Naar archief

UIT: NN #76 van 14 februari 1991  

***NIEUWS***

HONGERSTAKING DEELS GESTOPT 

Zo'n 32 gevangen leden van de Grapo en PCE-r zijn al sinds november '89 in hongerstaking om samenvoeging te eisen. Het konflikt zit al tijden muurvast.  

De PSOE (sociaal-demokraten) willen niets van hun belofte tot samenvoeging nakomen. Zelfs na het overlijden van José Manuel Sevillano op 15 mei 1990 kwam er geen beweging in het konflikt. De PSOE nam daarmee de verantwoording om het konflikt over lijken te willen oplossen en zodoende de Endsieg te halen die we ook al uit Duitsland kennen. 

Vorige week kwam er echter beweging in, maar van de andere kant. De PCE(r) had haar congres. Tijdens dat congres deed de voorzitter van de PCE(r) een beroep op de hongerstakers om hun hongerstaking op te geven omdat de medische situatie zeer slecht is en er geen uitzicht is op een oplossing. Bovendien was de ondersteuning van de hongerstaking in Spanje en daarbuiten te minimaal om nog veranderingen af te kunnen dwingen. 

Afgelopen maandag en dinsdag kwamen er een reakties van de hongerstakers. Een van de advokaten kreeg van 15 hongerstakers een telegram waarin ze meedeelden dat ze de hongerstaking afbraken. Drie anderen zgn. leiders van de hongerstaking lieten weten de hongerstaking voort te zetten. 

Of dit nu het eind van de hongerstaking is of een verandering van taktiek is op dit moment moeilijk in te schatten. Volgend week zal daar meer duidelijkheid over zijn. [groetjes VK/UPA] 

INFOCENTRUM ROTTERDAM 

ROTTERDAM – Zoals wellicht bekend is er sinds een tijdje ook in Rotterdam een infocentrum opgestart. Het heeft een plek gevonden in het Poortgebouw, net over de Maas in Zuid. 

Na het grandioze feest op 9 februari jl. is het Infocentrum Rotterdam dan eindelijk wekelijks geopend. Hier wat meer info. In het Infocentrum vindt u boeken, brosjures, infomappen en bladen over de volgende onderwerpen: 

Anarchisme, Vrijsocialisme, Dienstweigeren, Vredesbeweging, (Anti-)militarisme, (Anti-)fascisme, (Anti-)racisme, (Anti-)apartheid, Amnesty Int., Mannenstrijd, Filosofie, (Anti-)kernenergie, Dierenstrijd, Nigaragua, Latijns-Amerika, Midden- en Verre Oosten, Afrika, Azie, Int. Solidariteit, Kraken, Wonen, Verzet, Smeris, Justitie, Geheime Diensten, Vrouwenstrijd, Milieu, Voeding, Gezondheid, Gewapende strijd, Socialisme, Marxisme. 

Daarnaast zijn er algemene (aktie)bladen) en pamfletten/folders van diverse links (radikale) groepen in het zg. binnen- en buitenland. Ook is er een boekenuitleen, verder worden er T-shirts, boeken en NN verkocht. En is er een aktie-spreekuur. (En veel thee). Tenslotte is er een gedeelte over het Poortgebouw zelf. 

Wat willen we met het Infocentrum?

* Informatie over genoemde onderwerpen en links-radikale strijd openbaar en makkelijk toegankelijk maken en houden.

* Deel uitmaken van die informatiestroom en strijd. Een links-radikaal infocentrum kan in die zin een konfronterende en aktiverende funktie hebben voor een stad.

* Informatie over (komende) akties bijeenbrengen en verder verspreiden. 

Stuur dus al je (aktie) aankondigingen e.d ook naar het Infocentrum Rotterdam, en/of kom eens langs! Tot ziens, en help de strijd doorgaan! 

Locatie: Stieltjesstraat 38 3071 JX Rotterdam, geopend op maandag van 19 tot 22 uur, woensdag van 19 tot 22 uur en zondag van 15 tot 20 uur. 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991