Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1991    ● Overzicht #89 bijlage


UIT: NU of Nooit, bijlage NN #89, 25 juli 1991


HET EINDE VAN DE NATIE KOMT STEEDS NADER NA NIEUWE IRA-VRIJSPRAAK

"Werkkampen. Heel geschikt voor politieke gevangenen. En we moeten in Nederland de diskussie over de doodstraf weer openbreken. Ook uit economisch oogpunt zou ik voor invoering van de doodstraf kunnen zijn". Dit zijn geen woorden van een extreem-rechtse radikaal maar van officier van justitie Geerds. Hij deed deze en meerdere vergaande uitspraken in een exclusief interview met journalisten van een collegiaal blad van Nu of Nooit!, De Grachtenkrant. Ook de officieren van justitie Laumen en Severein namen deel aan dit vraaggesprek, dat hoofdzakelijk ging over de vrijspraak van de vier IRA-verdachten.

Laumen is de klap van de vrijlating nog niet te boven. Hij ervaart het als een "diepe teleurstelling". Hij dacht er even aan om dit land op slag en sprong te verlaten en naar Duitsland of Engeland te verhuizen. "In dit normloze land kan een gedegen en hardwerkende officier van justitie zijn werk niet doen! En ik zou ook gegaan zijn als ik niet geweten had dat het over een paar jaar allemaal anders zal zijn. Maar goed, die uitspraak is een schande. Voor de hele internationale gemeenschap heeft Nederland zijn gezicht verloren."

De journalisten van de Grachtenkrant, Snelle Sel en Rara Rop, vinden dat de rechters toch hun best gedaan hebben, met de bestudering van het door Laumen samengestelde dossier van 20.000 pagina's. Als de Ieren schuldig zijn dan had dat toch uit die papieren moeten blijken?

Laumen: "Kwatsch! Het gaat er hier toch niet om of iemand schuldig of onschuldig is. De gemeenschap was geschokt door die laffe daad van de IRA. Die onrust in de samenleving moest getemperd worden en aan het internationaal terrorisme moest getoond worden dat het geen kans van slagen heeft. Het moest geÔntimideerd worden met een slagvaardig justitieel optreden. Kijk, ik weet ook wel dat we de eerste de beste vier Ierse toeristen hebben aangehouden. Ja, en dan is het natuurlijk moeilijk om een sluitende bewijslast te konstrueren en rond te krijgen".

Officier van justitie Geerds valt hem bij. "Het probleem zit 'm in deze in de Nederlandse wetten en de manier waarop onze rechters recht spreken. Natuurlijk waren die vier Ieren schuldig. We hebben ze bij de aanhouding natuurlijk wel eerst naar hun politieke kleur gevraagd. En meneer, die was rood! Donna M. en Sean H. zijn zelfs lid van Greenpeace. En alle vier zijn ze katholiek. Gaan elke zondag naar de kerk. Dus bewijs genoeg zou ik zeggen!"

Ook Severijn stoort zich wezenloos aan de rechtspraak in dit land. "Het moet eens afgelopen zijn met die onafhankelijkheid van die rechters. En daarvoor moet gewoon de wet gewijzigd en de rechtspraak gereorganiseerd worden. De meeste van die lui zitten al te lang op die stoel. Daardoor zijn ze niet meer van deze tijd. In heel Europa, in heel de wereld kan ik wel zeggen, dreigt door normvervaging en criminaliteit het hele economische en sociale systeem als een kaartenhuis in elkaar te storten. En aktievoerders en andere extremisten dreigen dat proces door hun rake, dat moet ik toegeven, analyses en daden nog eens te versnellen. Dat mag niet zo zijn. Daar moet tegen opgetreden worden. En dat kan alleen effectief gebeuren als we van het Wetboek van Strafrecht ťťn groot artikel 140 maken, weliswaar met ruimere bevoegdheden en mogelijkheden dan nu. We kunnen wel wat meepikken van de mogelijkheden die daar de Duitsers, Italianen en Engelsen voor hebben. En hardere straffen."

Bij de woorden hardere straffen raakt Geerds pas echt op dreef. "Werkkampen. Heel geschikt voor politieke gevangenen. En we moeten in Nederland de diskussie over de doodstraf weer openbreken. De Amerikaanse Senaat heeft de afgelopen week niet voor niks het aantal misdrijven waarvoor je de doodstraf kan krijgen, verhoogd van 34 naar 51. Maar ook uit economisch oogpunt zou ik voor invoering van de doodstraf kunnen zijn. Heeft u wel eens het kostenplaatje van een recidividist gezien?
In die zin zou de doodstraf ook principieel opgelegd moeten worden aan politieke aktivisten. Dat zijn toch bijna allemaal recidivisten. Logisch ook, het zijn tenslotte ideologische misdadigers. Hun zieke ideeŽn dwingen hen tot misdaden en recidivisme."

Justitie is er alles aan gelegen om de rechterlijke macht op de juiste stoel terecht te laten komen. Zo werd er na de vrijspraak in Roermond een actrice ingezet om een juiste stemming te kreŽren. Laumen: "Die actrice die we hadden ingehuurd om als echtgenote van een Brits soldaat een door angst geteisterde vrouw te laten zien, en die Gerald H. zo prachtig te lijf ging. Zoiets geeft mensen herkenning, dat heeft uiteindelijk een voor ons gunstige wending. Politici weten dan dat het volk zoiets geen tweede keer pikt, dus moeten ze voorkomen dat rechters in de toekomst weer zo'n uitspraak kunnen doen. En als dat niet snel gebeurt dan moeten we de volgende keer helaas een rechter in de zaal door een zogenaamd geŽmotioneerd familielid overhoop laten schieten. Dan garandeer ik u dat de wetten in een paar dagen naar onze zin zijn aangepast."

De ex-arrestanten van het vorig jaar ontruimde Wolters Noordhof Complex in Groningen kunnen hiervan de resultaten ondervinden. Severein: "We hebben niet voor niets het hoger beroep in de WNC-zaak zo op de lange baan is geschoven. We hopen ze rond november al enig effect te zien van onze bezigheden op dit terrein. Ik denk zelfs dat wij in de WNC-zaak voordeel hebben van de commotie die er nu ontstaan in de IRA-zaak. Kijk, een doodstraf zal er nog wel niet in zitten, maar u moet u maar niet verbazen als de leiders van die relschoppers straks tegen levenslang aankijken!!"

.Terug naar boven