Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #68


 

UIT: NN #68 van 18 oktober 1990


BORSSEL BEZET

BORSSELE - Aktievoerders tegen kernenergie hebben maandagmiddag 15 oktober korte tijd aktie gevoerd bij de portiersloge van de kerncentrale in Borssele.

Met ongeveer 15 mensen klommen ze op het gebouwtje bij de ingang van de centrale om daar het ongenoegen kenbaar te maken over het gebruik van kernenergie en de vestiging van het opslagbedrijf voor radio-aktief afval (COVRA) bij Borssele. Na een half uurtje hielden ze op met hun aktie. Een dag later namen 20 aktievoerders tijdelijk bezit van het kantoor van de COVRA, ook deze bezettingsaktie was van korte duur.

Inmiddels is bekend geworden uit een, nog niet openbaar gemaakt advies, dat de inwoners van de zeven gemeenten rond de kerncentrale Borsele in de toekomst vrijwel zeker allemaal jodiumpillen krijgen, die in geval van een kernramp ingenomen dienen te worden (gelukkig maar)...


BLOKKADE KALVERSLACHTERIJ

APELDOORN - Donderdag 4 oktober -dierendag- hebben aktievoerders van de Anti Diergebruik Komitee (ADK) en Nederlandse Vegetariërs Bond (NVB) de toegang geblokkeerd van kalverslachterij EKRO in Apeldoorn. Met kettingen werd het hek dicht gemaakt, dat vervolgens vol gehangen werd met spandoeken en verbodsborden 'Verboden voor slachters'.

Een ander groot bord kondigde aan dat de nieuwe slachterij, wat ADK en NVB betreft, direkt gesloopt kan worden De bedrijfsleiding deed geen poging de blokkade te doorbreken. De middagploeg die om een uur aankwam, werd zelfs naar huis weggestuurd. Eén slager, die het allemaal te veel werd, deed een poging op de aktievoerders in te rijden, maar kwam niet ver. Hij maakte rechtsomkeert, maar wist later via het hek aan de achterkant toch nog wat vlees binnen te halen.

Het opfokken van kalveren is een van de meest ziekelijke uitwassen van de bioindustrie. Omdat de konsument blank kalfsvlees wil, wordt gezorgd dat de dieren konstant bloedarmoede hebben. Hierdoor hebben ze last van spierafwijkingen, maagzweren, stress en ademhalingsproblemen.

Omdat deze situatie langzamerhand overal bekend wordt, eet de Nederlander bijna geen kalfsvlees meer. Toch worden er in Nederland ieder jaar 1 miljoen kalveren geslacht. Ruim 90% van het kalfsvlees wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland en Italië, waar ze er minder problemen mee hebben.

De EKRO is de grootste kalverslachterij in Europa, met aparte afdelingen voor het maken van opfokvoer en het verwerken van leer. Bovendien kunnen veehouders als een soort kontraktarbeiders kalveren mesten voor de EKRO. Met deze overbodige produktie voor buitenlandse konsumenten maakt Nederland zich bovendien tot de vuilnisbelt van Europa.

Voor 1 kilo kalfsvlees komt 18 kilo mest in het milieu terecht. Mest die bijdraagt aan zure regen en de vervuiling van drink- en oppervlakte water. ADK en NVB vinden dat, kijkend naar de vleesproduktie, het fokken van kalveren direkt uit Nederland moet verdwijnen. De andere vormen van bio-industrie kunnen dan snel volgen.


OVER DE NIEUWE BIJSTANDSWET

UTRECHT - Mevrouw Elske ter Veld (PvdA), onderminister van Sociale Zaken, toont zich een waardig opvolger van de Graaf (CDA). Was hij in het verleden bezig met een nieuwe en slechtere bijstandswet, Mevr. ter Veld kan het nog slechter. Dit blijkt uit het nog geheime voorontwerp van de nieuwe wet, met toelichting, dat de werklozenbond te pakken heeft gekregen.

Het lijkt wel Lubbers II. No nonsens. Er zijn teveel bijstandsgerechtigden. Dat moet omlaag. Iedereen in de RWW, dus sollicitatieplicht. In artikel 118 lid 2 staat letterlijk: 'Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van belanghebbende is berekend.'

Werk boven je kunnen hoef je niet aan te nemen, beneden je kunnen wel. Duurt de werkloosheid langer dan een jaar, dan is de arbeid eerder passend. Ben je echt langdurig werkeloos, dan is alles passend. Met minimumloon, tijdelijk, kort, ver weg, maakt niet uit zolang je maar gewipt kan worden uit de bijstand.

Vrijwilligerswerk met een bijstandsuitkering mag alleen nog maar als het de kans op betaald werk biedt of het "maatschappelijk funktioneren" positief beïnvloedt. Dus niet het werk wordt bekeken maar de persoon die het vrijwilligerswerk doet.

De werklozenbond heeft de 200 pagina's doorgeworsteld. Er staan nog veel meer verslechteringen in. De voordeurdelerskorting blijft. De sociale dienst kan inkasso gaan spelen voor o.a. postorderbedrijven en huisbazen. De sociale dienst kan ongevraagd gegevens doorgeven aan de vreemdelingenpolitie. Er komen meer strafkortingen.

Dit is maar een kleine greep uit de hele nieuwe wet. Wil je het hele pakket van ongeveer 200 pagina's met voorontwerp en toelichting, stort dan f.20,- op postrekening 1416668, Werklozenbond Utrecht, dan wordt het je toegestuurd. De Werklozenbond is te vinden op Oude Gracht 229 in Utrecht. Tel 030-333773. [bron: SprinGstof 485, 1-10-'90]


PRIMAFOON VERNIELD

HOORN (PERSVERKLARING) - In de nacht van 4 op 5 oktober hebben we de gevel van de Primafoon vernield. Dit omdat de PTT een werknemer heeft ontslagen op politieke gronden. Volgens de PTT wegens plichtsverzuim, echter in de eerste ontslagbrief stond waar het de PTT eigenlijk om ging: de betreffende zou bij de ontruiming van het WNC zijn geweest…

En dat zou het imago van de PTT aantasten. En dus moest de man verdwijnen. Door deze man uit zijn functie van postsorteerder te ontheffen treedt de PTT op als verlengstuk van justitie. Nederland glijdt af naar een politiestaat. Zelfs particuliere instellingen mogen mensen straf opleggen omdat deze andere politieke ideeën in de praktijk brengen.

Er wordt deze persoon een maatschappelijke straf opgelegd. Hij ziet zijn inkomsten teruglopen, wordt gecriminaliseerd en hoeft niet meer te rekenen op een andere baan. Dit terwijl hij streed voor het behoud van woonruimte en andere sociale activiteiten binnen het WNC. Een functie als postsorteerder staat toch volledig los van wat voor politieke activiteiten iemand onderneemt?

Dit ontslag geeft aan in wat voor maatschappij we leven, deze maatschappij kan geen mensen gebruiken die streven naar een andere meer sociale maatschappij. Deze maatschappij wordt door justitie gezuiverd van politieke tegenstanders. De PTT voert dit beleid uit omdat sommigen het onprettig vinden dat een 'kraker' post sorteert. De inconsequentie ten top.

Deze mensen zouden net zo handelen als zij geen woonruimte zouden hebben. Dit in combinatie met een negatieve berichtgeving, waardoor deze mensen negatief over kraken denken, leidt tot het ontslag van een PTT-werknemer. Onaanvaardbaar, en daarom zetten wij onze ideeën om in praktijk. KRAKEN GAAT DOOR!

aktiegroep: 'J. BEEREPOOT'


AKTIEDAG TEGEN MCDONALD'S

Voor de tweede keer was dit jaar 16 oktober uitgeroepen tot Boykot McDonald's dag. Zoals je in NN #66 kon lezen is er in de tussentijd ook aktie gevoerd in onder andere Den Haag.

De bezwaren tegen deze hamburgergigant zijn in het kort:

1. Voor elke hamburger en McNuggetskip verdwijnt een stuk tropies regenwoud doordat er sojaschroot in het krachtvoer van die beesten zit. Voor de Noord-Amerikaanse hamburgers geldt dat nog wat sterker: die koeien komen gedeeltelijk kant en klaar uit Midden-Amerika zetten.

2. De hoeveelheid afval die McDonald's produceert is giganties.

Als je in de buurt van een vestiging geen halsbrekende toeren moet uithalen om niette struikelen over de bekers en bakjes, heb je veel geluk gehad.

3. Het personeelsbeleid is slecht; doordat de werktijden zo laag zijn dat je weinig rechten hebt.

In negen plaatsen vonden de bedrijfsleiders aktievoerders op de stoep. Rustig verliep het in Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Apeldoorn. Daar werden door steeds ongeveer 15 mensen onze sprookjesboekjes uitgedeeld aan omstanders.

De reakties waren over het algemeen goed en daardoor ging het snel met de boekjes. De groene folder van McDonald's zelf die ze een jaar geleden ook al uitdeelden was blijkbaar nog niet op. De gespreksstof voor de bedrijfsleiders wel, nadat ze van hogerhand opdracht hadden gekregen niet in diskussie te gaan. Nog rustiger was het in Zaandam en Amsterdam, waar slechts ongeveer 5 mensen aktie voerden.

Anders ging het in Heerlen waar veertig mensen om kwart voor een begonnen met uitdelen. De dood nerveuze bedrijfsleider waagde drie schuchtere pogingen zijn stoep leeg te krijgen, waarna hij de pers nog meedeelde dat de aktievoerders zich keurig gedroegen. Na anderhalf uur vertrok een gedeelte richting Geleen waar de boekjes ook gretig aftrek vonden.

In veel plaatsen was politie aanwezig, alleen in Leiden deed die ook echt iets. De blokkade die daar ingezet werd liep uit de hand toen de politie begon te meppen. In de kranten en op de radio werd al verslag gedaan van de 36 arrestanten. Wat daar niet in stond was dat er pas gearresteerd werd toen de groep ver van de McDonald's vestiging was gejaagd. Menigeen liep klappen op van de politie en de bewakingsdienst. De omstanders die zouden hebben meegedaan volgens het ANP waren niet gezien door een ooggetuige. Het verhaal krijgt waarschijnlijk nog wel een staartje richting politie.

Ook na 16 oktober gaat de Boykot McDonald's kampagne door. Al vrij binnenkort komt er een nieuwe aktie. Dat Milieudefensie na een dreiging met een kort geding alle beschuldigingen inslikte is voor ons geen reden om dat over te nemen. Zeker niet nu de Kleine Aarde wel voet bij stuk houdt na een vergelijkbare dreiging. We houden je op de hoogte.

Meer informatie kun je krijgen via: Boykot McDonald's kampagne Nieuwe Looiersstraat 45 1017 VB Amsterdam 020-267374 (di/wo/vr) Dit boekje (hier de omslag) is in grote voorraden verkrijgbaar bij de Molli.


REIZEN NAAR ZUID-AFRIKA

Niemand de deur uit, laat staan richting Zuid-Afrika! En als we dan toch zo nodig moeten, dan gelieve de achterdeur te nemen. Maar de tijden dat toeristiese trektochten naar en door Zuid-Afrika in het geniep werden aangekondigd, zijn inmiddels weer verleden tijd. A-Reizen en Sterprodukties leveren het bewijs en Impala Tours loopt nog wat achter. Op deze pagina de nodige aandacht voor hun promotie-aktiviteiten en het protest ertegen. Nog even en we zetten de klok weer 5 jaar terug. Wordt vervolgd.

Zuidafrikaanse reisorganisaties spannen zich, aangemoedigd door de 'positieve berichtgeving' in de Nederlandse media, weer behoorlijk in om toeristen naar Zuid-Afrika te krijgen. In onder meer de Volkskrant van 21 april, verscheen in de rubriek Oproep/Mededelingen de hierbij geplaatste advertentie van Impala Tours. Hetgeen resulteerde in 2900 reakties.

Vervolgens werden er informatie-avonden georganiseerd die, bang als ze zijn voor al dan niet militante aktivisten, niet openlijk bekend worden gemaakt. Men krijgt in blanko enveloppen de plaatsen en tijden toegestuurd. Hier de tekst van zo'n brief:

'Het is alweer enige tijd geleden dat u zich heeft aangemeld voor het bijwonen van een informatie-avond over reizen naar Zuid-Afrika. Meer dan 2900 mensen hebben zich aangemeld, dit was veel meer dan wij verwacht hadden en heeft tot gevolg dat wij een totaal andere opzet moesten maken. Gezien de vele aanmeldingen hebben wij gekozen voor een groot aantal lokaties, zoals u aan het schema kunt zien. Dit grote aantal lokaties heeft uiteraard financiële konsekwenties. Ter bestrijding van deze kosten, vragen wij f.5 als entreegeld, de koffie is gratis! Wij willen u vriendelijk verzoeken om bijgaande aanmeldingskaart omgaand aan ons terug te zenden. Dit is nodig omdat wij moeten weten hoeveel mensen wij op welke plaats kunnen verwachten. Deze kaart hoeft u niet te frankeren!

Info-avonden: 13&14 okt, R'dam Airport Hotel; 15 okt. Eindhoven Holiday Inn; 16 okt. Bergen op Zoom Museum de Markiezenhof; 17 okt. Deventer Postiljon Motel; 18 okt. Arnhem Postiljon Motel; 19 okt. Zaandam Hotel Intel 20 uur en tot slot op 20 okt. in Utrecht Jaarbeurs Beatrixgebouw om 11, 13.30 & 15.30 uur. Organisatie Impala Tours.'


STERREN IN DE RUITEN VAN STERPRODUKTIES

ROTTERDAM - In de nacht van 11 op 12 oktober hebben wij het reisbureau 'Sterprodukties' gevestigd in de Hoogstraat 47a in Rotterdam, met een bezoekje vereerd. Dit in de vorm van het ingooien van de ruiten, het vernielen van de komputer en het achterlaten van een geurtje die dit reisbureau verdient.

Er wordt namelijk dik verdiend aan het aanprijzen (advertenties in bijv. NRC Handelsblad) en verkopen van reizen naar fascistiese diktaturen, zoals Zuid-Afrika (b.v. naar Natal), Israël (naar bezet gebied zoals Jerusalem), Turkije (waar al jaren een oorlog tegen het Koerdiese volk wordt gevoerd), Indonesië...

Het maakt ons ziek dat hier in het 'vrije' westen zonder enige skrupulus en schaamte (misschien een beetje naïef, maar ach) reizen worden aangeboden om rijke blanken in staat te stellen hun dekadente levensstijl uitte leven in landen waar hele volkeren worden onderdrukt en uitgebuit in het belang van het kapitalistische systeem.

Deze perverse manier van uitbuiting van mens en natuur voor het plezier van de blanke westerse elite, is voor ons niet te tolereren. Daarom deze aktie. Wij waarschuwen alle reisorganisaties niet langer reizen aan te bieden naar deze en andere diktaturen, want wij zijn bereid deze aktie te herhalen, waar en wanneer we dit nodig vinden.

Deze aktie is vooral opgedragen aan de 21 Palestijnen die maandag 8 oktober in Jerusalem door de Israëlische politie werden vermoord. STEUN DE INTIFADA EN DE STRIJD VAN HET ZUIDAFRIKAANSE VOLK. GEEN WAPENLEVERANTIES AAN TURKIJE. VOOR EEN ZELFBEPAALD LEVEN VOOR IEDEREEN, DE STRIJD GAAT DOOR.

Radikale Anti Fascistiese Aktie

p.s. Er bestaat nog een adres van dit bloedgeld-reisbureau, tevens hoofdkantoor: Sterprodukties/Kras Stervakanties, Ritsevoort 52 Alkmaar, Tel. 072158060


PROTESTBRIEF NAAR A-REIZEN

HAARLEM - Op initiatief van het Aktie Overleg Haarlem is er deze week een open brief gestuurd naar de reisorganisatie A-Reizen, de inhoud spreekt voor zich:

"In het julinummer van het vakblad 'Reisrevue' lazen wij dit bericht: 'A-Reizen komt aanstaande winter weer met een 'Zuidelijk Afrika' programma op de markt. Enkele jaren geleden werden de reizen naar dit land gestaakt o.a. onder druk van aktiegroepen, die het kantoor in Mijdrecht tot tweemaal toe belaagden en veel schade aanrichtten.

A-Reizen meent dat een Zuid-Afrika programma op dit moment weer verantwoord is. 'Naast individuele arrangementen en rondreizen, bieden we ook kombinaties met Botswana en Namibië aan. Er wordt gevlogen met de SAL en eventueel met de KLM. We proberen in september het programma uit te brengen', aldus een woordvoerder.' Aldus een citaat uit Reisrevue.

Het Aktie Overleg Haarlem vervolgt haar brief aan A-Reizen als volgt: "Inmiddels is naar aanleiding van dit bericht informatie bij uw reisorganisatie ingewonnen. Momenteel bent u reizen naar/door Zuid-Afrika aan het organiseren. In november gaat het programma van start en kan er geboekt worden. De reisgids, die over Zuid-Afrika gaat, komt eveneens in november uit en zal bij alle reisburo's verkrijgbaar zijn.

Middels deze open brief, die ook naar de media wordt gestuurd, protesteren wij heftig tegen uw voornemen Zuid-Afrika weer in uw programma op te nemen. Gezien de huidige situatie in Zuid-Afrika (ondanks onderhandelingen tussen de Zuidafrikaanse regering en het ANC zijn de veranderingen in de praktijk nihil) en het aanhoudende verzoek van de bevrijdingsbewegingen (ANC, AZAPO, COSATO, NACTU, PAC) om vast te houden aan sankties, vinden wij het niet nu al de tijd reizen naar/door Zuid-Afrika te organiseren.

Daarnaast protesteren wij tegen het feit hoe u reizen, zoals momenteel naar/door bijvoorbeeld Kenia en straks ongetwijfeld ook naar/door Zuid-Afrika, organiseert en presenteert. Daaruit spreekt geen enkel respekt voor land en bevolking. Mocht u ondanks ons protest Zuid-Afrika nu al in uw aanbod opnemen, dan zullen wij ons beraden op verdergaande stappen tegen uw reisorganisaties, zoals een gezamenlijke oproep van antiapartheidsorganisaties aan konsumenten geen reizen bij uw reisorganisatie te boeken."

Aldus de open brief, die afgelopen maandag verzonden is. Ze is ondertekend door het Azania Komitee, Komitee Zuidelijk Afrika, South African Community Cultural Centre, Stichting Omslag en Stichting Release.


SHELL AKTIES IN SKANDINAVIË EN BRD

In Zweden en West-Duitsland gaan de akties tegen Shell lekker door. Berichten van het front aldaar. Te beginnen met wat we uit twee nummers van het blad Brand uit Zweden vernemen. In april van dit jaar zijn Shellpompen gesaboteerd in Umea (2x), Växjö en Hölndal.

Op 28 april was er een internationale aktiedag (weet je nog) gingen in Stockholm zo n 300 mensen, voorafgegaan door een stootgroep hiphoppers en skateboarders, naar een pomp voor auto's en boten. Werd twee uur geblokkeerd. In Växjö en Gävle blokkeerden enkele tientallen mensen pompen. De laatsten werden, zo kon men later in de krant lezen, allen door stillen op de foto gezet. Uit 'voorzorg'. In Finsprang werden de benzinetanks van een station met suiker vervuild. In Lund had een 'Wit Front' opgeroepen op die dag Shell an apartheid te steunen.

Op 30 april was er een poging brand te stichten bij een Shellstation in Säffle. Politie was er snel bij maar de geldautomaat overleefde het niet. In Stockholm werd diezelfde nacht een pomp gesaboteerd.

Op 8 mei richtte een groep vernielingen aan bij een pomp in Avesta. Volgens de plaatselijke krant was de schade 30.000 Zw. Kronen groot en waren er de afgelopen drie jaar zo'n 300 sabotageakties tegen Shell uitgevoerd in Zweden. Op de 25e werden 30 mensen opgepakt in Göteborg toen ze weigerden een pompblokkade op te heffen. Ze waren vanaf een anarchisties festival op pad gegaan.

15 en 16 juni Ook in Zweden honderdste verjaardag van Shell en 14e van Soweto. Ruim honderd mensen verzamelden de 15e in een buitenwijk van Stockholm om het hoofdkantoor van Shell met lawaai, vuurwerk en redevoeringen te bestoken. Personeel werd via achteruitgang en gehuurde bussen bij de metro gedropt.

In Uppsala blokkeerden 50 mensen een pompstation. In Linköping ging het allemaal iets theatraler. Vijf vakbondsleden gingen naar een Shellpomp waar een verkleedpartij plaatsvond. Annika maakte haar gezicht zwart en trok een soort lange jurk aan. Erland trok pak en stropdas aan, zonnebril op, pakte een zweep. De anderen hadden ook wat raars aan, behalve Yiva, die gewoon een Eat The Rich T-shirt droeg.

Ze gingen op de oprit staan bij een groot bord met de tekst 'Shell 100 jaar. Vier mee. Doe het zelf. Hier en nu. Ransel een zwarte af'. Het gevolg was dat niemand meer ging tanken. Bij de OK pomp aan de overkant was het erg druk.

Op de 16e verzamelden tussen de 200 en 300 mensen zich in Stockholm. Na sprekers en een optreden van Akoestieke Rolf met zijn veel bejubelde hits ging men naar de Zuidafrikaanse ambassade. Op 5 juli werd een pomp in Sundsvalls beklad, ramen werden ingegooid en de vlaggen meegenomen door het Kommando Bakunin. De aktiegroep 'Niet Meer' verving bij twee pompen in Trollhättan de Shellvlaggen door spandoeken met de tekst 'Shell uit Zuid Afrika'.

Op 30 juli werd een pomp in ? bedekt met vuilnis, het reklamebord met de tekst Een Reich.. eh Europa werd meegenomen en acht vlaggen opgestookt. Op 3 augustus ging MASK in Umea naar de Shellpomp bij groothandel Obs!, lijmde de automaten dicht en vernielde de tellers. 8 augustus benutte 'Niet Meer' weer om een pomp in Trollhättan dicht te lijmen en op 12 augustus was het weer MASK die in Teg dit keer suiker in de tanks gooide, slangen afsneed en alles dichtlijmde. Op 17 augustus, tenslotte, ging MASK weer naar de Obs! pomp om een suiker-, snij- en lijmoperatie uit te voeren.

In de Bundesrepubliek Deutschland gebeurt ook een en ander op dit gebied. Sinds mei weten we dat de afdeling Innere Sicherheit van de deelstaat Niedersachsen een rapport je heeft uitgebracht over akties tegen Shell in de deelstaat, waarin ook uitgelegd wordt waarom. De ambtenaar heeft er nog aardig wat van begrepen en de lay-out mag er ook zijn. Het geheel uitgelekte rapport heeft het bekende hakkende mannetje op de voorpagina. Een hele lijst met akties, waarbij zelfs gekalkte leuzen genoemd worden.

Op 22 en 23 augustus hield Shell een grootse 'herbstmesse' in Neumünster. Gasten kwamen uit heel de BRD en werden deels met helikopters aangevlogen. Op de 23e kregen ze bezoek; enkele flessen boterzuur gingen het gebouw in waardoor de beurs enkele uren onderbroken moest worden, en politie en brandweer aan kwam sjeezen. In de nacht van 5 september werden de slangen van een Shellstation in Berlijn-Kreuzberg afgesneden.


KOHL EN ZUID-AFRIKA

Helmut Kohl moet voor de rechter komen. In 1984 werkte Kohl mee aan illegale leveranties van duikboten aan Z-Afrika. De leveranties lekten uiten het Duitse parlement stelde een onderzoek in. Kohl zei tot twee keer toe dat hij van niets wist. Bij de leveranties bleven miljoenen aan de strijkstok hangen.

Het parlementaire onderzoek kwam jaren niet verder door tegenwerking van Kohl's CDU. Vorige maand werd plotseling een zwart op wit bewijs gevonden. Een briefwisseling tussen Kohl en Franz Jozef Strauss werd ontdekt. Hierin beramen deze twee de leveranties. Der Spiegel besteedde er aandacht aan.

De Duitse koalitie van CDU/ CSU en FDP probeerde deze brieven te verzwijgen. Ze dreigde zelfs iedereen uit de onderzoekscommissie te gooien die niet wilde beloven zijn mond te houden. Ook de Duitse media zwijgen. Geen dagblad durft de sinds de hereniging 'WunderKohl' genoemde kanselier nog aan te pakken. [vrij naar Mini-Muurkrant Tilburg 267]


DE KWAAIE PETUNIA'S

KEULEN - Enkele maanden geleden. Een groep joggers, die zich later in een persverklaring bekend maakte als 'De Springende Genentijgers', heeft geprobeerd een experiment met genen-gemanipuleerde Petunia's (plant) om zeep te helpen. De Petunia's waren door het Max-Planck Institut in een veldje uitgezet, waarmee voor het eerst in (W) Duitsland genen-gemanipuleerde organismen in de vrije buitenlucht terecht kwamen.

De joggers klommen over een hek, hingen spandoeken op en planten 'normale' witte Petunia's tussen de gemanipuleerde soortgenoten. Daarmee hoopten ze het hele experiment te laten mislukken. De bedoeling van het Institut was namelijk dat de rode Petunia's na de genen-operatie door zogenaamde 'springende genen' in witte zouden veranderen.

Het Max-Planck Institut verklaarde na de aktie dat de door de aktievoerders bijgeplante witte Petunia's te herkennen waren en dat deze "door tuinmannen gerooid waren". Daardoor zou geen schade zijn ontstaan. Het Institut gaat nu bekijken of betere bewaking mogelijk is. Videokameraas hingen er al en konstante politiebewaking wordt afgewezen omdat "we een onderzoekscentrum zijn en geen koncentratiekamp".

In de persverklaring leggen de joggers uit hoe link de hele genentechnologie is en ze onthullen de nieuwste verworvenheden op dit gebied. Zo heeft Bayer een koolzaadsoort zo biologies verknutseld, dat die nu 10 keer beter bestand is tegen het eigen landbouwgif Sencor. De plant wordt nu als gifbestendig aan de industrie verkocht, die nu nog onbeperkter met gif kan strooien. Drie/vierde van de onderzoeken op genen-technologies gebied speelt zich op het moment af op dit gebied van gifbestendigheid en dan verkopen ze de genentechnologie met het argument milieubescherming!

Het Max-Planck Institut verklaart over zichzelf dat het een 'voorlopersfunktie' vervult. Met de aktie werd ook vakkundig afgerekend met het verhaal van het Institut dat de experimenten goed beveiligd zijn. De gemanipuleerde Petunia was trouwens al verkocht aan Japan en Nederland.

Bij de eisen die de verklaring besluiten, wordt niet alleen stopzetting van de genentechnologie gevraagd, maar ook 'onmiddellijke vrijzetting van alle genentechnologen uit hun labs!!' (vernietigende groeten, de Genenjoggers). Een begeleidende foto toont enkele ontvoerde Petunia's, "gevangenen van de Beweging Springende Genentijgers." [info Tages Zeitung]


OOST-TIMOR EN DE GOLFKRISIS

De eerste minister van Portugal, Dr Cavaco Silva, heeft op 14 september verklaard dat Portugal door zou gaan met de kampagne voor internationale druk op Indonesië. Daarbij zal de Golfkrisis worden gebruikt om de wereld te herinneren aan het nog steeds niet opgeloste konflikt op Oost-Timor.

"We moeten doorgaan met het uitoefenen van druk op de internationale gemeenschap zodat het volk van Timor enige hoop kan hebben om haar eigen toekomst te bepalen. Al onze ambassadeurs hebben duidelijke instrukties over het leggen van verbanden tussen deze schending van het internationale recht, waarvan de wereld vol is, en die andere schending die de wereld soms lijkt te vergeten." [uit: TAPOL bulletin no. 101, oktober 1990 via BBS De Zwarte Ster]


ARRESTATIEBEVEL ISABEL JACOB

In 1985 werd Isabel Jacob vanwege een aanslag op het administratiegebouw van de beurs in Hannover gearresteerd en heeft vervolgens 9 maanden onder isolatie-omstandigheden in de bajes gezeten. Daar kreeg ze de ziekte 'Morbus Basedow', een zogenoemde auto-immuniteitsziekte waarbij het lichaam antistoffen tegen de eigen schildklier produceert.

Het eerste half jaar in de cel nam haar gewicht met 10 kilo af, haar ogen waren permanent opgezwollen en ze leed aan ernstige stoornissen in de bloedsomloop. In de bajes kreeg ze schildklierhormoonpreparaten en een middel om de ontsteking van haar ogen tegen te gaan.

In maart '86 werd de hechtenis vanwege haar ziekte onderbroken. Februari dit jaar is Isabel geopereerd, waarbij een groot deel van haar schildklier is verwijderd. Ze moet permanent medicijnen innemen omdat de ziekte chronisch is en moet permanent onder kontrole van artsen blijven. Anders als in Nederland is het in de BRD wettelijk vastgelegd dat als een zieke gevangene in de bajes geen behandeling kan krijgen, hij of zij vrijgelaten moet worden om alsnog buiten de bajes behandeld te worden.

In mei '88 werd ze tot 4 jaar veroordeeld na de afwijzing van de cassatie is het vonnis vanaf februari dit jaar rechtsgeldig. Ondanks het feit dat Isabel te ziek is voor de cel, wat ze in de BRD 'haftunfähig' noemen, en haar arts het openbaar ministerie verzocht heeft om de celstraf op grond hiervan ten iet te doen, werd dit verzoek op 31 augustus afgewezen door het openbaar ministerie in Hannover.

Isabel, die ondergedoken zit in Nederland hoorde dit pas twee weken geleden en kan dus ieder moment opgepakt worden. Er zijn talloze brieven verstuurd naar het ministerie van justitie in de BRD waarin mensen protesteren tegen de weigering om Isabel 'haftunfähig' toe te wijzen.

Naar aanleiding van deze protestbrieven, heeft het ministerie de advokaat van Isabel verzocht om een brief van haar arts aan hun te doen laten toekomen. Met andere woorden: als het ministerie van mening is dat Isabel echt te ziek is voor cel, dan komt ze in aanmerking voor 'haftunfähig'. Vandaag nam het ministerie een beslissing over de brieven van de Amsterdamse en Duitse artsen van Isabel. De brieven hebben geen indruk gemaakt op het ministerie en men ziet geen reden de gevangenschap op te schorten.

Dit betekent dat Isabel gearresteerd gaat worden. Voor donderdag 18 okt. is in Berlijn een demonstratie gepland teqen het besluit. Stuur protestbrieven naar: Mvr. Alm Merk, Justiz Ministerium, 'Niedersachen Waterloo Platz, 3000 Hannover in de BRD. De steungroep van Isabel, p/a Pb 3762 1001 AN A*dam, schreef eerder over haar in NN #57 en levert in de volgende NN een geaktualiseerd artikel af.


UITZEND BLANKEN

TILBURG - "Zwarten zijn lui", vindt broodfabrikant Smarius in Tilburg-Noord. En daarom willen ze geen werknemers uit Suriname en de Antillen aan de lopende band. Dit is natuurlijk racisme van de bovenste plank, maar uitzendbureau Dactylo vindt Smarius een goede klant en wil de fabriek niet kwijt.

Ze doen daarom gewoon aan de grove diskriminatie mee. Tegen zwarte mensen die bij Dactylo om werk vragen, wordt gezegd dat er "helaas" geen werk voor hen is. Dactylo registreert zwarte werkzoekenden als "niet gewenst bij Smarius". [Uit Muurkrant Tilburg 1 oktober 1990 via BBS De Zwarte Ster.]


HULP VOOR ONBEHUISDEN ONGEWENST?

AMSTERDAM - De HvO (Hulp voor Onbehuisden) is bezig met het opzetten van een dienstverleningscentrum voor daklozen in de Zaagmolenstraat in de Frederik Hendrikbuurt. In dit dienstverleningscentrum kunnen daklozen terecht voor ondersteuning bij problemen die zij ondervinden op medies, gerechtelijk of financieel gebied. Er zullen spreekuren van artsen en advokaten komen, en mensen kunnen er hulp kri jgen voor problemen met bijv. de sociale dienst. Ook voor een douche of kop koffie kan men er terecht.

Om de buurt van tevoren voldoende te informeren over het dienstencentrum en problemen die uit onbegrip, vooroordelen e.d. voortkomen te vermijden werden 800 omliggende huizen uitgenodigd voor een informatieavond. In de uitnodiging werd kort uitgelegd om wat voor centrum het ging. De adressen waar de uitnodiging heen verspreid werd waren die van omwonenden en van huizen die in de zgn. aanlooproute liggen.

De buurtgroep Wonen in de F.H. buurt was ontevreden met de hoeveelheid uitnodigingen die verspreid waren, daarnaast vonden zij de inhoud van het stuk te onduidelijk. De buurtgroep vreesde bovendien dat de vestiging van het dienstencentrum de al bestaande ontevredenheid verder zou doen escaleren.

De F.H.buurt is een volksbuurt met een zeer hoog percentage werklozen Er is de laatste jaren sprake van verharding van de sfeer, uit ontevredenheid met het (PvdA) beleid in de stad is er een groei te zien van de rechtse partijen. De buurtgroep heeft toen, om geruchten in te dammen en open kaart te spelen met de buurtbewoners de uitnodiging in een oplage van 3000 exemplaren 'verder in de buurt verspreid.

De dag voor de informatieavond verscheen er een zeer suggestief verhaal in het Nieuws van de Dag. De informatieavond werd gepresenteerd als zou het om een aktievergadering gaan van buurtbewoners, de gebruikers van het te vestigen dienstencentrum werden omschreven als junkies, alcoholisten en mensen met andere grote problemen die voor veel overlast in de buurt zouden gaan zorgen.

Ook werd er een anonieme brief in de buurt verspreid waarin op grove wijze tegen het dienstencentrum geagiteerd werd. Bekende angstbeelden zoals met AIDS besmette naalden in de straten werden erbij gesleept om de bewoners van de buurt tegen het centrum in opstand te laten komen.

De informatieavond verliep agressief en chaoties. Bevooroordeelde, zich gepasseerd voelende bewoners waren massaal op 'komen dagen om tegen de komst van het HvO-centrum te protesteren. In plaats van de verwachte 80 buurtbewoners waren er 250 gekomen, zodat de ruimte veel te klein was. De indruk bestaat dat er extreem-rechtse types gekomen waren om meer olie op het vuur te gooien.

Uiteindelijk liepen zo'n 150 mensen woedend weg uit de zaal. Enkele dagen later was er een nieuwe, extra informatieavond om de schade van de eerste een beetje in te dammen. Hoewel er op deze avond beter werd geluisterd en gepraat heeft die de onrust in de buurt niet weg kunnen nemen.

De onvrede over de besluitvorming rond het te vestigen dienstencentrum (die de buurt door de stad door de 'strot' geduwd werd omdat er volgens een gemeentewoordvoerder anders nooit een lokatie gevonden zou worden) in samenspel met fascistoïde propaganda heeft z'n uitwerking niet gemist. Begin oktober werd er een brandbom in het pand gegooid. Dat er boven het te vestigen centrum ook nog mensen wonen vond de hiervoor verantwoordelijke idioot blijkbaar geen belemmering.

Hoe het verder zal gaan met het dienstencentrum is nog onduidelijk. De opening is in ieder geval een maand uitgesteld. Duidelijk is dat de toekomstige klanten van het centrum de dupe worden van de gang van zaken. De escalatie van deze zaak, de stigmatisering van hun groep zal ertoe bijdragen dat veel bewoners van de F.H.buurt uitermate bevooroordeeld op hun komst in de buurt zal reageren.

En de gemeente? De gemeente droomde verder, zolang de problemen rond het dienstencentrum zich in een volksbuurt ver verwijderd van het schoongeveegde toeristenhart van Amsterdam speelt is er wat hun betreft geen vuiltje aan de lucht.


KOMMUNIKEE DEV SOL

Onze organisatie Devrimci Sol (Revolutionair links) heeft Hiram Abas ter dood veroordeeld, dit vonnis is op 26 september voltrokken. Hij is door onze organisatie geëxecuteerd.

Wie was Hiram Abas? Hij heeft de coups van 12 maart en 12 sept. georganiseerd en de oorlog aan het volk verklaard. Heeft als leider van de kontra-guerilla's moorden voorbereid en uitgevoerd. Hij was door zijn hoge positie in de nattionale inlichtingendienst verantwoordelijk voor bloedbaden, martelingen en vermoorden van duizenden revolutionairen.

Abas was een professioneel folteraar en verspreidde de foltermethodes van de CIA en de MOSSAD in Turkije. In Amerika heeft hij een 4-jarige opleiding gehad bij de CIA in verhoor- en vervolgtechnieken. Hij heeft tegen het Palestijnse en Koerdische volk beraamd. Hij was degene die de jacht op en de vernietiging van de revolutionaire en patriottische organisaties plande en het volk zijn democratische, politieke en economische rechten afnam.

Er zijn zoveel vergrijpen dat ze niet op te noemen zijn. Met de executie van Hiram Abas heeft onze organisatie laten zien dat de gerechtigheid van het volk voltrokken zal worden. Degenen die vandaag de oorlog tegen het volk leiden, de regering Ozal en zijn vrijwillige helpers, zullen nooit vergeten worden door de revolutionairen en het volk. (ingekort)


ANTIMILITARISTIES ARCHIEF

AMSTERDAM – Sinds een paar maanden zijn een aantal mensen in Amsterdam bezig met het opzetten van een antimilitaristies archief. Verschillende bladen worden doorgekeken op relevante artikelen. Daarnaast hebben we een aantal boeken en brochures.

We zoeken dringend mensen die mee willen helpen. Vooral het wapenhandel-archief en het 'Strafblad' kunnen menskracht gebruiken. Het wapenhandel-archief tracht de wapenproducenten en - handelaren in kaart te brengen. Het Strafblad bestaat uit kaarten met marineschepen die de Amsterdamse haven bezocht hebben en hun 'oorlogs'verleden. Daarnaast zoeken we mensen die één keer per week (of vaker) kranten willen komen knippen.

Dat is eventueel ook thuis te doen. Als laatste zoeken we interessante blaadjes. Heb je een abo op bijv. 'De Tjitjerkstradeelse Courant' en wil je ze niet bewaren, dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je ze naar de IJsel brengt. Waar we vooral naar zoeken is de 'Helderse Courant'. Informatie kun je doorbellen op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. Tel: 020-798870. Of je kunt op dezelfde tijden langs komen in de IJselstraat 3 hs, Amsterdam [Grrrbina]


'GEK' SCHIET OP MINISTER

Vrijdagavond 12 oktober werd de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, met bondskanselier Kohl de architekt van de Duitse eenheid, door twee schoten uit een Smith & Wesson Special, kaliber 38 met afgezaagde loop, levensgevaarlijk gewond.

De Nederlandse pers had het over de dader als zijnde een 'gek', wat moest impliceren dat hij geen enkele serieus te nemen redenen voor zijn daad had. In de Duitse krant 'WELT am SONNTAG' stonden wat meer achtergronden over de dader. Met de schoten wilde hij zich wreken op minister Schäuble omdat hij zich door de staat geterroriseerd voelde. Hij had drie jaar in de bajes gezeten waar hij volgens eigen zeggen psycho-terreur op zich toegepast zag. In de gevangenis zou hij via het voedsel preparaten toegediend hebben gekregen en gemarteld zijn aan de vijfvingerige darm.

Volgens de krant maakte hij direkt na zijn daad een tevreden indruk. Hij vond het niet erg om de gevangenis in te gaan "omdat het hem om het even is of hij binnen of buiten de bajes geterroriseerd wordt." De verhalen dat hij gek is komen doordat de dader onder psychische behandeling is geweest wegens mogelijke schizophrenie.

Het staat echter lang niet vast dat hij tijdens zijn daad niet toerekeningsvatbaar was. Hij had het idee voor de aanslag al anderhalf jaar en wist Schäube met twee kogels te raken terwijl negen veiligheidsfiguren voor de bewaking moesten zorgen. Een derde kogel werd trouwens door een beveiliger met zijn lichaam opgevangen (over loyaliteit aan je baas gesproken.

De aanslag heeft kranten in Duitsland doen verzuchten dat politici van alle kanten worden aangevallen, en dat zelfs bij maximale beveiliging aanslagen niet voorkomen kunnen worden. Misschien dat bidden (met Kohl) helpt?

 

.Terug naar boven