de geluidsoverlast en het liefst zien ze de basis helemaal verdwijnen omdat het niet past in een stedelijk gebied. Wel vind men over het algemeen dat vliegbases nodig zijn.

In de omgeving zijn meerdere objekten te vinden, maar niet allemaal op loopafstand. In Hengelo staat de fabriek Holland Signaal Apparaten (HSA). HSA is voor 90 procent gericht op de produktie van radar- en vuurgeleidingssystemen. In Almelo zit de UCN (Ultra Centrifugefabriek Nederland). Zij verrijkt afgewerkt uranium zodat het nog een keer gebruikt kan worden. Eén van de nadelen van kernenergie is de direkte link met kernwapens. Het zwaar giftig afval plutonium is een grondstof voor kernkoppen.

Andere objekten zijn Kamp Holterbroek-Eibergen, universiteit Twente, luchtvaartmuseum Enschede.

Van 14 tot en met 18 oktober vindt het axiekamp plaats. Vanaf Enschede neem je de bus naar Oldenzaal, lijn 60. Je stapt uit bij de halte zijweg vliegveld aan de 0ldenzaalsestraat. Je loopt de Oude Deventerweg in en gaat de eerste straat rechts bij een klein meer. Eenmaal deze weg in neem je het eerste pad links en daar is het dan. Voor meer inlichtingen: 01646-15183 in Woensdrecht.

Wie wat meer over genoemde bedrijven wil weten of over de ontwikkelingen op de vliegbasis sinds het INF akkoord: er is een informatiebundel beschikbaar bij 't Witte Huis in Woensdrecht, 01646 - 15183.

VREDESPIKNIK SCHALKHAAR

SCHALKHAAR - Op zondag 28 juli hielden 12 mensen een veganistiese vredespiknik op de Westenbergkazerne in Schalkhaar bij Deventer. Een aktivist vertelt: "op een prachtig gazonnetje streken we neer. Vlakbij was een klimrek met touwen waar we ons spandoek 'ga met je kazerne van onze piknikplek!' en gezellige slingers ophingen...

Na een tijdje kwam de KMAR en die vroegen ons of we wilden vertrekken. Best wel maar pas nadat ook zij vertrokken waren met al hun wapentuig. Dat ging dus met door en ze wilden ook al geen taart. We belandden dus met z'n allen in de KMAR kazerne en na een paar uur weer vrij.

We waren op het idee voor deze axie gekomen doordat er op het terrein, vlak bij het hek met de tekst naar buiten, borden staan met 'Niet toegankelijk als de rode lamp brandt of de rode vlag hangt. Overigens vrij toegankelijk voor wandelaars'. Met dit bord, dat immers wandelaars uitnodigt, moesten we iets doen. In plaats van tanks en alles op een terrein te zetten kun je er beter piknikken of wandelen!"

SPLITSEN DIE RITZEN!

DEN HAAG - Op donderdag 19 september komen de ABOP (lerarenvakbond), het FNV, het CNV, de oudersbonden, het LAKS, de LSVB, Rebel en de Jonge Socialisten samen om te vergaderen over axies tegen de voorgenomen maatregelen van minister Ritzen. De plannen waren op het moment van schrijven nog niet helemaal bekend, maar wat is uitgelekt is niet mis...

Voorgesteld is o.a. om een voortgangscontrole in te stellen, wat inhoudt dat Je maar één jaar over je propadeuse mag doen. Verder wordt de rente op de studiefinanciering verhoogd, wordt elk jaar het schoolgeld met f300 verhoogd en zullen zittenblijvers worden gestraft met een verhoging van het lesgeld.

Op de middelbare school kun je vanaf je zestiende een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. De hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Jaarlijks moet je schoolgeld betalen van 1450 piek. Zodra je 18 geworden bent val je binnen de Wet op de Studiefinanciering (WSF 18 +).

Het stelsel is opgebouwd uit schijven. Als je de eerste niet neemt, krijg je de rest ook niet. Het houdt in dat je een basisbeurs krijgt (f 570 per maand voor uitwonenden, f 250 voor thuiswonenden), daarnaast kun je een lening afsluiten (Op de middelbare school is dat f 100 op de universiteit en HBO f 200) en afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je daar nog een aanvullende beurs bij krijgen.

Maar neem je geen lening dan ook geen aanvullende beurs. Jaarlijks moet je collegegeld betalen, dat is ongeveer f 1750.

De ideeën wat betreft bezuinigingen op middelbaar onderwijs zijn: elk jaar een verhoging van het schoolgeld met f 300, mensen die studievertraging door welke omstandigheden dan ook oplopen worden gestraft met een verhoging van het schoolgeld met f 250 per jaar. Er word dus beoordeeld op leeftijd. Stel dat je via mavo, havo naar het atheneum wil, dan ben je als je daar eenmaal bent, mooi te oud en moet je meer schoolgeld gaan betalen. Verder wordt de tegemoetkoming in de studiekosten afgeschaft, alleen schoolboeken worden eventueel nog vergoed.

De plannen wat betreft het HBO en wetenschappelijk onderwijs zijn: Verlaging van de basisbeurs tot f 450 voor uitwonenden en f 120 voor thuiswonenden, de rente op de leningen word verhoogd tot 11 procent, een student mag nog maar vijf jaar studeren met beurs, je mag maar anderhalf jaar over je propadeusejaar doen, daarna moet je de rest zelf betalen.

Hoog tijd dus om in aktie te komen. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) had opgeroepen om op prinsjesdag NEE te zeggen tegen de nieuwe onderwijsplannen. Oftewel staken. Enkele tientallen scholieren hebben daar aan meegedaan. Verder is op 19 september een bijeenkomst van o.a. LAKS, LSVB, ABOP, bonden van ouders, jongeren van FNV en CNV om een campagne te starten.

En op 24 september komt Ritzen, minister van onderwijs naar Amsterdam. Hij zal daar een tentoonstelling over 20 jaar Universiteitsraad openen. Nota bene wilde hij deze universiteitsraad afschaffen, vorig jaar. De universiteitsraad is het hoogste inspraakorgaan van de universiteit. De docenten, het onderhoudspersoneel en de studenten zijn daar in vertegenwoordigd.

De taak van de raad is o.a. het goedkeuren van de begroting. De Algemene Studenten Vereniging Amsterdam organiseert op die dag een manifestatie. Met onder andere een alternatieve tentoonstelling, sprekersters en muziek. Om 3 uur verzamelen op het Spui. De manifestatie zal plaatsvinden bij de Aula op het Spui. Ritzen wordt om ongeveer kwart over vier verwacht.

DE NEO-NAZI'S IN Z-SIDE

GRONINGEN - De groep Groningse voetbalvandalen die vorige week voor de nodige opschudding zorgde door pamfletten te verspreiden waarin opgeroepen werd ten strijde te trekken tegen de "joden" van Ajax, zijn voor links in Groningen geen onbekenden. De laatste jaren wordt Groningen geterroriseerd door Z-siders, leden van het Aktionsfront Nationaler Socialisten (ANS).

In Z-side, de supporterclub van FC-Groningen, bevindt zich een harde kern van ongeveer 30 leden van het ANS. Daar omheen bevinden zich nog 300 meelopers. De harde kern bestaat uit netjes uitziende types van 25 jaar tot over de 30 met een baan, die vroeger skinhead waren maar zich nu heel burgerlijk voordoen. Degenen die met hen meelopen zijn jongetjes van rond de 15 die het leuk vinden om mee te doen omdat ze zich vervelen en erbij willen horen.

De centrale figuur in ANS is de fascist Eite Homan. Deze was een partner van de onlangs overleden Michael Kühnen van het National Front Deutschland. Na de dood van Kühnen is de positie van Eite Homan in Europees verband gekelderd, maar nu probeert hij langs regionale weg zijn positie te vestigen.

De kampagnes van ANS richtten zich tegen joden, krakers etc.

Voortdurend worden leuzen en hakenkruizen geklad en wordt er gestickerd. Er werden ruiten ingegooid bij linkse groepen zoals PSP, wereldwinkel, jongerencentra en kraakpanden. De lijst met incidenten groeit nog voortdurend.

In het verlengde van hetzes in het Nieuwsblad van het Noorden tegen het Wolters Noordhoff Complex, werden kraakpanden met regelmaat aangevallen door groepen voetbalsupporters (er is bij WNC zelfs een bom gegooid en de Walburcht is afgebrand). In het centrum hangen fascisten in groepjes rond. Mensen die er enigszins alternatief uit zien, worden door hen aangevallen. Op het kladden, de terreur en de openlijke uitingen van fascisme (Sieg Heilen etc.) was door de politie en gemeente tot nu toe vrij slap gereageerd. Aangiftes werden vaak niet serieus behandeld. Leuzen niet snel verwijderd. Nu zijn er dan wel arrestaties verricht.

POLDERPUNKRADIO IN EEN WOONWAGEN

OPDAM - Ergens midden in de Westfriese polder staat een woonwagen te schudden op zijn wielen. Daarin is gevestigd de studio van het Westfries Radio Front (WRF). Vier dagen per week zend deze polderpunkzender uit.

In 1976 begonnen een aantal jongens ergens op een zolder met het uitzenden van muziek. Later werd dat vooral punkmuziek. Op een gegeven moment werd besloten om met drie radioos te gaan samenwerken omdat dat praktieser is. Samen heten ze het Westfries Radio Front. Sindsdien zenden ze vier dagen per week uit. Maar dat is niet alles. D.m.v. een fanzine en het uitbrengen van verzamel elpees proberen ze punk en andere alternatieve muziek in westfriesland te verspreiden.

De programma's die gemaakt worden bestaan voor het grootste deel uit muziek en daarnaast aankondigingen van optredens en axies enzo. "Voor de meeste mensen die meewerken is het radio maken een hobby, en misschien luisteren er nog mensen ook. We krijgen bijna geen reakties, alleen als mensen ons zien bij optredens. Maar brieven nauwelijks." De radio is begonnen in 1976 met een bereik van ongeveer 5 kilometer, en werd er vooral oudere rockmuziek (zoals T -Rex) gedraaid. Later werd dat punk, omdat op dat gebied in de regio helemaal niets gebeurde.

"Het WRF is 100 procent onafhankelijk. Dat betekent dat we niet aan reclame doen, behalve voor optredens. We hebben dan ook met niemand te maken, behalve de RCD doet af en toe een beetje moeilijk. We zijn twee keer de lucht uitgehaald, en de tweede keer duurde het een Jaar voor we weer de lucht in konden.

We krijgen ook geen subsidies. Ieder die meedraait bij het WRF heeft een startbedrag ingelegd en daar hebben we apparatuur van gekocht. Verder maken we op elk flesje bier wat hier in de studio gekocht wordt ongeveer een 'dubbeltje winst. En zo houden we de boel net draaiende. Dat startbedrag is misschien een drempel voor mensen om radio te gaan maken, maar ze zijn dan wel extra gemotiveerd om er wat van te maken. Daarnaast is het voor ons een hobby, en hobby's kosten altijd geld. Overigens zijn gast-discjockeys altijd welkom."

Naast radio maken doet het WRF ook andere dingen. Afgelopen weekend (14 en 15 september) werden er opnames gemaakt van een heleboel nederlandse bandjes. Daar wordt een verzamel elpee van gemaakt.

"Op een gegeven moment hielden we een benefiet omdat we geld nodig hadden omdat we uit de lucht waren gehaald. En toen kwamen we op het idee om een plaat te maken om ook weer die bands te helpen. De elpee die nu uitkomt is de vijfde." Daarnaast geeft het WRF een fanzine uit: Couch patatoe. Het is de bedoeling dat het om de twee maanden uit komt met info over wat er in Nederland gebeurt op gebied van alternatieve muziek en artikelen die daar mee te maken hebber. Het zesde nummer is in de maak met als extra een singeltje. Het is ook geheel in het engels, omdat het ook in het buitenland wordt verspreid.

Het WRF zendt uit op ma, di, wo, en do van 7 tot 11 op 103.3 FM.

VRIJE VOGELS TEGEN CITYVORMING

DEVENTER - Het Vogeleiland in Deventer is begin augustus voor een week bezet geweest. Dit om te protesteren tegen de plannen van de gemeente om dit unieke stukje land kommercieel uit te gaan buiten. De axie is niet tevergeefs geweest, meer mensen zijn nu beter geïnformeerd over de toekomst van het eiland. Het relaas van een betrokkene.

Het Vogeleiland in Deventer maakt deel uit van een groot park dat het overblijfsel vormt van de oude vestingwerken rond de binnenstad. Het is een prachtig eilandje van één hektare. Toen de wallen rond de stad eind negentiende eeuw gesloopt werden, werd er op het eiland een park aangelegd. Tot in de jaren zestig bleef dit park een geliefde wandelplek in de stad.

Eind jaren zestig werd het park gesloten, twintig jaar werd er niets aan gedaan. Dit had tot gevolg dat de natuur al die tijd vrij ongestoord haar gang kon gaan. Het eiland is dichtbebost en zeer veel zeldzame vogels nestelen er. Een paradijsje, een natuurgebied van grote waarde. Wat wil de gemeente er nu mee?

De gemeente wil er met behulp van sponsors een luuks restaurant bouwen, een muziekkoepel met pergola (waaronder je dekadent je glaasje wijn kunt drinken), een eivormige vogelkooi van 7 meter hoog, een berekuil voor wasberen, een pauwenverblijf en twee extra bruggen. Hiervoor moeten veel bomen plat, er zijn er nu 25 gekapt. Deze plannen passen precies in de cityvorming van de gemeente en projektontwikkelaars.

Het Vogeleiland ligt namelijk vlakbij de Leeuwenbrug (een in aanbouw zijnde kantoorkolos voor Wolters Kluwer). Hierbij moet ook nog een duur kultureel centrum komen. In en rond de Leeuwenbrug zijn meer dan 1000 parkeerplaatsen gepland. Vogeleiland is midden in de cityvorming van Deventer komen te liggen en de grond is daarom enorm in waarde gestegen.

Toen goed duidelijk werd wat de plannen van de gemeente waren, bezette iemand in z'n eentje het eiland. Hierbij sloten zich meer mensen aan en een week was het door een groep mensen gekraakt Op 5 augustus werd het door de politie ontruimd. Om de ontruiming te rekken en het kappen van bomen te voorkomen, klommen verschillende mensen in de bomen. Anderen hadden zich vastgeketend aan het toegangshek voor de brug.

Iedereen belandde op het politieburo. Bij deze ontruiming ging de politie voor het eerst duidelijk buiten haar boekje. De Week daarop kregen we door de politie via politieverordening art.12 (een volksoploop, rel veroorzaken) een feitelijk straatverbod opgelegd.

We mochten niet meer binnen gezichtsafstand van het eiland komen.

We kregen na de axie behoorlijk wat steun van de bevolking, in drie dagen haalden we 1600 handtekeningen op voor behoud van het Vogeleiland als natuurgebied. We ontdekten op die manier dat veel mensen hartstikke kwaad zijn op het gemeentelijke cityvormingsbeleid, de sloop van karakteristieke oude panden in de stad en het geheul met het grootkapitaal. Een vrouw bood ons aan een brandbom te maken en een oude man wilde die dan wel zelf gooien als er echt een restaurant gaat komen op het eiland.

De meeste mensen zijn echter murw gemaakt door de arrogantie van de politiek. Opmerkingen als "ik vind het heel goed wat jullie doen, maar denk je dat het wat helpt? De gemeente doet toch wat ze zelf wil" of woorden van gelijke strekking, hoorden we diverse malen. De politiek is er prachtig in geslaagd mensen van zich te vervreemden, te frustreren en een gigantiese passiviteit en berusting in de ellende te scheppen.

Op 18 augustus ging er een rouwdemo door de stad om de Sloop van het eiland te gedenken. en alle handtekeningen aan te bieden bij de gemeenteraad. Vervolgens behandelde de gemeenteraad deze petitie als een gewoon ingekomen stuk (negeren dus, uitgezonderd GL en SAP).

De axie is niet tevergeefs geweest. Veel mensen zijn nu beter geïnformeerd over de gemeenteplannen en alle berusting is tenminste voor een deel doorbroken. Door alle kommotie is er nog steeds niemand gevonden die het restaurant wil exploiteren. Als er niemand gevonden wordt, is er grote kans dat het grootste deel van de plannen niet doorgaan.

INFOWINKELS KRIMINALISERING BRD

NIJMEGEN - Van de politieke infowinkel Assata uit Nijmegen een bericht over een volgende stap in het kriminaliseren van infowinkels. We schreven hier eerder over in NN/LF #87-88 in het artikel over de Karavaan Stop Europa '02.

In het blad 'Spuren und Motive - Informationsdienst tor innere Sicherheit' wordt het infowinkelnetwerk grofweg voorgesteld als een semi-legaal kommunikatie netwerk voor de RAF. Verder wordt het 'RAF-Umfeld' aangewezen als organisatoren/trices van de Europese tour van 2 Puertoricaanse mensen uit de onafhankelijkheidsbeweging MLN-PR.

'Zoals wellicht bekend (hoewel het niet bleek uit de opkomst) was er ook bij ons een avond met de Puertoricanen', schrijft Assata. Op zich is de taktiek van de Duitse overheid om elk verzet in de sfeer van de RAF te trekken wel bekend, maar elke keer dat het op papier verschijnt is het toch goed om er op bedacht te zijn.

In het blad wordt een uitgebreid verhaal gehouden over de volgens hen bewezen kontakten van Duitse anti-imperialisten met mensen in de VS. Omdat Monika Berberich, volgens het blad erkend 'reiskader' van de RAF, in de VS geweest is en de twee Puertoricanen hun groeten aan de Duitse politieke gevangenen hadden overgebracht, meent het blad het stuk onder het kopje 'Terrorisme' te moeten plaatsen.

BUSH STRIKES THE NETHERLANDS AGAIN

UTRECHT - Zaterdag 9 november brengt de Amerikaanse president Bush een bezoek aan Nederland. Wij, van het in oprichting zijnde axieplatform tegen militaire interventies, vinden dat dit bezoek niet zonder slag of stoot mag plaatsvinden.

Het is dezelfde Bush die (mede}verantwoordelijk is voor de Golfoorlog, de interventie in Panama, steun aan de contra's in Nicaragua en andere onfrisse zaken op het wereldtoneel. Hij komt hier als vertegenwoordiger van de zogenoemde 'Nieuwe Wereldorde'. Een wereldorde waarin duizenden Panamezen en Irakezen zijn vermoord en dakloos gebombardeerd, een wereldorde waarin ook in de Verenigde Staten zelf steeds meer mensen de hongerdood sterven.

Natuurlijk zal de Nederlandse regering veel geld uittrekken voor dit bezoek (politiekosten, diners, limousines en luxe hotelkamers), dit terwijl de woningnood in Nederland alleen maar toeneemt, er op de WAO bezuinigd 'moet' worden en het openbaar vervoer steeds meer onbetaalbaar wordt.

Tijd voor aktie dus!! Wij denken aan een demonstratie om duidelijk te maken dat wij deze gang van zaken niet aksepteren. Het zal jullie duidelijk zijn dat hiervoor zoveel mogelijk mensen nodig zijn en er niet vroeg genoeg met de organisatie hiervan begonnen kan worden.

Wij roepen daarom alle groepen en personen die dit ook vinden op om naar onze oprichtingsvergadering te komen alwaar het bezoek van Bush 's middags om 13 uur op de agenda staat. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Bush wereldorde is de onze niet! NO PASARAN (vooroverleg 28 september 10.30 uur in kafee De Baas, Lijnmarkt 8 in Utrecht)

PROTEST WEGENS POLITIEKE GEVANGENEN Z.A.

DEN HAAG - We mochten niet voor het hekwerk gaan staan, die het Zuidafrikaanse ambassade gebouw omgeven. Schuin tegenover het gebouw, op voor de politie 'veilige' afstand, stonden we met z'n vijftigen op de Wassenaarseweg, donderdag 12 september.

Middels deze picketline op de Steve Biko gedenkdag startte het Sharpville 6 Komitee de kampagne voor de vrijlating van alle naar schatting 1500 politieke gevangenen in Zuid-Afrika. In het middelpunt van de protestaxie in Den Haag stond het CASA-koor, dat beter in vorm was dan ooit tevoren. Een vertegenwoordiger van het Pan Africanistische Cóngres hield een toespraak.

Ondanks de vrij uitvoerige mobilisatie en de immer voortdurende nijpende situatie in Zuid-Afrika, was de opkomst voor het protest laag. Nieuw was het ontbreken van dranghekken voor de ambassade. Een dag later, 13 september, hielden 100 mensen een picket op Trafalgar Square in hartje Londen. Er werden toespraken gehouden door vertegenwoordigers van het ANC, PAC en BCMA.

De kampagne van het Sharpville 6 Komitee houdt onder meer een protestkaarten axie die naar De Klerk gestuurd kunnen worden. Er wordt ook geld ingezameld voor de gevangenen en hun gezinnen, tot nu toe is er 3000 gulden binnen. [A.]

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991