Naar archief

UIT: NN #76 van 14 februari 1991  

STUDENTENMANIFEST 

Enige tijd geleden heeft de Landelijke Studentenvakbond LSVB zich bij monde van haar algemene ledenvergadering uitgesproken tegen de Golfoorlog. Besloten werd de demonstraties van het komité 'Stop de Golfoorlog' te ondersteunen. 

Een aantal studentenbonden in Nederland wil echter verder gaan dan het ALV besluit. Ze hebben besloten samen te werken om hun acties te coördineren. In bijgaand pamflet, wat in een oplage van 10.000 verspreid is, wordt hun visie ten aanzien van de Golfoorlog verduidelijkt. Ook is een begin gemaakt met het organiseren van symposia en lezingen over de problematiek. 

STUDENTENMANIFEST TEGEN DE GOLFOORLOG 

Dit is een manifest van de studentenbeweging tegen de Golfoorlog. Hierin willen wij duidelijk maken wat onze bezwaren tegen de Golfoorlog zijn. Binnen de studentenbeweging heerst veel kritiek op de Nederlandse houding inzake de Golfoorlog. Wij vinden dat deze kritiek in de vooralsnog zwakke maatschappelijke discussie nadrukkelijk gehoord moet worden. De problemen in het Midden-Oosten raken iedereen, dus ook ons. Oorlog kan echter nooit een oplossing zijn. 

1. Sinds augustus is er een grote crisis ontstaan rond Koeweit, die is uitgegroeid tot het grootste militaire conflict sinds de Tweede Wereldoorlog. De studentenbeweging wil zich met dit manifest krachtig tegen de oorlog verzetten. Dit manifest zal worden ondersteund door concrete activiteiten tegen de oorlog, zoals demonstraties, voorlichting en ondersteuning van anti-oorlogscampagnes. Hieronder zullen we ons standpunt t.a.v. de oorlog en de Nederlandse rol hierin toelichten. 

2. Laten we duidelijk zijn: we zijn tegen de annexatie van Koeweit door Irak. Geen enkel land heeft het recht andere gebieden aan te vallen, geen enkele regering heeft het recht mensen te onderdrukken. De reactie van de Westerse wereld is echter zwaar overtrokken omdat op geen enkele serieuze manier is geprobeerd om de problemen diplomatiek op te lossen. Wel is vanaf het begin van het conflict een enorme militaire dreiging opgebouwd. Ook het feit dat Nederland zo kritiekloos achter de VS aanhobbelt en schijnbaar zonder noemenswaardige problemen het eventuele gebruik van atoomwapens accepteert, heeft ons zeer kwaad gemaakt. 

3. Waarom wordt er nu oorlog gevoerd? Volgens ons gebeurt dat voornamelijk om de economische en politiek belangen in het Midden-Oosten te verdedigen en te versterken, en wordt de schending van het internationale recht gebruikt om de oorlog te rechtvaardigen. Een oorlog die gevoerd wordt met het modernste wapentuig, voornamelijk geproduceerd en geleverd door een aantal westerse landen; wapentuig waarmee grof geld is verdiend. 

4. Waar geen rekening mee wordt gehouden is dat ontelbare onschuldigen zullen vallen; zowel soldaten als burgers. Irakezen, Saoedi's, Israëli's, Palestijnen of anderen in gebombardeerde steden hebben niet gekozen voor de oorlog, maar zijn gedwongen door Saddam Hoessein en George Bush om als kanonnenvlees te eindigen. Wat men zich bovendien niet realiseert is dat de economische en infrastructurele gevolgen van een platgebombardeerd land nog onnoemlijk veel onschuldige slachtoffers zullen eisen. 

5. Deze oorlog is naast een mensenslachting ook een regelrechte milieuramp. Waar daadwerkelijk oliebronnen in brand worden gestoken en kerncentrales of chemische fabrieken worden gebombardeerd, ontstaat de grootste milieuramp in de geschiedenis. Hiel zal de hele wereld jarenlang onder lijden. 

6. We noemden het al eerder: de oorlogspropaganda wordt massaal over ons uitgestort. Ontelbare keren is ons al verteld hoe goed de oorlog gevoerd wordt en met welke technische perfectie. Dit terwijl mensen die opkomen voor de vrede belachelijk gemaakt, doodgezwegen of gecriminaliseerd worden. Wij willen protesteren tegen de eenzijdige nieuwsvoorziening. Wij willen niet beschreven worden als pro-Saddam Hoessein of als naďevelingen. Wij zijn tegen de oorlog van én Irak én de zogenaamde coalitie. 

7. Zo langzamerhand blijkt dat de Arabierenhaat over de hele wereld verontrustende vormen aanneemt. Een Arabier wordt meteen gezien als een aanhanger van Saddam Hoessein. Wij zijn bang dat op de langere termijn echt racisme sterk zal groeien. Ook hiertegen willen wij sterk protesteren. 

Wij willen met dit manifest een bijdrage leveren aan de anti-oorlogsbeweging. Wij hopen dat hierdoor meer mensen, en Vooral studenten, gaan inzien dat de oorlog nooit een oplossing kan zijn voor de problemen in het Midden-Oosten. Daarom eisen wij: 

STOP DE OORLOG IN DE GOLF!

GEEN NEDERLANDSE DEELNAME AAN OORLOGSGEWELD!

ACTIEVE OPROEP DOOR DE NEDERLANDSE VOLKSVERTEGENWOORDIGING TOT EEN VREEDZAME OPLOSSING! 

Dit pamflet is gemaakt door studenten uit Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, ZwOlle, Wageningen, Arnhem, en door de LSVB.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991