Naar archief

UIT: NN #76 van 14 februari 1991

Jaaroverzicht fascistische/racistische aktiviteiten

Het Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK) verzamelt al ruim 10 jaar gegevens over extreem-rechtse en racistische groepen en personen. Een klein deel van de resultaten van dat onderzoekswerk wordt gepubliceerd in tijdschriften als AFDRUK of in eigen brochures. Vorig jaar zijn wij gestart met het uitgeven van een nieuwe reeks brochures, onder de naam FOK-Dossiers. In deze serie willen wij bepaalde organisaties, gebeurtenissen of personen behandelen die te maken hebben met extreem-rechts in de meest brede zin van het woord.

Vorige week kwam het tweede nummer van die serie uit en dat wordt een overzicht over de aktiviteiten in 1990 van een aantal politiek-racistische en neo-fascistische organisaties die in Nederland aktief zijn. Achtereenvolgens worden behandeld: Aktiefront Nationale Socialisten; Appl Bestrijding Criminaliteit; Burgerbelang Nederland/Staatkundige Federatie; Centrumdemokraten; Centrumpartij '86; Consortium de Levensboom; Geschiedkundig Genootschap de Wende; Jongeren Front Nederland; Nederlandse Volksunie; Oud Strijders Legioen; Uitkijk; Viking Jeugd Nederland; Voorpost en de Zuid-Afrika Vriendenkring.

Uit de inleiding: "In de Bondsrepubliek Duitsland geeft het Bundesamt fr Verfassungsschutz (de Duitse staatsveiligheid) jaarlijks een 'Verfassungsschutzbericht' uit, dat voor iedereen gratis te verkrijgen is. In dat Bericht is onder meer een overzicht opgenomen van nazistische groepen en aktiviteiten. Kennelijk is in Nederland bij de BVD zoiets onmogelijk. De reden die de BVD daar zelf over opgeeft (daarmee "zou de veiligheid van de Staat kunnen worden geschaad") gaat in onze ogen niet op.

Daarom heeft het FOK besloten om een jaarlijks overzicht uit te gaan brengen over dit onderwerp. Niet omdat wij taken van de BVD over willen nemen, wij blijven van mening dat het een taak van de BVD is een dergelijk overzicht te publiceren. Naar onze mening is een dergelijk overzicht zeer goed bruikbaar voor allerlei mensen en groepen die zich tegen fascistische aktiviteiten verzetten.

In dit overzicht gaat het om georganiseerde politiek-racistische en fascistische groepen en niet om uitlatingen en aktiviteiten van eenlingen of vertegenwoordigers uit andere groepen die niet direkt een fascistische of racistische achtergrond hebben. Ook niet opgenomen zijn gegevens over groepen als de Grijze Wolven of de Amicale, omdat daarover vrijwel geen gegevens beschikbaar zijn.

Op dit moment zijn in Nederland zo'n 40 racistische of fascistische organisaties aktief (daarbij niet gerekend de verschillende dochterorganisaties van bijv. de Centrumdemokraten). De meeste van die organisaties zijn eendagsvliegen, hebben een zeer kleine aanhang en stellen over het algemeen weinig voor. Daarnaast zijn er ongeveer 20 tijdschriften met een politiek racistische of fascistische inhoud. De trek die in 1989 is ontstaan van een groot aantal van een groot aantal rechts-extremisten naar de Centrumdemokraten, en in mindere mate naar de Centrumpartij '86, zette zich in het afgelopen jaar voort."

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991