Naar archief

UIT: NN #76 van 14 februari 1991  

***AXIES GOLFOORLOG***

STILTEKRING IN TILBURG 

TILBURG - Half november was in Tilburg de eerste aktie tegen de mobilisatie voor de Golfoorlog. In die tijd kwamen enkele Amerikaanse legerdivisies per trein door Tilburg. Per nacht denderden een of meerdere treinen door Tilburg. Ondanks het feit dat er slechts binnen een beperkt kringetje geworven is, kwamen er toch nog vijftig mensen opdagen bij een kortstondige viadukt-aktie. 

Enkele mensen 'bestormden' met spandoeken en fakkels de spoorbrug en brachten korte tijd enkele treinen in verwarring. Dit was een van de betere hit and run akties. Geen arrestanten, geen gewonden. Doe dat maar eens na daar in Amsterdam. Maar zonder flauwekul, verder was het een matte zooi hier in Tilburg. 

De dag na het uitbreken van de oorlog werd er een handtekeningenaktie georganiseerd door de vredeswerkwinkel (nee hoor geen stiltekring). Hierbij werden in korte tijd zo'n driehonderd handtekeningen tegen de Golfoorlog opgehaald. Aktivisten gingen vaak spontaan in diskussie met passanten wat er vaak heftig aan toe ging. 

Op 26 januari lieten er in Amsterdam zo'n 10.000 mensen hun afkeer zien van het oorlogsgeweld. Doordat er zoveel Tilburgers naar Amsterdam (en Bonn, 250.000) vertrokken moesten we het hier in Tilburg doen met 340 betogers. Na een korte wandeling door de binnenstad van Tilburg genoten we nog enige tijd van sprekers zoals Wilbert Willems en deken Bijl (RK). Onze roemruchte lokale aktiefanfare de Erfenis blies natuurlijk ook weer een partijtje mee. 

Ondertussen hebben diverse groepen en personen zich gekonsentreerd in het Anti Golf Oorlogkomitee Tilburg (AGOT) wellicht in de nabije toekomst nog om te dopen in een lokale KAGO (Komitee Anti Golf Oorlog). De deelnemende groepen zijn o.a. derde wereldgroepen, vredesgroepen, anti-fascisme/racisme groepen, belangenorganisaties van buitenlanders, Groen Links, Muurkrant Tilburg, Basis Balans Gilze-Rijen etc. 

Van deze groep is de komende tijd nog veel te verwachten. Mogelijkerwijs zullen er de komende tijd ook nog aktiviteiten plaatsvinden in Tilburg e.o. buiten het kader van bovenstaande organisatie (diplomatiek hé). Tenslotte hoopt de Vredes Werk winkel binnenkort informatiebijeenkomsten te organiseren over het zelfbeschikkingsrecht van verschillende volkeren, waaronder de Koerden en Palestijnen. [korinne] 

KAGO-TERNEUZEN 

TERNEUZEN - In Terneuzen zijn tot nu toe twee demonstraties tegen de Golfoorlog georganiseerd. De eerste demo vond plaats op zaterdag 19 jan. Deze demo telde 70 deelnemers, waaronder een aantal arabische mensen. 

De meegevoerde spandoeken waren zowel in het Nederlands als in het Arabisch. De reakties vanuit het publiek waren verdeeld, maar in het algemeen positief. Op vrijdag 25 jan. hadden we een fakkeloptocht met weer 70 mensen. Beide demo's trokken door het centrum van de stad. Naast deze demonstraties zijn er enkele spuit- en plakakties gevoerd in Terneuzen.  

DEMO TEGEN MUNITIETRANSPORT 

AMSTERDAM – Zaterdag 16 februari, verzamelen om 13 uur op het plein voor het station Sloterdijk in Amsterdam. 

In de Westelijke Havens van Am*dam vindt sinds het uitbreken van de Golfoorlog op grote schaal munitieoverslag plaats. Met name vanuit Duitsland wordt er per trein, binnenvaartschip en met vrachtwagens wapentuig aangevoerd, die dan bij Combined Terminals Amsterdam (CTA) in schepen worden geladen. Daarna wordt de dodelijke lading naar het Golfgebied gebracht. 

Voor dit doel is een spoor in Havens-West afgezet met NATO-prikkeldraad en tot militair terrein verklaard.

Wij willen protesteren tegen:

* De Amsterdamse medewerking aan de Golfoorlog. Stop de overslag van wapentuig.

* De inname van civiel terrein door militairen.

* De medewerking van de NS aan de munitietransporten. 

Vlakbij station Sloterdijk begint een spoortje waarover de munitietreinen naar CTA rijden. Het is een klein spoort je en de treinen moeten daar stapvoets rijden, voorafgegaan door een wandelende spoorbeambte, die eventueel wissels om moet zetten. Over dit spoor willen we naar het militaire terrein in de havens lopen. Het moet een strijdbare stoet worden met trommels en vlaggen. 

Onzeker is of er dan wel of niet een trein aankomt, maar dat doet er ook niet toe, zolang wij het spoor gebruiken, kan een munitietrein dat niet. Bij het militaire terrein zullen we het spoor afsluiten met hout, vuilnis, beelden en andere materialen. Neem zelf ook wat mee! Daarna gaan we weer over het spoor terug naar station Sloterdijk.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1991