Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #68


 

UIT: NN #68 van 18 oktober 1990


NASLEEP OKEGHEMSTRAAT

AMSTERDAM - Op 22 Oktober 1986 kregen de bewonersters van een aantal gekraakte etages aan de Okeghemstraat en Hendrik Jakobzstraat een brief van smerisburo van Leyenberg1aan met de mededeling dat ze de etages binnen 24 uur moesten ontruimen. Deze woningen waren toen al anderhalf jaar gekraakt.

De volgende ochtend verschenen er wat busjes platte petten in de Okeghemstraat. De inzittenden wilden een aanvang maken de deur te forceren. Dat brak ze zuur op. Een plaatselijk buitje van stenen, dakpannen en molotovcocktails daalde op hun hoofd neer. Een busje vatte vlam. Onmiddellijk daarna werd de straat afgesloten, een paar pelotons ME namen de taak van hun collegaatjes over. Er werd een inval gedaan in een etage in het blok, ruim 20 daar aanwezige mensen werden opgepakt, de etages ontruimd.

De volgende 24 uur werden alle arrestanten op vijf na vrijgelaten. Na later bleek had een van de vrijgelaten arrestanten een belastende verklaring over de vijf mensen afgelegd die vast bleven zitten. Twee van de vijf werden na twee weken alsnog vrijgelaten, de derde kwam na ongeveer drie maanden ook vrij. De laatste twee bleven vier maanden in voorarrest, tot aan hun proces. Vier van de vijf mensen werden uiteindelijk veroordeeld; drie tot 5 maanden cel en een arrestant tot 8 maanden. Het proces tegen de vijfde werd aangehouden omdat die na z'n vrijlating spoorloos verdwenen was.

De veroordelingen waren van dezelfde aard als die in de WNC-zaak. Je was bij een groep van waaruit geweld gepleegd werd dus je bent medeschuldig aan dit geweld. Een simpele truuk van het Openbaar Ministerie om het gebrek aan bewijsmateriaal te verdoezelen.

Afgelopen dinsdag diende de Okeghemstraat zaak bij de Hoge Raad. Daar is nu het toenmalige vonnis vernietigd. De Hoge Raad heeft gesteld dat het aanwezig zijn van mensen in een groep die geweld pleegt niet voldoende is om elk individu van die groep schuldig te bevinden aan openlijke geweldpleging. Dit is alleen van toepassing als er individuele bewijslast tegen mensen bestaat.

Duidelijk is dat deze uitspraak ook de veroordelingsgronden in de WNC-zaak onderuit haalt. Ook de WNC-arrestanten werden in de meeste gevallen zonder bewijs veroordeeld op openlijke geweldpleging. Maar met die andere uitspraak van de Hoge Raad (art. 140) zal dit voor de WNC-arrestanten niet veel verschil opleveren.

De Okeghemstraat zaak is nu terug verwezen naar de rechtbank in Den Haag. Als het openbaar ministerie niet met nieuwe bewijzen komt, zullen de arrestanten vrijspraak moeten krijgen.


DEFINITIEF KRIMINEEL

NIJMEGEN - Het zal waarschijnlijk weinig mensen ontgaan zijn maar ten overvloede vermelden we het hier nog even. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de MariŽnburcht-zaak en besloten dat de door justitie aangemerkte 'leidende groep' als kriminele organisatie mag worden beschouwd. Dit vonnis is een principe uitspraak over het gebruik van artikel 140 in dit soort zaken, en zal gevolgen hebben voor andere, lopende, zaken en voor de toekomst.

De MariŽnburcht was eťn gekraakt kantorencomplex van het Shell-pensioenfonds, in Nijmegen. Bij de uitgelokte ontruiming in januari 1987 werd de politie een tijd op afstand gehouden en werd o.a. een NMB-bank gesloopt. De aktie sloeg in als een RARA-bom, en leidde tot Kamervragen en een grootscheeps politie-onderzoek.

Na maanden werd een zorgvuldig geselekteerde groep gearresteerd als zijnde de leiders waarbij artikel 140 als nieuw wetsartikel als beschuldiging naar voren werd gebracht. Sinds die tijd is artikel 140 verscheidene malen naar voren gebracht in rechtszaken tegen politieke aktivisten, maar ook in vele andere zaken (roofovervallen enzo.). We hopen voor de volgende NN meer informatie te hebben (het schriftelijke vonnis is nog niet binnen bij de advokaten).


GEKRAKEEL

AMSTERDAM - Op zondag 23 september werd het schoolpand Wingerdweg 10 in Noord gekraakt door kunstenaars en een aantal woningzoekenden. Dit gebouw zou in februari ' 91 gesloopt moeten worden *** Op 7 okt. is Verbindingsstraat 19" gekraakt in De Pijp *** Het gekraakte LDI-gebouw in de Van Eeghenstraat, waar we in de vorige NN al meer over schreven, heeft de aangifte van lokaalvredebreuk overleefd. Een prachtig gebouw, wordt (of is) het zoveelste∑ nieuwe krakersbolwerk *** Trouwens, zoek je woonruimte?.. Spoed je naar kraakspreekuur De Pijp (ma. in de Van Ostadestraat 55 van 20 tot 21.30) of spreekuur Rivierenbuurt (ma. 20 tot 21.30) in IJselstr. 53. Ze hebben veel woonruimte in de aanbieding.

HEEMSTEDE - Villa Krake1bont (Herenweg 4) heeft nu zelfs al spreekuur (de Grr Krant weet van nix, maar wij wel). Ehh, trouwens, het pand heet ook Villa Eikenrode (en daar worden we nou niet goed van, al dat twijfelachtige gedoe) Iedere maandagmiddag kraakspreekuur in dit schitterende landhuis je. En hoe het zit met de toekomst van Eikenrode, bel het infonummer: tel. 020 - 228990) het beste tussen 2 en 6 uur 's"nachts te bereiken.

UTREGT - We want a clear. signal from the Minnebroedersstraat, please.....

 

.Terug naar boven