Naar archief

UIT: NN #93 van 19 september 1991††

Ingezonden brieven† †

REAKTIES OP 'ANTI-INTERVENTIEKOALITIE' (zie NN #92)

Op het strafbankje

Op zaterdag 31 werd in het Haagse Derde Wereld Centrum een eerste stap gezet naar de oprichting van een landelijke organisatie tegen militaire interventies. In de vorige NN plaatsten we een stukje van een aanwezige die achter het standpunt staat dat militaire interventie in sommige gevallen gerechtvaardigd is. Dat niet Iedereen zijn standpunt deelt, zal duidelijk worden uit de volgende Ingezonden brieven. Over de inhoud van het bewuste bericht zijn we niet tevreden; het is in het blad gekomen zonder onderling overleg. Korte berichten worden meestal inhoudelijk door degene beoordeeld die het uitwerkt of van een of ander bulletin board overneemt. Dan gaat er wel eens wat mis.

Redactie† †

Kwaad!

Op de bijeenkomst om een ant-interventie platform op te richten, was een persoon aanwezig die heel vervelend de diskussie zat te frustreren. Hij vond het fout dat het optreden tegen Irak werd afgewezen in een van de inleidingen (zelfs Mient Jan Faber heeft na de Golfoorlog duidelijk afstand genomen van de Amerikaanse oorlogsmisdaden) en hij vroeg zich af of een interventie in Suriname wel zo kwalijk was. Hij zat haaks tegen iedereen in de praten en liet duidelijk merken dat hij niets van de inleidingen en diskussie begreep. Ik, en later gelukkig ook de voorzitter, ging nogal hard tegen dit persoon in.†

In de pauze sprak ik hem aan, omdat het altijd vervelend is om anderen in vergaderingen hard aan te pakken. "Ach", zei de persoon in kwestie, "ik lig altijd dwars op dit soort bijeenkomsten". Met andere woorden: Mij hoef je niet serieus te nemen. Laat zo'n persoon zijn kop dichthouden en laat hij niet achteraf stukjes schrijven die de waarheid geweld aan doen en slechts dienen om de eigen frustraties van zich af te schrijven.†

Verder vraag ik mij af waarom ik in NN moet lezen dat interventies niet afgewezen moeten worden, omdat Nederland in de Tweede Wereldoorlog is bevrijd. Is er geen redaktie bij deze krant of heeft men het idee zijn woord moet kunnen doen. Iedereen die een beetje kan lezen ziet toch onmiddellijk dat hier een chaoot aan het werk is wiens stukjes het niet waard zijn opgenomen te worden.†

Voor de duidelijkheid. Mensen op de bijeenkomst waren duidelijk over het gegeven dat niet iedereen het oneens zou moeten zijn met iedere interventie, al waren er wel mensen die hier persoonlijk geen moeilijkheden mee hadden. Verder werd duidelijk gesteld dat voor het afwijzen van een interventie per geval een duidelijke analyse gemaakt moet worden. Inderdaad een belachelijk persoon en belachelijk dat ik die onzin moet lezen in NN.†

Misschien denkt de redaktie nu "er wordt toch maar gereageerd en positief dat er diskussie is." Ik moet ze dan teleurstellen, deze reaktie heeft niets met discussie te maken. De stellingen die er in het stukje stonden zijn het niet waard om in dit blad te bediskussiŽren. Het is alleen de vraag om voortaan niet zulke onzin meer op te nemen. Ik hoop overigens dat het platform zelf duidelijk zal maken wat ze gaan doen in de komende tijd. Het voorstel om tijdens de aanwezigheid van Bush in Den Haag aktie te voeren spreekt mij wel aan, maar laat dit dan niet zo'n hap snap aktie worden zoals ze bij de evaluatie van de Golfoorlog hebben gevoerd.†

ToiNN† †

Stemmingmakerij

Ik dacht dat het stukje in de laatste NN bedoeld was als een korte samenvatting van wat er op deze vergadering is besproken, die indruk wekte het tenminste. Niets bleek echter minder waar te zijn. Het leek eerder alsof de schrijver zijn ideeŽn over militaire interventie wilde benadrukken.†

Zo blijkt hij hier niet direct een voorstander te zijn van militaire interventies, maar soms ook weer wel. Zijn ideeŽn blijken niet zo heel erg duidelijk te zijn, of in ieder geval uit een aantal half uitgesproken gemeenplaatsen te bestaan.†

Zo beweert hij dat Nederland zijn onafhankelijkheid te danken heeft aan een grote militaire interventie. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat Nederland zich vrijgevochten heeft tijdens de tachtigjarige oorlog. Maar goed, geschiedenisles hebben we allemaal gehad, daar gaat het hier niet om. Waarom moeten we het nu nog steeds hebben over de Amerikanen die ons tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben verlost van de Nazi's? Dit is een gebeurtenis die meer dan veertig jaar geleden plaatsvond, in totaal andere internationale verhoudingen. Het is dus zeker geen argument om militaire interventies anno 1991 mee te verdedigen.†

De schrijver van het stukje geeft in het verslag van de vergadering ook aan dat volgens hem de Golfoorlog in ieder geval de bevrijding van Koeweit heeft opgeleverd. Maar in hoeverre kan je van bevrijding spreken wanneer de ene dictatuur voor de andere wordt ingewisseld? Trouwens, deze "bevrijdingsoorlog" heeft er wel voor gezorgd dat er in Irak minstens honderdduizend mensen om het leven zijn gekomen en de infrastructuur van het land in puin ligt. †

Dan nog even z'n opmerking over Suriname; Jacques, schrijver van het stukje, bevindt zich inderdaad in dubieus gezelschap wanneer hij zegt dat mensen in dat land zelf ook voorstander zijn van een militaire interventie. Dit is dezelfde soort van argumentatie als die bijvoorbeeld door Van de Broek wordt gebruikt om dergelijk optreden te verantwoorden, of te wel stemmingmakerij. Als die voorstanders er zijn, laat hij ze dan noemen. †

Kort en goed: de schrijver van het stukje misbruikt m.i. zijn positie door een aantal persoonlijke ideeŽn als verslag van een vergadering af te schilderen. Bovendien onderbouwt hij zijn stellingname, interventie als oplossing voor politieke problemen, niet. Hij doet hoofdzakelijk aan stemmingmakerij, aan dubieuze borrelpraat. Als Jacques eerlijk is komt hij voor de dag met zijn eigen mening over militaire interventies, onderbouwd met argumenten wel te verstaan. Aan NN de taak om een halt toe te roepen aan diskussievervalsing en naar politiek conservatisme nijgende borrelpraat.†

Hans van der Hoest/MariNEE

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991