Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1991    ● Overzicht #89 bijlage


UIT: NU of Nooit, bijlage NN #89, 25 juli 1991


TREVI-TERREUR TEGEN KLAAGBOOM

Amsterdamse krakers hebben geschokt gereageerd op het bericht dat de boom voor het kraakpand de Zwarte Kat omgezaagd gaat worden. De boom, een Es Felix (de Kat) genaamd, heeft jarenlang voor de bewonersters van het pand de funktie van klaagboom gehad.

door onze human interrest reporter, Beukende Bert

De frustraties, die het zware leven binnen en buiten het pand opleverden, werden steevast afgereageerd door tegen Felix, die altijd geduldig luisterde, aan te zeuren. "'s Nachts verscheen Felix in mijn dromen, hij lostte al mijn problemen op" verklaarde een huilerige kraker die anoniem wil blijven, aan onze Beukende Bert. "Zonder Felix wordt het leven een hel" verklaarde de teneer geslagen illegale bewoner voordat hij zijn verdriet ging wegdrinken in een illegaal drankhol.

Reden voor het kappen van de klaagboom is volgens de gemeente de hinder die voetgangers van Felix zouden ondervinden. En dat terwijl een ieder met een zo wijd mogelijke boog, over het stenen randje áchter de geparkeerde auto's langs de gracht, om het pand heen loopt.

Onze NN vertegenwoordiger die vermomd als kapstok het tripartite overleg tussen politie, officier van justitie en burgemeester bezocht kwam dan ook tot geheel andere konklusies. Het kappen van Felix is een eerste poging om het woongenot van de bewonersters te vergallen. Het wegvallen van de plantaardige huistherapeut zal naar verwachting de spanningen in het pand doen oplopen. Omdat Felix ook nog gevel en dak van het pand ondersteund, zullen de krakersters binnenkort de hemel op hun hoofd krijgen. Wat dan het plafond blijkt te zijn.

De snode plannen van het tripartite blijken geïnspireerd te zijn door het TREVI-overleg. Dit overleg dient om alle terroristische, illegale en anderszins onnutte fenomenen op te ruimen voordat het Verenigde Europa dit addergebroed tot uitwisseling over de grenzen uitnodigt. Ook met het kraken moet het afgelopen zijn. Vandaar dat nu de aanval geopend wordt op een van Amsterdams laatste bolwerken, waarbij Felix het eerste slachtoffer zal zijn. De bewonersters zinnen op wraak en aktie.

"Felix moet blijven" staat er op een spandoek aan de gevel. De bewoner die wij naar het drankhol gevolgd zijn verklaart dreigend: "als Felix omgaat, gaat de hele Reguliersgracht om, tot aan Van Thijns geveltje aan de Herengracht." Hij voegt er aan toe "dat we nog wel wat kontakten aan Amelisweerd hebben overgehouden". Hij dreigt zelfs een sportschool te gaan bezoeken. Na een paar pilsjes blijkt hij echter wel tot enige konsessies bereid. "Als Felix blijft leven" snikt hij "dan mag ze zelfs wel naar het Sarphatiepark." In die omgeving is inmiddels verheugd op dit aanbod gereageerd.

De gemeente heeft, puur voor de show natuurlijk, een mogelijkheid geschapen tot het indienen van bezwaren. Die moeten naar de afdeling Beheer en Milieu, Stadhuis, Amstel 1, 10 11 PN Amsterdam.


.Terug naar boven