Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1991    ● Overzicht #89 bijlage


UIT: NU of Nooit, bijlage NN #89, 25 juli 1991


DE KRAAKBEWEGING STEEDS SOFTER!

De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) blijkt in staat te zijn alle wat hardere akties dan gemiddeld () van 1990 op ťťn A-viertje kwijt te kunnen. Dit terwijl NN er 4 kilo papier voor nodig had!
Sinds het komitee Shell uit Zuid-Afrika haar interesse voor de ene IJ-oever, waar het Shellkantoor staat, naar de andere kant verplaatst heeft, waar nieuwe kantoren gaan komen, sodemieterde de anti-apartheidsbeweging in elkaar. Dat krijg je nou van centralisatie! Blijf allemaal autonoom!!

door juridisch medewerker Bromsnor

De tweede helft van de jaren '80 kenmerkte zich door een toename en verharding van de zogenaamde 'home grown varieties of terrorism'. De Bijzondere Zaken Centrale (BZC) konstateerde in 1990 een stevige vermindering van politiek geÔnspireerde harde akties, phewwww! "Met name akties in het kader van de 'anti-apartheid' ondergingen een bijzonder sterke daling (-64%). Dit vond mede zijn oorzaak in de veranderde politieke situatie in Zuid-Afrika (Mandela vrij, ANC gelegaliseerd). In 1990 zijn 93 akties gepleegd in het kader van anti-apartheid, met name gericht tegen Shell. Deze akties bestonden uit vernielingen, bekladdingen, vervuiling, brandstichting en picket-lines (= menselijke muur)."

Ook het aantal misdrijven in het kader van het 'antimilitarisme' is zeer sterk gedaald (-56%). Dit lijkt te zijn veroorzaakt door de gewijzigde Oost-West-verhouding. In dit kader zijn in het verslagjaar 30 akties gehouden tegenover 68 het jaar daarvoor. In december zijn brandbommen geplaatst in drie schakelkasten van de Nederlandse spoorwegen in Best en Boxtel. In Best kwam de brandbom tot ontploffing, de andere werden onschadelijk gemaakt. In hetzelfde kader zijn 21 personen aangehouden in Venlo, die daar een spoorrail blokkeerden. Een en ander was gericht tegen het transport van Amerikaans legermaterieel vanuit Duitsland via Nederland naar het Golfgebied."

De anti-impies hebben gelukkig een hoop goed gemaakt voor de rest. "De anti-imperialisten vormen een stroming die zich onder andere verzet tegen de Europese eenwording. Zij heeft in het voorjaar onder de naam RARA de verantwoordelijkheid opgeŽist voor twee gewelddadige akties."

In het verslagjaar is het krakersbolwerk, het Wolters-Noordhof Complex (WNC) in Groningen ontruimd, ernstige vernielingen en 137 arrestanten. In totaal vond in 1990 een tiental krakersakties plaats. Waarschijnlijk bedoelen ze hiermee de enigszins uit de hand gelopen ontruimingen.

Naast de hierboven vermelde akties vond in 1990 een zestal akties, gepaard gaande met geweld, plaats tegen het gebruik van kernenergie in ons land. Milieu-aktivisten voerden een blokkade en een bekladding uit.

Politiediensten van de huidige zes Schengenlanden (Ned, BRD, BelgiŽ, Luxemburg, Frankrijk en ItaliŽ), kunnen elkaar binnen niet al te lange tijd probleemloos informatie verstrekken over verdachte personen en groeperingen. Voor zover ze dat al niet doen! In de Overeenkomst van Schengen is bepaald dat deze vorm van informatie-uitwisseling in principe door tussenkomst moet geschieden van nationale centrale autoriteiten die met internationale politiesamenwerking zijn belast (voor Nederland de CRI).

"Als niet tijdig bovengenoemde weg kan worden bewandeld, kan de informatie-uitwisseling rechtstreeks tussen de politiediensten plaatsvinden".
Verdachte personen, die hier geobserveerd worden, lopen de kans in het geval ze naar het buitenland reizen, die nieuwsgierige aapies achter zich aan te krijgen. "In spoedeisende gevallen kan begonnen worden met grensoverschrijdende observatie zonder toestemming vooraf van de nationale centrale autoriteit die met de internationale politiesamenwerking is belast."


.Terug naar boven