Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #68


UIT: NN #68 van 18 oktober 1990


AKTIEFRONT NATIONALE SOCIALISTEN

De laatste tijd zijn er weer een aantal neonazistische aktiviteiten in Nederland geweest, waarvoor het Aktiefront Nationaal Socialisten verantwoordelijk wordt gesteld. In Veendam zijn in de buurt van het asielzoekerscentrum pamfletten verspreid, en ook in Tilburg.

Het Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS) is een van de meest radikale extreem-rechtse organisaties die er de afgelopen tien jaar in Nederland zijn geweest. Het ANS is de Nederlandse afdeling van de Duitse groep Aktionsfront Nationaler socialisten / Nationaler Aktion (ANS-NA), van Michael Kühnen. Het ANS-NA is een paar jaar geleden door de Duitse overheid verboden verklaard en Kühnen heeft een forse gevangenisstraf uitgezeten wegens 'terrorisme'. Toen hij vrijkwam heeft hij het ANS-NA voortgezet onder de naam Nationale Sammlung.

Het Nederlandse ANS is in 1983 opgericht als afsplitsing van het Jongeren Front Nederland (JFN), van Steward Mordaunt, die nu voor de Centrumpartij '86 in de Haagse gemeenteraad zit. Dit omdat de oprichters van het ANS, Martijn Freling, Jan Schermer en Cees Ladenstein vonden dat het JFN niet radikaal genoeg was. En dat terwijl in die tijd het JFN nog steeds flirtte met het nazisme.

Maar Freling en aanhang wilden een duidelijke stellingname ten gunste van het nazisme. Ze beginnen een blad uit te geven, getiteld Weerwolf, waarvan de voorpagina met enige regelmaat 'gesierd' wordt met een portret van Hitler. Ook beginnen ze met een geheel nieuwe jaartelling, die teruggaat tot 1889, het geboortejaar van Hitler. Vanaf de eerste nummers van Weerwolf en de eerste pamfletten van het ANS worden door antiracistische en antifascistische organisaties klachten daartegen ingediend bij justitie, maar die is naar aanleiding daarvan nooit tot vervolging overgegaan.

Freling (onder meer oud-lid van de Centrumpartij) wordt wel een aantal keer door de politie opgepakt, maar dat is voor andere aktiviteiten. Zo was hij in 1983 met een hele groep skinheads betrokken bij een knokpartij in een Rotterdams Jazzkafé, waarvoor hij later veroordeeld is.

In '87 trekt Freling zich terug uit het ANS en uit een aantal andere fascistische groepen. hij moet een tijd gevangenisstraf uitzitten die hij nog had staan en tijdens een proefverlof vlucht hij en duikt in München bij vrienden onder. De opvolger van Freling bij het ANS is Cees Ladenstein, uit Apeldoorn.

Ladestein was uitstekend bevriend met de weduwe Rost van Tonningen, bij wie hij lange tijd in huis heeft gewoond als bediende en lijfwacht. Tijdens zijn aktiviteiten voor het ANS blijft Ladestein ook aktief voor de viking Jeugd, het JFN en groepen als het schimmige internationale nazi-gezelschap Northern League.

In april 1985 komt Ladestein in het nieuws als de politie een onderzoek start naar de herkomst van pamfletten die rondgestuurd zijn namens het 'Komitee ter Voorbereiding der Festiviteiten ter ere van de lOOste geboortedag van Adolf HitIer'. Ladestein blijkt voorzitter van dit komitee, Freling vice-voorzitter. Justitie onderneemt verder geen stappen tegen dit komitee. Ladestein zelf krijgt later nog wel problemen, onder meer wegens het plakken van stikkers met nazi-teksten en het vernielen van een telefooncel.

Ook Ladestein houdt het bij het ANS na een tijdje voor gezien en trekt zich terug. zijn plaats wordt overgenomen door een Groninger, Eite Homan. Homan, een skinhead, is zijn politieke karrière begonnen bij de maoïstische 'Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland', doorloopt nog een aantal radikaal-linkse organisaties om vervolgens over te stappen naar extreem-rechts.

In 1986 wordt hij door de grote chef van het Duitse ANS, Michael Kühnen, benoemd tot Bereichsleiter van het ANS-Nederland. Later krijgt hij ook de afdeling Vlaanderen nog toegewezen. Onder Homan organiseert het ANS zich tot een kleine maar aktieve organisatie. Homan zet het uitgeven van het blad Weerwolf stop en begint met het vertalen van de boodschap van de leider Kühnen. die verschijnt in het Duits onder de titel Der Schülungsbrief, wat door Homan omgezet wordt in De Scholingsbrief.

Het eerste nummer verschijnt in november 1987, of zoals zij tellen 98 JdF (Jahr des Führers). Uit het voorwoord van het eerste nummer:

'Onze wereldbeschouwing -en tegelijk onze levensbeschouwing- is het Nationaal-socialisme, dat men principieel kan omschrijven als de georganiseerde wil van het Arische ras.'

(...) 'Organisatorische drager van het Nationaal Socialisme is de Nationaal-socialistische partij voor wat het volk betreft, en de Nationaal-socialistische wereldbeweging voor wat het gehele ras aangaat. Daar waar de Nationaal-socialistische partij verboden is, moet dat verbod doorbroken worden; daar waar geen partij is, moet deze opgericht worden. Bij het begin van de politieke strijd moeten al die Nationaal-socialisten zich aaneensluiten, die bereid zijn te gehoorzamen aan een eensgezinde leiding en de oprichting van de partij te bevechten. ideologische meningsverschillen en uiteenlopende tendensen, zeer zeker spitsvondige haarkloverijen over detailkwesties, moeten hiervoor wijken; beslissend zijn kameraadschap en de bereidheid tot totale inzet en het brengen van offers in de strijd voor de oprichting en het succes van de Nationaal-Socialistische partij!'

'Dat is de ideologische grondslag van het ANS-werk. Het ANS is -zoals de naam al zegt- een aktiefront en geen diskussieclup! Het ANS kan alleen maar dan met succes de strijd voeren, als de jonge aktivisten bereid zijn hun leven, hun denken en hun willen geheel en al ondergeschikt te maken aan de noden van de strijd, om een concreet doel te bereiken.'

Ondanks dat, zijn de paar nummers van De Scholingsbrief die verschenen zijn grotendeels gevuld met theoretische verhalen over 'Ons Voorbeeld', 'De strategie van het ANS' en brieven uit de gevangenis. Onder de bezielende leiding van Homan wordt er aktief geworven onder de supporters van FC Groningen en worden met grote regelmaat pamfletten uitgedeeld, voornamelijk in Noord-Nederland.

Met bijna even grote regelmaat wordt Homan en soms ook anderen, opgepakt wegens diskriminatie en verboden wapenbezit, want elke keer als Homan gepakt wordt is hij in het bezit van een bajonet, een ploertendoder of soortgelijk materiaal. tijdens een proces tegen hem in Arnhem, heeft hij tegenover de rechter verklaard dat hij ook zonder meer gebruik zou maken van zijn wapens als hij zich in het nauw gedreven voelt.

Ook loopt Homan regelmatig met een kogelvrij vest om. Hij is de afgelopen jaren een groot aantal keer veroordeeld wegens diskriminatie en verboden wapenbezit. Met zijn supporter-vriendjes begint Homan in Groningen een waar schrikbewind te voeren naar kraakpanden in de stad toe, waarbij voornamelijk het voormalige Wolters-Noordhof Complex het moet ontgelden. Met enige regelmaat worden er aanvallen op het pand en mensen die er als 'krakersters' uit zien uitgevoerd. verder worden er in de stad posters geplakt waarin opgeroepen werd het WNC te ontruimen.

Andere folderakties zijn gericht tegen asielzoekerscentra of ter herdenking van de in 1987 overleden oorlogsmisdadiger Rudolph Hess.

Toen in februari 1989 de Duitse politie de groep Nationale Sammlung oprolde en Kühnen met een aantal volgelingen oppakte is Homan vanuit Nederland doorgegaan met het uitgeven van het blad van de Nationale Sammlung, Die Neue Front. In dat Duitstalige blad doen de verschillende afdelingen van de groep verslag van hun aktiviteiten.

Een prominente plaats is daarin voor de 'Gau Niederlande' (Gouw Nederland), die uitgebreid mag berichten over hun aktiviteiten. De meeste van die verslagen gaan over plak- of folderakties of over aanvallén op kraakpanden: 'Op 19 februari sloegen we terug: na een thuiswedstrijd van FC Groningen bestormden we met zo'n 50 man -grotendeels voetbalfans, die tot onze aanhang behoren- het pand, met als doel die anarchisten te verdrijven.'

In oktober 1989 stuit de politie van Maastricht, tijdens een onderzoek naar een drugszaak op de naam van Richard van der Plas, uit Purmerend. Daar wordt huiszoeking gedaan en vindt de politie, naast een pistool waar geen vergunning voor is, een grote hoeveelheid nazi-propaganda. Van der Plas had zijn muren vol hangen met hakenkruisvlaggen, posters en foto's en had verder veel videobanden, langspeelplaten, folders, pamfletten en tijdschriften uit binnen- en buitenland. Hij is lid van het ANS.

Van der Plas is al lange tijd aktief in extreem-rechtse groepen, hij is sinds 1982 lid van de Centrumpartij, later van zowel de Centrumdemokraten als de Centrumpartij '86. In 1985 wordt hij ook, voor korte tijd, lid van de Nederlandse Volks Unie van Joop Glimmerveen.

Vorig jaar werd hij door de CP '86 benaderd om kandidaat te worden voor deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1990. In eerste instantie stemt hij toe, maar als hij een week later hetzelfde aanbod van Janmaat van de Centrumdemokraten krijgt, besluit hij dit te gaan doen en trekt zich terug bij de CP '86. Op 21 maart 1990 wordt hij verkozen in de raad van Purmerend.

De politie in Purmerend schakelt de Binnenlandse Veiligheids Dienst in en op grond van informatie van hen worden korte tijd later nog vijf invallen gedaan. Een in Alkmaar (Koman, pas kort lid van het ANS, en op dat moment dienstplichtig militair), drie in Groningen (Homan, zijn oude vriend Albert Westra en Douma) en een in Amsterdam (Et Wolsink).

Wolsink is ook een oude bekende in nazi-milieus. Op l6-jarige leeftijd meldt hij zich aan bij de SS en wordt aangenomen omdat hij loog , over zijn geboortedatum. Na de oorlog was hij onder meer betrokken bij de Viking Jeugd, tussen 1983 en 1986 sekretaris-penningmeester van de Nederlandse Volks Unie. Sinds 1985 is hij lid van het ANS, en sinds 1988' is hij erelid van de beweging van Kühnen. Verder verzorgt hij de internationale kontakten van de British Movement, een Britse nazi-groep.

Op 23 oktober aanstaande moeten de zes ANS-leden voor de rechtbank verschijnen, op beschuldiging van onder meer artikel 140 (deelname aan een kriminele vereniging).

Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK)

.Terug naar boven