Naar archief

UIT: NN #93 van 19 september 1991††

***KRAAKBERICHTEN***

NIEUWSFLITSEN UIT SPEKULATIEKRAKEND ROTTERDAM

MEGALOMANIA, Wijnhaven 22. Vrijdag 23 augustus is het ontruimingsvonnis pas betekend, na een rechtszaak op 9 augustus.

De ontruiming van dit in mei gekraakte pand, op grond van economische schade door slechtere verhuurbaarheid, was al mogelijk vanaf maandag 2 september. Nog geen smeris gezien. Op 17 september om 14.00 uur zijn er verfbommen binnengegooid bij de eigenaar, Interforce in de Korte Hoogstr. 30, en bij diens advocaat.†

AMBASSADA AUTONOMIA, Parklaan 20. Op donderdag 5 september was dit pand gekraakt. Het was op stand: een oud herenhuis tussen consulaten en bankhoofdbureau's. Het stond al een paar jaar leeg. Wel was er minimale bewoning aanwezig van een, waarschijnlijk fictieve, kraakwacht.†

Na lang wachten was er uiteindelijk een hulpofficier gekomen die in twee minuten leegstand constateerde. Een paar uur later kwam een kudde wouten aangescheurd die van hogerhand te horen hadden gekregen dat het pand toch bewoond was geweest, en dat wij er uit moesten. De aanklachten wegens vernieling, huisvredebreuk en diefstal zouden ingetrokken worden als wij vrijwillig op zouden rotten. Leuk detail: de makelaar had precies op papier staan wat zijn student/kraakwacht, die al maanden op vakantie was, aan meubels bezat. Maar goed, de nog geen tien mensen die nog binnen waren vonden verzet geen zin hebben, en zo zaten we even later in het plantsoen voor de deur te picknicken.†

DE RECIDIVE, Jufferstraat 12 (een zijstraat van de Wijnhaven). Vrijdag 6 september gekraakt. Ook dit kantoorpand stond al jaren leeg, de wijkagent was het met de kraak eens. Donderdag 12 is het water afgesloten. Toen de advocaat daar achteraan ging, kreeg hij te horen dat er al een kort geding staat voor dinsdag 1 oktober. We zijn nu heel lang redelijk enzo geweest, maar eh... ONTRUIMEN = OORLOG!†

Na wat nachtelijke kalkwerkzaamheden, vanochtend om half zeven gewekt door een woedende werknemer van het bedrijf naast ons. Met een hamer in de hand stond hij ons te wekken, omdat wij misschien wel gelijk hadden, maar niet aan zijn zelfgeschilderde gevel moesten komen. 11 uur: Smeris erbij. We hebben een burenruzie voorkomen met een potje witte zijdeglans.†

Groetjes uit Rotterdam en tot op de barricades!†

Laatste nieuws: De kraker*s hebben het op de 17e druk gehad, ze hebben na alles Megalomania verlaten, omdat ze met te weinig waren om 2 panden te bezetten. Overigens hebben ze meteen daarna een snelle dagvaarding 4 dagen voor de Recidive gekregen. Hoe dit allemaal zit staat in de volgende NN. †

HOGER BEROEP SPUISTRAAT 199

AMSTERDAM - Anderhalf jaar nadat J.K. Leutscher in kort geding zijn eis tot ontruiming van Spuistraat 199 zag afgewezen, gaat hij tegen dit vonnis in hoger beroep.

Leutscher is een bekend speculant, berucht om zijn financiŽle malversaties en ondoorzichtige bedrijfskonstrukties.

Uit de stukken die voor het hoger beroep door zijn advokaat Den Bleker bij de rechtbank zijn ingediend, blijkt dat Leutscher zegt dat hij het pand verkocht heeft aan Kess Corporation N.V. te Curacao. Het koopkontrakt verplicht hem zogenaamd het pand leeg op te leveren. Leutscher weigert duidelijk te maken wie er achter Kess schuil gaat. Hij komt met een papier op de proppen waarin een notaris uit Curacao verklaart dat Kess in ieder geval niet Leutscher zelf is.†

Leutscher doet zijn best om aannemelijk te maken dat er na ontruiming ook echt gebouwd zal gaan worden. Via advokaat Den Bleker heeft Kess nu een kontrakt gesloten met bouwbedrijf van Eesteren. De datum waarop het hoger beroep dient moet nog worden vastgesteld. Tegen die tijd horen jullie meer.†

Gekrakeel in Amsterdam. Op 25.8 werd de Rozengracht 75 gekraakt. In Oost werd op 2.9 de Vrolikstraat 499" en op 8 sept. zijn er weer 2 pandjes gekraakt, te weten Nieuwebrugsteeg 22/24, in de rosse buurt en Onze Lieve Vrouwensteeg 6. †

PALEISREVOLUTIE MET ONTRUIMING BEDREIGD

AMSTERDAM 16 sept. Het kraakpand de Paleisrevolutie in het vroeger gekraakte en nu legaliseerde NRC complex wordt mogelijk binnenkort ontruimd.

Advokaat van de krakers/sters B. Bakhuis kreeg een fax van de advokaat van eigenaar Stella Artois dat alle vergunningen voor het pand (bouwvergunning) rond zijn. En dat woensdagochtend de ontruiming voorbesproken wordt op politieburo Nieuwezijds. De advokaat is voor deze voorbespreking uitgenodigd.†

De Paleisrevolutie in het centrum van Amsterdam kreeg zijn huidige bestemming als restaurant, ontmoetings- en informatiecentrum dankzij een kraakaktie op 29 april. Het pand was in erfpacht gegeven aan Stella Artois, die het leeg liet staan. De omwonenden van het te vestigen nieuwe cafe van Stella hebben bezwaarschriften ingediend maar deze zijn afgewezen door zowel gemeente als provincie. †

Met name de bewoners en gebruikers van het voormalig Handelsbladcomplex zitten er niet om te springen, weer zo'n biergigant om de hoek, ook nog eens vanwege de geluidsoverlast.

De erfpacht aan Stella is door het Gemeentelijk Grondbedrijf uitgegeven ondanks een mondelinge toezegging om de bewoners en gebruikers te 'kennen' in eventuele kandidaten voor het pand.

De indieners van de bezwaarschriften willen nu een arob-procedure aanspannen. Maar of daar nog op gewacht wordt is zeer de vraag....†

* Bron: APS Amsterdam, bbs + 31-206894198, 2400/MNP (16:31/1)†

VROUWENSCHOOL GESLOOPT

NIJMEGEN - Twaalf jaar geleden werd er door een groep vrouwen een school gekraakt in Nijmegen. De school ligt in het centrum van de stad en bruist van de aktiviteiten. Zo is in het gebouw gevestigd een fietsenwerkplaats, drukkerij, boekbinderij, theaterwerkplaats. meidenblad, zelfverdedigingscursus, schilder- en spelcursussen.

Maar nu heeft ook hier de ellende toegeslagen: de gemeente heeft op 3 juli j.1. besloten dat het pand moet worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Met dit besluit wordt een verbouwingsplan van de vrouwenschool opzij geschoven ten gunste van projectontwikkelaars, die nog niet eens bekend zijn. Groen Links heeft tegen dit besluit een motie ingediend. †

De gemeente heeft toegezegd dat er naar vervangende woon- en werkruimte zal worden gezocht. Het is echter onzeker of dit pand ook in het centrum komt te liggen, en dat is nu juist waar het de vrouwenschool om te doen is. De vrouwenschool heeft door haar aktiviteiten een centrumfunctie. dus mag niet zomaar door projectontwikkelaars worden vernietigd. Voor vele vrouwen is dit pand ontzettend belangrijk. Nijmegen kan niet zonder. Vooralsnog is niet bekend wanneer de vrouwenschool moet wijken. †

WIELINGEN ONTRUIMD

AMSTERDAM Ė Verdoemd was het. De protest-LP die in '80 tegen de eerste ontruimingsdreiging op de alternatieve markt verscheen, kreeg de titel 'Wielingen Walgt' mee. Niet lang daarna walgde de beweging van de Wielingen. Op grond van opgedane negatieve ervaringen, het doet er nu niet meer toe waar die op gebaseerd waren, had het pand jarenlang een slechte reputatie. Dat is nooit meer goed gekomen.†

Toen in '89 het grootste gedeelte van de bewoners het pand in samenspraak met de gemeente verlaten had, kraakte een kleine fanatieke groep het gebouw opnieuw. Bevlogen van grootse idealen haalde men binnen twee maanden vijftig daklozen in huis. Al snel waren de interne problemen niet meer te overzien. De organisatie, onmisbaar in zo'n groot pand, viel weg en de zooi was niet te overzien. En de scene lachte in haar vuistje. Alle (voor)oordelen werden opnieuw bevestigd, het geruchtencircuit draaide op volle toeren.†

Dinsdag 10 september baande een bulldozer van een slopersbedrijf zich een zes meter brede weg door de achterzijde van het pand. Het leek - alsof er een bom was neergekomen. Op de binnenplaats straalde de zon. De lieflijke sparrenbomen, de mooie rood kleurige uitstraling van het pand staken pijnlijk af tegen het eerste slopersresultaat. †

Op straat liepen de laatste bewoners verward rond met hun minimale huisraad, zich afvragend waar ze de komende nachten zouden kunnen slapen. Tientallen probleemgevallen, zonder geld en nu ook zonder huis. Buitengezet door de gemeente en uitgesloten door de kraakscene. De Wielingen is niet meer.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991