Naar archief

UIT: NN #76 van 14 februari 1991††

***KRAAKNIEUWS***

VRANKRIJK UIT DE ZORGEN

AMSTERDAM In NN #74 schreven we dat kraakpand Vrankrijk in Amsterdam een oprotbrief had gekregen, d.w.z. dat ze het pand per 1 maart verlaten moesten hebben. Zoniet dan zou er een kort geding volgen. Het was duidelijk dat de bewonersters/ gebruikersters niet van plan zijn het al 8 jaar gekraakte pand te verlaten.

Er werden allerlei initiatieven in gang gezet om het pand te kunnen behouden. Er was een plan om te zorgen dat het pand in zelfbeheer van de huidige bewonersters zou komen, dat was tenslotte al 8 jaar vrij goed gegaan. Dat idee heeft echter nogal wat voeten in de aarde, en er moest veel uitzoekwerk gedaan worden. Om maar niet te vergeten de inhoudelijke diskussies over het hoe en wat van zelfbeheer.†

Ondertussen was er ook nog de dreiging van een kort geding, veel tijd was er dus niet. Om wat uitstel te krijgen (en sowieso om niet ontruimd te worden) werd er bij de eigenaar op aangedrongen om van ontruiming af te zien en dat we het pand in zelfbeheer zouden willen hebben. In een gesprek met de advokaat van de eigenaar is er dan ook tegen hem gezegd wat onze ideeŽn met het pand zijn en dat we het in zelfbeheer wilde hebben. De advokaat zegde toe met de eigenaar kontakt hierover op te nemen.†

Vrijdag 9 feb. kwam er bij Vrankrijk een brief van de advokaat van de eigenaar met als strekking dat de eigenaar het pand eventueel aan de bewonersters wilde verkopen, en dat in afwachting van een redelijk bod de juridiese procedure zou worden stopgezet. Geweldig, de druk was even van de ketel. Dinsdag 12 februari kwam er een brief van de eigenaar dat hij onder druk afziet van ontruiming van Vrankrijk.†

Goed nieuws natuurlijk, maar er ligt nog steeds een sloop-/bouwvergunning op het pand. En als de eigenaar het verkoopt, zou dat een grond van ontruiming kunnen zijn. Het zou goed zijn als op die plek in de stad (vlak achter de Dam) een pand met de huidige funktie (liefst nog wat uitgebreider) behouden zou kunnen blijven. Nog wat over de brief v.d. eigenaar. Bij sommige mensen kwam het over als een grap, maar hij is volgens onze informatie echt.†

VALERIUSPLEIN

AMSTERDAM Gekraakt op 27 jan. werd het pand Valeriusplein 12. Het pand stond al een poosje leeg, op een {kraakwacht)kantoortje na. Het pand is in eigendom van de Valeriuskliniek, die wil laten verbouwen maar daarvoor nog geen vergunning heeft. Na de kraak is er door de eigenaar aangifte gedaan.

De krakers schrijven in het buurtpamflet: "Dit pand is een spekulatiepand. Dat wil zeggen, dat de eigenaar het niet gebruikt omdat dat niet genoeg oplevert. Een pand dat leeg staat is namelijk gemakkelijker te verkopen en tegen hogere prijzen."†

"Nadat de kraakaktie een feit was, verschijnt er een lange verklaring van de krakers, waarin onder meer gesteld wordt dat critici van de kraakbeweging zullen zich afvragen, waarom we nu juist dit pand kraken, welke eigendom is van de Stichting Psychiatrisch Centrum Am*dam. De SPCA is nu niet bepaald een van de bekende spekulanten op onroerend goed gebied, zal men als argument tegen de kraak aanvoeren. Wij willen er echter op wijzen dat er in de hele VPC geen enkele vorm van sociaal beheer van onroerend goed bestaat."†

"Inmiddels heeft de smeris gemeld dat het pand aanstaande vrijdag ontruimd gaat worden op lokaalvredebreuk. Ze zeiden, toen ze aan de deur kwamen 'ga maar naar het LOI want daar is plaats zat'. Het LOI, een kraakpand in de Van Eeghenstraat, staat overigens ook op de nominatie om ontruimd te worden. †

MERWEDROOM WEER VERLATEN

DORDRECHT De droom weer over? Anderhalve week nadat we het pand de Merwedroom herkraakt hadden, hebben we 't weer verlaten, mede op aanraden van onze advokaat. Volgens hem had het geen zin om 't kort geding af te wachten, omdat Pauw (huidige eigenaar) zijn plannetjes rond bleek te hebben (het kort geding was op 25 jan.).

Aangezien we geen tijd en zin hadden om te barrikaderen, hebben we 20 jan. Merwedroom voor de tweede maal verlaten. Dit betekent niet dat Pauw nu zomaar van ons af is. We blijven hem en de Merwedroom in de gaten houden. Droma Continua, groetjes. Kraken gaat door en ut LDI blijft!†

ONTRUIMING = OPRUIMING

UTRECHT Shiiiit! Aan het gekraakt wonen in de panden Minrebroederstraat 15/17 komt een einde. Het schijnt niet meer te kunnen om in Utrecht grote panden te kraken. Tijd om iets op te bouwen en om in kollektief te wonen is er prakties niet meer.

In de nacht van 25 op 26 februari 1990 zijn de panden aan de Minrebroedersstraat gekraakt. De panden stonden al 4 jaar leeg. In de kraakweek van '89 zijn de panden ook gekraakt. De uitspraak v.d. officier van justitie was toen dat de panden ontruimd moesten worden door te korte leegstand op papier. †

De eigenaresse is de Lisman- Van Raay stichting, die de instandhouding van het landgoed Vreedenhoff tot doel heeft. De stichting mag winst maken onder het mom van de instandhouding van het definitieve vonnis de panden met een onttoe dat er voornamelijk met panden gespekuleerd wordt. †

Het Labrehuis aan de Plompetorengracht is een goed voorbeeld van Lisman's smerige werkwijze. Hij koopt het pand in '77 waarna hij een bouwvergunning aanvraagt voor luxe appartementen. Het blijft leegstaan tot het in '82 gekraakt wordt. In '88 verkoopt 't Labrehuis onder druk v.d Rabobank aan de gemeente. Daarbij dwingt hij bij de gemeente af dat hij van een ander pand de woonbestemming in kantoorruimte mag veranderen. †

Lisman is ook eigenaar van het Denka-terrein. Hij verkoopt het in kleine stukjes aan verschillende bedrijven terwijl de grond zwaar vervuild is. Uit onderzoek van rijkswaterstaat bleek dat de vervuiling in het grondwater kan doordringen. Het enige wat hem interesseert is het terrein vol te bouwen en zoveel mogelijk winst te maken.†

Een maand na de kraakaktie is de stichting een korte bodemprocedure begonnen om de bewonersters eruit te krijgen. Volgens de eigenaresse waren de panden in aktieve verkoop Halverwege de procedure vraagt de eigenaresse opeens om ontruiming wegens verbouwingsplannen. †

De stichting wil de panden verbouwen tot bedrijfsruimtes, luxe-appartementen, en om de gemeente lekker te maken sociale woningbouw. Voor deze verbouwing is een groot tekort op de begroting. Het is dus heel waarschijnlijk dat na de ontruiming niks v.d. verbouwing terecht komt.†

9 januari is er een tussenvonnis in de korte bodemprocedure uitgesproken. De bouwplannen moeten nog door rijksmonumentenzorg en door de gemeente goed gekeurd worden. Ze kregen 6 weken de tijd van de rechter. Bij toestemming om te verbouwen moeten na het definitieve vonnis de panden meteen ontruimd worden. 22 januari zijn de plannen goedgekeurd. We verwachten over 2 weken het definitieve vonnis.†

Wij willen dat de binnenstad een plaats is die bruist van het leven, waar mensen wonen, werken, winkelen en uitgaan. Het beleid v.d. gemeente is erop gericht v.d. binnenstad een werkplek te maken gericht op de belangen van het bedrijfsleven. Er worden honderden miljoenen in prestige projekten gestoken. †

Stadsvernieuwing in de oude woonwijken wordt steeds verder vooruit geschoven. Dit alles in een stad met 30.000 woningzoekenden. Door panden te kraken in de binnenstad wordt ruimte gekreŽerd voor wonen en allerlei andere aktiviteiten. Tijdens de ontruiming zal er een strooptocht naar leegstand plaatsvinden. Kom allemaal enÖ†

Voor meer info kun je terecht in het ACU, Voorstr. 71, Utrecht, op dinsdag van 21.-24.00 uur en woensdag en zaterdag van 13.00 17.00 uur. Groetjes van Minrebroeders en zusters.†

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991